Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
Сторінка6/7
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Культура. Наука. Освіта
479. РА424036 Без'язичний Б. І. Теоретичні і методичні засади формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Без'язичний Борис Іванович ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2016. - 40 с.
480. РА424181 Горська К. О. Медіаконтент цифрової доби: трансформації та функціонування : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Горська Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2016. - 28 с.
481. РА424255 Дін Юнь Формування музичної культури молодших школярів у процесі фортепіанного навчання в мистецьких позашкільних закладах освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дін Юнь ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 20, [1] с.
482. РА424179 Емірільясова С. С. Ґендерна проблематика у вітчизняній педагогічній пресі другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Емірільясова Сусанна Сеітбілялівна ; Кропивниц. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кропивницький, 2016. - 20 с.
483. РА424256 Киричок А. П. Удосконалення системи підготовки фахівців галузі зв'язків з громадськістю : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Киричок Андрій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2016. - 17 с.
484. РА424183 Кікто С. М. Просвітницько-виховна діяльність земств Полтавської губернії (друга половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кікто Світлана Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 20 с.
485. РА424191 Кобрюшко О. О. Формування інтересу до природоохоронної діяльності майбутніх учителів біології у процесі навчально-польових практик : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кобрюшко Олександр Олексійович ; Кропивниц. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кропивницький, 2016. - 20 с. : табл.
486. РА424193 Кошель В. М. Підготовка майбутніх вихователів до навчання рухових дій дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кошель Віталій Миколайович ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. - Глухів, 2016. - 20 с.
487. РА424315 Маслов Р. В. Формування оздоровчої компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Маслов Роман Вікторович ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2016. - 20, [1] с.
488. РА424305 Прокопчук О. І. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Прокопчук Ольга Ігорівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2016. - 20 с.
489. РА424192 Самусь Т. В. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Самусь Тетяна Володимирівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. - Глухів, 2016. - 22 с.
490. РА424240 Суятинова К. Є. Соціалізація дітей старшого дошкільного віку в сім'ях розлучених батьків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Суятинова Катерина Євгеніївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2016. - 19 с.
491. РА424029 Тадаєва А. В. Соціально-педагогічний супровід соціалізації молодших школярів в сучасному інформаційному просторі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Тадаєва Анастасія Вадимівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Старобільськ, 2016. - 20 с.
492. РА424235 Хадер С. К. І. Організаційно-методичні засади впровадження фітнес-технологій у фізичне виховання студентської молоді Палестини : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Самер К. І. Хадер ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
493. РА424329 Шарошкіна Т. А. "Будинок вільної дитини" К. М. Вентцеля в історії розвитку вітчизняної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шарошкіна Тетяна Анатоліївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2016. - 20 с.
494. ВА804097 Національний транспортний університет.
Націона́льний тра́нспортний університе́т (НТУ) - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації в Києві.
Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету(72 ; 2016 ; Київ).LXXII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доп. / Нац. трансп. ун-т ; [редкол.: Дмитриченко М. Ф. (голова), Дмитрієв М. М., Білякович М. О.]. - Київ : НТУ, 2016. - 547 с.
495. АО273144 Боровець Б. Т. Фанат, або Хроніка одного життя : повість-спогад / Борис Боровець. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 223 с. : іл.
496. ВА804086 Год Б. "Наука доброчесності" гуманіста Еразма Роттердамського : [монографія] / Борис Год, Наталія Год ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Полтавський літератор, 2016. - 197 с.
497. ВА803709 Гончарук Н. М. Перші кроки у дитячому садку: психолого-педагогічні проблеми адаптації : навч.-метод. посіб. / Гончарук Н. М. - Кам'янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2014. - 138 с. : рис.
498. ВА803949 Гордійчук О. Є. Група продовженого дня: психолого-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу з молодшими школярами : навч. посіб. / Оксана Гордійчук, Ольга Шестобуз, Інна Гавриш ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2016. - 231 с. : рис., табл.
499. ВА803768 Готуємо домашні завдання разом. 5 клас : [посібник]. - Київ : Компанія ОСМА, 2015. - 527, [1] с. : іл. - (Посібник № 1 на допомогу учням та батькам)
500. ВА803769 Готуємо домашні завдання разом. 6 клас : [посібник]. - Київ : Компанія ОСМА, 2015. - 480 с. : іл. - (Посібник № 1 на допомогу учням та батькам)
501. ВА803770 Готуємо домашні завдання разом. 9 клас : [посібник]. - Київ : Компанія ОСМА, 2015. - 1079, [1] с. : іл. - (Посібник № 1 на допомогу учням та батькам)
502. ВА803751 Гресько О. В. Телерадіомовлення України в міжнародній комунікації : монографія / О. В. Гресько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 303 с.
503. ВА804108 Дегтярьов А. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студентів фіз. спец. / А. В. Дегтярьов, М. Г. Кокодій, В. О. Маслов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 78, [2] с. : рис.
504. ВА803570 Дичківська І. М. Педагогіка М. Монтессорі: виклики сучасності : монографія / І. М. Дичківська. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 383, [16] с. : фот.
505. ВА796131 Долинний Ю. О. Організаційно-методичні основи фізичної реабілітації студентів : посіб. для ВНЗ / Ю. О. Долинний, Т. М. Лосік ; Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). - Краматорськ : ДДМА, 2013. - 64 с.
506. СО34534 Живые краски любви к Божьему творению / [сост. Уиллис Д. ; пер. с англ. Степанова В.]. - Киев : ВБФ "Восточноевроп. гуманитар. миссия", 2016. - 99 с. : цв. ил.
507. СО34533 Живые краски любви к Божьему творению / [сост. Уиллис Д. ; пер. с англ. Степанова В.]. - Киев : ВБФ "Восточноевроп. гуманитар. миссия", 2016. - 107 с. : цв. ил.
508. ВС61145 Зав'язкін О. В. Казкова абетка. Великі літери. Улюблені герої. Веселі вірші : [для дітей дошк. віку] / [О. В. Зав'язкін ; худож. О. В. Зарбі-Гальчук ]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - 63 с. : кольор. іл. - (Серія "Веселі уроки")
509. ВА804101 "Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти", всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених(2 ; 2016 ; Кам'янець-Подільський).Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти" (24 березня 2016 р.) / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: Копилов С. А. (голова) та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 195 с. : рис.
510. ВС59776 Із минулого в майбутнє. Хустська школа-інтернат – гімназія ім. Івана Магули, 1956-2015 / [редкол.: Дубровка Ф. Ф. (голов. ред.) та ін.]. - Київ : ВІПОЛ, 2015. - 355 с. : іл.
511. ВА804107 Інноваційні технології навчання : метод. посіб. / [уклад.] Галина Очкань. - Вінниця : Вінниц. обл. друк. : Книга-Вега, 2016. - 196 с. : іл.
512. СО34547 Кукина З. А. Творим красоту сами / Зинаида Кукина. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2016. - 203 с. : цв.ил.
513. ВА803807 Кухарський О. С. Історія розвитку велоспорту на Житомирщині : монографія / О. С. Кухарський, Г. П. Грибан. - Житомир : Рута, 2016. - 451 с. : фот.
514. ВА803898 Лукащук В. І. Засоби масової комунікації як фактор трансформації сучасного спорту : монографія / В. І. Лукащук, А. В. Зінюк ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 139 с. : рис.
515. В356310/12 "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", ювілейний міжнародний молодіжний форум (20 ; 2016 ; Харків) Матеріали 20-го ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 19-21 квітня 2016 р. Т. 12: V Юбилейная международная научно-практическая конференция студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений "Язык в поликультурном мире: развитие международного образования" / Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники [и др.]. - 2016. - 295 с.
516. В356310/8 "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", ювілейний Міжнародний молодіжний форум (20 ; 2016 ; Харків) Матеріали 20-го ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 19-21 квітня 2016 р. Т. 8: Конференція "Гуманітарні аспекти становлення інформаційного суспільства". - 2016. - 230 с.
517. В356310/9 "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", ювілейний міжнародний молодіжний форум (20 ; 2016 ; Харків) Матеріали 20-го ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 19-21 квітня 2016 р. Т. 9: Конференція "Управління знаннями та конкурентна розвідка". - 2016. - 124 с. : рис., табл.
518. ВА803777 "Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика", міжнародна науково-практична конференція(3 ; 2016 ; Київ).Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика" (20-21 травня 2016 року). - Полтава ; Херсон : Гельветика, 2016. - 135 с. - (Молодий вчений. Конференція)
519. ВА803903 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інноваційні технології в туризмі" для студентів спеціальності "Туризмознавство (за видами)" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Чен Р. М.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 198 с. : рис., табл.
520. СО34532 Методологічні основи створення, впровадження і розвитку інтегрованої інформаційної системи управління університетом : монографія / [С. В. Чернишенко та ін.] ; за ред. канд. фіз.-мат. наук, д-ра біол. наук, проф. С. В. Чернишенка, канд. фіз.- мат. наук, доц. Ю. І. Воротницького ; [Програма Європ. Союзу] TEMPUS, [Проект] "Integrated university management system: EU experience on NIS countries ground". - Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. - 332 с. : рис., табл.
521. СО34546 Молодь громади крокує в майбутнє. Тячів – 2016 : [матеріали про випускників загальноосвіт. навч. закл. 2016 р.] / [авт. ідеї та проекту Ковач І. І. ; упоряд. Решетар О. В. ; фот.: Козуряк І. І. та ін.]. - Ужгород : Патент, 2016. - 180 с. : фот. кольор.
522. В356318/1 Мультфільм у початковій школі. Ч. 1. - 2016. - 127 с.
523. ВА803814 Одайник С. Ф. Управління якістю загальної середньої освіти в регіоні: теоретико-методологічний аспект : монографія / С. Ф.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
Одайник. - Херсон : Айлант, 2015. - 263 с.
524. ВА803935 Основи культурології: опорний конспект лекцій : навч. посіб. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [уклад., ред.]: А. О. Овчаренко, Л. Я. Самойленко, В. П. Ткаченко. - Черкаси : ЧНУ ім. Б Хмельницького, 2016. - 423 с.
525. ВА804079 Основи спортивного орієнтування : навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: А. А. Слобожанінов [та ін.]. - Чернівці : Рута, 2016. - 127 с. : рис., табл.
526. ВА804238 Панченко А. А. Шашечная композиция Днепропетровщины / А. А. Панченко. - Днепропетровск : Середняк Т. К., 2015. - 161 с. : ил.
527. ВА803999 Першокласний записник. - Харків : Весна, 2016. - 94 с. : рис., табл.
528. ВА804071 Присяжнюк С. І. Оздоровча фізична культура студентів вищих навчальних закладів IT-технологій : підручник / С. І.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Присяжнюк, Д. Г. Оленєв, Ю. М. Парчевський ; Держ. ун-т телекомунікацій. - Київ : НУБіП України, 2016. - 505 с. : рис., табл.
529. ВА803569 Романишина О. Я. Професійна ідентичність майбутніх учителів: теорія і практика : монографія / О. Я. Романишина ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль : Астон, 2015. - 359 с. : рис., табл.
530. ВС61146 Романова І. А. Шахи для дітей : [практ. посіб. для мол. школярів] / І. А. Романова. - Київ : Час майстрів, 2015. - 88 с. : іл. - (Гра майбутніх королів)
531. ВА804099 "Актуальные проблемы современной науки", международная научно-практическая конференция(9 ; 2016 ; Санкт-Петербург).Сборник тезисов научных работ IX Международной научно-практической конференции: "Актуальные проблемы современной науки", 29 июня 2016, Санкт-Петербург–Астана–Киев–Вена / Междунар. науч. центр, Междунар. науч. журн. - Киев : Спринт-Сервис, 2016. - 83 с. : рис.
532. ВС61173 Серце, віддане бібліотеці. З. М. Рижкова - директор ДОУНБ 1974-1994 рр. : [біобібліогр. покажч.] / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'ян. Кирила і Мефодія ; [упоряд. І. С. Голуб]. - Дніпропетровськ : ДОУНБ, 2015. - 68 с. : фот. - (Серія "Ветерани бібліотеки")
533. ВА803992 Соняшникова ігротека : зб. ігор та вправ для дітей раннього та дошк. віку / [авт.-упоряд.] Любомира Калуська. - Тернопіль : Астон, 2016. - 391 с.
534. ВА803752 Терещенко-Кайдан Л. В. Грецький та слов'янський рукописний світ у паралелях та особливостях розвитку духовної культури XVII-XVIII ст. : монографія / Лілія Терещенко-Кайдан ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ : Міленіум, 2016. - 510 с. : іл.
535. ВА796133 Термінологія вправ основної гімнастики : навч. посіб. / Кіндрат В. К. [та ін.] ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 151 с. : рис. - (Бібліотека молодого вчителя фізичної культури)
536. ВА803766 Усі ГДР: Готові домашні роботи пояснення до розв'язання твори. 6 клас / [Бурма Н. Г. та ін.]. - Київ : Час майстрів, 2016. - 1103 с.
537. ВА803764 Усі ГДР: Готові домашні роботи Пояснення до розв'язань. 4 клас / [Пінсон К. І. та ін.]. - Київ : Час майстрів, 2016. - 703 с.
538. ВА803760 Усі домашні завдання. 3 клас : для шк. з укр. мовою навчання / [Н. Д. Залімська та ін. ; уклад. Марков Д. В. ; ред.: Жук М. Г., Філатова І. Ф.]. - Харків : Граматика, 2016. - 495 с.
539. ВА803765 Усі домашні завдання. 4 клас : для шк. з укр. мовою навчання / [Залімська Н. Д. та ін. ; уклад. Марков Д. В. ; ред.: Жук М. Г., Філатова І. Ф.]. - Харків : Граматика, 2016. - 767 с.
540. В355977/1 Усі домашні завдання. 7 клас. Т. 1/ [Л. В. Колесникова та ін.]. - 2016. - 799 с.
541. ВА803941 Шелестова Л. В. Формування картини світу старших дошкільників: теорія і практика : монографія / Людмила Шелестова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдаров. дитини НАПН України. - Київ : Ін-т обдаров. дитини, 2016. - 524 с.
542. СО34535 Яскраві барви любові до Божого творіння / [уклад. Уілліс Д. ; пер. з англ. Степанова В.]. - Київ : ВБФ "Східноєвроп. гуманітар. місія", 2016. - 107 с. : кольор. іл.
543. СО34536 Яскраві барви любові до Божого творіння / [уклад. Уілліс Д. ; пер. з англ. Степанова В.]. - Київ : ВБФ "Східноєвроп. гуманітар. місія", 2016. - 99 с. : кольор. іл.
544. ІВ222776 Body, subjectivity, and cultural healing: an interdisciplinary approach / ed. by An-Bang Yu. - [Taipei] : Academia Sinica, 2013. - XXXVIII, 422 p. : fig., phot. - (Papers from the fourth international conference on sinology)
545. ІВ222779 Chinese books, knowledge construction and cultural dissemination / ed. by Li Sher-shiueh, Hu Siao-chen. - [Taipei] : Center for Chinese studies, 2015. - X, 526 p. : ill. - (Center for Chinese studies research series ; № 14)
546. ІВ222770 Hrvatski nogometni klub Radnički: 1963. - 2013 / [ured. Danijel Rehak ; il. Nenad Barinić i Miroslav Acić ; prijev. Željko Belec]. - Vukovar : Hrvatski nogometni klub "Radnički" ; Zagreb : Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, 2013. - 301 s. : fot.
547. ІС15223 Introduction of education in Kaohsiung, 2014 / [ed. team.: Fan Sun-Lu (chief ed.) et al. ; transl.: Chang Hsing-Lan]. - Kaohsiung : Education bureau, Kaohsiung сity government, 2015. - 87 p. : phot., m., tab.
548. ІВ222773 New visions for national education: feference, change and innovation / [ed. board: Sophia Ming-Lee Wen (gen. ed.) et al.]. - [Taipei] : [National acad. for educational research], [2015]. - 226 p. : fig

Філологічні науки. Художня література
549. РА424302 Динниченко Т. А. Типологія форм інтертекстуальності у французькій модерністській прозі (на матеріалі творів Андре Жіда) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Динниченко Тетяна Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 19 с.
550. РА424103 Дюрба Д. В. Метафори простору і дороги в романістиці Джека Керуака : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Дюрба Діна Вікторівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ , 2016. - 21 с.
551. РА424319 Єрмоленко І. І. Композиційне і комунікативно-прагматичне конструювання "чорного детективу" Даніеля Пеннака : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Єрмоленко Інеса Ігорівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 20 с.
552. РА424303 Жигун С. В. Український неореалізм: еволюція наукового і художнього дискурсу : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Жигун Сніжана Віталіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 40 с.
553. РА424271 Крисак Л. В. Методика навчання майбутніх лікарів загальної практики англомовного професійно-орієнтованого діалогічного мовлення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Крисак Лариса Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 21 с.
554. РА424121 Павлюк В. А. Становлення неофіційного антропонімікону Вінниччини : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Павлюк Віта Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. - Вінниця, 2016. - 20 с.
555. РА424286 Талабірчук О. Ю. Проза Івана Яцканина: проблематика, поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Талабірчук Оксана Юріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 20 с.
556. РА424238 Шовкова Т. А. Навчання майбутніх перекладачів граматичних засобів вираження суб'єктивної модальності в німецькій мові : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шовкова Тетяна Анатоліївна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2016. - 19 с.
557. РА424331 Шутова М. О. Етнокультурні стереотипи в англійській та українській мовах: реконструкція і типологія : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.17 / Шутова Марія Олександрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 36, [1] с. : іл.
558. РА424311 Якушко К. Г. Педагогічні умови формування професійно-орієнтованого іншомовного спілкування у студентів технічних спеціальностей аграрних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Якушко Катерина Григорівна ; ДВНЗ "Переяслав.-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2016. - 22 с.
559. РА424323 Яцина С. М. Формування професійних умінь у майбутніх учителів української мови і літератури в процесі вивчення літературознавчих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Яцина Світлана Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2016. - 20 с.
560. ВА804082 "Ну що б, здавалося, слова ..." : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Т. М. Чухліб та ін.] ; за ред. проф. С. В. Іванова ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ-друк, 2010. - 185 с.
561. СО34539 100 казочок із чарівного лісу : [для дітей мол. шк. віку] / [М. Саве та ін. ; худож.: С. Алястра та ін.] ; з фр. пер. Леонід Кононович. - Київ : Країна мрій, 2015. - 112 с. : кольор. іл.
562. СО34538 365 добрих історій на весь рік : [від 4 до 6 років] / мал. Гійома Трануа ; тексти Валері Відо й Лори Люфур ; пер. з фр. Леоніда Кононовича. - Київ : Країна Мрій : КМ-БУКС, 2016. - 192 с. : кольор. іл.
563. АО273586 Аверьянов Д. К. Стихотворения / Дмитрий Аверьянов ; ил.: Ольга Гайдаш. - Харьков : Фолио ; Киев : Лоция, 2016. - 97 с. : ил. - (Серія "Лоція")
564. ВА803993 Андерсен Г. К. Русалонька. - Київ : Арій, 2016. - 63 с. : іл. - (Читаю англійською: перші кроки = Read in English: starter)
565. ВА803811 Анин А. C. Байки из ада / Аркадий Анин. - Днепропетровск : Журфонд, 2015. - 274 с.
566. ВА796129 Багряний І. П. Сад Гетсиманський : [романи] / Іван Багряний ; [упоряд. Олена Серьогіна ; передм. та післямова Світлани Лущій]. - Київ : Україна, 2015. - 870 с. - (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету")
567. ВА804035 Байдацька С. С. Жанр подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського : монографія / Світлана Байдацька ;
Ю́зеф-Ігна́цій Краше́вський (пол. Józef Ignacy Kraszewski, лит. Juozapas Ignotas Kraševskis, 28 липня 1812, Варшава - 19 березня 1887, Женева), польський письменник, публіцист, видавець, історик, філософ, польський та український громадський і політичний діяч, найплодовитіший автор в історії польської літератури (його літературна спадщина налічує близько 600 томів романів, повістей, поетичних і драматичних творів, а також робіт з етнографії, фольклористики, публіцистичних і літературно-критичних статей).
[відп. ред. Р. Радишевський]. - Київ ; Вінниця : Едельвейс і К, 2016. - 176 с. : портр. - (Київські полоністичні студії ; т. 29)
568. ВА803820 Бахман І. Синхрон : [оповідання] / Інґеборґ Бахман ; з нім. пер. Володимир Кам'янець. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2016. - 200, [1] с. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця")
569. ВА803708 Бельский С. А. Станция метро Заводская : [стихи] / Станислав Бельский. - Днепропетровск : Герда, 2015. - 61, [2] с.
570. ВА804063 Бернакевич Л. Є. Заходить до хати вампір волохатий : роман-гротеск / Леся Бернакевич. - Львів : Ліга Прес, 2010. - 224 с.
571. ВА804064 Богородиця в українському фольклорі / НАН України, Ін-т народознавства, Від. фольклористики ; зібрала та впорядкувала Галина Коваль. - Львів : [б. в.], 2006. - 278 с. : ноти
572. Р130732 Больман З. Соня, которая не может уснуть : [для чтения взрослыми детям] / Забине Больман ; ил. Керстин Шёне ; [пер. с англ. С. Колесник]. - Харьков : Виват, 2016. - [32] с. : цв.ил. - (Серия "Маленькое чудо")
573. Р130733 Больман З. Соня, яка не може заснути : [для читання дорослими дітям] / Забіне Больман ; іл. Керстін Шьоне ; [пер. з англ. С. Колесник]. - Харків : Віват, 2016. - [32] с. : кольор. іл. - (Серія "Маленьке диво")
574. АО273578 Бондарчук М. А. Майте на увазі... : сатира та гумор / Микола Бондарчук. - Хмельницький : Цюпак А. А. [вид.], 2016. - 63 с. : іл.
575. ВА803567 Брик О. Г. Марево кохання : роман / Олексій Брик. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 231 с.
576. ВА803792 Букіна Т. Серединний ангел : [казки і билиці] / Тала Букіна. - Київ : Гамазин, 2016. - 325, [1] с.
577. ВС59775 Бураго С. Б. Набег язычества на рубеже веков : [избр. тр.] / С. Б. Бураго ; [сост. Д. С. Бураго ; ред.: М. Ю. Карацуба, О. Г. Бураго]. - Киев : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2015. - 671 с.
578. ВС61164 Відшукай і полічи : [понад 100000 зображень, які потрібно знайти на малюнках : для дітей дошк. і мол. шк. віку] / пер. з англ. Віри Наливаної. - Київ : Країна мрій : Компанія ОСМА, 2015. - 256 с. : кольор. іл.
579. ВА803991 Вітчер М. Ніна і Золоте Число : [роман : для серед. шк. віку] / Муні Вітчер ; пер. Анатолій Камінчук ; іл. Маттіа Оттоліні. - Київ : Рідна мова, 2015. - 403, [24] с. : іл. - (Ніна ; кн. 5)
580. Р130736 Гаврилюк Р. К. Війна очима матері : [вірші] / Раїса Гаврилюк. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 27 с.
581. ВА804046 Гирич З. И. Формирование коммуникативной компетенции иностранных тюркоязычных студентов инженерного профиля в процессе обучения русскому языку : монография / З. И. Гирич ; Херсон. гос. ун-т. - Харьков : Изд-во Иванченко И. С., 2016. - 454 с.
582. ВА803788 Грешило М. С. Проза жизни : [сб. новелл и рассказов] / М. С. Грешило. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 331 с. : фот.
583. ВА803791 Грошко В. М. Невимовне : [поезії] / Валерій Грошко. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 135 с.
584. ВА804096 Грунська Т. Кохання по-чоловічому : [оповідання, повість, роман] / Тетяна Грунська. - Львів : Ліга-Прес, 2016. - 359 с.
585. ВА804048 Гудзик К. П. Апокрифи Клари Гудзик : [зб. ст. та нарисів] / [Клара Гудзик ; упоряд.: Клара Гудзик, Надія Тисячна] ; за заг. ред. Лариси Івшиної. - Київ : Українська прес-група, 2014. - 543, [4] с. : іл. - (Бібліотека газети "День")
586. ВА804228 Гурская Т. Дети - это прекрасно, а еще смешно ... / Татьяна Гурская. - Днепр : Середняк Т. К., 2016. - 170, [1] с. : ил.
587. ВА804229 Гутніченко А. Таємниця темних катакомб : [для серед. шк. віку] / Алла Гутніченко. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 302, [1] с.
588. ВС61163 Дністровий А. Гармидер у Дніпрі : [для дітей віком від 4 років] / Анатолій Дністровий ; малювала Надя Каламєєць. - Чернівці : Чорні вівці : Книги -ХХІ, 2016. - 53, [3] с. : кольор. іл.
589. ВА804000 Доценко І. В. Вивчаємо англійську. Listen, speak and write. 3 клас : темат. лексика, тренув. вправи, корис. граматика, аудіозапис / Доценко І. В., Євчук О. В. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2016. - 119, [1] с. : рис., табл.
590. ВА803809 Дребет В. В. Декодування іменників у німецькомовних текстах художньої прози та преси (синергетико-квантитативний підхід) : монографія / Віктор Дребет ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Тернопіль : Астон, 2016. - 398 с. : рис., табл.
591. ВА803713 Жадько В. А. Мова як чинник формування світоглядно-ментальної мотивації діяльності людини (порівняльний аналіз змісту іменників в українській та російській мовах) : [монографія] / Віталій Жадько ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2015. - 194 с.
592. ВА804036 Жужгина-Аллахвердян Т. Н. Французская романтическая литература 1820-х гг.: структура мифопоэтического текста : монография / Т. Н. Жужгина-Аллахвердян ; Гос. вуз "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск : НГУ, 2015. - 255 с.
593. ВА804050 Забужко О. Музей покинутих секретів : [роман] / Оксана Забужко.
Музей Покинутих Секретів - роман Оксани Забужко, що виданий у 2009 році видавництвом «Факт».
- Київ : Комора, 2015. - 829, [2] с.
594. АО273581 Завялова И. А. Дурацкая лавочка : [повести] / Инесса Завялова. - Николаев : Швец В. М., 2016. - 290, [1] с. : ил.
595. ВА804031 Збірник завдань для модульного контролю з латинської мови / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: І. С. Макар, О. В. Любімова. - Чернівці : Рута, 2016. - 167 с.
596. ВА803789 Золотарьов В. П. І пронеси через все життя : [збірка] / Володимир Золотарьов. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 203 с. : фот.
597. ВА803718 Іванова І. Б. Історія української реклами: мовностилістичний аспект : монографія / І. Б. Іванова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Харків : Юрайт, 2016. - 371 с.
598. ВА803897 Історія кафедри романської філології та перекладу : [іст.-біогр. покажч.] / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [уклад.: С. В. Криворучко та ін. ; за заг. ред. С. В. Криворучко]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 79, [16] с. : фот.
599. СО34522 Казки котика Воркотика : [укр. нар. казки : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [худож. О. Трусова]. - Харків : Сінтекс, 2015. - 94, [1] с. : кольор. іл.
600. ВА803714 Карп'юк В. Ще літо, але вже все зрозуміло : проби / Василь Карп'юк. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 156, [3] с.
601. ВА803906 Кирик Ю. С. Яблуневі квіти : роман / Юрій Кирик. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 190 с.
602. ВА803712 Кириченко В. Л. На крилах Майдану : зб. віршів / Валентина Кириченко. - Київ : Талком, 2016. - 116 с. : фот.
603. ВА803943 Кійко С. В. Синергетика омонімії як мовного, мовленнєвого і міжмовного явища : монографія / С. В. Кійко ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2016. - 531 с. : рис., табл.
604. Р130731 Климчук К. В. Казка про козака Степана, його пригоди і кохання : [вірш. казка : для мол. та серед. шк. віку] / [Костянтин Климчук ; мал. О. Гай]. - Біла Церква : Час Змін Інформ, 2016. - 14, [1] с. : іл.
605. ВА803997 Компанець Н. М. Почитаємо разом або Подорож до країни Читландії : [посібник] / Компанець Н. М. - Київ : Тамподек ХХІ, 2016. - 113 с. : мал.
606. ВА804056 Короп С. Мисливець. Змінити долю : [іст. пригодн. роман] / Сергій Короп. - Київ : Альфа Реклама, 2016. - 315 с.
607. ВА804057 Короп С. Русь. Легенда про Рюрика : іст. пригодн. роман / Сергій Короп. - Київ : Альфа Реклама, 2016. - 535 с.
608. ВА803759 Космовська Б. Буба : роман / Барбара Космовська ; пер. з пол. Божени Антоняк. - Львів : Урбіно, 2016. - 238, [1] с. - (Серія "Прикольна книжка")
609. СО34525 Кравченко Л. В. Пригоди зайченятка Косі або таємниця справжньої дружби / Людмила Кравченко ; [іл. Т. М. Морозко]. - Харків : Астра, 2015. - 60, [3] с. : кольор. іл. - (Серія "Пригоди зайченятка Косі")
610. СО34524 Кравченко Л. В. Приключения зайчонка Коси или тайна настоящей дружбы / Людмила Кравченко ; [ил. Т. М. Морозко]. - Харьков : Астра, 2015. - 60, [3] с. : цв.ил. - (Серия "Приключения зайчонка Коси")
611. ВА796142 Кривий М. В. Дірка від кохання : гумор та сатира / Микола Кривий. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 334 с. : іл.
612. АО273580 Кульбовський М. М. Мудринки - 2 : приповідки, притчі / М. Кульбовський. - Хмельницький : Цюпак А. А. [вид.], 2016. - 102 с.
613. ВА796138 Лабадзе К. От империи зла до империи терроризма / Каха Лабадзе. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 90 с.
614. ВА803771 Літературна мозаїка. 3 клас : зб. худож. та наук.-пізнав. творів для позакл. читання : нова програма / [упоряд.] В. І. Наумчук, М. М. Наумчук. - Тернопіль : Астон, 2016. - 135 с. : іл. - (Позакласне читання)
615. ВС61177 Львів в українському фольклорі / НАН України, Ін-т народознавства, Від. фольклористики, Львів. ін-т економіки і туризму ; зібрав та впорядкував Василь Сокіл. - Львів : [б. в.], 2006. - 286, [1] с. : ноти
616. ВА804236 Маслакова С. Н. Все будет! Все было... : стихотворения / Стелла Маслакова. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 60 с. : ил.
617. В356310/11 "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", ювілейний міжнародний молодіжний форум (20 ; 2016 ; Харків) Матеріали 20-го ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 19-21 квітня 2016 р. Т. 11: Конференція "Українська державність, мова, культура в інформаційному тисячолітті". - 2016. - 117 с.
618. ВА803778 "Перспективи розвитку філологічних наук", міжнародна науково-практична конференція(2 ; 2016 ; Київ).Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку філологічних наук" (13-14 травня 2016 року). - Київ ; Херсон : Гельветика, 2016. - 147 с. - (Молодий вчений. Конференція)
619. СО34529 Матеуш В. О. Студентська історія та Іван Франко: Історія фармацевтичного курсу Львівського медінституту 1971-1976 років через призму франкознавства : [спогади, роздуми, дослідження] / Віталій Матеуш. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 79 с. : іл.
620. Р130728 Мерсмеєр У. Відважна Евеліна на Південному полюсі : [для читання дорослими дітям] / Улла Мерсмеєр ; [пер. з англ. С. Колесник]. - Харків : Віват, 2016. - [32] с. : кольор. іл. - (Серія "Акварель")
621. Р130727 Мерсмейер У. Отважная Эвелина на Южном полюсе : [для чтения взрослыми детям] / Улла Мерсмейер ; [пер. с англ. С. Колесник]. - Харьков : Виват, 2016. - [32] с. : цв.ил. - (Серия "Акварель")
622. Р130730 Метцмаєр К. Котяча банда : [для читання дорослими дітям] / Катаріна Метцмаєр ; іл. Грегуара Мабіра ; [пер. з англ. С. Колесник]. - Харків : Віват, 2016. - [32] с. : кольор. іл. - (Серія "Акварель")
623. АО273571 Миленти Е. На расстоянии шёпота : [сб. поэзии] / Елена Миленти ; [сост. Сергей Главацкий]. - Одесса : Бондаренко М. А., 2016. - 206, [5] с. : фот.
624. СО34537 Молдавські народні казки / [пер. Ольги Гури, Стефана Недериці ; іл. Костя Лавра та ін.]. - Київ : Недериця С. С. [вид.], 2016. - 149 с. : кольор. іл. - (Серія "Ми - Європа!")
625. ВА803762 Монтгомері Л. -М. Діти з Долини Райдуг : роман / Люсі-Мод Монтгомері ; пер. з англ. Анни Вовченко. - Львів : Урбіно, 2016. - 262, [1] с.
626. ВА804027 Мулеса В. В. Листова повінь : іст. поеми, п'єса / Василь Мулеса. - Ужгород : Патент, 2016. - 103 с. : іл.
627. ВА804084 Мусаелян А. Смена времён : [роман] / Арсен Мусаелян. - Киев : Альфа Реклама, 2016. - 231 с. : ил.
628. ВА803727 Мусий В. Б. "...Глядя задумчиво в небо широкое": человек и природа в произведениях И. С.Тургенева 1840-1850-х гг. : монография / В. Б. Мусий ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Каф. мировой лит. филол. фак. - Одесса : Печатный дом, 2016. - 172 с.
629. СО34523 Найкращі казки світу : [для мол. шк. віку] / [упоряд. В. П. Товстий]. - Харків : Промінь, 2015. - 239 с. : кольор. іл.
630. ВА804062 Народна проза у записах Івана Франка : [казки, легенди, перекази, оповідання, анекдоти] / НАН України, Ін-т народознавства, Від. фольклористики ; зібрав та впорядкував Василь Сокіл. - Львів : [б. в.], 2006. - 111 с.
632. ВА803772 Наумчук В. І. Веселкове розмаїття : зб. худож. і наук.-пізнав. творів для позакл. читання в 2-му кл. / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук. - Тернопіль : Астон, 2016. - 135 с. : іл. - (Позакласне читання)
633. Р130734 Носовська А. А. Час відрощувати крила : [лірика] / Алла Носовська. - Біла Церква : Час Змін Інформ, 2016. - 44, [3] с.
634. ВА803933 Огнищани : літ.-мистец. альм. / [за ред. М. М. Шмаля]. - Броварі : АНФ Груп, 2016. - 223, [12] с. : фот.
635. ВА796132 Омельчук В. В. Думки проти течії / Володимир Омельчук. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 171 с.
636. ВА804033 Оробинская М. В. Русская рок-поэзия: моделирование глубины текста : монография / М. В. Оробинская. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2016. - 164 с.
637. ВА803890 Пасічник А. Є. Чаша благочестя : [поезія з християн. підтекстом] / Анатолій Пасічник. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 51 с.
638. Р130723 Первая большая раскраска. [Зайчик]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [14] с. : ил.
639. Р130724 Первая большая раскраска. [Осьминог]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [14] с. : ил.
640. Р130725 Первая большая раскраска. [Самолётик]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [14] с. : ил.
641. ВА804066 Петров-Отрок К. Авантюристы во времени : [роман] / К. Петров-Отрок ; [худож. С. Юкин]. - [Александровка] : [б. и.], 2012. - 300, [5] с. : цв.ил.
642. Р130726 Пилипенко О. Е. Суперхвост : [для чтения взрослыми детям] / Ольга Пилипенко ; ил. Ирины Потапенко. - Харьков : Виват, 2016. - 23, [6] с. : цв.ил. - (Серия "Акварель")
643. Р130729 Пилипенко О. Є. Суперхвіст : [для читання дорослими дітям] / Ольга Пилипенко ; іл. Ірини Потапенко. - Харків : Віват, 2016. - 23, [6] с. : кольор. іл. - (Серія "Акварель")
644. ВА803723 Пилипенко С. Н. От сердца к сердцу : эссе и стихи / Сергей Пилипенко. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. - 62 с.
645. ВА803743 Пихтовникова Л. С. Немецкоязычные публицистические тексты социально-критического направления: прагмастилистический и когнитивный аспекты : монография / Л. С. Пихтовникова, О. Я. Мастерова, Е. П. Кабусь ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 163 с.
646. ВА804028 Поллак М. Отруєні пейзажі : [зб. есе] / Мартін Поллак ; з нім. пер. Неля Ваховська. - Чернівці : Книги-XXI, 2015. - 109 с. : фот. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця" = Bibliotek der deutschsprachigen Literatur "Meridian des Herzens")
647. ВА803951 Пономаренко Б. Й. Полиновий смак волі : іст. роман : оповідання / Борис Пономаренко. - Київ : Жнець, 2016. - 326, [8] с. : фот.
648. ВА804081 Практикум з методики навчання англійської мови в початковій школі : навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Б. І. Лабінська, О. Я. Гоменюк, О. М. Тумак. - Чернівці : Рута, 2016. - 184 с.
649. ВА803954 Практикум з методики навчання французької мови у початковій школі : навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Б. І. Лабінська, А. М. Незвеська. - Чернівці : Рута, 2016. - 191 с. : іл.
650. Р130742 Практичні завдання з перекладу економічних текстів з навчальної дисципліни "Практикум з перекладу текстів у бізнес-діяльності" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Кобринець О. С.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 46 с.
651. ВА803953 Прохасько Т. 2015 рік / Тарас Прохасько. - Львів : Тріада плюс, 2016. - 103 с.
652. ВА803920 Руа С. После грозы : роман / Сюзан Руа ; [пер. с фр. Натальи Чистюхиной]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 236, [2] с.
653. ВА803790 Рубашевський В. В. Золоті гони, або Лідихівка хліборобська : повість-есе / Володимир Рубашевський ; [упоряд., ред. М. Мачківський]. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 203 с. : фот.
654. ВА804083 С. Есенин и его окружение: А. Мариенгоф - Н. Клюев - С. Клычков. Сопоставительный анализ лексики : коллект. моногр. / [И. И. Степанченко и др.] ; под науч. ред. И. И. Степанченко. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2016. - 240 с.
655. ВА804232 Саакова В. Свет истинной любви : [сб. стихотворений] / Виолетта Саакова. - Днепропетровск : Середняк Т. К., 2016. - 124 с. : ил.
656. ВА803900 Сагаровський А. А. Матеріали до фразеологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини) / [А. А. Сагаровський] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 226 с.
657. ВА803724 Саєнко В. Л. Незабутнє : вірші / Валентина Саєнко. - Кіровоград : Ексклюзив Систем, 2016. - 119 с.
658. ВА803717 Санченко А. Земля Георгія : повісті / Антон Санченко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 415 с.
659. СО34521 Свято казок : [укр. нар. казки : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [худож. І. В. Сєргєєва]. - Харків : Сінтекс, 2015. - 94, [1] с. : кольор. іл.
660. АО273572 Севернюк Т. А. Листя, що не опадає... Зблиски / Тамара Севернюк. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 207 с. : іл.
661. ВА803716 Сент-Экзюпери А. Маленький принц : [аллегор. повесть] / Антуан де Сент-Экзюпери ; [пер. на укр. Н. Радужной ; пер. с фр. Норы Галь ; ил. Антуана де Сент-Экзюпери]. - Київ : Київський будинок книги, 2015. - 281, [2] с. : ил.
662. АО273579 Сердунич Л. А. Зайдам - зась! : поезія, проза / Любов Сердунич. - Хмельницький : Цюпак А. А. [вид.], 2016. - 80 с. : іл.
663. ВА803957 Сетон-Томпсон Э. Рольф в лесах : сборник / Эрнест Сетон-Томпсон ; [пер. с англ. Н. Чуковского ; сост. О. Дыдыкина]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 317, [1] с.
664. ВА804115 Сірант А. М. Концепти ГРІХ та СПОКУТА в українській прозі другої половини XX століття: ментальний аспект : монографія / Сірант Алла Миколаївна. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 191 с.
665. ВА804029 Скаб М. С. Вступ до слов'янської філології : навч. посіб. / Мар'ян Скаб, Оксана Даскалюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2016. - 95 с. : іл.
666. ВА804065 Сокіл В. Українські історико-героїчні перекази: структурно-семантичний та поетичний аспекти : [монографія] / Василь Сокіл ; НАН України, Ін-т народознавства, Від. фольклористики. - Львів : [б. в.], 2003. - 319 с.
667. В356322/1 Сонячна палітра. Ч. 1. - 2016. - 199 с.
668. В356322/2 Сонячна палітра. Ч. 2. - 2016. - 199 с.
669. В356322/3 Сонячна палітра. Ч. 3. - 2016. - 279 с.
670. Р130756 Спірякіна В. П. Буськова подяка : [казки для дітей] / Віра Спірякіна ; Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творчої спілки "Конгр. літераторів України". - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 27 с. : іл. - (Бібліотечка альманаху "Медобори" ; вип. 15)
671. ВА803784 Столяренко О. В. Англійська мова для студентів інженерно-будівельних спеціальностей : навч. посіб. / О. В. Столяренко, І. С. Степанова ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 79 с.
672. ВА803930 Талалай Л. М. Неурахований час : поезії / Леонід Талалай. - Київ : Український письменник, 2006. - 182, [1] с.
673. Р130757 Тексти та практичні завдання з навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова" для студентів ІІІ та ІV курсів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Решетняк І. О.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 42 с.
674. ВА803721 Теревені аж до ранку / [М. Братко та ін.]. - Брустурів : Дискурсус, 2016. - 147, [10] с. : іл. - (Книжка не для полички)
675. ВА803955 Томс Б. І. Паростки надії : поезії / Богдан Томс. - Тернопіль : Астон, 2016. - 239 с.
676. ВА803722 Трохим С. 1986. Чорнобильські хроники: Людський фактор. Замовчування правди. Зона відчуження. Параліч майбутнього. Мутація / [Сергій Трохим]. - Брустурів : Дискурсус, 2016. - 223 с.
677. ВА804237 Тютюнник М. Г. Бунтарська галера : іст. вірш. роман / Микола Тютюнник ; [упоряд., авт. передм. В. П. Біляцька]. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 138 с. : іл.
678. ВА803729 Українська мова як іноземна : тимчас. програма навч. дисципліни для підгот. англомов. студентів у ВНЗ МОЗ України галузі знань 22 "Охорона здоров'я" / ДУ "Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти МОЗ України" ; [розроб.: Луцак С. М. та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 179, [1] с. : табл.
679. ВА803767 Українська мова. Тестові завдання. 5-11 класи : посібник / [авт.-уклад.: Н. В. Гуйванюк та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Н. В. Гуйванюк. - Київ : Академія, 2015. - 501 с. - (Тести)
680. ВС61144 Українські казки : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / іл. Марини Антипової. - Київ : Країна Мрій : Компанія ОСМА, 2015. - 213, [2] с. : кольор. іл.
681. ВА796139 Усі інші : історії про кохання, насильство і пам'ять : із сучас. нім. прози / [Ульрике Альмут Зандиґ та ін.] ; пер. за ред. Юрка Прохаська ; [упоряд.: М. Іваницька, Т. Супрун ; пер. з нім.: В. Білокриницька та ін.]. - Київ : Критика, 2015. - 306, [4] с. : іл.
682. ВА803761 Файн Е. Борошняні немовлята : [повість : для серед. шк. віку] / Енн Файн ; пер. з англ. Тетяна Савчинська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 175 с.
683. В356309/1 Фомбель, Тімоте де Тобі Лолнесс. Кн. 1: На волосину від загибелі / пер. з фр. Мія Марченко ; [худож. Ф. Пляс]. - 2016. - 365, [2] с. : іл.
684. ВА796140 Фоґель Д. Фігури днів / Дебора Фоґель ; пер. з їдишу Юрка Прохаська. - Київ : Дух І Літера, 2015. - 174, [1] с. : іл.
685. АО273585 Харитонова Р. П. Життя без жодної підказки : [поезії] / Раїса Харитонова. - Київ : Фенікс, 2015. - 127 с. : іл.
686. ВА803934 Харитонова Р. Я вийшла заміж за поета : [повість-спогад : оповідання : епістолярій] / Раїса Харитонова. - Київ : Фенікс, 2014. - 350, [1] с. : фот.
687. Р130737 Цимбалюк М. П. Витязі Савур-могили : [літ. казки] / Михайло Цимбалюк. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2015. - 23 с. : іл.
688. В356319/1 Чабайовська, М. І. Українська мова. Зошит для контрольних робіт. 3 клас. Варіант 1. - 2015. - 60 с. : іл.
689. В356319/2 Чабайовська, М. І. Українська мова. Зошит для контрольних робіт. 3 клас. Варіант 2. - 2015. - 59 с. : іл.
690. ВА804103 Чередник О. Л. Мир моей мечты : лирич. поэзия / Оксана Чередник. - Сумы : Корпункт, 2016. - 103 с. : ил.
691. ВА803810 Чернышев Ю. И. Одной крови : [рассказы, эссе, очерки, статьи] / Чернышев Ю. И. ; [худож. В. Вознюк]. - Житомир : Азъ есмъ, 2016. - 153, [2] с. : ил. - (Библиотека журнала "Ковчег")
692. ВС61147 Чумак Н. П. Français. Французька мова (3-й рік навчання) : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. П. Чумак, Т. В. Кривошеєва. - Київ : Освіта, 2016. - 207 с. : іл.
693. ВА804116 Шелест О. Г. Сповідь : нариси про виняткових людей / Олег Шелест ; [ред.-упоряд. Л. Шелест]. - Суми : Корпункт, 2016. - 235 с. : фот.
694. АО273593 Шелиганова В. Г. Прірва : [поезія і проза] / Валентина Шелиганова. - Одеса : Астропринт, 2015. - 463 с. : іл.
695. ВС61143 Що? Чому? Навіщо? Велика книга запитань та відповідей : [пер. з ісп.]. - Київ : Країна мрій, 2016. - 511 с. : кольор. іл.
696. Р130735 Щур В. В. Петрушка-іноземець : (за одноймен. твором С. Маршака) / Володимир Щур ; Дит. театр. студія "Світлячки" Поділ. культур.-просвітн. центру ім. М. К. Реріха. - Хмельницький : Цюпак А. А. [вид.], 2016. - 15 с. : іл.
697. ВА804233 Яриновський А. М. Україна - мій всесвіт : лірика, громад. поезія, проза, переклади, літ. портр., есеї / Анатолій Яриновський ; [передм. В. Богаєвського]. - Київ ; Житомир : Центр соц.-труд. та проф. реабілітації інвалідів, 2016. - 360 с. : фот.
698. ІА24580 Fitzgerald F. S. This side of Paradise / F. Scott Fitzgerald. - Kyiv : Znannia, 2016. - 302 p. - (English library series)
699. ІВ222766 Iskustva i perspektive ranoga učenja jezika i književnosti u suvremenom europskom kontekstu / ured.: Andrijana Kos-Lajtman [et al.]. - Zagreb : Učiteljski fakultet, 2014. - 196 s. : sl., tab.
700. ІВ222765 Krznarić Ž. Odlaze sanjari : moji uglazbljeni stihovi / Željko Krznarić. - Zagreb : Željko Krznarić, 2014. - 67 s. : fot.
701. ІВ222761 Mikšić N. Moja životna priča / Nina Mikšić. - Zagreb : Vlastita naklada, 2015. - 527 s. : fot.
702. ІВ222763 Orešnik J. Diachronic natural syntax: directionality of change / Janez Orešnik. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti , 2013. - 274 p. - (Dela/Slovenska akad. ananosti in umetnosti, Razred za filolološke in literarne vede = Opera/Acad. scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae ; 64)
703. ІВ222774 Pieszczachowicz J. Stanisław Vincenz - Schriftsteller eines universellen Dialogs / Jan Pieszczachowicz ; aus dem Pol. übers. von Herbert Ulrich. - Leipzig : Engelsdorfer Verl., 2015. - 111 S.
704. ІВ222916 Professional English. International and national economy : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Акмалдінова [та ін.] ; Nat. aviation univ. - Kyiv : НАУ, 2012. - 394 с.
705. ІВ222764 Raguž M. Knjiga koju ne smiješ pročitati / Mario Raguž ; il. Dario Kukić. - Zagreb : ALFA, 2015. - 115 s. : il. - (Knjiga za mladež)
706. ІВ222912 Saint-Exupéry A., de. Le Petit Prince / Antoine de Saint-Exupéry ; ill. Anna Silivonchik. - Kiev : Chas Maistriv, 2015. - 111 p. : ill.
707. ІВ222783 Shaping frontier history and its subjectivity / ed. by Kuo-Hsing Hsieh. - [Taipei] : Academia Sinica, [2013]. - XI, 309 p. : fig., tab. - (Papers from the fourth international conference on sinology)
708. ІВ222900 Shulga I. M. Systems engineering, air navigation and avionics : teaching-aid book with exercises / I. M. Shulga, O. L. Novytska ; Nat. aerospace univ. "Kharkiv aviation inst.". - Kharkiv : KhAI, 2016. - 59 p.
709. ІС15221 Studies on Mackay's dictionary of the Formosan vernacular and discourse. - [Taipei] : [s. n.], 2015. - IV, VI, 304, 75 p.
710. ІА24581 Twain M. The adventures of Tom Sawyer / Mark Twain. - Kyiv : Znannia, 2016. - 238 p. - (English library series)
711. ІР8839 Williams M. The Velveteen rabbit or how toys become real / Margery Williams ; ill. by Anna Chernenko. - Kyiv : Chas maistriv, 2016. - 31 p. : ill.
712. ВА803750 Ніколаєнко О. В. English for tourism : навч. посіб. з англ. мови проф. спрямування для студентів спец. "Туризм" : навч. посіб. для студентів вищ. закл. освіти / О. В. Ніколаєнко, Т. О. Ушата ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ, 2016. - 336 с. : іл.
713. ВА803994 Ґрімм В. К. Червона шапочка / брати Ґрімм ; [адапт., вправи, словник Л. В. Чернова ; іл. Перетятько А. О.]. - Київ : Арій, 2016. - 63 с. : іл. - (Читаю англійською: простий = Read in English: beginner)
1   2   3   4   5   6   7