Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаН. С. Ніколаєва документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі: згідно з Державним класифікатором продукції та послуг дк 16: 2010 затвердженим наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р

Скачати 277.99 Kb.

Н. С. Ніколаєва документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі: згідно з Державним класифікатором продукції та послуг дк 16: 2010 затвердженим наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р
Скачати 277.99 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.05.2017
Розмір277.99 Kb.
  1   2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Комітету з конкурсних торгів

протокол від 17.04.2013р


Голова Комітету з конкурсних торгів
____________________Н.С. Ніколаєва


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі:
згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 затвердженим наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р.

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт) - центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що існував з 2002 по 2011 роки.

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.

Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.

Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.

Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.

№ 457,
КОД 26.20.1 «Машини обчислювальні, частини та приладдя до них»


(комп`ютерна техніка, оргтехніка та програмне забезпечення, яке передбачене разом з придбанням техніки)
за рахунок державних коштів

Процедура закупівлі – відкриті торги

Київ, 2013 рік
І. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»
від 01.06.2010 року № 2289-ІV (далі – Закон).

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Державна служба геології та надр України (далі - Замовник).

місцезнаходження

Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, 03680

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

П.І.Б.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Державні кошти - це кошти, що належать державі; ширше - публічні кошти.

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

: Ніколаєва Наталія Степанівна

Посада: голова комітету з конкурсних торгів, начальник Фінансово-економічного управління Державної служби геології та надр України;

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, каб.

Ежен Потьє (фр. Eugène Pottier; *4 жовтня 1816, Париж - †6 листопада 1887, там же) - французький поет.

№ 405,

номер телефону: (044) 456-60-85, ф. (044) 536-13-21,

електронна адреса: plan418@ukr.net
П.І.Б.: Левченко Іван Олександрович

Посада: секретар комітету з конкурсних торгів, провідний спеціаліст відділу з питань оплати праці Департаменту економіки та фінансів Державної служби геології та надр України

Адреса: 03680, м.

Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Київ, вул. Ежена Потьє, 16, каб. № 418,

номер телефону: (044) 456-43-19, т/ф. (044) 536-13-21,

електронна адреса: dgs.fin@ukr.net.


3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

КОД 26.20.1 «Машини обчислювальні, частини та приладдя до них» (комп`ютерна техніка, оргтехніка та програмне забезпечення, яке передбачене разом з придбанням техніки)

Перелік та опис товарів визначено у Додатку № 2 до документації конкурсних торгів.вид предмета закупівлі

Товар

місце, обсяг поставки товарів

За адресою Замовника.

Перелік та опис товарів визначено у Додатку № 2 до документації конкурсних торгів.строк поставки товарів

протягом 2013 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозицією конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову.

Автентичність - доказ походження, вірогідність. Автентичний - цілком вірогідний, заснований на першоджерелах.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.

Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, та складені на іншій мові, ніж українська або російська, учасник надає переклад цього документу українською мовою. Переклад повинен бути засвідчений підписом уповноваженої особи учасника та скріплений печаткою*.

Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Автентичне виконавство, Автентизм (віт пізньолат. authenticus - справжній, достовірний) - рух в музичному виконавстві, що ставить своїм завданням максимально точне відтворення звучання музики минулого, відповідність сучасного виконання оригінальним, «історичним» уявленням.

* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.


II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за роз’ясненням щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

У разі несвоєчасного подання Замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін Замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону.

Всі питання щодо документації конкурсних торгів надсилаються особами, які отримали документацію конкурсних торгів у письмовій формі на адресу Замовника.2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону.III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки учасника*.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження Замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

Склеювання - метод створення нероз'ємного з'єднання елементів конструкцій за допомогою клеїв. Процес склеювання ґрунтується на явищі адгезії - зчеплення в результаті фізичних і хімічних сил взаємодії клею з різними матеріалами за певних умов.

Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 24.05.2013р. 10 год. 30 хв.».

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

Маркування - це процес нанесення марковання. Нанесення тексту, умовних позначень та малюнків на упаковку та (чи) продукцію. У процесі наноситься комплекс відомостей різного характеру щодо продукції, процесу чи послуги у вигляді тексту, окремих графічних, кольорових символів (умовних позначень) та їхніх комбінацій.

Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).

Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.

Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, мають містити напис біля виправлення наступного змісту: «Виправленому вірити», дата, підпис, прізвище та ініціали особи або осіб, що підписують пропозицію.

Усі довідки, передбачені цією документацією, подаються дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів, опублікованому в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель», або більш пізню дату.

Довідки у довільній формі повинні бути підписані керівником або уповноваженою особою учасника, завірені печаткою учасника* та надані на фірмовому бланку учасника (у разі наявності).

Усі довідки (крім: довідки ЄДРПОУ, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), що видаються будь-якою установою, організацією, підприємством, повинні бути видані не раніше дати виходу оголошення про проведення торгів, опублікованого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель».

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;

При перенесенні строку розкриття довідки та інші документи залишаються дійсними.


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- реєстру наданих документів із зазначенням номеру сторінки за порядком;

- конкурсної пропозиції згідно з додатком № 1 до документації конкурсних торгів;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (надати оригінал довіреності та/або копію наказу про призначення);

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

Дові́реність - письмове уповноваження, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.

Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.

Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, згідно з пунктом 6 розділу ІІІ цієї документації;

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, згідно з пунктом 7 розділу ІІІ цієї документації;

Інші документи:


 • Копія Статуту та/або іншого установчого документу (чинної редакції);

 • Оригінал та/або копія Витягу з Єдиного державного реєстру (ЄДР) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 • Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для юридичних осіб);

 • Копія паспорту (для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб);

 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) – для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 • Копія довідки з Державного комітету статистики України про основні види діяльності (для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

  Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

  Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

  Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України. • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків на додану вартість чи єдиного податку (крім осіб, що є нерезидентами України);

  Нерезиде́нти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.

  Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.

  Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.

  Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.

  Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва. • Оригінал та/або нотаріально завірена копія документу виданого уповноваженим органом з питань банкрутства, який повинен свідчити про відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство, який має бути чинним на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів або більш пізню дату (якщо в документі не встановлено термін дії, він має бути отриманий не раніше дати виходу оголошення про проведення торгів, опублікованого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель»).

  Універсальна дискримінантна модель

  Діагностика банкрутства страхової компанії

  Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

  Банкру́тство (від італ. Bancarotta - зломаний банк) - процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам, таких як податки і заробітна плата працівникам організації-банкрута.

  Нотаріус, або нотар (лат. notarius - писар, секретар) - особа, спеціально уповноважена на вчинення нотаріальних дій, серед яких засвідчення згідності копій документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах, засвідчення згідності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також деякі інші дії, норми яких відрізняються один від одної в різних країнах. • Копія наказу про призначення та/або довіреність на уповноважену особу, що підтверджує повноваження особи, що буде підписувати договір зі сторони Учасника;

 • Оригінал та/або копія довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП);

 • Довідка в довільній формі, про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі у відповідності до підпунктів 2, 4, 5 пункту 1 статті 17 Закону;

 • Оригінал та/або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету.

  Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.

  Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.


4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.


6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасника критеріям:

1) Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (надати довідку в довільній формі, яка містить перелік та балансову вартість наявного власного та/або орендованого приміщення для персоналу, обладнання і матеріально-технічної бази, необхідного для постачання комп`ютерної техніки, оргтехніки в тому числі програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням техніки);

Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

Постачання - частина логістики, яке охоплює власне закупівлю, складування, транспортування, оприходування товарів, внутрішню перевірку й зберігання закупленого. Використовується також як синонім терміну Закупівельна логістика, або вхідна логістика.

Підтвердження відповідності - видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.

2) Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (надати довідку в довільній формі, яка містить відомості про наявність кваліфікованих фахівців які будуть залучені при виконанні умов договору за результатами торгів із зазначенням стажу роботи, що підтверджується відповідними документами (копії дипломів (у разі зміни прізвища – надати копію підтверджуючого документу щодо зміни).

Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.

Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].

3) Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, надати: • довідку в довільній формі, про наявність досвіду щодо поставки аналогічних товарів;

  Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.

  Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. • не менше трьох копій договорів поставки аналогічних товарів за державні кошти та копії відповідних актів прийому–передачі товарів;

 • не менше трьох копій референцій (відгуків) від колишніх клієнтів.

4) Наявність фінансової спроможності. Надати копії та/або оригінали:

 • балансу за 2012 р;

 • звіту про фінансові результати за 2012 р;

 • звіту про рух грошових коштів за 2012 р (якщо форма звіту не передбачена законодавством України, тоді у цьому випадку учасник повинен надати довідку у довільній формі про те, що цей звіт ним не подається з посиланням на конкретні статті законодавства України);

  Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.

  Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

  Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів. • документ(и) (лист або довідка) виданий з обслуговуючого банку(банків) про відсутність заборгованості за кредитами, дата видачі не раніше дати оголошенн про проведення торгів, опублікованому в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель».

5) Учасник повинен надати документальне підтвердження від виробника обладнання та/або його офіційного представника в Україні, щодо наявності у постачальника сервісного центру у м. Києві для здійснення сервісної підтримки, гарантійного та післягарантійного обслуговування з можливістю гарантованого часу реагування до 24 годин протягом гарантійного періоду, можливість звернення за гарячою телефонною лінією (таким підтвердженням повинен бути оригінал листа із зазначенням ПІБ представника сервісного центру, його адреси та контактних телефонів).

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів підтвердження (довідка в довільній формі) відповідністі пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (Перелік товарів зазначено у Додатку № 2 до цієї документації).

Запропоновані Учасником товари повинні відповідати міжнародним стандартам та/або стандартам України, що підтверджується відповідними документами, які надаються в складі пропозиції конкурсних торгів:

- сертифікат відповідності УкрСепро;

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Сертифікат відповідності - документ, що виданий для підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством.

- сертифікат відповідності ISO;

- копію (копії) дилерського(их) договору (договорів), або копію (копії) листа(ів) від виробника про представництво його інтересів Учасником, або завірену копію (копії) іншого(их) документа(ів), в якому(их) зазначаються правовідносини Учасника та виробника програмного забезпечення. Якщо документ не має терміну дії, дата отримання має бути не раніше дати розкриття, зазначеної в оголошенні про проведення торгів, опублікованому в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель», або більш пізню дату.

Товар постачається в упаковці та з маркуванням виробника. Постачальник гарантує якість товару, який він постачає, а також наявність технічної документації, що входить до комплекту постачання фірм-виробників.

Правові́ відно́сини - врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Правові відносини виникають тоді, і тільки тоді, коли відношення регулюється нормами права.

Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).

Товар повинен бути вироблений не раніше 2012 року та не бути таким, що вживався чи експлуатувався.

У разі невідповідності запропонованого обладнання та/або його складових технічним вимогам (наведених у Додатку № 2 до цієї документації) учасник повинен надати документальне підтвердження від виробника обладнання та/або його офіційного представника в Україні, що запропоноване обладнання або його складові є еквівалентом зазначеному у Додатку № 2 до цієї документації (таким підтвердженням повинен(ні) бути оригінал(и) авторизаційного(их) листа(ів) із зазначенням виробника обладнання та/або його офіційного представника в Україні, його адреси та контактних телефонів (якщо документ викладений іноземною мовою, обов`язково має бути надано його автентичний переклад на українську мову).

Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Закупівля за лотами не передбачається.


9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення про зміни або відкликання пропозиції готується учасником, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із п. 1 Розділу ІІІ цієї документації. На конверті додатково позначається "Зміни" або "Відкликання" відповідно.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою.

Спосіб доставки пропозиції учасник обирає самостійно та забезпечує її своєчасне отримання Замовником.місце подання пропозицій конкурсних торгів

м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, каб. № 418, 03680,

тел. (044) 456-43-19кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

24.05.2013 року до 10 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, каб. № 414 (малий зал засідань)

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

24.05.2013 року о 10 год. 30 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі учасники та/або їх уповноважені представники.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується наказом про призначення та/або довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Критеріями оцінки є: ціна.

  1   2


Скачати 277.99 Kb.