Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
Сторінка2/7
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Біологічні науки
70. РА424250 Базалій А. В. Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у рецептор-залежних механізмах активації NADPH-оксидази і внутрішньоклітинного сигналювання у пухлинних клітинах : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Базалій Андрій Вікторович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
71. РА424283 Думанська Г. В. Синаптична передача між гангліозними клітинами сітківки та нейронами colliculus superior в кокультурі в нормі та при гіпоксії : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Думанська Ганна Валентинівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2016. - 25 с. : рис.
72. РА424168 Корчинська Н. С. Анатомічні особливості верхньої щелепи в перинатальному періоді онтогенезу : автореф.
Ганліозні клітини або гангліонарні клітини - шар нейронів сітківки, що передають сигнали від біполярів до зовнішнього колінчастого тіла, а звідти сигнал потрапляє до зони V1 стріарної кори. Дендрити гангліозних клітин закінчуються на відростках біполярів, або амакринових клітин, аксони формують зоровий нерв в області сліпої плями.
Ще́лепи (лат. maxilla, mandibula) - у тварин - органи різного походження, переважно тверді (скелетні) структури, розташовані в області ротового отвору, що слугують для захоплення і подрібнення їжі. Щелепний апарат включає скелетні і м'язові утворення, пов'язані з цими функціями.
дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Корчинська Наталія Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль, 2016. - 20 с.
73. РА424274 Кушкевич І. В. Функціональна роль сульфатвідновлювальних бактерій у розвитку захворювань кишечника людини і тварин : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.07 / Кушкевич Іван Васильович ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - Київ, 2016. - 42 с. : рис., табл.
74. РА424195 Мазур Ю. Ю. Калікс[4]арен С-90 як селективний інгібітор Mg2 ,АТР-залежної кальцієвої помпи плазматичної мембрани клітин міометрія : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Мазур Юлія Юріївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
75. РА424285 Рогожа М. М. Становлення та розвиток зоогеографічної науки в Україні (1859-1941): орнітологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.07 / Рогожа Михайло Миколайович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - Київ, 2016. - 42 с.
76. РА424241 Сова О. А. Кінетика 131І в організмі лабораторних щурів, дозоутворення та біологічні аспекти опромінення за перорального надходження : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Сова Олена Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини". - Київ, 2016. - 22 с. : табл., рис.
77. РА424261 Токарчук К. О. Участь альдегідів у розвитку оксидативного стресу in vitro та in vivo : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Токарчук Катерина Олександрівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
78. ВА803819 Аймедов К. В. Валеология и возрастная физиология : учеб. пособие / Аймедов К. В., Бабиенко В. В., Волохова Г. А. ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одесса : Пресс-курьер, 2015. - 316, [2] с. : рис., табл.
79. ВА803781 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з біологічних наук : зб.
Оки́слювальний стрес (оксидати́вний стрес) - нездатність клітини подолати збільшення виділення активних форм кисню та запобігти пошкодженню клітинних структур в результаті цього збільшення.
Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.
тез доп. підсумк. наук.-практ. конф. (22-24 берез. 2016 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ін-т біології, хімії та біоресурсів. - Чернівці : Рута, 2016. - 116 с.
80. ВА803728 Догадина Т. В. Ботаника: низшие растения (= Thallobionta, Atracheophyta, Cryptogamen) : учеб.-метод. пособие / Т. В. Догадина, О. С. Горбулин, А. Б. Громакова ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 141, [1] с. : рис., табл. - (Методическая литература)
81. ВС61178 Журавльов О. П. Фауна України: Археозоологічні дослідження : [монографія] / О. П. Журавльов. - Київ : Олег Філюк [вид.], 2016. - 389 с. : іл.
82. ВА803921 Молекулярні реакції водних тварин на вплив пошкоджувальних чинників середовища : [монографія] / Столяр О. Б. [та ін.] ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя.
Іва́н Па́влович Пулю́й (Ivan Puluj, Johann Puluj; 2 лютого 1845(18450202), містечко Гримайлів, нині смт, Гусятинський район - 31 січня 1918, Прага) - український та австро-угорський фізик і електротехнік, винахідник, організатор науки, публіцист, перекладач Біблії українською мовою, громадський діяч.
- Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016. - 346 с. : рис., табл.
83. ВА804110 Мустецов Т. М. Теорія біотехнічних систем : навч.
Біотехні́чна систе́ма (аббр. БТС) - сукупність взаємопов'язаних і взаємозалежних біологічних і технічних систем або об'єктів, об'єднаних в єдину функціональну систему. Використання БТС вважається перспективним при вирішенні різних прикладних завдань в умовах, коли ці завдання не можуть бути покладені на людей та (або) звичайні технічні системи.
посіб. / Т. Н. Мустецов, А. С. Нечипоренко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 183, [2] с. : рис., табл.
84. ВА803786 Помогайбо В. М. Основи антропогенезу : підручник / Валентин Помогайбо, Андрій Петрушов, Наталія Власенко. - Київ : Академвидав, 2015. - 142, [1] с. : іл., табл. - (Alma Mater )
85. СО34528 Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини / [Тасєнкевич Л. та ін. ; фот.: Ковальчук А. та ін.] ; Департамент екології та природ. ресурсів Львів. облдержадмін., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. лісотехн. ун-т України. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 167 с. : фот. кольор.
86. ВС61179 Руководство по изучению морского микрофитобентоса и его применению для контроля качества среды / Е. Л. Неврова [и др.] ; [ред. А. В. Гаевская] ; Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки "Ин-т мор. биол. исслед. им. А. О. Ковалевского". - Севастополь ; Симферополь : Н. Оріанда, 2015. - 174 с. : рис., табл.
87. ВА803995 Сало Т. О. Зошит для практичних робіт, лабораторних досліджень, міні-проектів. 7 клас. Біологія / Т. О. Сало, О. В. Сало. - Харків : Весна, 2016. - 78, [1] с. : іл.
88. ВА804109 Трусова В. М. Основи молекулярно-динамічного моделювання біополімерів : навч. посіб. / В. М. Трусова, Г. П. Горбенко, М. С. Гірич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 211 с. : іл.
89. ІС15220 Central European diatom meeting(8 ; 2014 ; Zagreb).Abstract book of the 8th central European diatom meeting, April 10-13, 2014, Zagreb, Croatia / ed.: Zrinka Ljubešić, Jelena Godrijan and Daniela Marić Pfannkuchen. - Zagreb : Croatian botanical society, 2014. - 72 s.
90. ІВ222964 Günter A. Pacemaker channels in cardiomyocytes, hippocampal neurons, and murine behavior : diss. / Anne Günter ; Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fak. der Univ. zu Köln. - Köln, 2015. - XI, 160 p. : fig.
91. ІВ222962 Ostermaier F. Krümmungssensitive Biomembransensoren. Ein Aufbau mit Kohlenstoffnanoröhren : Diss. / Frieder Ostermaier ; Fak. Mathematik und Naturwissenchaften der Techn. Univ. Dresden. - Wiesbaden, 2016. - XVII, 178 S. : Abb. - (MatWerk Research)
92. ІВ222963 Wisser D. Untersuchungen an organischen Matrizes mariner Organismen und ihrer Wechselwirkungen mit anorganischen Phasen : Diss. / Dorothea Wisser ; Fak. Mathematik und Naturwissenchaften der Techn. Univ. Dresden. - Dresden, 2015. - 131, XXV S. : Abb.


Енергетика. Радіоелектроніка
93. РА424252 Александер М. Б. Методи та моделі забезпечення захисту безпроводових сенсорних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Александер Марек Богуслав ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2016. - 38 с. : рис., табл.
94. РА424263 Алєксєєва К. А. Математичне та програмне забезпечення управління веб-проектами за умов невизначеності : автореф.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Алєксєєва Катерина Андріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
95. РА424023 Бараннік В. С. Просторова аеродинамічна оптимізація направляючої решітки осьової турбіни : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.16 / Бараннік Валентин Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
96. РА424026 Вовк О. О. Методи підвищення стійкості та пропускної здатності систем прихованої передачі інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Вовк Олеся Олегівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 24 с. : рис., табл.
97. РА424049 Дудатьєв І. А. Засіб контролю концентрації двоокису вуглецю у димових газах котельних установок на основі оптико-абсорбційного методу : автореф.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Діокси́д вуглецю́, оксид карбону (IV), вуглекислий газ, CO2 - тривка хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого вуглекислого газу.
дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Дудатьєв Ігор Андрійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2016. - 20 с. : рис.
98. РА424189 Залевська О. В. Геометричне моделювання процесів нелінійної динаміки методом фрактальної апроксимації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Залевська Ольга Валеріївна ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь, 2016. - 20 с. : рис.
99. РА424265 Здоренко Ю. М. Методи розподілу ресурсів телекомунікаційних каналів на основі використання нечітких нейронних мереж : автореф.
Штучна нейронна мережа (ШНМ, англ. artificial neural network, ANN, рос. искусственная нейронная сеть, ИНС) - це математична модель, а також її програмна та апаратна реалізація, побудовані за принципом функціювання біологічних нейронних мереж - мереж нервових клітин живого організму.
дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Здоренко Юрій Миколайович ;
Юрій Здоренко (нар. 30 грудня 1963, Київ) - український рок-музикант, гітарист, співак, композитор, поет-пісняр, автор-виконавець. Один із засновників і учасник гуртів «Воплі Відоплясова», «Борщ» та ін.
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
100. РА424037 Климко В. І. Вітросонячні системи електроживлення малопотужних споживачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Климко Володимир Іванович ;
Володимир Ієронімович Іванович (нар.14 (27) липня 1905, Одеса) - український радянський письменник.
Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
101. РА424334 Кукла О. Л. Молекулярно-іонні адсорбційні механізми відгуку в багатоелементних мікро- та оптоелектронних сенсорних системах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Кукла Олександр Леонідович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2016. - 38 с. : рис.
102. РА424097 Лобко А. В. Енергозберігаючі напівпровідникові перетворювачі для перспективних систем електропостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Лобко Андрій Валерійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
103. РА424243 Немченко В. В. Інформаційна технологія багаторівневої обробки даних в процесах управління рухом мобільного робота : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Немченко Вадим Вячеславович ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2015. - 20 с. : рис.
104. РА424033 Петренко С. В. Система Delphi як засіб формування ІКТ-компетентностей майбутнього вчителя інформатики початкової школи у навчанні візуального програмування : автореф.
Візуа́льне програмува́ння - спосіб створення програм шляхом маніпулювання графічними об'єктами замість написання програмного коду в текстовому вигляді.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Петренко Сергій Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Київ, 2016. - 24 с.
105. РА424092 Хоменко В. В. Багатокритеріальний синтез систем із анізотропійними регуляторами на основі стохастичної мультиагентної оптимізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Хоменко Віктор Віталійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
106. РА424279 Шийко Л. О. Синтез, структура та електрохімічні властивості дублетно-ієрархічних матриць вуглець - сульфіди та оксиди металів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Шийко Людмила Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника".
Васи́ль Семе́нович Стефа́ник (14 травня 1871, Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) - 7 грудня 1936) - український письменник, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик.
- Івано-Франківськ, 2016. - 20 с. : рис.
107. РА424248 Ящук Н. І. Моделі і методи аналізу системи передачі інформації в комп'ютерних мережах в умовах немарківського трафіка : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ящук Наталя Іскандерівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
108. СТ8185/2-4 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та аналогічних пристроїв напругою до 1100 В включно.
Блок жи́влення - вторинне джерело живлення, призначене для забезпечення живлення електроприладу електричною енергією, при відповідності вимогам її параметрів: напруги, струму, і т. д. шляхом перетворення енергії інших джерел живлення.
Ч. 2-4: ДСТУ EN 61558-2-4:2015. Додаткові вимоги до розділових трансформаторів і блоків живлення, які містять розділові трансформатори, та їх випробування (EN 61558-2-4:2009, IDT). - 2016. - IV, 8 с.
109. СТ8185/2-6 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та аналогічних пристроїв напругою до 1100 В включно. Ч. 2-6: ДСТУ EN 61558-2-6:2015. Додаткові вимоги до безпечних розділових трансформаторів і блоків живлення, які містять безпечні розділові трансформатори, та їх випробування (EN 61558-2-6:2009, IDT). - 2016. - IV, 9 с.
110. Р130748 Белявский А. В. Электрические цепи и электроника : учеб. пособие / А. В. Белявский, О. В. Косенко ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 47 с. : рис., табл.
111. СТ5401/7 Вибухонебезпечні середовища. Ч. 7: ДСТУ ІЕС 60079-7:2014. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: підвищена безпека "е" (IEC 60079-7:2006, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 58 с. : рис., табл.
112. СТ2913/2-030 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Ч. 2-030: ДСТУ EN 61010-2-030:2015. Додаткові вимоги до випробувальних та вимірювальних кіл (EN 61010-2-030:2010, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 17 с. : рис., табл.
113. СТ571/10-3 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Ч. 10-3: ДСТУ EN 60695-10-3:2015. Анормальне нагрівання. Випробування на деформацію, що є наслідком послаблення напруження відлитих форм (EN 60695-10-3:2002, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 5 с.
114. СТ571/11-5 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Ч. 11-5: ДСТУ EN 60695-11-5:2015. Метод випробування голчастим полум'ям. Устатковання, перевірка відповідності технічним вимогам та настанови (EN 60695-11-5:2005, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 10 с. : рис.
115. ВА804117 Вступ до фаху з електроніки та комп' ютерної інженерії : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Зорі А. А. [та ін.] ; [під заг. ред. О. В. Вовни] ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Черкас. держ. технол. ун-т. - Покровськ : ДВНЗ "ДонНТУ", 2016. - 312 с. : рис.
116. ВА803891 Губка А. С. Основы тестирования информационных управляющих систем : учеб. пособие / А. С. Губка, С. А. Губка, П. Е. Ельцов ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 67 с. : рис., табл.
117. СТ8172/2 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр.
Електромагні́тна сумі́сність (ЕМС) - здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам.
Радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот не вищий за 3 ТГц (терагерц) (3000 ГГц).
Радіообладнання сухопутної рухомої служби з антенним з'єднувачем для аналогового та/або цифрового зв'язку по вузькосмугових каналах. Ч. 2: ДСТУ ETSI EN 301 166-2:2015. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 166-2:2009, IDT). - 2016. - IV, 10 с.
118. СТ8163/2 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Безпроводові цифрові канали передавання відеоінформації в смузі частот від 1,3 ГГц до 50 ГГц. Ч. 2: ДСТУ ETSI EN 302 064-2:2015. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 302 064-2:2004, IDT). - 2016. - VI, 7 с.
119. СТ5944/28 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Ч. 28: ДСТУ ETSI EN 301 489-28:2015. Спеціальні умови для випробування безпроводових цифрових каналів передавання відеоінформації (ETSI EN 301 489-28:2004, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 9 с. : рис., табл.
120. СТ5944/34 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Ч. 34: ДСТУ ETSI EN 301 489-34:2015. Спеціальні умови для випробування зовнішніх джерел живлення мобільних телефонів (ETSI EN 301 489-34:2013, IDT).
Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
- Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 13 с. : табл.
121. ВА803818 Електромагнітна сумісність та інтерфейси вимірювальних інформаційних систем : навч.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
-метод. посіб. / [А. О. Подорожняк та ін.] ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2014. - 143 с. : рис., табл.
122. СТ8171/3 Загальні вимоги до житлово-будівельних електронних систем (ЖБЕС) та автоматизованих систем моніторингу й управління будівлями (АСМУБ). Ч. 3: ДСТУ EN 50491-3:2015. Вимоги щодо електричної безпеки (EN 50491-3:2009, IDT). - 2016. - V, 13 с. : табл.
123. СТ5644/3 Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Ч. 3: ДСТУ ISO/IEC 18033-3:2015. Блокові шифри (ISO/IEC 18033-3:2010, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 62 с. : рис., табл.
124. СТ8183/2-11 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно.
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)
Ч. 2-11: ДСТУ EN 50525-2-11:2015. Кабелі загальної призначеності. Гнучкі кабелі з термопластичною полівінілхлоридною ізоляцією (EN 50525-2-11:2011, IDT). - 2016. - IV, 10 с. : табл.
125. СТ8183/2-12 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Ч. 2-12: ДСТУ EN 50525-2-12:2015. Кабелі загальної призначеності. Кабелі з термопластичною полівінілхлоридною ізоляцією для розтяжних проводів (EN 50525-2-12:2011, IDT). - 2016. - IV, 10 с. : табл.
126. СТ8183/2-22 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Ч. 2-22: ДСТУ EN 50525-2-22:2015. Кабелі загальної призначеності. Кабелі підвищеної гнучкості в обплетенні зі зшитою еластомірною ізоляцією (EN 50525-2-22:2011, IDT). - 2016. - IV, 6 с. : рис., табл.
127. СТ8183/2-31 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Ч. 2-31: ДСТУ EN 50525-2-31:2015. Кабелі загальної призначеності. Кабелі без оболонки одножильні з термопластичною полівінілхлоридною ізоляцією (EN 50525-2-31:2011, IDT). - 2016. - IV, 10 с. : табл.
128. СТ8183/2-42 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Ч. 2-42: ДСТУ EN 50525-2-42:2015. Кабелі загальної призначеності. Одножильні кабелі без захисної оболонки зі зшитою етиленвінілацетатною ізоляцією (EN 50525-2-42:2011, IDT). - 2016. - IV, 7 с. : табл.
129. СТ8183/3-41 Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Ч. 3-41: ДСТУ EN 50525-3-41:2015. Кабелі зі спеціальними пожежними характеристиками. Кабелі одножильні без оболонки з безгалогенною зшитою ізоляцією та незначним димоутворенням (EN 50525-3-41:2011, IDT). - 2016. - IV, 9 с. : табл.
130. СТ8176/1 Картки ідентифікаційні. Картки на інтеґрованих мікросхемах безконтактні. Картки тісної взаємодії. Ч. 1: ДСТУ ISO/IEC 10536-1:2008. Фізичні характеристики (ISO/IEC 10536-1:2000, IDT). - 2016. - V, 4 с.
131. ВА803726 Колиушко Д. Г. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий : учеб.-метод. пособие к выполнению курсового проекта по курсу "Электроснабжение промышленных предприятий и энергосбережение" для студентов заоч. формы обучения по специализации "Электромеханические системы автоматизации и электропривод" / Д. Г. Колиушко, Л. В. Асмолова ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. - 94 с. : рис., табл.
132. ВА803710 Коцаренко В. А. Инжереные расчеты в среде Excel : учеб. пособие по курсу "Вычислительная математика и программирование" для студентов хим. специальностей всех форм обучения / В. А. Коцаренко, В. А. Иванов, Л. В. Соловей ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. - 86 с. : рис., табл.
133. СТ8175/1 Лампи світлодіодні, не поєднані з допоміжними пристроями. Ч. 1: ДСТУ-П IEC/PAS 62663-1:2015. Вимоги щодо безпеки (IEC/PAS 62663-1:201_, IDT). - 2016. - IV, 7 с. : рис., табл.
134. ВА803815 Лучанинов А. И. Нелинейные эффекты в элементах электродинамических микрополосковых устройств на основе высокотемпературных сверхпроводников : [монография] / А. И. Лучанинов, Д. С. Гавва, Е. В. Шарапова ; под ред. А. И. Лучанинова ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. - Харьков : Коллегиум, 2015. - 155 с. : рис.
135. ВА796141 Манко Г. І. Основи комп'ютерно-інтегрованого управління : [навч. посіб.] / Г. І. Манко, О. В. Лещенко ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. - 228 с. : рис., табл.
136. В356310/5 "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", ювілейний міжнародний молодіжний форум (20 ; 2016 ; Харків) Матеріали 20-го ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 19-21 квітня 2016 р. Т. 5: Конференція "Віртуальний та фізичний комп'ютінг". - 2016. - 235 с. : рис., табл.
137. В356310/6 "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", ювілейний міжнародний молодіжний форум (20 ; 2016 ; Харків) Матеріали 20-го ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 19-21 квітня 2016 р. Т. 6: Конференція "Інформаційні інтелектуальні системи". - 2016. - 467 с. : рис., табл.
138. В356310/7 "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", ювілейний міжнародний молодіжний форум (20 ; 2016 ; Харків) Матеріали 20-го ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 19-21 квітня 2016 р. Т. 7: Конференція "Математичне моделювання, системний аналіз і теорія оптимальних рішень". - 2016. - 148 с.
Оптимальне рішення - рішення, що приймається таким чином, що ніякі інші доступні варіанти не приведуть до кращого результату. Це важливе поняття в теорії прийняття рішень. Для того, щоб порівняти різні результати рішення, один зазвичай призначає відносну корисність для кожного з них.
: рис., табл.
139. СТ8080 Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 893:2008, MOD). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 78 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
140. СТ8129 Паливо рідинне. Біоетанол як складник добавки до бензину. Визначання вмісту сірки методом рентгенофлуоресцентної спектрометрії з дисперсією за довжиною хвилі (EN 15485:2007, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 6 с. : табл. - (Національний стандарт України)
141. СТ8128 Паливо рідинне. Біоетанол як складник добавки до бензину. Визначання вмісту фосфору спектрометричним методом з використанням молібдату амонію (EN 15487:2007, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 6 с. - (Національний стандарт України)
142. СО34527 Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні : посібник / [Олійник Є.
Довжина - відстань від точки до точки, вимір кривої: для відрізка прямої довжина - відстань між його кінцями, для ламаної - сума довжин її ланок, для інших кривих - верхня границя довжини ламаної лінії, вписаної в цю криву.
Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).
та ін. ; ред. Гелетуха Г.] ; USAID від америк. народу. - Київ : Поліграф плюс, 2016. - 102 с. : іл.
143. СТ2398/2-12 (2016) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека . Ч. 2-12: ДСТУ EN 60335-2-12:2015. Додаткові вимоги до мармитів та аналогічних приладів (EN 60335-2-12:2003, A1:2008, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 7 с.
144. СТ2398/2-3 (2016) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека . Ч. 2-3: ДСТУ EN 60335-2-3:2015. Додаткові вимоги до електричних прасок (EN 60335-2-3:2002; A1:2005; A2:2008; A11:2010; A11:2010/AC:2012, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 13 с.
145. СТ2398/2-43 (2016) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека . Ч. 2-43: ДСТУ EN 60335-2-43:2015. Додаткові вимоги до сушарок для одягу і до тримачів для рушників (EN 60335-2-43:2003; A1:2006; A2:2008, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 7 с.
146. СТ2398/2-81 (2016) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека . Ч. 2-81: ДСТУ EN 60335-2-81:2015. Додаткові вимоги до грілок для ніг та килимків із підігрівом (EN 60335-2-81:2003; A1:2007; A2:2012, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 16 с. : рис.
147. СТ2398/2-5 (2016) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека : ДСТУ EN 60335-2-5:2015. Додаткові вимоги до посудомийних машин (EN 60335-2-5:2003; A1:2005; A2:2008; A11:2009;
Посудомийна машина (англ. dishwasher) - електромеханічна установка для автоматичного миття посуду. Застосовується як у закладах громадського харчування, так і в домашніх умовах. Посудомийна машина підключається до електромережі, водопроводу і каналізації.
A12:2012, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 13 с. : табл.
148. СТ8189/2-15 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Ч. 2-15: ДСТУ EN 60335-2-15:2015. Додаткові вимоги до приладів для нагрівання рідин (EN 60335-2-15:2002; A1:2005; A2:2008; A11:2012, A11:2012/AC:2013, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 17 с.
149. СТ2398/2-25 (2016) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Ч. 2-25: ДСТУ EN 60335-2-25:2015. Додаткові вимоги до мікрохвильових печей та до комбінованих мікрохвильових печей (EN 60335-2-25:2012, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 21 с. : рис.
150. СТ8138 Приладобудування ядерне. Детектори гамма-випромінення сцинтиляційні для аналізу радіонуклідів. Калібрування та випробування (ІЕС 61453:2007, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 11 с. - (Національний стандарт України)
151. СТ8170/2-11 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Ч. 2-11: ДСТУ EN 60730-2-11:2015. Додаткові вимоги до регуляторів енергії (EN 60730-2-11:2008, IDT). - 2016. - IV, 8 с.
152. СТ2391/2 Системи гарантованого електропостачання. Агрегати безперебійного живлення. Ч. 2: ДСТУ ІЕС 62040-2:2015. Вимоги до електромагнітної сумісності (IEC 62040-2:2005, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 26 с. : рис., табл.
153. ВА803744 Тирнов О. Ф. Статистична радіофізика. Приклади та задачі : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Ф. Тирнов, В. П. Тишковець ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 126, [1] с. : рис., табл.
154. СТ8165/4-7 Устатковання для передавання сигналів у низьковольтних електричних пристроях діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц та від 1,6 МГц до 30 МГц. Ч. 4-7: ДСТУ EN 50065-4-7:2015. Портативні низьковольтні розв'язувальні фільтри. Вимоги щодо безпеки (EN 50065-4-7:2005; AC:2006, IDT). - 2016. - V, 34 с.
155. ІС15222 Creative revolution 2.0 : the 2014 Taipei international conference on animation and new media. - [Taipei] : [s. n.], 2014. - 180 p. : fig., phot.
156. ІВ222952 Kietzmann S. Rolled-Up AllnP-based optical microtube resonators coupled to colloidal and molecular emitters for optofluidic and sensing applications : diss. / Stefanie Kietzmann ; Fac. of mathematics, informatics and natural sciences, Dep. of physical chemistry of Univ. Hamburg. - Hamburg, 2015. - 147 p. : fig. - (Physikalische Chemie)
157. ІВ222954 Maibach E. Divergent synthesis of crosslinkable dithienylethenes for optoelectronic devices : diss. / Eduard Maibach ; Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fak. der Univ. zu Köln. - Remshalden, 2015. - 203 p. : fig.
158. ІВ222910 Multi-photon microscopy and optical recording : project "Ukrainian scientific book in foreign language" / V. V. Petrov [et al.] ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. for information recording]. - Kyiv : Akademperiodyka, 2016. - 153 p. : fig., tab.
159. ІВ222953 Nöthen B. Untersuchungen von Kommunikationsmechanismen in heterogenen Mehrprozessorsystemen : Diss. / Benedikt Nöthen ; Fak. Elektrotechnik und Informationstechnik der Techn. Univ. Dresden. - Dresden, 2015. - XXIV, 137 S. : Abb. - (Mobile Nachrichtenübertragung. Beiträge aus der Informationstechnik ; № 80)
160. ІВ222898 Rzhebaeva N. K. Calculation and designing of centrifugal pumps : study guide / N. K. Rzhebaeva, E. E. Rzhebaev ; Sumy state univ. - Sumy : Sumy state univ., 2016. - 205 p. : fig., tab.

1   2   3   4   5   6   7