Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНа цій сторінці ви зможете познайомитись з видатними європейськими композиторами-класиками. Антоніо Вівальді

Скачати 63.05 Kb.

На цій сторінці ви зможете познайомитись з видатними європейськими композиторами-класиками. Антоніо Вівальді
Скачати 63.05 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації02.05.2017
Розмір63.05 Kb.
  1   2

На цій сторінці ви зможете познайомитись з видатними європейськими композиторами-класиками.

Антоніо Вівальді (1678-1741) - видатний італійський композитор, скрипаль, педагог, диригент, католицький священник. Найбільший представник італійського скрипкового мистецтва 18-го ст. Найбільш відомий своїми скрипковими концертами. Найвідоміший його твір - кончерто-гроссо "Чотири пори року".

Йоганн Себастьян Бах (1685-1750) - видатний німецький композитор, представник епохи барокко, органіст-віртуоз, педагог. Відомий своїми творами для органу, клавесину, скрипки. Найвідоміші його твори - Токата і фуга ре-мінор для органу, Добре темперований клавір для клавесина, Сонати і партіти для скрипки соло.
Добре темперо́ваний клаві́р (нім. Das wohltemperierte Klavier), BWV 846-893, - цикл творів Й. С. Баха, що складається з двох зошитів, у кожному з яких зібрано 24 прелюдії та фуги у 24 тональностях (12 мажорних і 12 мінорних).


Георг Фрідріх Гендель (1685-1759) - видатний німецький композитор епохи барокко, відомий своїми операми, ораторіями та концертами. Народився в Німеччині, музичну освіту отримав у Італії, жив і працював у Англії.
Музи́чна осві́та - процес засвоєння знань, вмінь та навичок, необхідних для музичної діяльності, а також сукупність знань і пов'язаних з ними вмінь та навичок, отриманих у результаті навчання. Під музичною освітою нерідко розуміють і саму систему організації музичного навчання.
Найвідоміші його твори - ораторія "Мессія", три оркестрові сюїти "Музика на воді", сюїта "Музика для королівського феєрверка".

Доменіко Скарлатті (1685-1757) - італійський композитор, клавесиніст, провів більшу частину свого життя в Іспанії та Португалії. Хоча сам жив у епоху барокко, його музика мала великий вплив на композиторів епохи класицизму. Найбільше відомий своїми сонатами для клавесина, яких написав більше п'ятиста. Ці сонати мали великий вплив на сучасну техніку гри на фортепіано.

Крістоф Віллібальд Глюк (1714-1787) - німецький композитор, представник епохи класицизму. Є автором 107 опер та вважається реформатором оперного мистецтва, створив класичний тип музичної драми. Головне досягнення композитора - підпорядкування всіх засобів виразності оперного спектаклю єдиному драматургічному задуму. Найвідоміші опери — «Орфей і Еврідіка», «Альцеста», «Іфігенія в Тавриді».

Йозеф Гайдн (1732-1809) - видатний австрійський композитор, представник віденської класичної школи.
О́пера (італ. opera - «дія», «праця», «твір») - музично-драматичний жанр, що ґрунтується на синтезі музики, слова, дії. В опері сценічна дія органічно поєднується з вокальною (солісти, ансамблі, хор), та інструментальною (оркестр) музикою, досить часто - з балетом і пантомімою, образотворчим мистецтвом (гримом, костюмами, декораціями, світловими ефектами, піротехнікою тощо).
Ві́денська класи́чна шко́ла, Віденський класицизм (нім. Wiener Klassik) - художній напрямок в європейській музичній культурі 2-й половини XVIII - початку XIX століть.
Один з основоположників таких музичних жанрів як симфонія та струнний квартет.
Струнний квартет - жанр академічної музики, твір для чотирьох смичкових інструментів (як правило, двох скрипок, альта й віолончелі), а також музичний колектив відповідного складу, що виконує такі твори.
Музичний жанр (фр. genre - рід, вид, тип, манера) - багатозначне поняття, що характеризує класифікацію музичної творчості за родами і видами, з огляду на їх походження, умови виконання, сприймання та інші ознаки (зміст, структура, засоби виразності, склад виконавців тощо).
Був другом Моцарта. Найбільш відомі його твори - ораторії "Створення світу", "Пори року", симфонії та струнні квартети.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) - видатний австрійський композитор, капельмейстер, скрипаль-віртуоз, клавесиніст, органіст. Володів феноменальним музичним слухом, пам'яттю та талантом імпровізації. Визнаний одним з найбільших композиторів: його феноменальність полягає в тому, що він працював у всіх музичних формах свого часу, і у всіх досягнув найвищого успіху.
Музичний слух - сукупність здібностей, необхідних для творіння, виконання і активного сприйняття музики.
Музична форма - у широкому сенсі - матеріальне втілення змісту музики, спосіб його існування, у вужчому - структура музичного твору.
Поряд з Гайдном та Бетховеном належить до найбільших представників Віденської класичної школи. Найвідоміші твори - опери "Весілля Фігаро", "Дон Жуан", Реквієм, симфонії, інструментальні концерти, фортепіанні сонати.

Людвіг ван Бетховен (1770-1827) - видатний німецький композитор, диригент, піаніст, один з трьох "Віденських класиків". Бетховен - ключова постать європейської класичної музики періоду між класицизмом та романтизмом. Писав у всіх жанрах того часу, найзначнішими вважаються інструментальні твори: фортепіанні, скрипкові, віолончельні сонати, концерти, квартети, увертюри, симфонії.

Франц Шуберт (1797- 1828) - австрійський композитор, один з основоположників романтизму в європейській музиці. Є автором біля 600 пісень, 9-ти симфоній, великої кількості камерної тасольної фортепіанної музики. Найвідоміші твори - збірка пісень "Прекрасна мельничка" та "Зимовий шлях", симфонія №8 "Незакінчена".

Ніколо Паганіні (1782-1840) - італійський композитор, скрипаль-віртуоз та гітарист. Паганіні - одна з найяскравіших постатей музичної культури 18-19 ст. Своєрідна манера гри, віртуозність швидко зробили його популярним в Італіі та за її межами. З 1828 по 1834 роки дав сотні концертів у найбільших містах Європи, заявивши про себе як про найдивнішого віртуоза цілої епохи. Все скрипкове мистецтво наступних епох розвивалось під впливом його стилю - вживання флажолетів, піццікато, подвійних нот. Найвідоміші твори - 24 каприси для скрипки соло, два скрипкові концерти.

Роберт Шуман (1810-1856) - видатний німецький композитор-романтик, диригент, музичний критик та громадський діяч, один з яскравих представників романтичного мистецтва 19 ст.
Музична критика - галузь музикознавства, що займається аналізом і оцінкою явищ музичної практики минулого і сучасності з певних естетичних позицій, виступаючи посередником між автором, виконавцем і слухачем.
Грома́дський дія́ч - людина, яка відзначається своєю активністю та енергійністю на громадській роботі, в якійсь галузі життя. Як правило, член (лідер) громадської організації.
Романти́зм (фр. romans) - ідейний рух у літературі й мистецтві, що виник наприкінці 18 століття у Німеччині, Великій Британії й Франції, поширився на початку 19 століття в Російській імперії, Польщі й Австрії, а з середини 19 століття охопив інші країни Європи та Північної і Південної Америки.
Найвідоміші твори - фортепіанні цикли "Карнавал", "Крейслеріана", "Фантастичні уривки", "Дитячі сцени", "Альбом для юнацтва", вокальні цикли "Любов поета" на вірші Г. Гейне, "Мирти", "Круг пісень".

Михайло Глінка (1804-1857) - російський композитор, засновник російської композиторської школи. Найвідоміші твори - опери "Іван Сусанін", "Руслан і Людмила", романси і пісні, кілька камерно-інструментальних ансамблів.

Ференц Ліст (1811-1886) - угорський композитор, піаніст-віртуоз, диригент, публіцист, представник епохи романтизму в музиці, засновник угорської композиторської школи. Вважається найвпливовішим піаністом своєї епохи. Багато з його творів увійшли до традиційного репертуару піаніста - "Угорські рапсодії", соната сі-мінор, два фортепіанні концерти. Зробив чисельні фортепіанні транскрипції популярних сцен з опер, симфоній, каприсів Паганіні, пісень Шуберта.

Фредерік Шопен (1810-1849) - польський композитор, піаніст-віртуоз та педагог. Автор чисельних творів для фортепіано, представник польського музичного мистецтва.
Музика Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.
По-новому трактує жанри - відродив на романтичній основі прелюдію, створив фортепіанну баладу, зробив скерцо самостійним танцем, підносить на новий рівень польські народні танці - мазурку , полонез. Найвідоміші твори - фортепіанні сонати, вальси, полонези, балади.

Максим Березовський (1745-1777) - український композитор, диригент, співак.
Народний танець - фольклорний танець, який побутуює у своєму природному середовищі і має певні традиційні для даної місцевості рухи, ритми, костюми тощо. Фольклорний танець - це стихійний вияв почуттів, настрою, емоцій і виконується в першу чергу для себе, а потім - для глядача (товариства, гурту, громади).
Композитор Компози́тор (ж.р. композиторка, від лат. componere - складати в ціле) - автор музичних творів: особа, що займається створенням музики.
Класик європейської музики. Відомий своїми духовними концертами, найвідоміший з них - "Не отвержи мене во время старости". Він поєднав у своїй творчості тогочасний досвід західноєвропейської музичної культури з національними традиціями хорового мистецтва. Разом із Д. Бортнянським створив новий класичний тип хорового концерту.
  1   2


Скачати 63.05 Kb.

  • Добре темперований клавір
  • Георг Фрідріх Гендель
  • Крістоф Віллібальд Глюк
  • Йозеф Гайдн
  • Вольфганг Амадей Моцарт
  • Роберт Шуман
  • Фредерік Шопен