Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
Сторінка7/7
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Мистецтво. Мистецтвознавство
714. РА424184 Драгомирецька О. С. Творчість Анатолія Авдієвського в контексті української хорової культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Драгомирецька Олена Станіславівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. - Львів, 2016. - 16 с.
715. РА424234 Карчова Ю. І. Українське народнопісенне виконавство в професійній музичній практиці останньої третини XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Карчова Юлія Іванівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Харків, 2016. - 17 с.
716. РА424322 Касьян Т. К. Організація навчання декоративно-прикладного мистецтва на Катеринославщині у другій половині XIX - початок XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Касьян Тетяна Костянтинівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2016. - 20 с.
717. РА424109 Козакова О. М. Формування та розвиток традицій в архітектурі гостьових будівель Західної України XVII-XIX ст. : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Козакова Олена Миколаївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Харків, 2016. - 20 с.
718. РА424298 Слюсаренко Т. О. Бандурне виконавство як явище національної української культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Слюсаренко Тетяна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Харків, 2016. - 20 с.
719. РА424108 Хе Цзяньхуй Тембр-амплуа баса-баритона в оперній творчості XVIII-XX століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Хе Цзяньхуй ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. - Одеса, 2016. - 16 с.
720. ВС61174 Бондаренко Я. В. Я Н Л. Художній текстиль, живопис, графіка : [альбом] / Ярослав, Ніна, Лілія Бондаренко ; [упоряд. К. Мамаєва-Говдя] ; Голов. упр. культури, мистецтв та охорони культур. спадщини Київ. міськдержадмін., Музей укр. нар. декорат. мистецтва. - Kyiv : [б. в.], 2005. - 46 с. : кольор. іл.
721. ВА804060 Веселовська Г. І. Сучасне театральне мистецтво : навч. посіб. / Ганна Веселовська ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 142 с.
722. СО34553 Головков Герасим Семенович, 1863-1909.
Гера́сим Семе́нович Головков (нар. 4 (16) березня 1863(18630316), Одеса, Херсонська губернія, Російська імперія - пом. 3 листопада 1909, Берлін) - український художник часів Російської імперії. Зараховують до молодшого покоління одеських живописців, що входили в Товариство південноруських художників майже з моменту його утворення 1893 року.
Життєпис. Репродукції творів. Каталог. Періодика. Бібліографія / [авт.-упоряд.] Володимир Кудлач. - Одеса : Друк-Південь, 2015. - 163 с. : кольор. іл.
723. СО34551 Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая. 70 років : альбом / Закарпат. обл. худож. музей ім. Й. Бокшая ; [упоряд.: Ерфан Ф. П. та ін. ; за заг. ред. Ерфана Ф. П.]. - Ужгород : Патент, 2016. - 223 с. : кольор. іл.
724. ВА803926 Куліш О. А. Монументальне мистецтво : навч.-метод. посіб. / О. А. Куліш. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 71, [28] с. : кольор. іл.
725. СО34544 Манюк О. Живопис : [кат. творів] / Орест Манюк. - Львів : Растр-7, 2016. - 115, [4] с. : іл.
726. ВА804059 Псковитина Т. П. Формулы красоты : фотоальб. эскизов Юрия Егорова / Татьяна Псковитина. - Одесса : Пресс-курьер, 2016. - 48 с. : ил.
727. ВА804072 Толочко Л. И. Памятник князю Владимиру : фотоальбом / Толочко Лариса. - Киев : НАРККиИ, 2016. - 52 с. : ил.
728. ВС61176 Українські порохівниці XVII - початку XX століть в колекції Музею українського народного декоративного мистецтва : каталог / авт.-упоряд. Людмила Білоус ; [фот. Д. Колосов ; ред. Н. Голтвенко]. - Київ : Родовід : Оранта, 2008. - 87 с. : фот. кольор.
729. ІС15225 Forum on living musical cultures in Taiwan: rooting on tradition, prospecting modernity(2014 ; [Taiwan]).2014 Forum on living musical cultures in Taiwan: rooting on tradition, prospecting modernity : [papers] : 2014.05.-14 : 2014.05.15 / Nat. Chaiyi univ., Dep. of music. - [Taiwan] : [s. n.], 2014. - 450 p. : fig., mus. notes
730. ІВ222767 Art - password : izložba iz fundusa Muzeja grada Splita, Muzej grada Splita, siječanj 2015. - veljača 2015. / [aut. izložbe dr. sc. Tonći Šitin ; fot. Zlatko Sunko ; prijev. dr. sc. Brian Daniel Willems]. - Split : Muzej grada Splita, 2015. - 48 s. : fot.
731. ІВ222753 Benić G. Palača svjetla i sjene : kozmogrami / Gordana Benić ; fot. Gordana Benić. - Split ; Zagreb : Ex libris, 2015. - 150 s. : fot. - (Biblioteka Split ; 1700)
732. ІС15224 From Taiwan to appreciate beauty of China painting. - [Taipei] : China painting studio National Chiayi univ., 2015. - 132 p. : phot.
733. ІС15226 In blue and white: porcelain of the Joseon dynasty : [catalogue] / [auth. Kang Dae-gyu et al. ; transl. Phillip Maher et al.]. - Seoul : National museum of Korea, [2015]. - 343 p. : color. ill.
734. ІВ222756 Kozina D. Pjevanje pomlađuje glas i dušu / Drago Kozina ; predg. Josip Pelin. - Krapina : KUD "Ilirci", 2015. - 99 s. : fot.
735. ІВ222762 Luka & Antun Sorkočević - diplomati i skladatelji : [katalog] / ured. Pavica Vilać ; aut. tekstova Tonko Marunčić [et al.] ; fot. Božidar Gjukić [et al.] ; prijev. Graham McMaster. - Dubrovnik : Dubrovački muzeji, 2014. - 345 s. : fot.
736. ІВ222772 Transformations in 1895 : 120 years after the Japanese conquest of Taiwan. - [Taipei] : National museum of Taiwan history, 2015. - 139 p. : ill., phot.

Філософські науки. Психологія
737. РА424282 Пєхарєва А. С. Особливості системи ставлень та її психокорекція у дітей молодшого шкільного віку, які часто хворіють : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Пєхарєва Альона Станіславівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 19 с. : табл.
738. РА424169 Прокопів Л. Я. Особливості психологічної корекції гіперактивності дошкільників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Прокопів Людмила Ярославівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 18 с.
739. АО273582 Бретт Р. Бог дає таланти всім. 50 уроків, щоб знайти себе та справу всього життя / Регіна Бретт, двічі фіналіст Пулітцерів. премії ; [пер. з англ. Віри Кучменко]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 287 с.
740. ВА803568 Загорулько М. А. "Чернігівські Афіни": від Бароко до Постмодерну в естетиці : [монографія] / Марія Загорулько, Володимир Личковах. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 271 с. : іл.
741. ВА803952 Канівець Т. М. Інженерна психологія : навч. посіб. / Т. М. Канівець ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2016. - 143 с.
742. ВА803735 Коновальчук В. І. Творча особистість у просторі освіти : монографія / Валентина Коновальчук. - Умань : Жовтий О. О., 2016. - 356 с.
743. ВА804047 Лактіонова А. В. Філософія дії : монографія / А. В. Лактіонова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 367 с.
744. ВА803915 Підбуцька Н. В. Психологічні основи професіоналізму інженера: структура, динаміка та закономірності розвитку : монографія / Н. В. Підбуцька ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Діса плюс, 2016. - 295 с. : рис., табл.
745. ВА803742 Полоролевая психология : монография / [А. С. Кочарян и др.] ; под ред. д-ра психол. наук, проф. А. С. Кочаряна ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 235 с. : рис., табл.
746. ВА803754 Прикладна психологія : навч. посіб. / [В. М. Павленко та ін. ; за ред. В. М. Павленко] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 531 с. : рис., табл.
747. ВА804095 Простун Н. Как понять ребенка, видевшего войну, и как помочь ему : краткое рук. для родителей, педагогов, волонтеров, психологов и соц. работников / Наталья Простун ; Mission Eurasia / Ассоц. "Духов. возрождение". - Киев ; Коростень ; Ирпень : Триада С, 2016. - 135 с.
748. ВА803746 Психология общения : учеб. пособие / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; [сост.: В. И. Пономарев и др.]. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 267 с.
749. ВА803912 Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія і сучасний діалог цивілізацій" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. В. О. Стрижко]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 50 с. : табл.
750. ВА803711 Сімко Р. Т. Історія експериментальної психології (від передумов до перших наукових шкіл) : навч.-метод. посіб. / Сімко Р. Т., Шинкарюк А. І. - Кам'янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2014. - 135 с.
751. ВА804030 Слободянюк І. А. Гуманістична психологія і психотерапія : навч. посіб. / Ігор Слободянюк, Жанна Сидоренко. - Київ : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2016. - 175 с.
752. ВА803730 Третьяков В. К. Линия судьбы. Субъективная реальность : [проза, стихи] / Владимир Третьяков. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. - 206 с.
753. ВА804094 Ціннісні орієнтації сучасного інформаційного суспільства : [монографія] / [В. С. Пазенок та ін. ; відп. ред.: Пазенок В. С., Лях В. В.] ; Ін-т філософіії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. - Київ : [б. в.], 2013. - 404, [1] с.
754. ВС61159 Шабанова Ю. А. Теософия: история и современность : монография / Ю. А. Шабанова ; Гос. вуз "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск : НГУ, 2016. - 161 с. : ил.
755. ВА803812 Шандрук С. К. Психологія професійних творчих здібностей : монографія / Шандрук Сергій Костянтинович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 357 с. : рис., табл.
756. ВА803801 Шебанова В. І. Феноменологія харчової поведінки у континуумі "норма-патологія" : монографія / Шебанова Віталія Ігорівна. - Херсон : Вишемирський В. С., 2016. - 610 с. : рис., табл.
757. В277532/1 Budiyanskiy, N. F. The course of lectures of general psychology. Pt. 1. - 2016. - 103 p.
758. ІВ222778 Chinese indigenous psychology in global context: reflections and future directions / ed. by Kuang-Hui Yeh. - [Taipei] : Academia Sinica, 2013. - VIII, 288 p. : ill., fig. - (Papers from the fourth international conference on sinology)
759. ІВ222918 Neumayer O. von Frau. Lehrbuch für Männer : angewandte Ethnologie des Menschen / Oliver von Neumayer. - [Ukraine] : [s. n.], 2016. - 493 S. : Fig., Tab.
760. ІВ222909 Piwowarski J. Uniformed servises' ethics: psychological, social and legal aspects / Juliusz Piwowarski ; The Nat. acad. of sciences of Ukraine, Kyiv univ. of law, Intern. centre of law a. historically-political researches of East Central Europe . - Lviv : SPOLOM, 2016. - 343 p.
761. ІВ222904 Psychology of political and economic self-constitution : proc. of the IV intern. sci. a. practical seminar, May 20th, 2016 / Inst. of social a. polit. psychology, NAES of Ukraine [etc.] ; ed. by Irina Bondarevskaya, Eugen Iordănescu. - Kyiv : [s. n.], 2016. - 139 p. : fig., tab.
762. ІВ222752 Čić E. Uspon i pad Zapada : filozofija povijesti / Emil Čić. - Zagreb ; Basel : Hrvatska akademia znanosti i umjetnosti u dijaspori : Naklada E. Čić, 2015. - 299 s. - (Biblioteka "Elita"/"Otkrivena istina")
1   2   3   4   5   6   7  • Головков Герасим Семенович
  • Філософські науки. Психологія 737. РА424282