Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНа Дніпропетровщині проходить Міжнародна конференція «Сучасна політична економія та інституціоналізм: конструктивний діалог заради розвитку», в якій беруть участь 150 учених з провідних вишів України, країн єс та снд

Скачати 53.13 Kb.

На Дніпропетровщині проходить Міжнародна конференція «Сучасна політична економія та інституціоналізм: конструктивний діалог заради розвитку», в якій беруть участь 150 учених з провідних вишів України, країн єс та снд
Скачати 53.13 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір53.13 Kb.

На Дніпропетровщині проходить Міжнародна конференція «Сучасна політична економія та інституціоналізм: конструктивний діалог заради розвитку», в якій беруть участь 150 учених з провідних вишів України, країн ЄС та СНД

На Дніпропетровщині у Національній Металургійній академії України (НМетАУ) проходить Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна політична економія та інституціоналізм: конструктивний діалог заради розвитку».

Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
Політи́чна еконо́мія або скор. Політеконо́мія - галузь економічної науки, сферою інтересів якої є соціально-економічні відносини, економічні закони, що складаються на різних щаблях розвитку людського суспільства в процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних благ.
У заході беруть участь понад 150 учених з провідних вишів України, Росії, Казахстану, країн Балтії та Польщі. Конференція проходить за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Національної академії державного управління при Президентові України, Інституту економіки та прогнозування НАН України.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Балтійські країни (ест. Balti riigid, Baltimaad, латис. Baltijas valstis, лит. Baltijos valstybės) - країни, що омиваються Балтійським морем. Найчастіше під Балтією розуміють Латвію, Литву і Естонію. З географічного погляду до Балтії іноді також зараховують Калінінградську область Російської Федерації.
Дніпропетровська обласна державна адміністрація Дніпропетровська обласна державна адміністрація (Дніпропетровська ОДА) - місцева державна адміністрація Дніпропетровської області. Утворена на базі представництва Президента України (діяло у 1992–1994 рр.)
Міжнародне зібрання присвячено 100-річному ювілею кафедри політичної економії НМетАУ. Захід проходить у рамках комплексного регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти», що ініційований губернатором Олександром Вілкулом.

Освіту та науку визначено одним із базових кластерів Комплексної стратегії розвитку регіону, які є ключем до нового етапу розвитку нашої області й держави. Запорукою цього успіху є підготовка кваліфікованих кадрів, знання яких будуть адаптовані до реальних потреб ринку праці та економіки. Активним учасником цього процесу є кафедра політичної економії Національної металургійної академії України, що вважається одним із провідних осередків економічної науки Дніпропетровської області.

Олекса́ндр Ю́рійович Ві́лкул (нар. 24 травня 1974, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область) - український політик.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Національна металургійна академія України Національна металургійна академія України, нині НМетАУ, раніше ДМетІ (Дніпропетровський металургійний інститут) - вищий навчальний заклад у місті Дніпрі.
Здобутки й досягнення кафедри та академії гідно представляють науково-освітній потенціал України. Вітаю колектив кафедри та академії зі 100-річним ювілеєм. Бажаю нових успіхів, здобутків та відкриттів. А учасникам Міжнародної конференції плідної та результативної роботи. Упевнений, що напрацьований на конференції досвід стане новою сходинкою до розвитку політичної економії Дніпропетровщини та базою для економічного зростання нашої країни», – сказав губернатор Олександр Вілкул.
Економі́чне зроста́ння - збільшення обсягу виробленої продукції в порівнянні з минулим роком, збільшення її реальної (корегованої на інфляцію) вартості.

Конференція проходить протягом двох днів (11-12 жовтня 2012 року) за ініціативи Національної металургійної академії України (НМетАУ). Серед учасників заходу – Міжнародна політекономічна асоціація країн СНД і Балтії, Міжнародна асоціація інституційних досліджень, Всеукраїнська громадська організація «Інститут досліджень економіки і суспільства 21 століття», Донецький національний технічний університет, Академія наук вищої школи України, Академія митної служби України, Брестський державний технічний університет, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, Інститут економіки НАН Білорусі, Київський національний економічний університет ім. В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (до 25 червня 2008 - Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора державний університет ім. 300-річчя возз'єднання України з Росією; до 16 листопада 2016 - Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара) - один із провідних вищих навчальних закладів в Україні четвертого рівня акредитації з правом підготовки іноземців за акредитованими напрямами й спеціальностями.
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
А́льфред Бе́рнард Но́бель (швед. Alfred Bernhard Nobel; *21 жовтня 1833(18331021), Стокгольм - †10 грудня 1896, Санремо, Італія) - шведський хімік, винахідник, підприємець і благодійник.
Акаде́мія нау́к ви́щої шко́ли Украї́ни (АН ВШУ) - громадська наукова академічна організація, яка об'єднує провідних фахівців насамперед університетської ланки науки.
Університет митної справи та фінансів - вищий навчальний заклад у Дніпрі. Єдиний в Україні ВНЗ, що займається підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації працівників Державної фіскальної служби України.
Донецький національний технічний університет Донецький національний технічний університет, абревіатура ДонНТУ - один із найстаріших і найбільших вищий навчальний заклад Донбасу. Широко відомий в Україні та за кордоном як ДПІ, або Донецький політехнічний інститут.
Ки́ївський націона́льний економі́чний університе́т і́мені Вади́ма Гетьмáна (КНЕУ) - вищий навчальний заклад в Україні, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований в 1906 році як Вищі комерційні курси.
Гетьмана, Національна академія державного управління при Президентові України, Освітня корпорація «Туран» (Астана), Університет ім. Л.Козьмінські (Варшава), Економічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Економічний факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова.

«Стратегічні завдання економічного розвитку та підвищення суспільного добробуту пред’являють особливі вимоги до якості здатного їх вирішити людського капіталу.

Людськи́й капіта́л (англ. Human Capital) - це соціально-економічна категорія, похідна від категорій «робоча сила», «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «людський фактор», у загальному вигляді його можна розглядати як економічну категорію, яка характеризує сукупність сформованих і розвинутих унаслідок інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій індивідів, що перебувають у їхній власності, використовуються в економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці і завдяки цьому впливають на зростання доходів (заробітків) свого власника та національного доходу. Поняття людського капіталу є природним розвитком і узагальненням понять людського фактора і людського ресурсу, проте людський капітал є ширшою економічною категорією.
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Найбільш прискіплива увага приділяється його кваліфікованості, конкурентоспроможності, загальноосвітньому рівню, зокрема обізнаності у провідних тенденціях глобальної та національної економічної динаміки. Реалії сьогодення переконують у необхідності формування у молодих фахівців надійних основ сучасного контекстуального економічного мислення. У зв’язку із цим суттєво зростає роль фундаментальної економічної освіти і науки, що надають та генерують базисні знання про економічний вимір буття людини і суспільства.
Економічна освіта - це ділянка науки про економіку, яка фокусується на двох основних темах: 1) поточний стан і зусилля по поліпшенню курсів навчання економіки, а також матеріалів і педагогічних методів використовуваних для навчання економіці на всіх рівнях освіти; та 2) дослідження ефективності альтернативних методичних прийомів в області викладання економіки, рівень економічної грамотності різних груп, і фактори, які впливають на рівень економічної грамотності. Економічна освіта відрізняється від економіки освіти, яка вивчає економіку освітніх установ. Численні організації у світі виділяють ресурси на економічну освіту.
Тому проведення цієї науковою міжнародної конференції, що проходить у рамках губернаторського проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти», є актуальною та необхідною», – сказав ректор НМЕТАУ Олександр Величко.

Програма конференції передбачає роботу чотирьох секцій «Сучасна політична економія і інституціоналізм: предметна і методологічна проблематика», «Інституційна та нова політекономія: держава, ринок, влада», «Людина або homo oeconomicus: імперативи теорії і практики», «Економічна динаміка в політекономічному і інституціональному вимірі» і «круглого столу» на тему «ЄС - СНД: взаємодія, компліментарність, перспективи інтеграції».

Довідково:

Сучасний колектив кафедри політичної економії НМетАУ складається з 11 висококваліфікованих викладачів і науковців, серед яких 2 професори та 7 канд. екон. наук, доцентів.

На протязі своєї історії кафедра підтримує статус загальноосвітньої та забезпечує якісну фундаментальну економічну підготовку студентів всіх спеціальностей, факультетів і форм навчання із 17 дисциплін (“Політична економія”, “Економічна теорія”, “Економічна історія та історія економічної думки”, “Сучасні економічні теорії”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Міжнародна економіка”, “Національна економіка”, “Соціальна економіка”, “Бюджетна система”, “Державне регулювання економіки тощо). За останні десять років середній щорічний контингент студентів кафедри становить близько 5300 людей.

Зміст навчально-методичних комплексів відповідних дисциплін безперервно оновлюється та вдосконалюється з огляду на провідні світові стандарти освіти і новітні досягнення фундаментальної економічної науки. За результатами цієї роботи викладачами, аспірантами та здобувачами кафедри лише за роки незалежності було підготовлено і видано 60 підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, близько 150 інших навчально-методичних розробок.

Регулюва́ння (економі́чне) - державні правила і закони, призначені для контролю за поведінкою фірм, підприємств та інших суб'єктів економіки.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

Активна та плідна науково-дослідна робота є ще однією історичною традицією кафедри.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) (рос. НИОКР) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.
Серед основних колективних наукових досягнень: розробка парадигмального підходу до еволюції фундаментальної економічної науки та концепції її предметних складових; створення сучасної концепції універсумізації економічних перетворень та триєдиного економічного регулювання; виявлення провідних типів економічного зростання та методів їх стимулювання в умовах кризи та депресії; визначення відтворювальних основ державної інноваційно-інвестиційної експансії та її економічних механізмів; визначення глобальних тенденцій зміни діяльності людини та їх соціально-економічних наслідків; розробка концепцій соціально-економічної та екологічної ефективності виробництва, адаптації особистості в умовах глобалізації, цивілізаційних засад економічного розвитку тощо.

Отримані наукові здобутки презентуються на авторитетних міжнародних економічних форумах у Варшаві, Києві, Мінську, Москві, Нью-Йорку, Санкт-Петербурзі та інших провідних центрах сучасної фундаментальної економічної науки. Колектив кафедри приймає активну участь в організації науково-практичних форумів, симпозіумів, конференцій та інтернаціональних наукових проектах. Так, за його безпосередньою ініціативою було засновано Міжнародну політекономічну асоціацію країн СНД та Балтії.Колектив кафедри постійно розширює географію наукових зв’язків та підтримує стосунки з провідними вищими навчальними й фаховими науковими закладами України (Інститутом світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київським державним університетом ім. Г.Т. Шевченка, Київським національним економічним університетом ім. В. Гетьмана, Національною академією державного управління при Президентові України і т.д.), країн СНД (Білоруським державним університетом, Інститутом економіки РАН, Центральним економіко-математичним інститутом РАН, Інститутом економіки НАН Білорусі, Інститутом економіки КН МОН Республіки Казахстан, Московським державним університетом ім. М.В.
Моско́вський держа́вний університе́т і́мені М. В. Ломоно́сова, МДУ (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, МГУ) - найбільший та найстаріший університет Росії.
Ломоносова тощо) і далекого зарубіжжя. Такі професійні дружньо-конкурентні відносини сприяють взаємно корисному обміну досвідом і результативному науковому полілогу. Зокрема, з нагоди ювілею кафедри у видавництві ”ТЕИС” (Москва, 2011 р.) вийшла колективна монографія “Экономика цивилизаций в глобальном измерении”. Провідні науковці Білорусі, Казахстану, Росії та України прийняли запрошення ювіляра об’єднатися в обговоренні актуальних проблем економічного сьогодення та майбутнього. Викладачі кафедри активно залучають до наукової роботи студентську молодь, здійснюючи керівництво студентськими науковими гуртками. Найбільш здібні студенти отримують можливість продовжити навчання в аспірантурі кафедри, що була відкрита у 1966 р. За всі роки її діяльності 62 особи успішно захистили докторські та кандидатські дисертації, поповнивши і зміцнивши кадровий склад вищої школи України.
Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.


Управління преси та інформації облдержадміністрації


Скачати 53.13 Kb.

  • Національної металургійної академії України
  • Академія митної служби України
  • Київський національний економічний університет
  • Московським державним університетом