Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Сторінка1/5
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3   4   5

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 04.07.

Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.
Читальна зала, також читальний зал (англ. Reading room, фр. salle de lecture, нім. Lesesaal) - приміщення в бібліотеці або архіві, що використовується відвідувачами як місце роботи. Читальні зали мають особливе значення у бібліотеках без абонементу, а також архівних установах, оскільки є єдиним місцем, де користувачі можуть ознайомитися з замовленими матеріалами.
2016 до 09.07.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.
Відкритий доступ - це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі, здійснюваний переважно до рецензованих науково-дослідних журналів. • Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

 • Природничі науки в цілому. Екологія

 • Фізико-математичні науки. Астрономія

 • Хімічні науки

 • Науки про Землю

 • Біологічні науки

 • Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

 • Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 • Соціологія. Демографія

 • Історія

 • Економіка. Економічні науки

 • Політика. Політичні науки

 • Держава і право. Юридичні наукии

 • Культура. Наука. Освіта

 • Філологічні науки. Художня література

 • Мистецтво.
  Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
  Мистецтвознавство


 • Філософські науки. ПсихологіяПосилання оновляться опівночі з понеділка на вівторок

Природничі науки в цілому
1. ВА802595 Біляєв М. М. Моделювання і прогнозування стану довкілля : підруч. для студентів ВНЗ / М. М. Біляєв, В. В. Біляєва, П. С. Кіріченко ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Кривий Ріг : Роман Козлов [вид.], 2016. - 205, [2] с. : іл.
2. ВС60918 Грущинская И. В. Природоведение : учеб. для 2 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Ирина Грущинская. - Киев : Освіта, 2016. - 159 с. : ил.
3. ВС60912 Грущинська І. В. Готуємося до уроків природознавства в 4 класі : метод. посіб. для вчителя / І. В. Грущинська. - Київ : Освіта, 2016. - 270 с. - (Вчителю початкових класів)
4. ВС60917 Грущинська І. В. Природознавство : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ірина Грущинська. - Київ : Освіта, 2016. - 159 с. : іл.
5. ВА802710 Лакуша Н. М. Світ екобезпеки людини: глобалізаційні виклики : [монографія] / Наталія Лакуша. - Київ : Логос, 2016. - 264 с.
6. ВА802763 "Природничі читання", науково-практична конференція з міжнародною участю(2 ; 2015 ; Чернівці).Матеріали II науково-практичної конференції "Природничі читання" (14-17 травня 2015 р., м. Чернівці) / Буковин. держ. мед. ун-т ; [ред.: проф. Бойчук Т. М. та ін.]. - Чернівці : Медуніверситет, 2015. - 266 с. : рис., табл.
7. ВА802450 Професор Савчук Варфоломій Степанович (до 70-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Акад. наук вищ. освіти України ; [уклад. Н. М. Кушлакова ; вступ. ст. О. Я. Пилипчук]. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2015. - 158, [18] с. : фот.


Фізико-математичні науки
8. ВА802718 Безущак О. О. Завдання до практичних занять з алгебри і теорії чисел (теорія груп) : навч. посіб. для студентів мат. ф-тів ун-тів / О. О. Безущак, О. Г. Ганюшкін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 130, [1] с.
9. ВА802715 Брайман В. Б. Відкриті студентські олімпіади механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевенка: 1995-2014 : навч.
Теорія чисел або вища арифметика - галузь математики, яка розпочалась з вивчення деяких властивостей натуральних чисел, пов'язаних з питаннями подільності і розв'язання алгебраїчних рівнянь у натуральних (а згодом також цілих) числах.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка - державний вищий навчальний заклад України, розташований у місті Києві, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет.
посіб. / В. Б. Брайман, О. Г. Кукуш ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 186, [2] с.
10. ВА802711 Григорук В. І. Основи прикладної оптичної спектроскопії. Експериментальна спектроскопія : навч. посіб. / В. І. Григорук, П. А. Коротков ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 239 с. : рис., табл.
11. ВА802760 Крутиков В. С. Хвилі в областях з рухливими проникними границями. Питання керування : монографія / В. С. Крутиков ; Міжнар. технол. ун-т "Миколаїв. політехніка". - Миколаїв : Швець В. Д., 2016. - 421 с. : рис.
12. ВА802655 Математика : учеб. для 5 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / Н. А. Тарасенкова [и др.]. - Киев : Освіта, 2016. - 351 с. : рис.
13. ВС60926 Оляницька Л. В. Зошит з математики № 1 : [навч. посіб. для 1 кл.] / Л. В. Оляницька, Ф. М. Рівкінд. - Київ : Освіта, 2016. - 64 с. : іл. - (За новою програмою)
14. ВС60925 Оляницька Л. В. Зошит з математики № 2 : [навч. посіб. для 1 кл.] / Л. В. Оляницька, Ф. М. Рівкінд. - Київ : Освіта, 2016. - 64 с. : іл. - (За новою програмою)
15. ВС60920 Оляницька Л. В. Робочий зошит з математики. 2 клас : [навч. посіб.] / Л. В. Оляницька. - Київ : Освіта, 2016. - 80 с. : мал. - (За новою програмою)
16. ВС60919 Оляницька Л. В. Робочий зошит з математики. 3 клас : [навч. посіб.] / Л. В. Оляницька. - Київ : Освіта, 2016. - 80 с. - (За новою програмою)
17. А123341/1 Оляницька, Любов Віталіївна Математичний тренажер. 4 клас. Ч. 1. - 2016. - 96 с.
18. А123341/2 Оляницька, Любов Віталіївна Математичний тренажер. 4 клас. Ч. 2. - 2016. - 96 с.
19. ВА802719 Радченко О. М. Теорія ймовірностей : навч.
Теорія ймовірності - розділ математики, що вивчає закономірності випадкових явищ: випадкові події, випадкові величини, їхні функції, властивості й операції над ними. Математичні моделі в теорії ймовірності описують з деяким ступенем точності випробування (експерименти, спостереження, вимірювання), результати яких неоднозначно визначаються умовами випробування.
посіб. / О. М. Радченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 133, [2] с.
20. ІС15193 Bashta O. T. Descriptive geometry in worked problems : man. for students of higher techn. educational institutions / O. T. Bashta, O. V. Dzhuryk ; Nat. aviation univ. - Kyiv : NAU, 2015. - 221 p. : fig.
21. ІВ222562 Merzleac A. Geometrie : man. pentru cl. a 7-a a instituţiilor de învăţământ general cu limba moldovenească de predare / A. Merzleac, V. Polonski, M. Iakir ; [пер. О. О. Кройтор]. - Львів : Світ, 2015. - 223 с. : іл.


Хімічні науки
22. ВС60952 Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених(19 ; 2014 ; Одеса).XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених, 7-11 вересня 2014 : тези доп. / НАН України, Наук. рада НАН України з проблеми "Неорган. хімія". - Одеса : [б. в.], 2014. - 278 с. : рис., табл.
23. ВА802717 Речицький О. Н. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму та індивідуальні завдання з методів синтезу неорганічних та органічних сполук / Речицький О. Н.
Неоргані́чна хі́мія - галузь науки про хімічні елементи, їх прості та складні сполуки (крім органічних), а також закономірності перетворення цих речовин. Неорганічна хімія вивчає хімічні елементи і утворені ними прості і складні речовини (крім органічних сполук вуглецю).
Органі́чна хі́мія - один з найважливіших розділів хімії, який вивчає структуру та властивості органічних сполук. Органічними називають сполуки вуглецю з іншими елементами. Здатність вуглецю з'єднуватися з більшістю елементів і утворювати молекули різного складу і будови обумовлює різноманіття органічних сполук (до кінця XX століття їх число перевищило 10 млн, зараз понад 20 млн).
, Кот С. Ю. ; Херсон. держ. ун-т, Ф-т природознавства, здоров'я людини і туризму, Каф. орган. та біол. хімії. - Херсон : Вишемирський В. С., 2016. - 167 с. : іл., табл.


Науки про Землю
24. ВА802752 Великие путешествия : герои, покорившие планету. - Киев : Пресс-курьер, 2016. - 159 с. : ил. - (Загадки истории. Золотая серия ; спецвып. №3/С)
25. В355747/9 Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи . Вип. 9: Матеріали щорічної міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам'яті професора Г. П.
Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
Дубинського (Харків, 14-15 квітня 2016 р.). - 2016. - 317 с. : рис., табл.
26. ВА802716 Екологічний стан водних об'єктів урбанізованих територій. Китаївські ставки / П. М. Линник [та ін.] ; за ред. д-ра хім. наук, проф. П. М. Линника ; НАН України, Ін-т гідробіології. - Київ : Логос, 2015. - 75 с. : іл., табл.
27. СО34440 "Аварії в Чорному морі - аналіз причин та наслідків", міжнародний семінар(1 ; 2014 ; Констанца).Збірник першого Міжнародного семінару "Аварії в Чорному морі - аналіз причин та наслідків", 06.02.-09.02.2014, Констанца, Румунія / [під ред. С. Руденка, А. Шахова]. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 311, [3] с. : іл., табл.
28. ВА802653 Михайлов В. А. Базові терміни і поняття економічної геології : навч. посіб. для геол. та гірн. спец. ВНЗ / В. А. Михайлов, М. М. Курило ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 527 с.
29. СО34441 "Оцінка та управління ризиками для попередження екологічних та технологічних ризиків в басейні Чорного моря", фінальна конференція(2015 ; Бургас).Фінальна конференція "Оцінка та управління ризиками для попередження екологічних та технологічних ризиків в басейні Чорного моря", 09-12 липня 2015, Бургас, Болгарія / [під ред. С. Руденка, А. Шахова]. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 349 с. : рис., табл.
30. ІВ222548 Csatáry G. Tisza-szabályozás trianoni határkörnyezetben : a Beregvármegyei Vízszabályozó és Ármentesítő Társulat iratai Vásárosnamény, 1918-1941 / György Csatáry. - Beregszász ; Ungvár : Поліграфцентр "Ліра" , 2015. - 231 o. : kép. - (Rákóczi-fűzetek / II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ; XCVII)


Біологічні науки
31. В356262/1 Анатомія людини.
Анатомія людини (з грецької. ανά, aná - верх і τομή, tomé - різати) - розділ анатомії, що вивчає органи та системи органів людського тіла. Анатомія людини вивчає зовнішні форми і пропорції тіла людини і його частин, окремі органи, їхню мікроскопічну та макроскопічну будову.
Т. 1/ А. С. Головацький [та ін.] ; за ред. А. С. Головацького та В. Г. Черкасова. - 2016. - 367 с. : іл., табл.
32. ВА802756 Багацька Н. В. Цитогенетика людини : навч. посіб. для студентів біол. і мед. спец. / Н. В. Багацька ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України". - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. - 163 с. : іл., табл.
33. ВА802707 Біологія індивідуального розвитку.
Онтогене́з (від грец. οντογένεση: ον - буття й γένηση - походження, народження) - індивідуальний розвиток організму з моменту утворення зиготи до природної смерті.
Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-кваліфікац. рівнем бакалавра з напряму підгот. "Біологія" / М. Е. Дзержинський [та ін.] ; [упоряд. Н. В. Скрипник] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 271, [48] с. : іл.
34. ВА802449 Генетика з біометрією : практикум / Повод М. Г. [та ін.] ; за ред. Т. І. Нежлукченко ; Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2015. - 378 с. : рис., табл.
35. ВА802706 Гістологія. Практикум : навч. посіб. для студентів біол., мед. та с.-г. спец. ВНЗ / М. Е. Дзержинський [та ін.] ; [упоряд. Н. В. Скрипник] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 175, [32] с. : іл., рис.
36. ВА802526 Грицай Н. Б. Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів біології : монографія / Н. Б. Грицай. - Рівне : О. Зень [вид.], 2016. - 439 с. : табл.
37. С11580/1 Збірник тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту. Крок 1: Ботаніка / за ред. Т. М. Гонтової, Л. М. Сірої ; [уклад.: Т. М. Гонтова та ін.]. - 2015. - 165, [1] с. : іл.
38. ВС60908 Кассан А. Атлас анатомии. Функциональные системы организма. Скелет и мускулатура. Клетки и ткани. Основы физиологии / Адольфо Кассан ; [пер. с исп. Ирины Севастьяновой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2016. - 191 с. : цв. ил.
39. ВА802781 Механизмы онтогенеза : курс лекций для студентов биол. специальностей / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; [сост. Н. В. Колот, Н. Е. Волкова, Л. И. Воробьева]. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 219 с. : рис., табл.
40. ВС60934 Панченко Т. Ф. Ландшафтно-рекреаційне планування природно-заповідних територій : [монографія] / Тамара Панченко. - Київ : Логос, 2015. - 174, [1] с. : іл.
41. ВС60892 Радченко А. Г. Муравьи (Hymenoptera, Formicidae) Украины : [монография] / А. Г. Радченко ; Нац. акад. наук Украины. Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. - Киев : [б. и.], 2016. - 495 с. : ил.
42. ВС60941 Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 квіт. 2015 р., смт Путила, Чернів. обл., Україна / Нац. природ. парк "Черемоський" [та ін.] ; наук. ред.: канд. біол. наук І. В. Скільський, А. В. Юзик. - Чернівці : Друк Арт, 2015. - 543, [16] с. : іл., табл.
43. ВА802686 Харабет В. В. Чудеса жилищ животного мира : [очерки] / В. В. Харабет. - Мариуполь : Новый мир, 2014. - 375 с. : ил.
44. ІВ222542 Davydov V. V. Foundations of biological chemistry : (tutorial on biochemistry for foreign students of med. dep. of higher education institutions) / V. V. Davydov, A. I. Bozhkov, N. P. Rudko ; V. N. Karazin Kharkov nat. univ. - Kharkov : V. N. Karazin Kharkov nat. univ., 2015. - 399 p. : fig., tab.


Енергетика. Радіоелектроніка
45. ВС60970 Аналіз та обробка потоків даних засобами обчислювального інтелекту : монографія / [Є. В. Бодянський та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 235 с. : рис., табл.
46. ВА802542 Васильєва Л. В. Автоматизовані системи наукових досліджень : посіб.
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
для студентів ВНЗ спец. "Інформаційні технології проектування" / Л. В. Васильєва, І. А. Гетьман ; Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). - Краматорськ : ДДМА, 2016. - 114 с. : рис., табл.
47. ВА802975 Гладун А. Я. Data mining: пошук знань в даних : [підруч.
Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.
для студентів, інженерів і фахівців у сфера інтелект. аналізу даних] / Гладун А. Я., Рогушина Ю. В. - Київ : АДЕФ-Україна, 2016. - 451 с. : рис., табл.
48. СТ7990/1 Електромагнітна сумісність мереж. Ч. 1: ДСТУ EN 50529-1:2015. Проводові лінії телекомунікаційних мереж із використанням телефонних кабелів (EN 50529-1:2010, IDT). - 2016.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
- IV, 6 с.
49. СТ7990/2 Електромагнітна сумісність мереж. Ч. 2: ДСТУ EN 50529-2:2015. Проводові лінії телекомунікаційних мереж із використанням коаксіальних кабелів (EN 50529-2:2010, IDT). - 2016.
Коаксіа́льний ка́бель (від лат. со - «сумісно» та axis - «вісь») - електричний кабель із співвісними провідниками.
- IV, 11 с.
50. ВА802658 "Комп'ютерні системи і мережні технології", міжнародна науково-технічна конференція(9 ; 2016 ; Київ).Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції "Комп'ютерні системи і мережні технології" (CSNT-2016), 21-23 квітня 2016 року, [м. Київ] / НАН України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т комп'ютер. інформ. технологій ; [редкол.: І. А. Жуков (голов. ред.) та ін.]. - Київ : НАУ, 2016. - 79 с. : рис., табл.
51. В356265/1 Информатика. Кн. 1: Компьютер / [Н. М. Ершова и др.]. - 2015. - 383 с. : рис.
52. В356265/2 Информатика. Кн. 2: Алгоритмизация и программирование / [Н. М. Ершова и др.]. - 2015. - 403 с.
53. ВА802702 Крак Ю. В. Теорія керування для інформатиків : підручник / Ю. В.
Теорія керування (управління) (англ. Control theory) - наука про принципи і методи керування різними системами, процесами і об'єктами.
Крак, А. В. Шатирко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 175 с. : рис.
54. ВА802816 Курилов А. Ф. Теплотехнічні вимірювання і прилади : навч. посібник / А. Ф. Курилов, В. М. Козін ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. - 188 с. : рис., табл.
55. ВС60915 Ломаковська Г. В. Інформатика : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, Й. Я. Ривкінд. - Київ : Освіта, 2016. - 176 с. : іл.
56. ВС60924 Ломаковська Г. В. Інформатика. Робочий зошит. 4 клас : [навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.] / Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, Й. Я. Ривкінд. - Київ : Освіта, 2016. - 63 с. : іл.
57. СО34444 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління, присвячена дню космонавтики(4 ; 2016 ; Херсон).Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління, присвячена дню космонавтики,12 квітня 2016 р. / Херсон. нац. техн. ун-т [та ін.] ; [ред.: В. В. Марасанов та ін.]. - Херсон : ХНТУ, 2016. - 231 с. : рис., табл.
58. ВА802637 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Конструювання і технологія приладів мікро- та наноелектроніки" для студентів спеціальності "Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої" / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад.: О. В. Осадчук, Л. В. Крилик]. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 56 с. : рис., табл.
59. ВА802683 Микропроцессоры в информационно-измерительных системах : учеб. пособие / [О. Г. Аврунин и др.] ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. - Харьков : Изд-во Иванченко И. С., 2015. - 180 с. : рис., табл.
60. ВА802596 Планування, моделювання та верифікація процесів у гнучких виробничих системах : практикум : навч.-метод. посіб. до виконання практ., лаб. і самост. занять студентів спец. 7.05020201, 8.05020201 "Автоматизоване управління технологічними процесами" / Черепанська І. Ю.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
[та ін.] ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2015. - 284 с. : табл., рис.
61. ВС60938 Прикладна комп'ютерна графіка : навч. посіб. / [В. В. Проців та ін.] ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2016. - 186 с. : рис.
62. СТ2398/2-66 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Ч. 2-66: ДСТУ EN 60335-2-66:2015. Додаткові вимоги до нагрівачів для водяних ліжок (EN 60335-2-66:2003; A1:2008; A2:2012, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 8 с. : рис.
63. СТ2398/2-71 (2016) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Ч. 2-71: ДСТУ EN 60335-2-71:2015. Додаткові вимоги до електричних нагрівальних приладів для розведення та вирощування тварин (EN 60335-2-71:2003; A1:2007, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 11 с.
64. СТ7946 Природний газ. Стандартні умови (ISO 13443:1996, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 9 с. - (Національний стандарт України)
65. ВА802666 Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. семінару молодих вчених та студентів, 28-29.04.2016 / [відп. ред. П. А. Пех]. - Луцьк : РВВ Луц. НТУ, 2016. - 126 с. : рис.
66. ВА802425 Савенко О. С. Системне програмне забезпечення : навч.
Станда́ртний стан - сукупність термодинамічних умов, які застовуються для оцінки термодинамічних величин.
Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.
Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.
посіб. / Савенко О. С., Кльоц Ю. П., Лисенко С. М. - Хмельницький : ХНУ, 2016. - 403 с. : рис., табл.
67. ВА802543 Сонячна енергія - це наше майбутнє!
Сонячна енергія - енергія від Сонця в формі радіації та світла. Ця енергія значною мірою керує кліматом та погодою, та є основою життя. Технологія, що контролює сонячну енергію називається сонячною енергетикою.
: практ. посіб. з буд-ва соняч. електростанції для забезп. електроенергією житлової будівлі. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2016. - 123 с. : рис., табл.
68. ВА802675 Сосницький О. В. Лабораторний практикум з програмування мовою Асемблера : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.010104 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології" / [Сосницький О. В.] ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ : БДПУ, 2016. - 180 с.
69. ВА802684 Сосницький О. В. Основи програмування мовою Асемблера : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.010104 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології" / [Сосницький О. В.] ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ : БДПУ, 2016. - 179 с. : рис., табл.
70. ВА802670 Сучасні методи, інформаційне та програмне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 11.05.2016 / [відп. ред. П. А. Пех]. - Луцьк : РВВ Луц. НТУ, 2016. - 86 с. : рис., табл.
71. ВА802544 "Комп'ютерні технології: інновації, проблеми, рішення", всеукраїнська науково-технічна конференція(1 ; 2015 ; Житомир).Тези I Всеукраїнської науково-технічної конференції "Комп'ютерні технології: інновації, проблеми, рішення", м. Житомир, 17-18 квіт. 2015 р. / Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2015. - 159 с. : рис., табл.
72. ВА802660 "Інформаційно-комп'ютерні технології - 2016", міжнародна науково-технічна конференція(8 ; 2016 ; Житомир).Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології - 2016", м. Житомир, 22-23 квітня 2016 р. / Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир : ЖДТУ, 2016. - 286 с. : рис., табл.
73. ВА802580 Третякова Л. Д. Новітні рішення проблеми індивідуального захисту працівників атомних електричних станцій : монографія / Третякова Л. Д., Селіверстов А. Є. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту, Каф. охорони праці, пром.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
та цивіл. безпеки. - Київ : Основа, 2016. - 197 с. : рис., табл.
74. В356234/1 Хмарський, Юрій Іванович Архітектура комп'ютерів. Проектування інформаційно-керуючих систем на базі однокристальних ЕОМ. Ч. 1. - 2015. - 114, [1] с. : рис., табл.
75. ІА24577 Barrett D. Linux : pocket guide / Daniel J. Barrett. - Beijing[etc.] : O'Reilly, 2012. - 222 p. : fig. - (Essential commands)
76. ІА24578 Gray A. Swift pocket reference / Anthony Gray. - Beijing[etc.] : O'Reilly, 2015. - 178 p.
77. ІВ222563 Informatică : man. pentru cl. a 7-a a instituţiilor de învăţământ general cu limba română de predare / [Й. Я. Ривкінд та ін. ; пер. М. В. Товарницький]. - Львів : Світ, 2015. - 240 с. : кольор. іл., табл.
78. В277521/1 Kharchenko,Volodymyr Petrovych Fundamentals of radio electronic systems. Vol. 1: Radio signals and their characteristics. - 2015. - 191 p. : fig., tab.
79. ІВ222564 Lomakovszka H. V. Informatika : tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 4. osztálya számára / H. V. Lomakovszka, H. O. Procenko, J. J. Rivkind ; [пер. Н. А. Кіш, Л. Л. Герик]. - Львів : Світ, 2015. - 176 с. : кольор. іл.
80. ІВ222604 Miller M. Using Google™ AdWords and AdSense / Michael Miller. - Indianapolis, Indiana : QUE, 2010. - XIX, 303 p. : fig.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  1   2   3   4   5