Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
Сторінка1/7
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 05.09.

Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.
Читальна зала, також читальний зал (англ. Reading room, фр. salle de lecture, нім. Lesesaal) - приміщення в бібліотеці або архіві, що використовується відвідувачами як місце роботи. Читальні зали мають особливе значення у бібліотеках без абонементу, а також архівних установах, оскільки є єдиним місцем, де користувачі можуть ознайомитися з замовленими матеріалами.
2016 до 17.09.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.
Відкритий доступ - це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі, здійснюваний переважно до рецензованих науково-дослідних журналів. • Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

 • Природничі науки в цілому. Екологія

 • Фізико-математичні науки. Астрономія

 • Хімічні науки

 • Науки про Землю

 • Біологічні науки

 • Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

 • Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 • Соціологія. Демографія

 • Історія

 • Економіка. Економічні науки

 • Політика. Політичні науки

 • Держава і право. Юридичні наукии

 • Культура. Наука. Освіта

 • Філологічні науки. Художня література

 • Мистецтво.
  Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
  Мистецтвознавство


 • Філософські науки. ПсихологіяПосилання оновляться опівночі з понеділка на вівторок

Природничі науки в цілому
1. РА424247 Панаіт Е. В. Геохімія ртуті природного і техногенного походження в об'єктах довкілля : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.02 / Панаіт Еліна Вікторівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. - Київ, 2016. - 19 с. : рис., табл.
2. ВА803998 Безкоровайна О. В. Природознавство. 3 клас : робоч. зошит : до підруч. "Природознавство" І. В. Грущинської / О. В. Безкоровайна. - Харків : Весна, 2016. - 62, 7 с. : іл.
3. СТ8085 Безпека екологічна та техногенна. Терміни та визначення понять. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 16 с. - (Національний стандарт України)
4. ВС61162 Мечник Л. А. Природознавство : робоч. зошит для 4 кл. : [до підруч. І. В. Грущинської] / Лариса Мечник, Ірина Жаркова. - Тернопіль : Астон, 2016. - 62, [2] с. : рис., табл.
5. ВА803776 Пирятинські екологічні читання : матеріали наук.-практ. конф., м. Пирятин, 13 трав. 2016 р. / Нац. природ. парк "Пирятинський" ; [наук. ред. А. В. Подобайло]. - Пирятин ; Київ : Талком, 2016. - 116 с. : рис., табл.
6. ВС61169 Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування : монографія / Л. Царик [та ін.] ; [наук. ред. Царик Л. П.]. - Тернопіль : Тайп, 2016. - 498 с. : рис., табл.
7. ІС15227 Environmental quality : 1987-2014. - [Taipei] : Environmental protection administration, Executive Yuan, R.O.C (Taiwan), 2014. - [6], 244, [8] p. : fig., phot., m., tab.


Фізико-математичні науки
8. РА424022 Башова Н. П. Класифікація та підрахунок кількості топологій на скінченних множинах : автореф.
Скінченна множина - це множина, кількість елементів якої є скінченна, тобто існує натуральне число k, що є числом елементів цієї множини. В протилежному випадку множина є нескінченною. Визначення 2. Множина, що не має рівнопотужної з нею власної підмножини, а також порожня множина, називається скінченною
дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Башова Надія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 19 с.
9. РА424304 Васюков С. О. Радіаційно-стимульовані процеси в активованих європієм діелектричних кристалах NaI та CsI : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Васюков Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т монокристалів. - Харків, 2016. - 18 с. : рис.
10. РА424043 Гнатюк О. М. Диференціальні градуйовані категорії та квадратичні форми : автореф.
Вели́кий князь Сергі́й Олекса́ндрович (29 квітня (11 травня) 1857(18570511), Царське Село - 4 (17) лютого 1905, Москва) - п'ятий син Олександра II, Московський градоначальник, генерал-губернатор.
Квадрати́чна фо́рма - однорідний многочлен другого степеня від однієї чи декількох змінних.
дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гнатюк Олена Маратівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
11. РА424297 Єрьоміна Т. О. Неперервні розв'язки систем різницево-функціональних рівнянь і їх властивості : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Єрьоміна Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2016. - 19 с.
12. РА424293 Жеменік В. І. Виходи ізотопів Kr і Xe в низькоенергетичному фотоподілі легких актинідів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Жеменік Віктор Іванович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. - Київ, 2016. - 23 с. : рис.
13. РА424188 Замрій І. В. Фрактальні властивості функцій, пов'язаних з трисимвольними системами кодування дійсних чисел та їх модифікаціями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Замрій Ірина Вікторівна ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2016. - 20 с.
14. РА424277 Зубарук О. В. Про класифікацію пар потентних матриць з додатковими співвідношеннями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Зубарук Олеся Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 16 с.
15. РА424051 Карпалюк Т. О. Симетрійна класифікація нелінійних рівнянь конвекції-дифузії відносно алгебр Галілея : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Карпалюк Тамара Олексіївна ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2016. - 20 с.
16. РА424021 Коструба А. М. Еліпсометрія ультратонких плівкових структур : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Коструба Андрій Михайлович ; Ін-т фіз. оптики ім. О. Г. Влоха. - Львів, 2016. - 32 с. : рис.
17. РА424289 Кузнєцов П. Е. Двочастинкове розщеплення ядер 3Н, 3Не фотонами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Кузнєцов Пилип Едуардович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 22 с. : рис.
18. РА424186 Кукурба В. Р. Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кукурба Віктор Романович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
19. РА424170 Лемешева Н. В. Взаємодія локально-максвелівських течій в розрідженому газі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.03 / Лемешева Наталя Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с.
20. РА424185 Лізунов В. В. Фазоваріативне підсилення прояву структурних недосконалостей у картині розсіяння : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лізунов Вячеслав Вячеславович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. - Київ, 2016. - 30 с. : рис.
21. РА424314 Ловас Г. Й. Емісійна спектроскопія халькогенідних стекол на основі дисульфіду германію та деградація поверхні при природному старінні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ловас Габор Йосипович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с. : рис.
22. РА424244 Пігура О. В. Морфічні кільця Безу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Пігура Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2016. - 19 с.
23. РА424294 Савченко І. О. Фрактальний аналіз множин неповних сум числових рядів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Савченко Ігор Олександрович ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2016. - 20 с.
24. РА424190 Семенович К. О. Нелінійні механізми перерозподілу енергії в системі резервуар - рідина на маятниковому підвісі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.01 / Семенович Катерина Олексіївна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
25. РА424172 Синявський А. Т. Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля : автореф.
І́гор Андрі́йович Са́вченко (*11 жовтня 1906, Вінниця - †14 грудня 1950) - радянський, український кінорежисер, сценарист, театральний педагог. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1944). Лауреат трьох Сталінських премій (1942, 1949, 1952 - посмертно).
Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.
дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Синявський Андрій Тадейович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 40 с. : рис.
26. РА424187 Скуратівський С. І. Процеси самоорганізації в нерівноважних середовищах зі структурою : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Скуратівський Сергій Іванович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 32 с. : рис.
27. РА424231 Табакова І. С. Геометричне моделювання геодезичних ліній на гладких поверхнях з врахуванням їх додаткових властивостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Табакова Ірина Станіславівна ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь, 2016. - 24 с. : рис.
28. РА424091 Фелінський С. Г. Аномальна дисперсія та відбиття електромагнітних хвиль терагерцового діапазону в діелектричних кристалах : автореф.
Геодези́чна лі́нія - крива на гладкому многовиді, головна нормаль якої ортогональна до многовиду. Геодезична є узагальненням поняття прямої на викривлені простори: це лінія, яка для двох близько розташованих точок буде найкоротшою.
Електромагні́тна хви́ля - процес розповсюдження електромагнітної взаємодії в просторі у вигляді змінних зв'язаних між собою електричного та магнітного полів. Прикладами електромагнітних хвиль є світло, радіохвилі, рентгенівські промені, гамма-промені.
дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Фелінський Станіслав Георгійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
29. РА424267 Шкапа В. В. Найкращі наближення та гріді-алгоритми на класах (ψ, β)-диференційованих функцій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Шкапа Вікторія Вікторівна ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2016. - 20 с.
30. ВА804078 Астрофізика : конспект лекцій / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Гуцул В. І. - Чернівці : Рута, 2016. - 123, [1] с. : рис., табл.
31. В352482/3 Завдання для практичних занять з математичного аналізу.
Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.
Математи́чний ана́ліз - фундаментальний розділ математики, що веде свій відлік від XVII століття, коли було строго сформульовано теорію нескінченно малих. Сучасний математичний аналіз включає в себе також теорію функцій, теорії границь і рядів, диференційне та інтегральне числення, диференціальні рівняння та диференціальну геометрію.
Ч. 3. - 2016. - 127 с.
32. ВА804240 Кушнир И. А. Эмоции разностного треугольника / Исаак Кушнир, Олег Черкасский. - Днепропетровск : Середняк Т. К., 2016. - 146 с. : рис.
33. Р130751 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" для студентів напряму підготовки 6.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Дослі́дження опера́цій (ДО) - це дисципліна, що займається розробкою й застосуванням методів знаходження оптимальних рішень на основі математичного моделювання у різних областях людської діяльності. ДО тісно пов'язане з системним аналізом, математичним програмуванням, теорією оптимальних рішень.
050101 "Комп'ютерні науки" заочної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Н. Л. Чернова, Л. О. Чаговець]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 47 с. : рис.
34. ВА803911 Попов В. А. Вероятностные модели анализа информационных систем : учеб. пособие по практ. занятиям / [В. А. Попов, Н. В. Еременко, Ю. А. Белоконь] ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 71 с. : рис., табл.
35. ВС61140 Рыжий В. С. Очерки по истории математики первой половины XIX века / В. С. Рыжий, И. Г. Николенко ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 218, [1] с. : рис.
36. ВА803914 Теорія ймовірностей та ймовірнісні процеси : навч.
Теорія ймовірності - розділ математики, що вивчає закономірності випадкових явищ: випадкові події, випадкові величини, їхні функції, властивості й операції над ними. Математичні моделі в теорії ймовірності описують з деяким ступенем точності випробування (експерименти, спостереження, вимірювання), результати яких неоднозначно визначаються умовами випробування.
посіб. з розв'язання задач у Mathcad / Гавриленко В. В. [та ін.] ; Нац. трансп. ун-т. - Київ : НТУ, 2015. - 220 с. : рис., табл.
37. ВА803996 Яцина В. М. 2000 вправ та завдань. Математика. 2 [клас] / В. М. Яцина. - Київ : Час майстрів, 2016. - 54, [1] с. - (Серія "1000 вправ та завдань") (Сформуй навички миттєвого обчислення)
38. ІС15218 International conference on thin films(16 ; 2014 ; Dubrovnik).16th international conference on thin films, 13-16 October, 2014, Dubrovnik, Croatia : programme a. book of abstracts / Croatian vacuum soc. etc. ; ed.: Nikola Radić, Hrvoje Zorc. - Zagreb : Croatian vacuum society, 2014. - 202 s.
39. ІР8846 "Problems of theoretical physics", Bogolyubov conference(2016 ; Kyiv).Bogolyubov сonference Problems of theoretical physics : dedicated to the 50th anniversary of the Bogolyubov inst. for theoretical physics of the National acad. of sciences of Ukraine, May 24-26, 2016, Kyiv : Program. - Kyiv : Bogolyubov inst. for theoretical physics, 2016. - 12 p.
40. ІВ222758 Kaku M. Fizika budućnosti : kako će znanost oblikovati ljudsku sudbinu i naše svakodnevne živote do 2100. godine / Michio Kaku. - Zagreb : MATE, 2011. - 389 s. : sl. - (Biblioteka "Gospodarska misao")
41. ІВ222959 Revenko A. Automatic construction of implicative theories for mathematical domains : diss. / Artem Revenko ; Fak. Informatik der Techn. Univ. Dresden. - Aachen : Shaker Verl., 2015. - IX, 110 p. : fig. - (Berichte aus der Informatik, ISSN 0945-0807)
42. ІВ222917 Venger E. F. Fundamentals of theoretical physics : a tutorial for high school students / E. F. Venger, V. M. Gryban, O. V. Melnichuk ; transl. from Ukr. by O. I. Voitenko ; Nat. acad. of sciences of Ukraine. - Kyiv : Akademperiodyka, 2016. - X, 481 p. : fig., tab.


Хімічні науки
43. РА424335 Гайдуківська Х. А. Полімери в анізотропному середовищі: універсальні властивості : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Гайдуківська Христина Аркадіївна ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. - Львів, 2016. - 21 с. : рис.
44. РА424350 Іньшина О. І. Синтез та каталітичні властивості сильнокислотних ZrO2-SiO2 i ZrO2-SiO2-Al2O3 оксидів : автореф.
Ката́ліз (від грец. κατάλυσις - розпад) - зміна швидкостей хімічних реакцій чи їх збудження внаслідок дії речовин (каталізаторів), які беруть участь у процесах, однак не входять до складу кінцевих продуктів.
дис. ... канд. хім. наук : 02.00.13 / Іньшина Олена Ігорівна ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.
45. РА424174 Погорілий Р. П. Уреаза в гібридних полісилоксанових матрицях: іммобілізація, властивості, застосування : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 01.04.18 / Погорілий Роман Петрович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. - Київ, 2016. - 23 с. : рис., табл.
46. РА424180 Процак І. С. Хімічне модифікування поверхні кремнезему поліорганосилоксанами в присутності алкілкарбонатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 01.04.18 / Процак Ірина Станіславівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. - Київ, 2016. - 23 с. : рис., табл.
47. РА424032 Фізер М. М. Синтез конденсованих азагетероциклів на основі похідних 5-аміно-1,2,4-триазол-3-тіону : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Фізер Максим Михайлович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., схеми
48. ВА803798 Гомонай В. І. Медична хімія : підруч. для студентів ВНЗ / В. І. Гомонай, С. С. Мільович. - Вінниця : Нова Книга, 2016. - 667 с. : рис., табл.
49. ВА803575 Органічна хімія.
Органі́чна хі́мія - один з найважливіших розділів хімії, який вивчає структуру та властивості органічних сполук. Органічними називають сполуки вуглецю з іншими елементами. Здатність вуглецю з'єднуватися з більшістю елементів і утворювати молекули різного складу і будови обумовлює різноманіття органічних сполук (до кінця XX століття їх число перевищило 10 млн, зараз понад 20 млн).
Тести з поясненнями : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [В. П. Черних та ін.] ; за ред. акад. НАН України В. П. Черних ; Нац. фармацевт. ун-т. - Харків : НФаУ, 2016. - 458 с.
50. ВА804087 Основи техніки лабораторних робіт з хімії : навч. посіб. / Аксьонова О. Ф. [та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Київ : Ліра-К, 2011. - 155 с. : рис., табл.
51. ВА803948 Сачко А. В. Оптичні методи аналізу : навч. посіб. / А. В. Сачко, І. М. Кобаса ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2016. - 167 с. : рис., табл.
52. ІВ222966 Bose I. Organic semiconductor based disposable bio-chemical sensors manufactured in a roll-to-roll compatible process : diss. / Indranil Bose ; Fak. Elektrotechnik und Informationstechnik der Techn. Univ. Dresden. - Dresden, 2016. - 123 p. : fig.
53. ІВ222967 Das S. Organocatalysis by electron-deficient pyridinium salts: from halide-binding to glycosylation : diss. / Somnath Das ; Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fak. der Univ. zu Köln. - Köln, 2015. - VI, 176 p. : fig.
54. ІВ222907 Eltsov S. V. Practical medical chemistry : [manual] / S. V. Eltsov, N. A. Vodolazkaya ; V. N. Karazin Kharkiv nat. univ. - Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv national university, 2015. - 186 p. : fig., tab.
55. ІВ222965 Sapu C. M. Untersuchungen zur Anwendung optisch aktiver Allene als Bausteine in der Naturstoffsynthese : Diss. / Chicco Manzuna Sapu ; Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fak. der Univ. zu Köln. - Köln, 2015. - 187 S.


Науки про Землю
56. РА424123 Василенко А. Ю. Неогеновий магматизм в системі Закарпатського глибинного розлому : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Василенко Андрій Юрійович ;
Андрі́й Ю́рійович (пом. до 21 травня 1323) - співправитель Королівства Русі, Галицько-Волинський князь з 1308 або з 1315 до 1323 рр. Другий син короля Юрія I Львовича і невідомої з джерел на ім'я дочки великого князя владимирського та тверського Ярослава Ярославича.
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
57. СТ8112 Безпека у надзвичайних ситуаціях.
Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
Моніторинг небезпечних геологічних явищ і процесів. Загальні вимоги. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 10 с. - (Національний стандарт України)
58. СО34554 Железорудное Криворожье - взгляд длиной в 135 лет: История в фотографиях и документах, 1881-2016 / Ю. Г. Вилкул [и др.]. - Киев : Книга плюс, 2016. - 123, [1] с. : ил.
59. СТ8088 Захист довкілля. Ландшафти. Терміни та визначення понять. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 25 с. - (Національний стандарт України)
60. ВА803899 Карпов В. Г. Геологія з основами геоморфології (Сучасні геодинамічні процеси) : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Г. Карпов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 107, [8] с. : іл., табл. - (Навчально-наукова серія "Бібліотека еколога")
61. ВА804001 Кобернік С. Г. Україна у світі: природа, населення. Підсумкові контрольні роботи з географії. 8 клас : дод. до практикуму / Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2016. - 56 с. : карти, табл. - (Географія)
62. ВА804069 Комплексне освоєння газовугільних родовищ на основі потокових технологій буріння свердловин / [В. М. Мойсишин та ін.] ; Ін-т геології і геохімії горюч. копалин НАН України [та ін.]. - Київ : Наукова думка, 2013. - 307 с.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
: рис., табл.
63. ВА804044 Космічні та геоінформаційні системи : навч. посіб. / О. О. Железняк [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - 374 с. : рис., табл.
64. СТ8125 Метрологія. Барометри. Загальні технічні умови (OIML R 97:1990, IDT).
Геоінформаці́йна систе́ма - сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).
Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
- Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 11 с. - (Національний стандарт України)
65. ВА804049 Новітні проблеми геології : матеріали наук.-практ. конф. пам 'яті В. П. Макридіна, м. Харків, 27-28 трав. 2016 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму, Комун. закл. "Харків. обл. станція юних туристів" ; [редкол.: В. С. Бакіров (голова) та ін.]. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2016. - 119 с. : рис., табл.
66. ВА804230 Серебрянська І. М. Країнознавство (англомовні країни) : навч. посіб. / І. М. Серебрянська ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2016. - 175 с. : іл.
67. ВА803586 Словник мікротопонімів та мікрогідронімів Ровенщини / НАН України, Ін-т укр. мови, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Каф. українознавства ; [упоряд. С. В. Шийка ; відп. ред. О. П. Карпенко]. - Тернопіль : Астон, 2016. - 450 с. - (Словники України)
68. ВА803947 Топографія з основами геодезії : навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: К. В. Дарчук, А. А. Мельник. - Чернівці : Рута, 2016. - 147, [1] с. : рис., табл.
69. ВА803573 Шийка С. В. Словник народних географічних термінів Ровенщини / С. В. Шийка ; НАН України, Ін-т укр. мови, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Каф. українознавства. - Тернопіль : Астон, 2016. - 116 с. - (Словники України)

  1   2   3   4   5   6   7 • 2016 до 17.09 .2016
 • Посилання оновляться опівночі з понеділка на вівторок Природничі науки в цілому 1. РА424247
 • Фізико-математичні науки 8. РА424022
 • Сергій Олександрович
 • Савченко Ігор
 • ВА803914 Теорія ймовірностей
 • Хімічні науки 43. РА424335
 • Науки про Землю 56. РА424123