Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНа надання послуг "яндекс. Директ"

Скачати 237.24 Kb.

На надання послуг "яндекс. Директ"
Скачати 237.24 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір237.24 Kb.
  1   2

ОФЕРТА

НА НАДАННЯ ПОСЛУГ "ЯНДЕКС.ДИРЕКТ"
Україна, Київ
Цей документ є пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю "Яндекс.Україна" (далі - "Яндекс") укласти Договір на надання Послуг "Яндекс.Директ" на викладених нижче умовах.


  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

    1. У цілях цього документа нижченаведені терміни використовуються в такому значенні:

Оферта – цей документ "Оферта на надання послуг "Яндекс.Директ", розміщений у мережі Інтернет за адресою http://direct.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
yandex.ua/oferta.rtf
.

Яндекс.ua – інформаційні ресурси Яндекса, розміщені в мережі Інтернет за адресами в домені yandex.ua.

Сайт Яндекс.Директ – сайт, розміщений у мережі Інтернет за адресою http://direct.yandex.ua.

Користувач – відвідувач інформаційних ресурсів у мережі Інтернет.

Пошукова система – програмно-апаратний комплекс, інтерфейс якого розміщено в мережі Інтернет, призначений для пошуку користувачами інформації в мережі Інтернет.

Пошуковий запит – текстовий запит на пошук інформації в мережі Інтернет, введений користувачем у рядку пошуку інтерфейсу Пошукової системи.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.


Сторінки результатів пошуку – сторінки сайту в мережі Інтернет, що містять посилання на ресурси мережі Інтернет (сайти, веб-сторінки), відібрані Пошуковою системою на Пошуковий запит.

Рекламне місце – місце, виділене в дизайні веб-сторінки для розміщення (показу) рекламних матеріалів.
Реклама Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.


Рекламне оголошення, реклама – рекламний банер, що містить рекламну інформацію та Посилання, надані Рекламодавцем у рамках певної Рекламної кампанії для показу відповідно до умов Оферти, і що відповідає вимогам, обумовленим пп. 3|.5., 3.6. Оферти.

Посилання – включене в Рекламне оголошення текстове посилання, що переадресовує| користувачів, які звернулися до нього за допомогою Кліка:

((а) до інформаційного ресурсу (сайту) в мережі Інтернет, адреса (URL) якого зазначена Рекламодавцем для цього Рекламного оголошення (далі – "Посилання на сайт");

Контéкстна реклáма (англ. Content-targeted advertising) - принцип розміщення реклами, коли реклама орієнтується на зміст інтернет-сторінки вручну або автоматично, може бути у вигляді банера чи текстового оголошення.
або((б) на спеціальну інтернет-сторінку, що містить надану Рекламодавцем для цього Рекламного оголошення контактну інформацію згідно з п. 3|.5.4. Оферти (далі – "Посилання на контактну сторінку").

Рекламна кампанія – сукупність замовлених Рекламодавцем Рекламних оголошень, відносно яких після укладення Договору здійснюється надання Послуг відповідно до визначених Рекламодавцем умов розміщення. Кожна Рекламна кампанія має свій унікальний номер, що присвоюється Яндексом під час її створення Рекламодавцем, і може містити одне або декілька Рекламних оголошень.

Показ – розміщення/відображення Рекламного оголошення на Рекламних місцях.

Клік – звернення користувача за Посиланням, що міститься в Рекламному оголошенні, після показу такому користувачеві цього Рекламного оголошення.

Пошукова реклама – принцип показу Реклами на Рекламних місцях, згідно з яким показ Рекламного оголошення здійснюється за умови наявності у відповідному Пошуковому запиті користувача слова/словосполучення, зазначеного Рекламодавцем як критерій (ключове слово/словосполучення) для Показу цього Рекламного оголошення. При цьому можуть також враховуватися інші (додаткові) критерії показу Реклами (геотаргетинг| тощо).

Контекстна реклама – принцип показу Реклами, згідно з яким показ Рекламного оголошення здійснюється за умови наявності автоматично встановленої Яндексом потенційної відповідності тематики (контексту) веб-сторінки, на якій показується Рекламне оголошення, та/або відповідності інтересів користувача, якому показується Рекламне оголошення, тематиці такого Рекламного оголошення, яка визначається за сукупністю ключових слів/словосполучень, зазначених Рекламодавцем у відповідній Рекламній кампанії як критерій Показу для цього Рекламного оголошення, або іншим способом.

Послуги, Послуги "Яндекс.Директ" – послуги Яндекса з розміщення Реклами Рекламодавця в мережі Інтернет за принципами Пошукової, Контекстної реклами відповідно до умов Оферти.

Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом виконання дій, зазначених у розділі 7. Оферти. Акцептом Оферти укладається Договір.

Договір – платний договір між Рекламодавцем і Яндексом на надання Послуг Яндекс.Директ, який укладається за допомогою Акцепту Оферти.

Рекламодавець – особа, що здійснила Акцепт Оферти. Рекламодавець є Замовником Послуг "Яндекс.Директ" за укладеним Договором.

Геотаргетинг – показ Рекламного оголошення користувачам, що мають IP-адреси| комп'ютерів (чи проксі-серверів), у мережі Інтернет, які за відомостями Яндекса відносяться до заданого географічного регіону.

    1. В Оферті можуть бути використані терміни, не визначені в п.1|.1. Оферти. У цьому випадку тлумачення такого терміну здійснюється відповідно до тексту Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Оферти слід керуватися тлумаченням терміну, визначеним: в першу чергу –законодавством України, у другу чергу – на Сайті Яндекс.Директ, потім – загальновживаним у мережі Інтернет.
  1   2


Скачати 237.24 Kb.

  • ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ
  • Рекламне оголошення