Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
Сторінка3/7
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
161. РА424039 Вдовенко С. В. Розроблення комплексу ресурсоощадних заходів раціонального використання вуглеводнів на нафтопереробних заводах : автореф.
Нафтопереробний завод (НПЗ) - промислове підприємство, яке виробляє з сирої нафти рідкі палива, мастила, бітум, нафтовий кокс, парафін, церезин, ароматичні вуглеводні, органічні кислоти, сірку або сірчану кислоту, розчинники, скраплені гази і нафтохімічну сировину.
дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Вдовенко Сергій Вікторович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2016. - 19 с. : табл., рис.
162. РА424124 Векшин В. О. Очищення викидних газів абсорбції від оксидів нітрогену у виробництві нітратної кислоти : автореф.
Азотна кислота, нітратна кислота (HNO3) - сильна одноосновна кислота. Висококорозійна кислота, реагує з більшістю металів, сильний окисник. Має тенденцію набувати жовтого відтінку через накопичення оксидів азоту, при довгому зберіганні.
дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Векшин Віталій Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : табл., рис.
163. РА424165 Спаська О. А. Поверхнево-активні системи для мінімізації випаровування вуглеводневих рідин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Спаська Олена Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
164. РА424118 Харгелія Д. Д. Технологія оздоровчого ферментованого напою на основі цукрового сорго : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Харгелія Дар'я Дмитрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
165. РА424119 Якимчук М. В. Науково-технічні засади створення обладнання для групового пакування харчових продуктів на основі мехатронних модулів : автореф.
Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.
дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Якимчук Микола Володимирович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2016. - 38 с. : рис.
166. АО273577 Анатолій Львович Майстренко : біобібліографія / НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М.
Надтверді матеріали - група речовин з надзвичайною твердістю, до якої відносять матеріали, твердість і зносостійкість яких перевищує твердість і зносостійкість твердих сплавів на основі карбідів вольфраму і титану з кобальтовою зв'язкою і карбідотитанових сплавів на нікель-молібденовій зв'язці.
Бакуля ; [уклад. Н. І. Колодніцька ; авт. вступ. ст. В. М. Колодніцький ; відп. ред. С. А. Клименко]. - Київ : [б. в.], 2016. - 109 с.
167. СТ8174/1 Вмістини та допоміжне устатковання для фармацевтичних препаратів. Ч. 1: ДСТУ ISO 11418-1:2014. Пляшечки із крапельним пристроєм для ліків (ISO 11418-1:2005, IDT). - 2016. - IV, 4 с. : рис., табл.
168. СТ8117 Вугілля кам'яне для коксування. Технічні умови. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 6 с. - (Національний стандарт України)
169. СТ8131 Жир молочний. Визначення жирнокислотного складу методом газорідинної хроматографії (ISO 15885:2002/IDF 184:2002, IDF).
Ліка́рські за́соби (лікувальні препарати, ліки, медикаменти) - речовини або суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань, запобігання вагітності, усунення болю; отримані з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного синтезу (фармацевтичні засоби, ліки або медикаменти) або із застосуванням біотехнологій (вакцини).
Хроматогра́фія (з грец. хромо - колір, графо - пишу) - високоефективний фізико-хімічний метод розділення і аналізу, в якому речовина розподіляється між двома фазами: рухомою і нерухомою.
- Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 8 с. : рис. - (Національний стандарт України)
170. СТ8130 Жир молочний. Метод приготування метилових ефірів жирних кислот (ISO 15884:2002/IDF 182:2002, IDT).
Жи́рні кисло́ти - органічні сполуки, що складаються з вуглецевого ланцюжка, довжиною до 24 атомів вуглецю з карбоксильною групою (-СООН) на одному кінці.
- Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 5 с. - (Національний стандарт України)
171. СТ7649/3 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту фосфору. Ч. 3: ДСТУ ISO 10540-3:2014. Метод використання оптичної емісійної спектроскопії індуктивно зв'язаної плазми (ІЗП) (ISO 10540-3:2002, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 7 с. : табл.
172. СТ8146 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначення видимого осаду в сирих жирах та оліях (ISO 19219:2002, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 5 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
173. СТ8136 Жири тваринні та рослинні й олії. Визначення вмісту кадмію методом атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням графітової печі (ISO 15774:2000, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 5 с. : табл. - (Національний стандарт України)
174. СТ8118 Йогурт. Метод підрахування характерних колоній мікроорганізмів за температури 37°С (ISO 7889/IDF 117:2003, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 11 с. : табл. - (Національний стандарт України)
175. СТ8115 Казеїни та казеїнати. Визначення масової частки лактози фотометричним методом (ISO 5548:2004/IDF 106:2004, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 6 с. - (Національний стандарт України)
176. СТ8116 Казеїни та казеїнати. Контрольний метод визначення масової частки вологи (ISO 5550:2006/IDF 78:2006, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 7 с. : табл. - (Національний стандарт України)
177. В356312/1 Кириченко, Віктор Іанович Сучасні паливно-мастильні матеріали: стан та поступ розвитку.
Па́льно-масти́льні матеріа́ли (скорочено - ПММ) - синтетичні та мінеральні нафтопродукти, до яких відносять різні види пального і мастила: паливо (бензин, дизельне пальне, скраплений природний газ, скраплені нафтові гази), мастильні матеріали - (моторні, трансмісійні та спеціальні оливи, мінеральні мастила, пластичні мастила), рідини на нафтовій основі та спеціальні рідини (гальмівні та охолоджувальні).
Ч. 1: Паливні матеріали. - 2016. - 207 с. : рис., табл.
178. СТ8098 Консерви рибні. Метод визначання відстою в олії. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 5 с. - (Національний стандарт України)
179. СТ8155/1 Макуха та шроти. Визначення вмісту глюкозинолатів. Ч. 1: ДСТУ ISO 10633-1:2007. Метод з використанням рідинної хроматографії високороздільної здатності (ISO 10633-1:1995, IDT). - 2016. - IV, 11 с. : рис.
180. СТ8091 Метрологія. Установки повітряно-теплові для вимірювання вологості зерна та продуктів його перероблення. Методика повірки. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 8 с. : табл. - (Національний стандарт України)
181. СТ1635/3 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин.
Камбоджійці та філіппінці вживають качині яйця із 19-20-денними зародками, в яких проглядаються сформовані дзьоб і кістки. Страва вважається делікатесом. Назва страви - балут.
Готування досліджуваних [дослідних] проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного досліджування [дослідження]. Ч. 3: ДСТУ ISO 6887-3:2014. Спеціальні правила готування риби та рибних продуктів (ISO 6887-3:2003, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 9 с.
182. СТ8094 Молоко коров'яче. Визначення кількості соматичних клітин методом проточної цитометрії (експрес-метод). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 10 с. - (Національний стандарт України)
183. СТ8095 Молоко коров'яче. Визначення точки замерзання кондуктометричним методом (експрес-метод).
Соматичні клітини (грец. σὠμα/soma - тіло) - загальна назва для усіх клітин багатоклітинних організмів, які не є статевими (гамети і гоноцити), а отже є носіями диплоїдного набору хромосом. Також до соматичних клітин не належать ембріональні стовбурові клітини.
Температу́ра плáвлення і затверді́ння - температура, при якій тверде кристалічне тіло здійснює перехід у рідкий стан і навпаки. За іншим визначенням - температура, за якої тверда фаза речовини знаходиться в рівновазі з рідкою.
- Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 6 с. - (Національний стандарт України)
184. СТ8150 Молоко сухе. Визначення масової частки нітратів методом відновлення кадмієм і спектрометрією (прискорений метод) (ISO 8151:1987, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 6 с. - (Національний стандарт України)
185. СТ8147 Молоко та молочні продукти.
Молоко́ (лат. lac, lactis; грец. Gala) - секрет молочних залоз, що виробляється під час лактації у ссавців жіночої статі та призначений для грудного годування дітей. Молоко є емульсією крапель жиру у воді.
Визначення вмісту заліза спектрометричним методом (контрольний метод) (ISO 6732:1985, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 10 с. - (Національний стандарт України)
186. СТ8148 Молоко та молочні продукти. Визначення вмісту міді фотометричним методом (контрольний метод) (ISO 5738/IDF 76:2004, IDT. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 10 с. - (Національний стандарт України)
187. СТ8156/2 Молоко.
Кефір
Визначення вмісту казеїнового азоту. Ч. 2: ДСТУ ISO 17997-2/IDF 29-2:2009. Прямий метод (ISO 17997-2/IDF 29-2:2004, IDT). - 2016. - IV, 6 с.
188. СТ8120 Молоко. Визначення дії сичужного ферменту на загальну здатність зсідання коров'ячого молока (ISO 11815:2007/IDF 157:2007, IDT).
Хімозин або реннін - фермент класу гідролаз, який виробляється в шлункових залозах ссавців, зокрема людини. У жуйних тварин виробляється залозами сичуга (4-го відділу шлунку), звідси одна з його тривіальних назв - сичужний фермент.
- Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 10 с. - (Національний стандарт України)
189. СТ8133 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення хлоридів, розчинних у воді (ISO 9197:2006, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 4 с. - (Національний стандарт України)
190. ВС61152 Науково-технологічному алмазному концерну (АЛКОН) 20 років / НАН України, Наук.-технол. алмаз. концерн (АЛКОН), Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля ; [редкол.: Новіков М. В. (голов. ред.) та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 183, [32] с. : іл.
191. СТ8119 Нафтопродукти рідинні. Визначання вмісту натрію методом атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 241:2000, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 7 с. - (Національний стандарт України)
192. СТ8187/1 Піротехнічні вироби. Феєрверки 1-го, 2-го та 3-го класів. Ч. 1: ДСТУ EN 15947-1:2014. Терміни та визначення понять (EN 15947-1:2010, IDT). - 2016. - IV, 10 с.
193. СТ8187/2 Піротехнічні вироби. Феєрверки 1-го, 2-го та 3-го класів. Ч. 2: ДСТУ EN 15947-2:2014. Класифікація (EN 15947-2:2010, IDT). - 2016. - IV, 6 с. : табл.
194. СТ8187/3 Піротехнічні вироби. Феєрверки 1-го, 2-го та 3-го класів. Ч. 3: ДСТУ EN 15947-3:2014. Мінімальні вимоги до марковання (EN 15947-3:2010, IDT). - 2016. - IV, 16 с.
195. СТ8166/2 Пластмаси. Метод визначання в'язкості полімерів у розбавленому розчині з використанням капілярних віскозиметрів. Ч. 2: ДСТУ ISO 1628-2:2014. Полівінілхлоридні смоли (ISO 1628-2:1998, IDT). - 2016. - IV, 17 с. : табл.
196. СТ8110 Пластмаси. Ненасичені складні поліефірні смоли.
Поліестери, також поліефіри - полімери, одержувані поліконденсацією багатоосновних кислот або їх альдегідів з багатоатомними спиртами. Відомі природні (бурштин та ін.) і штучні поліестери. Практичне застосування отримали гліфтальові смоли, поліетилентерефталати, поліефірмалеінати і поліефіракрилати.
Метод визначання гідроксильного числа (ISO 2554:1997, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 6 с. - (Національний стандарт України)
197. СТ8177/5 Покриви склоподібні фарфорові та емалеві. Ч. 5: ДСТУ EN 14483-5:2008. Метод визначення тривкості до хімічної корозії у закритих системах (EN 14483-5:2004, IDT). - 2016. - V, 7 с.
198. СТ8132 Продукти молочні сухі. Метод визначення насипної щільності. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 6 с. : рис. - (Національний стандарт України)
199. СТ8097 Соки фруктові та овочеві. Метод визначання повного вмісту діоксиду сірки дистиляцією (EN 13196:2000, IDT).
Діокси́д сі́рки, сульфу́р(IV) окси́д - неорганічна бінарна сполука складу SO2. За звичайних умов являє собою безбарвний газ з різким задушливим запахом. Проявляє доволі сильні відновні властивості. Використовується у синтезі сульфатної кислоти, а також як відбілювач і для обробки приміщень від шкідників.
- Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 7 с. : рис. - (Національний стандарт України)
200. СТ8096 Соки фруктові та овочеві. Ферментативне визначення вмісту лимонної кислоти (цитрату) NADH спектрометричним методом (EN 1137:1994, IDT).
Лимо́нна кислота́, цитри́нова кислота́ (2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова кислота, C6H8O7) - кристалічна речовина білого кольору, температура плавлення 153 °C, добре розчинна в воді, розчинна в етанолі, малорозчинна в діетиловому етері.
- Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 7 с. - (Національний стандарт України)
201. СТ8178/2 Фрукти, овочі та продукти переробляння. Визначання вмісту аскорбінової кислоти. Ч. 2: ДСТУ ISO 6557-2:2014. Практичні методи (ISO 6557-2:1984, IDT). - 2016. - IV, 6 с.
202. СТ8082 Харчові продукти. Вимоги до методів аналізування для арбітражного контролю вмісту бенз(а)пірену. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 4 с. : табл. - (Національний стандарт України)
203. ІВ222956 Götz L. Darstellung von Polymer/Böhmit-Kompositen mittels Miniemulsionspolymerisation : Diss. / Lennart Götz ; Fak. für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, Fachbereich Chemie der Univ. Hamburg. - Hamburg, 2015. - IV, 129 S. : Abb. - (Fortschritte der Polymerisationstechnik, ISSN 1615-7087 ; №53)
204. ІВ222949 Junior W. S. Reibpunktschweißen/ -fügen von thermoplastischem Polymer und Aluminium mit Nanokompositen basierend auf oberflächenfunktionalisierten Nanopartikeln für Leichtbauanwendungen : Diss. / Wiebke Sophie Junior ; Fak. für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, Fachbereich Chemie der Univ. Hamburg. - Göttingen, 2015. - XXX, 166 S. : Abb.
205. ІВ222955 Lin H. Entwicklung einer Prozesskette zur Umsetzung komplexer Geometrien in formgerechte 2D/3D Hybridgarn-Mehrlagengestricke für Faserkunststoffverbundanwendungen : Diss. / Huangmei Lin ; Fak. Maschinenwesen der Techn. Univ. Dresden. - Dresden : TUDpress, 2015. - VIII, 118 S. : Abb.
206. ІВ222948 Sobolkina A. Effect of carbon nanostructures on the hydration of tricalcium silicate and properties of hardened cement paste : diss. / Anastasia Sobolkina ; Fak. Maschinenwesen der Techn. Univ. Dresden. - Dresden, 2015. - IX, 133 l. : fig.


Соціологія. Демографія
207. РА424237 Ісаєва О. І. А. С. Бориневич (1855-1946) – вчений, педагог, фундатор центру статистичних досліджень в Одесі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Ісаєва Ольга Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. - Київ, 2016. - 22 с.
208. РА424251 Сментина Н. В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку мезосистем : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Сментина Наталія Валентинівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів, 2016. - 40 с. : рис.
209. ВА803919 Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах (2002-2009) : зб.
Стратегі́чне планува́ння (англ. Strategic Planning) - це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі.
Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
наук. пр. : бібліогр. покажч. / [уклад., авт. проекту та передм. С. С. Кіраль ; ред., пер. англ. О. В. Бабенко]. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2015. - 275 с.
210. ВА804089 Дюмон Л. Есеї про індивідуалізм. Антропологічний погляд на сучасну ідеологію / Луї Дюмон ; з фр. пер. Євгенія Кононенко.
Євгенія Кононенко (нар. 17 лютого 1959, Київ) - сучасна українська письменниця і перекладачка.
- Львів : Кальварія, 2012. - 253, [2] с.
211. Р130739 Методичні рекомендації до міждисциплінарного тренінгу "Соціальна відповідальнсть влади, бізнесу, громадськості" для студентів спеціальності 8.05010008 "Публічне адміністрування" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. М. В. Грузд]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 43 с. : табл.
212. ВА803748 Основи політичної соціології : навч.
Соціо́логія полі́тики або політи́чна соціоло́гія - галузева соціологічна теорія, предметом якої виступають взаємовідносини політичної сфери життя суспільства з іншими сферами суспільного життя, політичних інститутів з іншими соціальними інститутами.
посіб. для студентів соціогуманітар. спец. / [Безносов М. А. та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 251 с. : табл.
213. Р130746 Робоча програма навчальної дисципліни "Статистика міжнародних порівнянь" для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Сєрова І. А.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 43 с. : табл.
214. ВА804104 Сорока Ю. Г. Соціологія культури : навч.-метод. посіб. / Ю. Г. Сорока ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 135 с.
215. ВС61148 Соціальна і гуманітарна політика : підручник / [В. П. Трощинський та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2016. - 790 с.
216. ВА803961 Соціальна робота та соціальне забезпечення в структурі соціальної політики України : матеріали відео-конф.
Соціа́льна робо́та - галузь наукових знань, академічна дисципліна та професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню.
Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
, 21-22 квіт. 2016 р., м. Чернівці / Наук.-метод. коміс. України з охорони здоров'я та соц. забезп. [та ін.] ; [за заг. ред. проф. Докаша В. І.]. - Чернівці : Рута, 2016. - 295 с. : іл.
217. ВА804041 Шульга О. М. Евристичний потенціал поняття "символічний універсум": методологічні та теоретичні аспекти : [монографія] / Олександр Шульга ; НАН України, Ін-т соціології. - Київ : Ін-т соціології НАН України, 2016. - 371 с.
218. ІР8841 Monitoring report on the amendments to the law on the rights of internally displaced persons : advocasy, protection and legal assistance to the IDP. - [Kyiv] : UNHCR, 2016. - 16 p. : fig., diagr.
219. ІВ222960 Weidner K. Partnering for the social good: partnerships as a means for social enterprises to overcome barriers to create and scale social value : diss. / Kathrin Weidner ; Wirtschaftswissenschaftlichen Fak. der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover . - Hannover, 2015. - XIV, 158 p. : fig.


Історія. Історичні науки
220. РА424320 Заплетнюк М. А. Формування громадянського суспільства в Україні у 1990-х роках (історичний аспект) : автореф.
Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.
дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Заплетнюк Максим Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.
221. РА424276 Моця К. О. Воєнне мистецтво Візантійської Таврики наприкінці IV - на початку XII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Моця Катерина Олександрівна ; НАН України, Ін-т історії України.
Воєнне мисте́цтво (ВМ) - галузь воєнної науки; наука про воєнні дії; наука про організоване застосування зброї і техніки особовим складом в ході воєнних, антитерористичних, партизанських, миротворчих дій та збройної боротьби в цілому.
Перша засвідчена у писемних джерелах назва історичної території України - Руська земля. У Х-XIII ст. цю назву вживали у двох значеннях: конкретному - на окреслення ядра політичної спільноти - Середнього Подніпров'я, і розширеному, що охоплювало усі території, які спершу підпорядковувались Києву, а згодом тяжіли до нього.
- Київ, 2016. - 21 с.
222. РА424050 Одинець С. В. Динаміка життєвих траєкторій та соціальних ідентичностей українських мігранток в Італії : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Одинець Світлана Владиславівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 18 с.
223. РА424259 Савшак Т. М. Розвиток методики навчання історії в українських школах Галичини у другій половині XIX - першій третині XX ст.
Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).
: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Савшак Тарас Михайлович ; Ін-т педагогіки НАПН України.
Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
- Київ, 2016. - 20 с.
224. РА424125 Шауренко А. В. Побут та дозвілля сільського населення України в 1991-2005 рр. (регіональний аспект) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шауренко Анна Володимирівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2016. - 20 с.
225. ВА803962 "Котел", або Справа без терміну давності / [упоряд. Іван Капсамун ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. - Київ : Українська прес-група, 2016. - 271 с. : фот. - (Серія: Новітня історія для "чайників") (Бібліотека газети "День") (Україна Incognita)
226.
За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 грудня 2016 року чисельність наявного населення України становила 42 603 854 осіб (без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)
Новітня істо́рія - термін історіографії, період історії, що починається з 1914 року й, на думку одних істориків, триває досі, або, на думку інших, завершився наприкінці 80-х - на початку 90-х рр. ХХ ст.
ВА803585 Близнюк Г. І. Осницьк: село мого життя : іст.-краєзнав. нарис / Ганна Близнюк. - Рівне : Волинські береги, 2016. - 145, [1] с. : іл.
227. ВА803959 Блохин Д. Д. Книга пам'яті: українці - жертви німецьких концентраційних таборів / Дарина Блохин ;
Концентраці́йний та́бір - табір-в'язниця для військовополонених і цивільних у воєнний час або у країнах з тоталітарним режимом. Перші концентраційні табори створено англійцями для африканських жінок і дітей під час Другої англо-бурської війни в Південній Африці в 1889.
[за заг. ред. та передм. Дарини Блохин] ; Нім.-Укр. Наук. Об-ня ім. Ю. Бойка-Блохина. - Тернопіль ; Мюнхен : Астон, 2015. - 327 с. : іл.
228. ВА803940 Боєчко В. Ф. Друга Річпосполита 1914-1921 рр.: становлення державності : монографія / В. Ф. Боєчко ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 408 с.
229. ВА804034 Божко Н. М. Этно-психологические и цивилизационно-коммуникативные характеристики представителей китайского этноса : монография / Н. М. Божко ; Харьк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харьков : Изд-во Иванченко И. С., 2016. - 230 с.
230. В353214/2 Бурій, Валерій Михайлович Вибрані розвідки, статті та замітки. Вип. 2: Катеринопільщина: події, факти, персоналії. - 2016. - 107 с. : іл.
231. ВА803588 Вилинович А. А. Антология шпионажа / Анатолий Вилинович. - Киев : Арий, 2016. - 399 с. : ил. - (Тайны истории)
232. ВА803736 Воловник О. П. Славные имена : [сб. повестей] / [Воловник О. П., Воловник П. В.]. - Харьков : Изд. Дом ЖЗЛ : Глобус, 2015. - 446, [1] с. : фот. - (Современная ЖЗЛ Харьковщины ; кн. 13)
233. ВА796149 Воробей В. С. Горшколіпи. Маленька історія "маленької" батьківщини : краєзнав. замітки з історії сіл Трипутнян. сільради / Василь Воробей. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 103 с. : кольор. іл.
234. СО34549 Горбоватий В. П. У містечку над Збручем : [Гусятин : іст.-краєзнав. нарис] / В. П. Горбоватий ; [упоряд. Дрогомирецька О.]. - Львів : Тріада плюс, 2004. - 202, [57] с. : іл.
235. ВА804088 Домовые, русалки и другие загадочные существа / [сост. Юрий Пернатьев]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2016. - 397 с. - (Мифы. Тайны. Загадки)
236. ВА803927 Дудко О. І. Городня : енциклопед. довід. / Олександр Дудко. - Чернігів : Чернігівські обереги, 2010. - 127, [32] с. : фот.
237. ВА804093 Ігнатьєв П. М. Пакистан: від деколонізації Британської Індії до сьогодення / П. М. Ігнатьєв. - Чернівці : Книги - XXI, 2014. - 348, [8] с. : кольор. іл.
238. ВС61153 Ільницький В. І. Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945-1954) : [монографія] / Василь Ільницький ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Посвіт, 2016. - 693 с. : іл.
239. ВА803958 Історично-культурна спадщина малих міст Західної України як об'єкт наукового аналізу : монографія / [Ясній П. В.
Респу́бліка І́ндія або І́ндія, Бга́рат (англ. Republic of India, гінді भारत गणराज्य, Bhārat Gaṇarājya) - країна в Південній Азії. На північному заході межує з Пакистаном; на півночі - з КНР, Непалом і Бутаном; на сході - з М'янмою і Бангладеш.
Галичина́ (пол. Galicja, нім. Galizien, рос. Галиция) - історична область у західній Україні та південно-східній Польщі. Займає території сучасних Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської (крім північної частини) областей України і Підкарпатського, Малопольського та південної частини Сілезького воєводств Польщі.
та ін. ; за наук. ред. Довганя А. О.] ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль : Астон, 2016. - 247 с. : іл.
240. ВА803963 Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв / [упоряд. Марія Семенченко ; за заг. ред. Лариси Івшиної ; відп. ред. Анна Мотозюк]. - Київ : Українська прес-група, 2016. - 295 с. : фот. - (Бібліотека газети "День") (Україна Incognita)
241. ВС61142 Клінтон Г. Важкі рішення / Гілларі Клінтон ; пер. [з англ.] Лесь Герасимчук.
Гі́лларі Діа́на Ро́дем Клі́нтон (англ. Hillary Diane Rodham Clinton, нар. 26 жовтня, 1947) - американський політик, державний секретар США (2009-2013), сенатор від штату Нью-Йорк (2001-2009), перша леді США (1993-2001) та кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року.
Лесь Герасимчук (8 жовтня 1944(19441008), Київ) - літератор, філолог, перекладач, культуролог.
- Київ : Наш Формат, 2016. - 641 с. - (Світоглядна література)
242. СО34548 Книга Пам'яті селища Радуль Ріпкинського району Чернігівської області / авт.
Черні́гівська о́бласть - область у північно-східній частині України. Межує на заході з Київською, на півночі - з Гомельською областю Республіки Білорусь і з Брянською областю Російської Федерації, на сході - з Сумською, на півдні - з Полтавською областями України.
Рі́пкинський райо́н - район Чернігівської області з центром у селищі міського типу Ріпки.
-упоряд. Олександр Асадчев. - Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2016. - 289 с. : іл.
243. ВА804042 Корнієнко В. В. Гуманітарні комунікативні системи як чинники європейської інтеграції.
Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.
Україна та Франція: кроскультурний діалог : монографія / В. В. Корнієнко. - Київ : НАКККіМ, 2016. - 431 с.
244. ВС61175 Культурное наследие провинции Хэбэй : учеб. пособие [для студентов, изучающих кит. яз.] / Лю Юйин [и др.] ; [пер. с кит. М. И. Кривонос]. - Харьков : Изд-во Иванченко И. С., 2016. - 162 с. : ил.
245. ВА796137 Куромія Х. Зрозуміти Донбас / Хіроакі Куромія ; [пер. Олексій Панич]. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. - 141 с.
246. Р130753 Куян Н. А. Гордість Антонінської землі / Наталія Куян, Лілія Рибачук. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 31 с. : фот.
247. ВА803944 Мацелюх В. В. Історія села Любінь Малий / Василь Мацелюх. - Львів : Тріада плюс, 2016. - 425, [16] с. : фот.
248. ВА804106 Михайлик А. О. Сільське господарство, промисловість і торгівля Правобережної України в ринкових умовах 1861-1914 рр.
Правобере́жна Украї́на (Правобережжя, Правобічна Україна) - історико-географічна назва частини території України на правому березі Дніпра. Займала територію сучасних Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Київської та частково Черкаської областей.
: монографія / А. О. Михайлик, Л. В. Баженов. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 285 с.
249. ВА804040 Моняк І. П. Ставне - відлунням часу : короткі нариси з історії села / Іван Моняк. - Ужгород : Патент, 2016. - 215 с. : фот.
250. ВА803942 Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; за заг. ред. Лариси Івшиної ; відп. ред. Анна Мотозюк]. - Київ : Українська прес-група, 2016. - 495 с. : іл. - (Бібліотека газети "День")
251. СО34556 Полин С. В. Скифский Золотобалковский курганный могильник V-IV вв. до н. э. на Херсонщине : [монография] / С. В. Полин ; Ин-т археологии Нац. акад. наук Украины, Герман. археол. ин-т, Евроазиат. отд. - Киев : Олег Филюк [изд.], 2014. - 774 с. : ил., табл. - (Курганы Украины ; т. 3)
252. ВА804090 Рябцев М. П. Пам'ятка нащадкам Новоселівсько-Копилівських осель / Михайло Рябцев. - Дніпропетровськ : Інновація, 2015. - 231, [1] с. : іл. - (На полицю бібліотеки краєзнавців і просвітян Січеславщини)
253. ВА804113 Сайпанова А. А. Историк-болгарист С. И. Сидельников: научная и педагогическая деятельность : монография / А. А. Сайпанова ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Центр болгаристики и балкан. исслед. им. М. Дринова, Каф. новой и новейшей истории. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 230, [9] с. : фот.
254. ВА803939 Село Андруші : іст.-етногр. нарис / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; [за заг. ред. Г. Скрипник ; відп. ред. В. Борисенко ; упоряд.: В. Борисенко та ін.]. - Київ : ІМФЕ, 2016. - 253, [48] с. : іл. - (З архівних матеріалів)
255. ВА803964 Торба В. Я - свідок. Записки з окупованого Луганська / Валентин Торба ; [за заг. ред. Лариси Івшиної ; відп. ред. Анна Мотозюк]. - Київ : Українська прес-група, 2016. - 383 с. : фот. - (Бібліотека газети "День") (Україна Incognita)
256. СО34545 Україна – єдина країна : [довідник]. - Київ : Глорія, 2016. - 297 с. : кольор. іл.
257. ВС61172 Українська дивізія "Галичина" (Львівщина): історія. спогади, світлини : [зб. наук. дослідж.] / Галиц. Братство колиш. вояків 1-ої Укр. дивізії ("Галичина") Укр. нац. армії (УНА), Центр незалеж. іст. студій ; [упоряд.: І. Іваньков, М. Романюк ; редкол.: З. Врублевський та ін.]. - Львів : Духовна вісь, 2016. - 838 с. : фот.
258. ВА804245 Ушанова С. В. Сучасне лицарство Задністров'я / С. В. Ушанова. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 160 с.
259. ВС61158 Фатула Ю. М. Полеглих ми так і не поховали... Бойовий шлях 85-го Мараморосько-Угочанського піхотного полка австро-угорської армії. 1914-1918 : [військ.
Сухопутні війська Австро-Угорщини (нім. Österreichisch-Ungarischen Landstreitkräfte, угор. Császári és Királyi Hadsereg) або Австро-угорська армія - сухопутні війська, наземний компонент та найбільший вид Збройних сил Австро-Угорщини, який разом з військово-морським флотом та Повітряними силами становили Збройні сили Австро-Угорщини.
-іст. дослідж.] / Юрій Фатула ; [передм. М. Вегеша, Й. Кобаля]. - Ужгород : Патент, 2016. - 347 с. : іл., табл., карти
260. ВА803720 Фрейндліх Е. Знищення міста на ім'я Станиславів. Націонал-соціалістська політика винищення у Польщі 1939-1945 рр. / Елізабет Фрейндліх ; [з нім. пер. Галина Петросаняк]. - Брустури : Дискурсус, 2016. - 298, [5] с. : фот.
261. В356320/1 Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи. Зб. 1: Адамівський Осередок Козацтва / [уклад.: Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. - 2010. - Розд. паг. : іл.
262. СО34555 Черных Л. А. Курганы эпохи энеолита-бронзы междуречья Базавлука, Соленой, Чертомлыка : [монография] / Черных Л. А., Дараган М. Н. ; Герман. археол. ин-т, Евроазиат. отд., Ин-т археологии НАН Украины. - Киев ; Берлин : Олег Филюк [изд.], 2014. - 567 с. : ил., табл. - (Курганы Украины ; т. 4)
263. ВА804061 Яблонська А. М. Каховщина - любов моя : факти, знахідки, думки, краєзнав., худож.-публіцист. нариси / Алла Яблонська. - Херсон : Наддніпряночка, 2016. - 187 с. : іл.
264. В277528/1 Chen, Cheng (1898-1965) Chen Cheng's diaries. Vol. 1. - 2015. - XIII, 674 p. : ill., phot., portr.
265. В277528/2 Chen, Cheng (1898-1965) Chen Cheng's diaries. Vol. 2. - 2015. - p. 675-1302 : phot., portr.
266. В277528/3 Chen, Cheng (1898-1965) Chen Cheng's diaries. Vol. 3. - 2015. - p. 1303-1930 : phot., portr.
267. ІВ222782 Chi Hsing-wen Chi Hsing-wen's diaries. - [Taipei] : [Academia Historica], 2015. - VIII, 500 p. : phot., portr.
268. ІВ222754 Kolarić J. Majčin dan u povijesti i tradiciji hrvatskog naroda / Juraj Kolarić. - Zagreb : Tkanica, 2012. - 256 s. : fot., fotokop.
269. ІВ222905 Mosenkis I. L. Pre-Mycenaean Greeks in Grete / [Iurii L. Mosenkis]. - Kyiv : [s. n.], 2016. - 63 p. : fig.
270. ІВ222785 Twierdzie osiemnastowiecznej Europy : studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej / pod red. Macieja Trąbskiego. - Oświęcim : NapoleonV, 2016. - 417 s. : il., fot., tab., k.
271. ІВ222777 War of the people. - [Taipei] : [Academia Historica], [2015]. - XII, 550 p. - (New history of China's war of resistance against Japan)
272. ІВ222780 War or peace : new history of China's war of resistance against Japan. - [Taipei] : [Academia Historica], 2015. - XI, 492 p. : m., tab.

1   2   3   4   5   6   7