Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
Сторінка1/5
Дата конвертації24.05.2017
Розмір1.04 Mb.
  1   2   3   4   5

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 01.08.

Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.
Читальна зала, також читальний зал (англ. Reading room, фр. salle de lecture, нім. Lesesaal) - приміщення в бібліотеці або архіві, що використовується відвідувачами як місце роботи. Читальні зали мають особливе значення у бібліотеках без абонементу, а також архівних установах, оскільки є єдиним місцем, де користувачі можуть ознайомитися з замовленими матеріалами.
16 до 06.08.16 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.
Відкритий доступ - це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі, здійснюваний переважно до рецензованих науково-дослідних журналів.
 • Природничі науки в цілому. Екологія

 • Фізико-математичні науки. Астрономія

 • Хімічні науки

 • Науки про Землю

 • Біологічні науки

 • Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

 • Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 • Соціологія. Демографія

 • Історія

 • Економіка. Економічні науки

 • Політика. Політичні науки

 • Держава і право. Юридичні наукии

 • Культура. Наука. Освіта

 • Філологічні науки. Художня література

 • Мистецтво.
  Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
  Мистецтвознавство


 • Релігія

 • Філософські науки. Психологія

 • Література універсального змістуПриродничі науки в цілому
1. РА423134 Анацька Н. В. Екологічна освіта: знання і життєво-ціннісні орієнтації сучасної людини : автореф.
Екологічна освіта (англ. environmental education) - це організовані зусилля для вивчення особливостей функціонування природних середовищ та, зокрема, здатності людини управляти поведінкою й екосистемами для сталого розвитку та життя.
дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Анацька Наталія Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2016. - 20 с.
2. ВС60997 Гільберг Т. Г. Природознавство : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. - Київ : Генеза, 2016. - 119 с. : іл.
3. ВС61051 Грущинська І. В. Природознавство : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ірина Грущинська. - Київ : Освіта, 2016. - 192 с. : іл.
4. Р130434 Кулініч О. Природознавство. 5 [клас] : зошит для практ. робіт, практ. занять та дослідн. практикуму / О. М. Кулініч, А. Й. Басок. - Харків : ПЕТ, 2016. - 31 с. : мал. - (За новою програмою)
5. СО34494 "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення", міжнародна конференція(4 ;
Радіаці́йна безпе́ка - стан захищеності теперішнього і майбутнього поколінь людей від шкідливого для їх здоров'я впливу іонізуючого випромінювання.
2016 ; Київ).Четверта Міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення", 17-20 травня 2016 року : наук. і практ. аспекти вирішення проблем хім. і радіац. безпеки : праці та повідомлення / НАН України [та ін.] ; [редкол.: Лисиченко Г. В. та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 88 с. : рис., табл.

Фізико-математичні науки
6. РА423468 Болух В. А. Поведінка кореляційних та термодинамічних функцій нескінченних статистичних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.03 / Болух Віра Андріївна ; Ін-т математики НАН України. - Київ, 2016. - 20 с.
7. РА423179 Зеленська К. С. Теплове випромінювання світлопоглинальних поверхневих шарів при імпульсному лазерному збудженні : автореф.
Теплове випромінювання - це електромагнітне випромінювання, що створюється тепловим рухом заряджених частинок в речовині. Вся матерія з температурою вище абсолютного нуля випромінює теплове випромінювання.
дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленська Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 17 с. : рис.
8. РА423260 Лагодіна Л. П. Зважені векторно-параметричні полікоординатні відображення в геометричному моделюванні об'єктів і процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Лагодіна Людмила Петрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2016. - 23 с. : рис.
9. РА423128 Сокульська Н. Б. Властивості мероморфних у півсмузі функцій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Сокульська Наталія Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с.
10. РА423127 Тарасенко О. А. Генерація зарядових станів та розмін їх енергії в органічних твердотільних сцинтиляторах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Тарасенко Олег Анатолійович ; НАН України, Ін-т монокристалів. - Харків, 2016. - 38 с. : рис., табл.
11. Р130446 Арифметика. Алгебра і початки аналізу : міні-підручник. - Харків : Торсінг, 2016. - [8] с.
12. Р130581 Березняк М. В. Математика. 9 клас : посіб. для підгот. до держ. підсумк. атестації / М. В. Березняк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 31 с. : рис., табл. - (Державна Підсумкова Атестація 2016)
13. ВА803157 Бібліотечка "Учитель - учителю" : [посібник] / Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради, Каф. теорії і методики викладання природн.-мат. та технол. дисциплін ; [ред. і уклад. Шолохова Н. С.]. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2016. - 128 с. : рис., табл. - (Методична серія для вчителів фізики, астрономії та природознавства ; вип. 10)
14. СО34484 Богатирьов О. І. Тестові контрольні роботи з фізики ядра та елементарних частинок : метод.
Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).
Елемента́рна части́нка - збірний термін, що стосується мікрооб'єктів в суб'ядерному масштабі, які неможливо розщепити на складові частини. Їх будова й поведінка вивчається фізикою елементарних частинок.
посіб. для викладачів фіз. спец. ВНЗ освіти / О. І. Богатирьов ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. - 84 с.
15. ВС60991 Богданович М. В. Математика : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. - Київ : Генеза, 2016. - 159 с. : іл.
16. ВС60998 Богданович М. В. Математика : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. - Київ : Генеза, 2016. - 159 с. : іл.
17. Р130447 Геометрія : міні-підручник. - Харків : Торсінг, 2016. - [8] с.
18. Р130429 Заїка А. М. Математика. Каліграфічний тренажер : [для мол. шк. віку] / А. М. Заїка, С. С. Тарнавська. - Харків : Торсінг : Навчальна література, 2016. - 48 с. : мал. - (Каліграфія)
19. ВА803117 Збірник задач з фізики : навч. посіб. / [І. Є. Лопатинський та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 242 с.
20. ВА803064 Істер О. С. Математика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. - Київ : Генеза, 2016. - 365 с. : мал.
21. ІВ222647 Лянскорунський А. Основи теорії матерії-мультипростору / Андрій Лянскорунський. - Gdańsk : Science & Press, 2015. - 164 с. : рис.
22. ВС60986 Роганін О. М. Алгебра в таблицях і схемах : числа, функції, вирази, похідні, інтеграли : [навч. посіб.] / [О. М. Роганін]. - Харків : Торсінг : Навчальна література, 2016. - 109, [2] с. : схеми, табл. - (В таблицях і схемах)
23. Р130437 Роганін О. М. Планіметрія : міні-підручник / О. М. Роганін, О. М. Титаренко. - Харків : Торсінг, 2016. - [8] с. : рис., табл.
24. Р130438 Системи одиниць : міні-підручник. - Харків : Торсінг, 2016. - [8] с.
25. ВА803059 Чертіщева Т. В. Фізика. 7 [клас] : зошит для лаб. робіт / Т. В. Чертіщева. - Харків : ПЕТ, 2016. - 63 с. : табл., рис. - (За новою програмою)
26. Р130450 з дод. Чертіщева Т. В. Фізика. 7 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / Т. В. Чертіщева. - Харків : ПЕТ, 2016. - 46, [1] с. : мал. - (Контроль знань протягом року!) (За новою програмою)
27. ВА803061 Чертіщева Т. В. Фізика. 9 [клас] : зошит для лаб. робіт / Т. В. Чертіщева. - Харків : ПЕТ, 2016. - 62, [1] с. : рис.
28. ІВ222621 Boičuk A. Lineárne okrajové úlohy / Alexandr Boičuk, Sergej Čuiko, Miroslava Růžičková. - Žilina : Žilinska univ. v Žiline, EDIS-vydav. Žilinskej univ., 2013. - 176 s. : obr.

Хімічні науки
29. РА423225 Захаров А. Б. Оптичні та нелінійно оптичні властивості π-спряжених олігомерів в локальній теорії зв'язаних кластерів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Захаров Антон Борисович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
30. РА423145 Левчик В. М. Рідинне мікроекстракційне концентрування ряду бензофенонів і парабенів з газохроматографічним детектуванням : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Левчик Валентина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
31. РА423226 Ткаченко О. С. Рівноваги сорбції та комплексоутворення на поверхні нітрогеновмісних слабко- та сильноосновних органо-кремнеземних аніонообмінників : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Ткаченко Олег Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
32. Р130444 Неорганічна хімія : міні-підручник. - Харків : Торсінг, 2016. - [8] с.
33. Р130448 Органічна хімія. Основні класи органічних сполук : міні-підручник / упоряд.
Неоргані́чна хі́мія - галузь науки про хімічні елементи, їх прості та складні сполуки (крім органічних), а також закономірності перетворення цих речовин. Неорганічна хімія вивчає хімічні елементи і утворені ними прості і складні речовини (крім органічних сполук вуглецю).
Органі́чна хі́мія - один з найважливіших розділів хімії, який вивчає структуру та властивості органічних сполук. Органічними називають сполуки вуглецю з іншими елементами. Здатність вуглецю з'єднуватися з більшістю елементів і утворювати молекули різного складу і будови обумовлює різноманіття органічних сполук (до кінця XX століття їх число перевищило 10 млн, зараз понад 20 млн).
Органічні сполуки Органі́чні сполу́ки - клас сполук, в склад яких входить хімічний елемент Карбон (за винятком карбідів, карбонатної кислоти, карбонатів, оксидів Карбону і ціанідів). Окрім Карбону, вони майже завжди містять Гідроген, досить часто - Оксиген, Нітроген та галогени, рідше Фосфор, Сульфур та інші елементи.
Євсеєв Р. С. - Харків : Торсінг, 2016. - [8] с.
34. ВА802915 Основи хімії : навч. посіб. / [Е. Б. Хоботова та ін.] ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2014. - 247 с. : рис., табл.

Науки про Землю
35. РА423290 Міхелі С. В. Становлення і розвиток українського ландшафтознавства : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.01 / Міхелі Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 40 с. : рис.
36. РА423295 Солодкий Є. В. Петрофізичне забезпечення геолого-геофізичних моделей газоконденсатних покладів Північного борту ДДз (на прикладі Островерхівської, Євгеніївської, Наріжнянської, Юліївської площ) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Солодкий Євгеній Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 24 с. : рис.
37. РА423258 Тобілко В. Ю. Розробка сорбційних технологій захисту вод від забруднення важкими металами та радіонуклідами : автореф.
Важкі метали - нечітко визначена група елементів з металічними властивостями, що зазвичай включає перехідні метали, деякі металоїди, лантаноїди і актиноїди. Історично було запропоновано багато визначень цього терміну, деякі засновані на густині, інші на атомному номері або атомній масі, ще інші на хімічних властивостях або токсичності.
дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Тобілко Вікторія Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
38. РА423146 Фтемов Я. М. Виділення нафтонасичених порід-колекторів юрських відкладів за геолого-геофізичними критеріями (на прикладі Лопушнянського нафтового родовища) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Фтемов Ярослав Миколайович ; Івано-Франків. нац. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2016. - 21 с. : рис.
39. ВА803024 Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі : [навч. посіб.] / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець ; Всесвіт. фонд природи (WWF), Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Простір-М, 2015. - 282 с. : рис.
40. ВА803056 "Сучасні проблеми нафтогазової геології", всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю(2016 ;
Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
Київ).Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні проблеми нафтогазової геології", м. Київ, 16-17 червня 2016 року / Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [відп. ред. Євдощук М. І.]. - Київ : ІГН НАНУ, 2016. - 148 с. : іл.
41. СО34480 Кривилева С. П. Драгоценная Украина: минералы и горные породы регионов : учеб. пособие по курсам "Геология с основами геоморфологии", "Основы технологии производства строительных материалов", "Основы промышленного строительства и санитарной техники" для студентов специальностей "Экология", "Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов", "Оборудование перерабатывающих и пищевых производств", в том числе для иностр. студентов / С. П. Кривилева, А. Н. Рассоха ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : Фінарт, 2016. - 156 с. : ил.
42. ВА802914 Лабенко Д. П. Геоінформаційні системи : підруч. для студентів ВНЗ за напрямом підгот. "Транспортні технології" / Лабенко Д. П., Тімонін В. О. ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2013. - 247 с. : рис., табл.
43. СО34483 Раціональне використання та відновлення водних ресурсів : монографія / [Бордюг Н. С.
Геоінформаці́йна систе́ма - сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).
Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.
та ін.] ; за заг. ред. Фещенка В. П. ; Держ. агентство вод. ресурсів України [та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 249 с. : рис., табл.

Біологічні науки
44. РА423485 Безугла Н. В. Просторова фотометрія біологічних середовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Безугла Наталя Василівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.
45. РА423138 Гаркуша О. П. Формування угруповань мікроводоростей на різних субстратах прибережної зони Чорного і Азовського морів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Гаркуша Ольга Павлівна ; НАН України, Ін-т мор. біології. - Одеса, 2016. - 20, [1] с. : рис., табл.
46. СО34478 Агапшук С. С. Квести на уроках біології : [посібник] / Світлана Агапшук. - Київ : Перше вересня, 2016. - 102 с. : іл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Хімія. Біологія. Бібліотека)
47. В355727/10 Брем, Альфред (1829 - 1884) Жизнь животных. Т. 10: Насекомые [от аммофилы до шпанской мушки] / [сост. Черкашина Н. Н.]. - 2016. - 125, [2] с. : ил.
48. В355727/9 Брем, Альфред (1829 - 1884) Жизнь животных. Т. 9: Рыбы [от акул до угря] / [сост. Черкашина Н. Н.]. - 2016. - 125, [2] с. : ил.
49. В355728/10 Брем, Альфред (1829 - 1884) Життя тварин. Т. 10: Комахи [від амофіли до шпанської мушки] / [уклад. Черкашина Н. М.]. - 2016. - 125, [2] с. : іл.
50. В355728/9 Брем, Альфред (1829 - 1884) Життя тварин. Т. 9: Риби [від акули до судака] / [уклад. Черкашина Н. М.]. - 2016. - 125, [2] с. : іл.
51. СО34473 Вивчення біології у 6 класі : конспекти уроків / І. В. Олійник [та ін.]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 215 с. - (Бібліотека вчителя)
52. Р130512 Віркун В. О. Біологія. 8 клас : лаб. дослідж., дослідн. практикуми, лаб. робота / В. О. Віркун. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 27 с. : табл.
53. СО34460 Дыкань Н. И. Неоген-четвертичные остракоды северной части Черного моря : [монография] / Н. И. Дыкань ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геол. наук. - Киев : Четверта хвиля, 2016. - 271 с. : табл.
54. ВА803133 Кременецький ботанічний сад : словник-довідник / В. М. Черняк [та ін.]. - Кременець ; Острог : Свинарчук, 2016. - 158, XVI с. : кольор. іл.
55. ВА803058 Кулініч О. Біологія. 6 [клас] : зошит для лаб. дослідж., практ. робіт та дослідн. практикуму / О. М. Кулініч, Л. П. Юрченко. - Харків : ПЕТ, 2016. - 63 с. : іл. - (За новою програмою)
56. ВА803060 Кулініч О. М. Біологія. 9 [клас] : зошит для лаб. та практ. робіт / О. М. Кулініч, Л. П. Юрченко. - Харків : ПЕТ, 2016. - 63 с. : рис., табл.
57. ВА803042 Логвиненко В. М. Великі ссавці пізнього неогену та раннього антропогену України : [монографія] / В. М. Логвиненко ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей. - Київ : [б. в.], 2008. - 203 с. : рис., табл.
58. Р130436 Орлюк С. М. Біологія. 11 [клас] : зошит для лаб. та практ. робіт : акад. рівень / С. М. Орлюк. - Харків : ПЕТ, 2016. - 31 с.
59. ВС61056 Ярошенко Н. Н. Панцирные клещи (Acariformes: Oribatei) и сопутствующие почвенные обитатели регионального ландшафтного парка "Краматорский" Донецкой области : [монография] / Н. Н. Ярошенко ; Донец. нац. ун-т, Петров. акад. наук и искусств. - Донецк : ЛАНДОН-XXI, 2015. - 224 с. : рис., табл.

Енергетика. Радіоелектроніка
60. РА423137 Антонець Т. Ю. Метод і пристрій контролю короткочасної перевантажувальної здатності високовольтного кабелю в умовах виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Антонець Тарас Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 18 с. : рис.
61. РА423261 Зайцев С. В. Методи та моделі забезпечення сталої достовірності інформації у безпроводових системах передачі даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Зайцев Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. - Київ, 2016. - 38 с. : рис.
62. РА423236 Кирилаш О. І. Забезпечення теплового режиму силових блоків турбокомпресорних агрегатів з конвертованими газотурбінними двигунами : автореф.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Газотурбінний двигун (ГТД) - тепловий двигун, в якому газ стискається і нагрівається, а потім енергія стисненого і нагрітого газу перетворюється у механічну роботу на валу газової турбіни.
дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Кирилаш Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
63. РА423256 Кошкіна Н. В. Спектральні методи комп'ютерної стеганографії та методи стеганоаналізу з навчанням і класифікацією : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Кошкіна Наталія Василівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 40 с. : рис., табл.
64. РА423218 Лебедєв А. Ю. Підвищення вихідних характеристик лабіринтно-гвинтових насосів шляхом визначення їх раціональних параметрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.17 / Лебедєв Антон Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
65. РА423198 Левицький С. М. Лазерно-індуковане формування бар'єрних структур для ядерних детекторів та розробка термоелектричних перетворювачів енергії на основі халькогенідів другої та четвертої груп : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Левицький Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2016. - 19 с. : рис.
66. РА423235 Марченко С. В. Застосування методу інтегрального рівняння пронизуючої області для розрахунку хвилеводних фар : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Марченко Сергій Вікторович ;
Інтегральне рівняння - рівняння, яке містить невідому функцію під знаком інтеграла, наприклад,
Сергій Миколайович Марченко (народився 1955 у Здолбунові Рівненської обл.) - український режисер, сценарист, фотохудожник, викладач, кінознавець. Кандидат мистецтвознавства, викладач Київського національного університету імені Карпенка Карого.
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 18 с. : рис.
67. РА423228 Олексенко С. В. Оцінка показників лінійних електромеханічних перетворювачів ударної дії з високою магнітною сумісністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Олексенко Сергій Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 24 с. : рис.
68. РА423182 Пастернак І. І. Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Пастернак Ірина Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 19 с. : рис.
69. РА423320 Терейковська Л. О. Нейромережеві моделі та методи розпізнавання фонем в голосовому сигналі в системі дистанційного навчання : автореф.
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Терейковська Людмила Олексіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
70. РА423251 Тодоріко О. О. Моделі та методи очищення та інтеграції текстових даних в інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тодоріко Ольга Олексіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
71. РА423285 Трунов О. О. Поширення хвиль у вигнутих хвилеводних структурах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Трунов Олександр Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 19 с. : рис.
72. РА423257 Ульянова В. О. Сенсори на акустичних хвилях на основі наноструктурованого оксиду цинку : автореф.
Окси́д ци́нку (цинкові білила, срібні білила, китайські білила) - неорганічна сполука з формулою ZnO. Білий порошок, практично нерозчинний у воді.
дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Ульянова Вероніка Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
73. РА423243 Ушаков С. І. Методи компенсації впливу багатопроменевості сигналу спільного джерела в пасивних радіотехнічних системах частотно-часової синхронізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Ушаков Сергій Іванович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
74. РА423291 Фуртат Ю. О. Методи і засоби інформаційно-технологічної підтримки персоналізованої адаптивної взаємодії оператора з автоматизованою системою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фуртат Юрій Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 22 с. : рис.
75. РА423246 Шабанова-Кушнаренко Л. В. Предикатні моделі, методи та технологія обробки процесних знань в інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шабанова-Кушнаренко Любов Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
76. ВС61058 Василюк А. С. Комп'ютерна графіка : навч. посіб. / А. С. Василюк, Н. І. Мельникова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 306 с. : іл., табл.
77. СО34487 Захист інформації і безпека інформаційних систем : матеріали V Міжнар.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
наук.-техн. конф., 2-3 черв. 2016 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 171 с. : рис.
78. СО34336 Зварювання, термічна обробка та контроль трубних систем котлів і трубопроводів при монтажі та ремонті енергетичного устаткування.
Термі́чна обро́бка - технологічний процес, сутність якого полягає у зміні структури металів і сплавів при нагріванні, витримці та охолодженні, згідно зі спеціальним режимом, і тим самим, у зміні механічних та фізичних властивостей останніх.
Організація виконання робіт та технічного обслуговування: СОУ ВЕА .200.1.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
1/01:2016 Теплова енергетика / [А. К. Царюк та ін.] ; за заг. ред. канд. техн. наук І. В. Плачкова ; Всеукр. енерг. асамблея, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. - Харків : Фоліо, 2016. - 286, [1] с. : рис., табл. - (Стандарт організацій України) (Нормативне та технічне забезпечення енергетичної галузі)
79. ВС60979 Институт проблем математических машин и систем НАН Украины. 50 лет научной деятельности : [монография] / [Н. Г. Аронова и др. ; под общ. ред. А. А. Морозова и В. П. Клименко]. - Киев : Интерсервис, 2014. - 542 с. : ил.
80. СО34493 Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях : тр. междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 26-31 мая 2016 г. / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; [редкол.: Азаренков Н. А. (гл. ред.) и др.]. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 363 с. : рис., табл.
81. В356289/1 Методические указания к выполнению лабораторных работ и расчетных заданий по курсу "Информатика" (проектирование в среде VISUAL BASIC 2010). Ч. 1. - 2013. - 95 с. : рис.
82. В356289/2 Методические указания к выполнению лабораторных работ и расчетных заданий по курсу "Информатика" (проектирование в среде VISUAL BASIC 2010). Ч. 2. - 2013. - 63 с. : рис., табл.
83. СО34498 "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту", міжнародна наукова конференція(2016 ;
Microsoft Visual Basic - засіб розробки програмного забезпечення, створений і підтримуваний корпорацією Microsoft, який складається з мови програмування і середовища розроблення. Мова Visual Basic успадкувала дух, стиль і, частково, синтаксис свого предка - мови Бейсік, яка має чимало діалектів.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
Залізний Порт).
Залі́зний По́рт - курортне село у Голопристанському районі Херсонської області. Постійне населення - 1 528 осіб. Орган місцевого самоврядування - Новофедорівська сільська рада.
Міжнародна наукова конференція "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту. ISDMC’2016" : зб. наук. пр. - Херсон : Вишемирський В. С., 2016. - 381 с. : рис., табл.
84. СО34459 Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки (ПІКТ - 2016) : пр. V-ї Міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 21-24 трав. 2016 р. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України [та ін.]. - Чернівці : Родовід, 2016. - 211 с. : рис.
85. СО34455 "Современные информационные и электронные технологии", международная научно-практическая конференция(17 ; 2016 ; Одесса).Труды XVII Международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии", 23-27 мая 2016 г., Украина,, г. Одесса. - Одесса : [б. и.], 2016. - 238 с. : рис., табл.
86. ВА803152 Федоров Е. Е. Искусственные нейронные сети : монография / Е. Е. Федоров ; Донец. нац. техн. ун-т. - Красноармейск : ДВНЗ "ДонНТУ", 2016. - 337 с. : рис.
87. ІВ222620 Balíková M. Dotazování v přirozeném jazyce. Zkušenosti s aplikací prototypu systému M-CAST v českém prostředí : zkušenosti s aplikací prototypu systému M-CAST v českém prostředí / Marie Balíková, Petr Strossa, Dana Vřešťálová. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2007. - 78 s. : obr., tab.
  1   2   3   4   5