Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна академія наук України Київський Університет права Виконали: Студенти 2 курсу Групи д-25

Скачати 127.36 Kb.

Національна академія наук України Київський Університет права Виконали: Студенти 2 курсу Групи д-25
Скачати 127.36 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір127.36 Kb.

Національна академія наук України

Київський Університет права
Виконали:

Студенти 2 курсу

Групи Д-25

Борейко А.В.

Націона́льна акаде́мія нау́к Украї́ни (НАН України) - вища наукова самоврядна організація України, що є найбільшим центром наукових досліджень в Україні. У складі НАН України станом на початок 2016 року діють 168 наукових установ та 46 організацій дослідно-виробничої бази, в яких працюють 37447 співробітників, в тому числі 18346 наукових працівників, серед яких 2530 докторів наук та 7603 кандидатів наук. На 23.02.2016 до складу НАН України входять 197 дійсних членів (академіків), 379 членів-кореспондентів та 104 іноземні члени. Керівні органи НАН України перебувають у Києві.

Бабич Т.М.

Київ 2011Сучасні ОС
Операційна система- це сукупність програмних засобів,призначених для керування апаратними та програмними ресурсами компютера,організації процесів оброблення інформації і взаємодії між різними апаратними пристроями,програмним забезпеченням та користувачем. Деякі застосування обчислювальної техніки не потребують ОС.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Наприклад, вбудовані мікрокомп'ютери, котрі на сьогоднішній день є в багатьох побутових приладах, автомобілях (іноді й до десяти в одному автомобілі), стільникових телефонах.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
Такий комп'ютер, як правило, з самого запуску виконує лише одну програму. Прості ігрові приставки також представляють собою спеціалізовані комп'ютери, котрі можуть обходитись без ОС, запускаючи при включенні програму, записану на картриджі чи компакт-диску. Проте більшість з таких вбудованих пристроїв (особливо це стосується сучасних стільникових телефонів та ігрових консолей) працюють під керуванням власних ОС.
В свою чергу ОС потрібні, якщо: обчислювальна система використовується для різноманітних задач, при чому програмам, котрі виконують ці задачі, потрібні механізми збереження та обміну даними; різні програми виконують однакові дії — зчитують дані з зовнішніх носіїв інформації чи пристроїв вводу;
Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію
записують їх на пристрої виводу чи інші носії інформації і т. д.; між програмами та користувачами системи потрібен чіткий розподіл повноважень для захисту даних; потрібна імітація одночасного виконання кількох програм чи роботи кількох користувачів на одному комп'ютері; оператор повинен мати можливість керувати процесами виконання окремих програм.
Сучасні універсальні ОС можна охарактеризувати перш за все як такі, що використовують файлові системи (з універсальними механізмами доступу до даних), багатокористувацькі (з розподілом повноважень) та багатозадачні (з розподілом ресурсів).
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.

В свою чергу багатозадачність та розподілення ресурсів вимагають певної ієрархії привілегій компонентів ОС. В складі ОС виділяють три групи компонентів: ядро, що включає в себе також планувальник та драйвери пристроїв, що безпосередньо керують обладнанням; мережеву та файлову підсистеми; системні бібліотеки та оболонки з утилітами.
Переважна більшість програм — як системних (тих, що входять до складу ОС), так і прикладних, виконуються у непривілейованому (користувацькому) режимі роботи процесора і отримують доступ до обладнання чи інших ресурсів не напряму, а за посередництвом системних викликів. Ядро ж виконується в привілейованому режимі; саме в цьому сенсі ядро ОС керує обладнанням.
Поточна реалізація стандарту на ОС — POSIX — містить визначення близько тисячі системних викликів та інших бібліотечних підпрограм (частина котрих повинна бути реалізована лише в певних класах підпрограм, наприклад у системах реального часу) і близько 200 команд оболонки та утиліт ОС. Стандарт визначає лише функції викликів та команд і не містить вказівок щодо способу їхньої реалізації. Окрім того він визначає спосіб адресації файлів в системі, локалізацію (особливості національних налаштувань формату дати та часу, мови чи валюти), сумісний набір символів, синтаксис регулярних виразів, структуру каталогів в файловій системі, формат командного рядка та інші аспекти поведінки ОС.
Набі́р си́мволів, кодува́ння си́мволів, табли́ця си́мволів (англ. character set, character encoding) - певна таблиця кодування скінченної множини символів. Така таблиця зіставляє кожному символу послідовність довжиною в один або більше байт.


Функції ОС

Керування процесами


Будь-яка запущена на комп'ютері програма, чи то фонова служба чи користувацька програма, є процесом. Оскільки сучасні комп'ютери базуються на архітектурі фон Неймана, то центральний процесор одночасно виконує лише один процес. Старі ОС штибу MS-DOS не намагались обійти це обмеження. В той же час операційні системи мейнфреймів ще на початку 1960-х років були багатозадачними.
Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.
В програмуванні, регулярний вираз (від англ. regular expression, скорочено regex або regexp, а іноді ще й називають rational expression ) - це рядок, що описує або збігається з множиною рядків, відповідно до набору спеціальних синтаксичних правил.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Сучасні ОС реалізують багатозадачність навіть на одному процесорі за допомогою дуже швидкого перемикання між процесами. В залежності від типу ОС кожному процесові виділяється більший чи менший квант процесорного часу. Більшість ОС дозволяють процесам змінювати пріоритет, що безпосередньо змінює час реакції програми на зовнішні події.

Керування пам'яттю


У сучасних комп'ютерах різні типи пам'яті розташовані на манер піраміди з найшвидшою і найдорожчою пам'яттю — регістрами центрального процесора — на вершині. Далі йдуть все дешевші та повільніші типи пам'яті — кеш центрального процесора, пам'ять з довільним доступом (оперативна пам'ять) і найповільніша але натомість найдешевша — дискова — у основі піраміди.
Керівник пам'яті операційної системи координує використання різних типів пам'яті відслідковуючи їх доступність та переміщуючи дані між ними. Переміщення блоків пам'яті з оперативної пам'яті до дискової в залежності від потреби часто називається віртуальною пам'яттю і дозволяє оперувати більшим, аніж фізично доступний, об'ємом пам'яті з довільним доступом.
Іншим важливим аспектом керування пам'яттю є віртуальна адресація. Якщо в пам'яті одночасно знаходяться кілька процесів, вони повинні бути захищені один від одного (відповідно й від доступу до пам'яті один одного). Це досягається розділенням адресних просторів — кожному процесу виділяється власний адресний простір, що починається з 0 й до максимального значення віртуальної пам'яті. Операційна система підтримує спеціальну таблицю сторінок пам'яті, котра містить відповідності між віртуальними та фізичними адресами. Ці розміщення пам'яті відстежуються таким чином, що, коли процес закінчується, вся пам'ять використовувана цим процесом може бути зроблена доступною для інших процесів.
Операційна система також може записувати неактивні сторінки пам'яті на вторинні пристрої. Цей процес називається пейджінгом (англ. paging) або свопінгом (англ. swapping — обмін) — в залежності від термінології конкретної ОС.

Файлова система
Необхідною частиною ОС є підтримка різноманітних файлових систем.
Сучасні файлові системи являють собою ієрархічні структури каталогів. Хоча загальна концепція всіх ФС, в принципі, однакова, в реалізації є деякі відмінності. Два вартих уваги приклади — це символи-розділювачі каталогів та чутливість до регістру. Юнікс-подібні ОС (BSD, Лінукс, X) та AmigaOS використовують у якості розділювача каталогів символ похилої риски (/), в той час як DOS використовує цей символ для завдавання додаткових опцій у командному рядку, а в якості розділювача прийнято вживати символ зворотної похилої риски (\). У Microsoft Windows прийнята та ж конвенція за винятком китайської та корейської версій, де розділювачем є знак запитання (?).
Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
Версії МакОС до Х використовували у якості розділювача двокрапку; RISC OS — дефіс.
У Юнікс-подібних ОС у назві файлу може використовуватись будь-який символ за винятком похилої риски і вони чутливі до регістру. Назви файлів у Microsoft Windows не є чутливими до регістру.
ФС можуть бути журнальними або нежурнальними. Журнальні файлові системи пишуть інформацію двічі: спершу до журналу дій файлової системи, потім до її належного місця в звичайній файловій системі. В разі аварії система може автоматично відновлювати свій вміст до узгодженого стану програючи частину журналу. В той же час нежурнальним файловим системам потрібно зробити перевірку усієї файлової системи спеціальними програмами, такими як fsck або scandisk.
Більшість дистрибутивів Лінукс підтримують більшість (або всі) перелічені ФС: ext2, ext3, ReiserFS, Reiser4, GFS, GFS2, OCFS, OCFS2, NILFS, XFS, JFS, заразом як і FAT та NTFS.
Microsoft Windows підтримує лише FAT12, FAT16, FAT32, та NTFS. Серед них NTFS є найефективнішою та єдиною, на котру може бути встановлена Windows Vista. Windows Embedded CE 6.
Дистрибутив Лінукс, часто просто дистрибутив або навіть дистро - це член сімейства Лінукс з Юнікс-подібних операційних систем, що складається з ядра Лінукс, системних бібліотек та інструментів, розроблених проектом GNU та інших програм.
Windows Vista - версія Microsoft Windows NT, серії операційних систем, що використовуються на персональних комп'ютерах.
Windows CE (вона ж WinCE) - це варіант операційної системи Microsoft Windows для кишенькових комп'ютерів, мобільних телефонів і вбудованих систем. Windows CE не є «спрощеною» версією Windows для настільних ПК, вона ґрунтується на зовсім іншому ядрі.
0 включає також підтримку ExFAT, призначеної для роботи на портативних пристроях. MacOS X підтримує HFS у якості первинної ФС та кілька інших як допоміжних.
На додачу всі ці (та інші) ОС підтримують файлові системи змінних носіїв — FAT12 для дискет, ISO 9660 та UDF (Universal Disk Format) для компакт-дисків та DVD відповідно. Windows Vista та Лінукс з ядром версії 2.6 підтримують розширення UDF котрі дозволяють перезаписувати вміст ДВД як у звичайних дискетах.

Робота в мережі


В більшості сучасних ОС реалізовано підтримку стеку протоколів TCP/IP. Це означає що вони можуть взаємодіяти в мережі, доступаючись до ресурсів одне одного.
Багато ОС також підтримують один чи кілька специфічних протоколів, як наприклад SNA на системах від IBM, DECnet на системах від Digital Equipment Corporation, та Microsoft-специфічні протоколи для Windows.
Digital Equipment Corporation (DEC) - американська комп'ютерна компанія, була заснована в 1957 році Кеном Олсеном і Харланом Андерсоном.
Для певних задач виористовуються специфічні протоколи, як наприклад NFS для роботи з файлами через мережу.

Безпека
Безпека ОС базується на двох ідеях: ОС надає прямий чи непрямий доступ до ресурсів на кшталт файлів на локальному диску, привілейованих системних викликів, особистої інформації про користувачів та служб, представлених запущеними програмами; ОС може розділити запити ресурсів від авторизованих користувачів, дозволивши доступ, та неавторизованих, заборонивши його.


Запити, в свою чергу, також діляться на два типи: Внутрішня безпека — вже запущені програми. На деяких системах програма, оскільки вона вже запущена, не має ніяких обмежень, але все ж типово вона має ідентифікатор, котрий використовується для перевірки запитів до ресурсів. Зовнішня безпека — нові запити з-за меж комп'ютера, як наприклад реєстрація з консолі чи мережеве з'єднання. В цьому випадку відбувається процес авторизації за допомогою імені користувача та паролю, що його підтверджує, чи інших способів як наприклад магнітні картки чи біометричні дані.
На додачу до моделі дозволити/заборонити системи з підвищеним рівнем безпеки також слідкують за діяльністю користувачів, що дозволяє пізніше дати відповідь на питання штибу «Хто читав цей файл?»

Графічний інтерфейс користувача


Більшість сучасних операційних систем мають графічний інтерфейс користувача (ГІК, англ.
Графі́чний інтерфе́йс кори́стувача́ (ГІК, англ. GUI, Graphical user interface) - тип інтерфейсу, який дозволяє користувачам взаємодіяти з електронними пристроями через графічні зображення та візуальні вказівки, на відміну від текстових інтерфейсів, заснованих на використанні тексту, текстовому наборі команд та текстовій навігації.
Graphical User Interfaces, GUIs, вимовляється як «гуіз»). В деяких старіших ОС ГІК вбудований у ядро, як наприклад у оригінальних реалізаціях Microsoft Windows чи MacOS. Більшість сучасних ОС є модульними і графічна підсистема у них відділена від ядра (як наприклад у Лінукс, МакОС Х і частково у Віндовз).
Багато операційних систем дозволяють користувачеві встановити будь-який графічний інтерфейс на власний вибір. Типовим прикладом у більшості Юнікс-систем (BSD, Лінукс, Minix) є віконна система Х у поєднанні з графічним менеджером KDE чи Gnome. Для Юнікс-систем графічний інтерфейс не є необхідним.
Графічний інтерфейс користувача невпинно розвивається. Наприклад, інтерфейс Windows модифікується щоразу при випуску нової основної версії, а ГІК MacOS було кардинально змінено після випуску MacOS X у 2001 році.

Драйвери пристроїв


Драйвери — це особливий тип комп'ютерних програм, розроблених для коректної взаємодії з пристроями. Вони представляють інтерфейс для взаємодії з пристроєм через певну шину комп'ютера, до котрої даний пристрій під'єднано, за допомогою ряду команд що відправляють та отримують дані з пристрою. Ці програми залежні як від пристрою так і від операційної системи, тобто кожен пристрій потребує свого драйвера під кожну ОС.
Ключовим моментом проектування драйверів є абстрагування. Кожна модель пристрою (навіть якщо пристрої однакового класу) є унікальною. Новіші моделі часто працюють швидше чи продуктивніше і інакше контролюються. ОС не може знати, як контролювати кожен пристрій зараз і в майбутньому. Для вирішення цієї проблеми ОС лише задає правила поведінки класу пристроїв. Задачею драйвера є перетворення цих правил у специфічні для кожного пристрою команди керування.

Windows 7.

Багато користувачів, які з різних причин відмовилися переходити на Windows Vista, і до цих пір використовують Windows XP, покладають на неї великі надії. Пов'язано це не стільки з обіцянками самої Microsoft, скільки з реальними відгуками тестерів, що погодилися взяти участь у відкритому бета-тестуванні Windows 7. Після безлічі негативних відгуків користувачів Windows Vista, які зіткнулися з рядом проблем при переході на неї з Windows XP у Microsoft вирішили кардинально не переробляти нову операційну систему, а зробити її зручнішою і швидшою в роботі, при цьому забезпечити сумісність з вже існуючим апаратним забезпеченням.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

Отже, що ж нового підготувала для нас компанія Microsoft?

Операційна система Windows 7 має новий інтерфейс, який, з одного боку, комфортніший в роботі, а з іншою, кардинальним образом не міняє призначений для користувача досвід, накопичений при використанні попередніх версій Windows.

Перше, що можна відмітити починаючи роботу з Windows 7, це нову панель завдань, яка змінилася як зовні, так і функціонально. Відкриті програми тепер відображуються в ній у вигляді ікон що значно збільшує вільний простір для нових застосувань. Крім того, значки відкритих програм, вперше в історії операційних систем Microsoft, тепер можна міняти місцями. У Windows 7 відсутнє таке поняття як «панель швидкого запуску», будь-яку програму можна просто закріпити на панелі завдань. При наведенні курсора на ікону відкритої програми, з'являється спливаюче вікно, в якому можуть бути доступні додаткові елементи управління, якщо розробники, звичайно, заклали таку функціональність. Наприклад у Windows Media Player 12 при наведенні курсора на ікону додатка в панелі завдань з'являється вікно, в якому доступні кнопки початка і зупинки відображення, а також перемикання музичних треків.

Ще одним важливим нововведенням в новій панелі завдань є функція Jump Lists. При натисненні правої кнопки миші на ікони програми в панелі завдань, з'являється список дій, які можна виконати без відкриття основного вікна додатка. Доступність цієї опції також повністю залежить від розробників.

Тепер в панелі завдань відображається не лише час, але й дата. Окрім цього, значки прихованих програм відкриваються в окремому вікні, а не виїжджають на панелі завдань, як це реалізовано в Vista та XP, що також економить простір.

На відміну від Windows Vista, в новій операційній системі Microsoft гаджети не закріплені в окремій боковій панелі, а можуть розташовуватися в будь-якій частині робочого столу.

В той же час, сам набір гаджетів в порівнянні з Vista не зазнав змін.

У Windows 7 використовується допрацьований інтерфейс Aero, в який було додано три нові функції: Peek, Shake і Snap. За допомогою Aero Peek користувач може швидко згортати і відновлювати відкриті вікна, для цього необхідно натискувати на кнопку розташовану в правому нижньому куті екрану на панелі завдань. Якщо просто навести курсор на цю кнопку, вікна сховаються з робочого столу, але коли курсор буде прибраний, знову відновляться. Функція Aero Shake дозволяє залишити на робочому столі лише одне вибране вікно програми, звернувши всі непотрібні. Для цього необхідно узяти його за верхню панель і у прямому розумінні потрясти. За допомогою Aero Snap можна швидше розвернути вікно на весь або половину екрану, для цього необхідно перетягнути його в ліву (праву) частину робочого столу або в самий його верх, при цьому розворот вікна відбувається автоматично.

Меню «Пуск» у Windows 7 також було перероблено, на перший погляд воно виглядає так само як в Vista, але тепер додатки можуть ефективніше використовувати його простір. Програми можуть відображуватися в меню у вигляді посилань, які відкривають додаткові можливості.

Система UAC (User Account Control), яка сильно набридала багатьом користувачам Vista, тепер може бути налагоджена таким чином щоб взагалі не повідомляти про зміни, що вносяться до системи.

З причини наявності пакету програм Windows Live Essentials, в Microsoft вирішили прибрати з Windows 7 такі програми як «Почта Windows» «Календар Windows», Windows Movie Maker і «Фотоальбом Windows». Окрім цього, програма Windows Defender що відповідає за пошук і видалення шпигунських програм, тепер є складовою частиною операційної системи.

З інших вбудованих в Windows 7 програм, поміняли дизайн Paint, Wordpad і «Калькулятор». Перші два виконано в стилі Office 2010, реліз якого відбудеться наступного року.


Стандартна програма для прослуховування музики і перегляду відео - Windows Media Player, оновилася до 12 версії. Окрім зміни інтерфейсу, додаток обзавівся підтримкою нових відео та аудіо кодеків, таких як H.264, Xvid, DIVX, ААС, 3gp, Mp4 і MOV. За допомогою функції Remote Media Streaming користувач може відкривати доступ до своєї медіатеки через інтернет або домашню мережу для іншого комп'ютера з Windows 7. Окрім цього, за допомогою опції Play To можна програвати контент з Windows Media Player 12 на сумісних пристроях підключених до комп'ютера по мережі.
«Проводник» у Windows 7 також був допрацьований, тепер в нім з'явилася можливість групувати зображення, документи, музику і відео у бібліотеки, незалежно від того на якому жорсткому диску або носієві вони знаходяться.
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
Такий підхід повинен полегшити пошук по файлах.

Раз вже мова зайшла про пошук варто відзначити, що Windows 7 реалізований майже також як і Vista, за винятком подачі результатів, тепер вони виводяться швидше, а ключові слова підсвічують жовтим кольором.

Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.

В цілому, Windows 7 вийшла набагато кращою ніж Windows Vista. У Microsoft провели гарну роботу над оптимізацією коду. Це помітно не лише по роботі з програмами, але і по швидкісті включення операційної системи. Тут варто відзначити, що в режим сну вона входить практично вмить, а вихід з нього займає не більше 15-20 секунд.
При розробці Windows 7 в Microsoft також не забули і про безпеку. В операційній системі реалізована функція Backup and Restore, яка дозволяє створити копію важливих файлів на зовнішньому носієві і при необхідності відновити їх звідти. Також, Windows 7 підтримує можливість шифрування даних на жорсткому диску (функція Bitlocker) і зовнішніх накопичувачах (Bitlocker To Go).

Вихід Windows 7 повинен підштовхнути розвиток сегменту комп'ютерів з сенсорними дисплеями, оскільки нова операційна система Microsoft володіє їх повною підтримкою, включаючи технологію розпізнавання множинних натиснень Multi-touch.Висновок:

Підбиваючи підсумки, можна резюмувати, що Windows 7 є самою орієнтованою на користувачів операційною системою з тих, що будь-коли розроблялися Microsoft. Нововведення, застосовані в ній, дійсно спрощують виконання багатьох завдань, роблять їх рішення комфортнішими. Користувачі Windows XP, які хочуть поміняти ОС на більш актуальну, навряд чи розчаруються в Windows 7. Вона дійсно працює швидше ніж Vista і позбавлена проблем сумісності з апаратним забезпеченням сучасних комп'ютерів.

Ви можете стати на сторону моці і традицій, використовуючи Windows. І ніхто не вправі обвинуватити вас у цьому. Можете ви і примкнути до армії шанувальників Linux, побічно прилучивши до руху Open Source і поставивши метою стати щирим профи за рівнем володіння комп'ютером.

Відкрите програмне забезпечення (англ. open-source software) - програмне забезпечення з відкритим сирцевим кодом.
Цим можна пишатися, але не більш того. Не варто забувати, що правда там же, де і краса. А відповідно до старого англійського прислів'я - beauty lies in the eyes of the beholder, тобто "краса - в очах смотрящего". Стало бути, в очах оцінюючого. Кожному - своє. І це здорово.

Але, як водиться, є і більш об'єктивний, особливо для наших, російських реалій, критерій - гроші. У менеджерів великих західних Web-компаній, наприклад, не викликають уже нервового шоку ситуації, коли програмне забезпечення одного (!) комп'ютера тягне на десятки тисяч доларів; причому технічне обслуговування, консультації фахівців і настроювання оплачуються окремо. Та й у більш скромному випадку повний набір ОС Windows з необхідними (тому ж Web-дизайнеру) додатками коштує кілька тисяч доларів. У той же самий час у Linux маються аналоги практично всіх комерційних додатків суперниця^-системи-суперниці, і функціональність цього ПО стрімко підвищується. Роботи багато в різних напрямках, але вона йде, оскільки в ній зацікавлене величезне число користувачів-творців. Це взагалі основний принцип ідеології співтовариства Open Source і руху GNU, в атмосфері яких зародився Linux: якщо ти знаєш, що щось може бути зроблене краще, зроби це краще. Пасивний споживчий погляд на речі не вітається. На Заході всі чітко: чи ти платиш гроші і маєш повне право розраховувати на повний сервіс, чи ти грошей не платиш, але тоді будь готів переборювати труднощі. Разом з іншими ентузіастами, але все-таки переборювати.Посилання:

http://vsau.vin.ua/students/works/web_design/paliu/os.php

http://www.zcub.ru/blog/os/funkcii-os.php

http://uk.wikipedia.org

http://www.maxnet.ua/uk/articles/2009/11/06/wind-7


Скачати 127.36 Kb.

  • Windows Vista . Windows Embedded
  • Digital Equipment Corporation