Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Сторінка4/5
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4   5

Культура. Наука. Освіта
254. ВА802976 "Новые тенденции в науке", международная научно-практическая конференция(4 (48) ; 2016 ; Киев).IV (LXVIII) Международная научно-практическая конференция "Новые тенденции в науке", Украина, Киев, 2016 : сб. материалов. - Горловка : Пантюх Ю. Ф. , 2016. - 71 с.
255. ВА802838 "Новаторы в науке нашего времени", международная научно-практическая конференция(5 (57) ; 2015 ; Киев).V (LVII) Международная научно-практическая конференция "Новаторы в науке нашего времени", Украина, Киев, 2015 : сб. материалов. - Горловка : Пантюх Ю. Ф., 2015. - 111 с.
256. ВА802839 "Будущее современной науки: задачи и стратегии", международная научно-практическая конференция(12 (64) ; 2015 ; Киев).XII (LXIV) Международная научно-практическая конференция "Будущее современной науки: задачи и стратегии" : сб. материалов. - Горловка : Пантюх Ю. Ф., 2015. - 102 с.
257. ВА802489 Білоусова Н. В. Самовдосконалення молодших підлітків : монографія / Н. В. Білоусова, Є. І. Коваленко ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя.
Го́голь Мико́ла Васи́льович (рос. Гоголь Николай Васильевич ; прізвище при народженні Яно́вський, з 1821 року - Го́голь-Яно́вський; 20 березня [1 квітня] 1809(18090401) року, Сорочинці, нині Великі Сорочинці, Миргородський район, Полтавська область - 21 лютого [4 березня] 1852 року, Москва) - український письменник з українського роду Гоголів-Яновських, класик російської літератури.
- Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - 199 с.
258. ВС60942 "Модернізація системи вищої освіти в контексті закону України "Про вищу освіту", всеукраїнська науково-практична конференція(2015 ; Чернігів).Всеукраїнська науково-практична конференція "Модернізація системи вищої освіти в контексті закону України "Про вищу освіту" (Чернігів, 5 червня 2016 р.) : матеріали виступів / Держ. пенітенціар. служба України, Черніг. юрид. коледж ; [редкол.: Олійник О. І. та ін.]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2015. - 362 с.
259. ВА802735 Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання / Горошко А. [та ін.]. - Київ : Укр. асоц. оцінювання, 2016. - 56 с.
260. ВА802661 Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. II Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: В. Г. Левчук (голова) та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 255 с.
261. ВА802441 Дужа-Задорожна М. П. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи зі сім'єю: досвід Німеччини : монографія / М. П.
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
Дужа-Задорожна, М. С. Швед ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 289 с. : рис., табл.
262. ВА802730 Зербино Д. Д. Школа науки : [монография] / Д. Д. Зербино, А. В. Рыбачук. - Киев : Логос, 2016. - 228, [1] с.
263. СО34447 Котелянец Н. В. В стране мастеров. Рабочая тетрадь. 4 класс : [учеб. пособие] / Наталка Котелянец, Елена Агеева, Юлия Котелянец. - Харьков : Сиция, 2016. - 55 с. : ил. - (По новой программе)
264. ВА802676 Кривильова О. А. Педагогічна діяльність викладачів професійно-технічних навчальних закладів : навч.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
посіб. / Олена Кривильова ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ : БДПУ, 2016. - 227 с.
265. ВА802685 Листопад О. А. Теоретико-методичні засади формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : монографія / О. А. Листопад ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса : Бондаренко М. О., 2015. - 327 с. : рис., табл.
266. ВА802511 Математика : пособие по математике для детей ст. дошк. возраста / [сост.: Борзова В. В., Шаповалова Е. В.]. - Харьков : Юнисофт, 2016. - 63 с. : цв. ил. - (Завтра в школу)
267. В356263/1 "Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук", міжнародна науково-практична конференція (2 ;
Природни́чі нау́ки - галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі. До природничих наук не належать дослідження людського суспільства, мов і мистецтв, які заведено об'єднувати під назвою гуманітарні науки.
2016 ; Ужгород) Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук" (8-9 квітня 2016 року). Ч. 1. - 2016. - 163 с. : рис., табл.
268. В356263/2 "Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук", міжнародна науково-практична конференція (2 ; 2016 ; Ужгород) Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук" (8-9 квітня 2016 року). Ч. 2. - 2016. - 163 с.
269. ВА802525 Мачача Т. С. Трудове навчання (для дівчат) : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. С. Мачача, В. П. Титаренко, Г. М. Гаврилюк. - Харків : Сиция, 2016. - 223 с. : іл.
270. ВА802590 Миленко В. О. Повна історія Ель Класіко. "Барселона" проти "Реала". 231 офіційний матч / Володимир Миленко. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2016. - 538 с. : фот.
271. ВА802570 Навчально-методичний посібник з курсу "Педагогіка" : для студентів спец. "Здоров'я людини" / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; [авт.-уклад.: Розлуцька Г. М., Розман І. І.]. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К. ; Ужгород : Говерла, 2016. - 219 с. : рис., табл.
272. ВА802500 Омельченко І. М. Психолого-педагогічні основи діагностики і формування комунікативної діяльності у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку : навч.-метод. посіб. / Ірина Омельченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. - Полтава : Техсервіс, 2015. - 187 с. : рис., табл.
273. ВА802547 Онопрієнко О. М. Організація і зміст навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів у ВНЗ : навч.
Фізи́чне вихова́ння, фізвихова́ння, фізви́х - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.
-метод. посіб. / Онопрієнко О. М., Онопрієнко О. В., Загородній В. В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. фіз. виховання. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 63 с.
274. ВС60927 Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр. конф.] / Alexander von Humboldt Found. ; [відп. ред. О. В. Антонюк]. - Київ : Логос, 2015. - 188, [2] с. : рис.
275. ВА802569 Пастушенко О. В. Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект : монографія / Олена Пастушенко ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України, 2016. - 563 с. : рис., табл.
276. В356247/1 Платонов, Владимир Николаевич Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Кн. 1. - 2015. - 679 с. : ил., табл.
277. В356247/2 Платонов, Владимир Николаевич Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Кн. 2. - 2015. - С. [680]-1431 : ил., табл.
278. ВС60932 Рижа Т. В. Механізм управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу : монографія / Рижа Тетяна Володимирівна. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2016. - 208 с. : рис., табл.
279. ВА802491 Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки Ph.D. в ЄС : матеріали II Всеукр. наук.-практ. семінару, 30 січ. 2016 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти ; [за заг. ред. В. О. Радкевич, Л. М. Петренко]. - Київ : Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, 2016. - 83 с. : рис., табл.
280. В356248/1 "Актуальные проблемы современной науки", международная научно-практическая конференция (7 ; 2016 ; Санкт-Петербург / Астана / Киев / Вена) Сборник тезисов научных работ VII Международной научно-практической конференции: "Актуальные проблемы современной науки", 28 апреля 2016. Т. 1. - 2016. - 82 с.
281. В356248/2 "Актуальные проблемы современной науки", международная научно-практическая конференция (7 ; 2016 ; Санкт-Петербург / Астана / Киев / Вена) Сборник тезисов научных работ VII Международной научно-практической конференции: "Актуальные проблемы современной науки", 28 апреля 2016. Т. 2. - 2016. - 77 с.
282. СО34451 Січко С. М. Моя педагогчіна симфонія / Сергій Січко. - Миколаїв : Яслав, 2014. - 342, [17] с. : фот.
283. В356260/1 Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні студентів. Т. 1. - 2016. - 93 с.
284. В356260/2 Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні студентів. Т. 2. - 2016. - 62 с.
285. В356260/3 Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні студентів. Т. 3. - 2016. - 83 с.
286. В356260/4 Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні студентів. Т. 4. - 2016. - 44 с.
287. ВА802581 Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії : монографія / [Грабар Н. Г. та ін.] ; за заг. ред. д-ра іст. наук В. О. Ільганаєвої та канд. наук із соц. комунікацій Т. О. Колесникової ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ : ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2016. - 202, [1] с.
288. ВА802499 Ягоднікова В. В. Формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи: теоретичні і практичні аспекти : монографія / Вікторія Ягоднікова ;
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса : Букаєв В. В., 2016. - 495 с.
289. СО34434 Як бути громадянином України: педагогічні технології громадянського виховання : метод. посіб. для педагогів загальноосвіт. навч. закл. / [редкол.: П. Кендзьор (голов. ред.) та ін.] ; Всеукр. асоц. викладачів історії та суспіл. дисциплін "Нова Доба". - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 127 с.
290. ІВ222549 In the sphere of education and artistic work / Drohobych Ivan Franko state ped. univ. ; ed. by Marija Chepil, Anna Marta Żukowska, Oresta Karpenko. - Drohobych : Publishing dep. of Drohobych Ivan Franko ped. univ., 2016. - 271 p. : fig., tab.
291. ІВ222540 Modernization of contents of higher nature and technical education in conditions of internationalization : monogr. / [auth.: G. Kozlakova et al.] ; science ed.: prof. G. Kozlakova, prof. M. Stepko ; Nat. acad. of ped. science Ukraine, Inst. of higher education. - Kyiv : University of educational management, 2015. - 152 p. : fig., tab.
292. ІВ222602 Reynolds G. Presentation Zen : simple ideas on presentation design and delivery / Garr Reynolds ; forew. by Guy Kawasaki. - Berkeley, CA : New Riders , 2012. - XI, 296 p. : ill.


Філологічні науки. Художня література
293. ВС60909 "Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним": Наталія Кобринська та літературний процес кінця XIX-XX століття : зб. наук. пр. / [Александрова Г. А. та ін. ; відп. ред. Алла Швець ; передм. М. Заяць] ; НАН України, Ін-т Івана Франка, Всеукр. громад. орг. "Союз Українок". - Львів : Ін-т І. Франка НАНУ, 2015. - 360, [9] с. : фот. - (Літературознавчі студії ; вип. 22)
294. ВА802573 Alma Mater : зб.
Наталія Іванівна Кобринська (з дому Озаркевич, 8 червня 1855, с. Белелуя Снятинського повіту - 22 січня 1920, м. Болехів) - українська письменниця, організаторка жіночого руху.
Літерату́рний проце́с - різноманітне історико-мистецьке явище, яке характеризується змінами у стилях і напрямах художньої творчості, у виражально-зображувальній системі художніх засобів, у тематичній і жанровій своєрідності творів тощо.
А́льма-ма́тер (лат. alma mater - «мати-годувальниця») - старовинна студентська алегорична назва університету чи коледжу (який дає «поживу для роздуму»). У переносному значенні - місце, де хтось виховувався, набув професійних навичок.
авт. поезії студентів юрид. ф-ту, присвяч. 182-річчю юрид. ф-ту / [Палійчук Г. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. - Вінниця : Едельвейс і К, 2016. - 51 с.
295. ВА802789 Fandorina Дискурс : [поэзия] / [Fandorina]. - Харьков : Панов А. Н., 2016. - 70 с.
296. ВА802703 Азманов В. И. Бессарабские рассказы / Валерий Азманов. - Киев : Логос, 2016. - 117, [2] с. : ил.
297. ВА802641 Акмалдінова О. М. Professional English. Aircraft systems : навч. посіб. / О. М. Акмалдінова, Л. В. Будко, О. Ю. Кравчук ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2011. - 250, [1] с. : рис., табл.
298. ВА802968 Алексієвич С. Чорнобильська молитва: хроніка майбутнього : [роман] / Світлана Алексієвич ; пер. і післямова Оксани Забужко.
Окса́на Стефа́нівна Забу́жко (нар. 19 вересня 1960, Луцьк) - провідна українська письменниця, поетеса, есеїстка і публічний інтелектуал. Її твори перекладено багатьма мовами.
- Київ : Комора, 2016. - 285 с.
299. АО273506 Алєксєєва А. Візьми мене, мамо! : [зб. розповідей для дітей шк. віку] / Алла Алєксєєва ; [худож. А. Алєксєєва ; пер. з рос. Є. Костюніна]. - Черкаси : Смірна, 2016. - 236, [3] с. : кольор. іл. - (Мої улюблені оповідання)
300. АО273505 Алєксєєва А. Найголовніша краса : [для дітей мол. і серед. шк. віку] / Алла Алєксєєва ; [худож. А. Алєксєєва ; пер. з рос. Є. Костюніна]. - Черкаси : Смірна, 2016. - 167 с. : кольор. іл. - (Мої улюблені оповідання)
301. ВС60888 Амфилохиева Е. В. Чудеса света. Рукотворные шедевры / Е. В. Амфилохиева ; под ред. канд. искусствоведения В. М. Ахунова. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. - 63 с. : ил. - (Популярная энциклопедия современных знаний)
302. ВС60889 Амфілохієва К. В. Дива світу. Рукотворні шедеври / К. В. Амфілохієва ; за ред. д-ра. канд. мистецтвознавства В. М. Ахунова ; [пер. з рос. О. В. Вискірки]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 63 с.
Книжко́вий клуб «Клуб сіме́йного дозві́лля» - одне з найбільших видавництв України. Засновано 2000 року. У серпні 2004 року клуб увійшов до складу найбільшого європейського медіаконцерну Direct Group Bertelsmann.
: іл. - (Популярна енциклопедія сучасних знань)
303. ВА802701 Багрий О. К. Призрачные дали : [поэзия] / Ольга Багрий. - Киев : Логос, 2015. - 158, [1] с. : ил.
304. ВА802649 Беккет С. Уот : роман / Семюел Беккет ;
Семюел Беккет (англ. Samuel Beckett; нар.13 квітня 1906, Дублін - пом.22 грудня 1989, Париж) - ірландський англо- та франкомовний письменник. Поет, автор романів та оповідань, перекладач Джойса, драматург, він стає відомим після постановки Роже Бленом у 1953 році «Чекаючи на Ґодо».
пер. з англ. Володимира Діброви. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 293, [2] с. - (Вавилонська бібліотека)
305. ВА802819 Бережна М. М. Моє життя як на долоні : [поезії] / Марія Бережна. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 74 с.
306. ВА802693 Бескровная Е. Н. Шолом-Алейхем : лит.-критич. очерк / Елена Бескровная. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2016. - 120 с. : портр.
307. ВА802572 Браун Д. Точка обману : роман / Ден Браун ; [пер. з англ. Володимира Горбатька]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 525, [1] с.
308. ВА802442 Бурнашов И. Круг Одиссея : кн. мифов / Игорь Бурнашов. - Киев : Поэзия, 2016. - 131 с.
309. ВА802551 Вайброу І. Малий Вовчик - лісовий детектив : [роман : для мол. шк. віку] / Іан Вайброу ; [пер. з англ. Ореста Стадника ; іл. Т. Росс]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 105, [3] с. : іл.
310. ВА802563 Вайброу І. Піратська книга Малого Вовчика : [роман : для мол. шк. віку] / Іан Вайброу ; з англ. пер. Орест Стадник ; [іл. Тоні Росс]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 149, [4] с. : іл.
311. ВА802725 Вайсман Л. Иудейские войны : ист. повесть / Леонид Вайсман. - Киев : Логос, 2015. - 115, [4] с. : карты
312. ВА802435 Варґас Ф. Мерщій тікай і довго не вертайся : роман / Фред Варґас ; [пер. з фр. Катерини Грицайчук]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 334 с.
313. ВС60923 Вашуленко М. С. У світі рідного слова. 2 клас : зошит із розвитку мовлення / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик. - Київ : Освіта, 2016. - 64 с. : іл. - (За новою програмою)
314. В356256/1 Вашуленко, Оксана Вікторівна Зошит для письма. 1 клас. № 1. - 2016. - 64 с. : іл.
315. В356256/2 Вашуленко, Оксана Вікторівна Зошит для письма. 1 клас. № 2. - 2016. - 64 с. : мал.
316. ВА802555 Віршики для малят : [вірші та загадки : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [худож. О. Ю. Гріднєва]. - Харків : Сінтекс, 2015. - 63 с. : іл. - (Сонечко)
317. ВА802566 Вітчер М. Ніна і закляття Пернатого Змія : [роман : для серед. шк. віку] / Муні Вітчер ; іл. Іларіа Маттеїні ; [пер. А. Камінчук]. - Київ : Рідна мова, 2015. - 450, [21] с. : іл. - (Ніна ; кн. 3)
318. ВА802567 Вітчер М. Ніна і Таємне око Атлантиди : [роман : для серед. шк. віку] / Муні Вітчер ; іл. Іларіа Маттеїні ; [пер. А. Камінчук]. - Київ : Рідна мова, 2015. - 471, [4] с. : іл. - (Ніна ; кн. 4)
319. ВА802704 Войнович В. М. Малиновий пелікан : роман / Володимир Войнович ;
Володимир Миколайович Войнович (рос. Владимир Николаевич Войнович; *26 вересня 1932(19320926), Сталінабад, Таджицька РСР) - російський поет, письменник і драматург на еміграції (живе у США).
[пер. з рос. М. Ф. Каменюка]. - Харків : Фоліо, 2016. - 251, [1] с. - (Великий російський роман)
320. АО273499 Вусик О. С. Словник українських синонімів : понад 1500 синонім. гнізд : [для дітей серед. та ст. шк. віку] / О. С. Вусик ; за ред. д-ра філол. наук, проф. А. М. Поповського. - Харків : Юнісофт, 2016. - 415 с. - (Бібліотека школяра)
321. ВА802453 Грушко-Колінько З. Д. Про всіх і все з любов'ю : поезія та проза / Зінаїда Грушко-Колінько. - Дніпропетровськ : Ліра, 2016. - 230 с. : іл.
322. ВА802651 Добровольська О. Я. Агентивно-професійна лексика в історії англійської мови: деривація і таксономія : монографія / Добровольська О. Я. - Чернівці : Родовід, 2016. - 623 с. : рис., табл.
323. ВА802529 Домброван Т. И. Синергетическая модель развития английского языка : [монография] / Т. И. Домброван. - Одесса : КП ОГТ, 2014. - 399 с. : рис., табл.
324. ВА802582 Дроботя А. И. Испанско-русский математический словарь : содерж. порядка 45500 терминов / А. И. Дроботя. - Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. тип., 2015. - 580 с.
325. ВА802656 Енде М. Нескінченна історія : [для серед. шк. віку] / Міхаель Енде ; пер. з нім. Юрка Прохаська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 556, [2] с. - (Дивовижні світи)
326. ВА802564 Еґеланн Т. Таємниця катакомб : [роман : для серед. шк. віку] / Том Еґеланн ; пер. з норвез. Наталя Іваничук.
Міхаель Андреас Гельмут Енде (нім. Michael Andreas Helmuth Ende; нар. 12 листопада 1929, Гарміш-Партенкірхен - пом. 28 серпня 1995, Фільдерштадт-Бонланден) - німецький письменник, автор низки творів для дітей, з яких найбільш відомий роман «Нескінченна історія».
Ната́лія Ром́анівна Іваничу́к (*29 листопада 1959, Щирець) - українська перекладачка, член Національної спілки письменників України. Перекладає з норвезької, німецької та шведської мов.
- Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 235, [4] с. : іл.
327. ВА802727 Завойская Л. Нет ничего выше любви : сб. стихов / Лилия Завойская. - Киев : Логос, 2016. - 180 с. : ил.
328. В356236/4 Заржицкая, Элина И. Китенок Тим. Ч. 4: Путешествие в Австралию. - 2016. - 63 с. : цв. ил.
329. В356236/5 Заржицкая, Элина И. Китенок Тим. Ч. 5: Китенок Тим и Морская Звездочка. - 2016. - 63 с. : цв. ил.
330. В356235/4 Заржицька, Еліна І. Китеня Тимко. Ч. 4: Подорож до Австралії. - 2016. - 64 с. : кольор. іл.
331. В356235/5 Заржицька, Еліна І. Китеня Тимко. Ч. 5: Китеня Тимко та Морська Зірочка. - 2016. - 63 с. : кольор. іл.
332. ВА802724 Заярная И. С. Жанрово-стилевые аспекты современной поэзии: Тимур Кибиров. Дмитрий Быков. Максим Амелин : [учеб. пособие] / И. С. Заярная ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко.
Тара́с Григо́рович Шевче́нко (відомий також як Кобза́р; 25 лютого (9 березня) 1814(18140309), с. Моринці - 26 лютого (10 березня) 1861, м. Санкт-Петербург) - український поет, письменник (драматург, прозаїк), художник (живописець, гравер), громадський та політичний діяч.
- Киев : Логос, 2015. - 135 с.
333. ВА802726 Зимова вишня: Смак вишуканності і натхнення : зб. поезій літ.-мистец. гурту "Зимова вишня" і об-ня "Автограф" / [упоряд. Алла Гавришко-Бабічева]. - Вінниця : Вінницька газета, 2016. - 125, [3] с. : іл.
334. СО34427 Золота гора : укр. фантаст.-пригодн. казки / в оброб. Наталі Забіли ;
Ната́ля Льв́івна Забі́ла (* 20 лютого (5 березня) 1903(19030305), Санкт-Петербург - † 6 лютого 1985, Київ) - українська письменниця, поетеса.
[іл. З. Волковинська]. - Київ : Оберіг Часу, 2015. - 87, [1] с. : іл.
335. С11579/1 Зосимов, Анатолій Миколайович Словник українських прізвищ.
Українські прізвища - родові прізвища, які виникли в україномовному середовищі в процесі етногенезу українського народу та формування української нації.
Т. 1: (А - Л). - 2015. - 579 с.
336. С11579/2 Зосимов, Анатолій Миколайович Словник українських прізвищ. Т. 2: (М - Я). - 2015. - 602 с.
337. АО273495 Зюскінд П. Парфуми: Історія одного вбивці : роман / Патрік Зюскінд ;
Патрік Зюскінд (* 26 березня 1949, Амбах, Баварія, ФРН) - німецький письменник і кіносценарист.
[пер. з нім. І. С. Фрідріх]. - Харків : Фоліо, 2016. - 285, [2] с. - (Серія "Карта світу". Німеччина)
338. ВА802657 Интегрированный курс "Литература (русская и зарубежная)" : учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / Е. А. Исаева [и др.]. - Харьков : Сиция, 2015. - 352 с. : ил.
339. ВА802556 Йогансен М. Кіт Чудило : [оповідання : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [М. Йогансен, М. Трублаїні ; худож. О. Трусова]. - Харків : Сінтекс, 2015. - 63 с. : іл. - (Сонечко)
340. ВА802820 Калиновська Н. Л. Наснились рими знов мені весною... : [лірика] / Наталія Калиновська. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 55 с.
341. ВА802813 Калиновська Н. Л. Шаянська рапсодія : [лірика] / Наталія Калиновська. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 55 с.
342. ВА802463 Камерон Л. С. Зёрна : [стихи] / Людмила Камерон ; [ил. Л. Камерон]. - Киев : АДЕФ-Украина, 2016. - 79 с. : ил.
343. В356275/1 Каплан, Юрий Биоритмы ночного дождя. Т. 1/ [уклад. Мялковська Анна]. - 2016. - 367 с.
344. В356275/2 Каплан, Юрий Биоритмы ночного дождя. Т. 2/ [уклад. Мялковська Анна]. - 2016. - 439 с.
345. ВА802554 Кервуд Д. О. Король Гризлі : [для мол. шк. віку] / Джеймс Олівер Кервуд ;
Джеймс Тре́вор «Джеймі» О́лівер (нар. 27 травня 1975, Клеверинг, Ессекс, Великобританія) - відомий англійський шеф-кухар, ресторатор, автор популярних у світі книг і телепрограм на теми кулінарії, підприємець та громадський діяч, популяризатор здорового харчування і активний борець за харчову освіту (англ. for better food education)
худож. Наталя Ярова ; [з англ. пер. А. Саган]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 235, [1] с. : іл. - (Чотири лапи)
346. ВА802436 Кингсбери К. Однажды утром во вторник : [роман] / Карен Кингсбери ; [пер. с англ. Елены Божко]. - Черкаcсы : Смирна, 2015. - 477 с. - (Серия 9/11)
347. ВА802818 Комісарук Є. С. Весняна віхола : [лірика] / Євгенія Комісарук. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 58, [1] с. : іл.
348. ВА802568 Короп С. Русь. Битва князей : ист. приключен. роман / Сергей Короп. - Киев : Альфа Реклама, 2015. - 547 с. : ил.
349. ВС60930 Корректировочный курс русского языка : учеб. пособие / М. Н. Бондарчук [и др.] ; Нац. авиац. ун-т. - Киев : НАУ, 2015. - 133 с. : табл.
350. В348823/Т. 3, кн. 2 Куліш, Пантелеймон Олександрович Повне зібрання творів. Т. 3: Наукові праці. Публіцистика / Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці, Ін-т джерелознавства НТШ-А] ; [упоряд., підгот. тексту, авт. ст., комент. В. Івашків ; відп. ред. О. Федорук, С. Захаркін] Кн. 2 : Записки о Южной Руси. - 2015. - 381, [17] с. : іл.
351. СО34428 Култаєва О. В. Тварини. Ілюстрований атлас для дітей : [для читання дорослими дітям] / О. В. Култаєва ; [худож. І. Михайлян]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 63, [1] с. : іл.
352. АО273503 Лапикура В. Мурро и Гавчик. По следам чупакабры : [для детей шк. возраста] / Валерий и Наталья Лапикуры ; [худож. Н. С. Синегина]. - Харьков : Юнисофт, 2016. - 127 с. : ил. - (Детский детектив)
353. АО273502 Лапикура В. Мурро и Гавчик. Расследования начинаются : [для детей шк. возраста] / Валерий и Наталья Лапикуры ; [худож. Н. С. Синегина]. - Харьков : Юнисофт, 2016. - 125, [2] с. : ил. - (Детский детектив)
354. АО273501 Лапікура В. Мурро і Гавчик. По слідах чупакабри : [для дітей шк. віку] / Валерій і Наталя Лапікури ; [худож. Н. С. Синегіна]. - Харків : Юнісофт, 2016. - 127 с. : іл. - (Дитячий детектив)
355. АО273504 Лапікура В. Мурро і Гавчик. Розслідування починаються : [для дітей шк. віку] / Валерій і Наталя Лапікури ; [худож. Н. С. Синегіна]. - Харків : Юнісофт, 2016. - 125, [2] с. : іл.
356. ВС60914 Лапшина И. Н. Русский язык : устный курс : учеб. для 1 кл. общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обучения / И. Н. Лапшина, Н. Н. Зорька. - Киев : Освита, 2016. - 143 с. : ил.
357. ВС60921 Лапшина И. Н. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс : [учеб. пособие для общеобразоват. учеб. заведений с обучением на укр. яз.] / И. Н. Лапшина, Н. Н. Зорька. - Киев : Освита, 2016. - 64 с. : ил.
358. ВС60922 Лапшина И. Н. Становимся читателями. 4 класс : тетр. по лит. чтению / И. Н. Лапшина, Т. Д. Попова. - Киев : Освита, 2016. - 80 с.
359. АО273508 Либерман Я. Л. Старо-новые еврейские сказки / Яков Львович Либерман ; [худож. Илекс Беллер]. - Николаев : П. Н. Шамрай [изд.], 2016. - 84 с. : цв. ил.
360. ВС60894 Малик Г. Незвичайні пригоди Áлі : повість : у 3 кн. / Галина Малик ; [худож. Грася Олійко]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 223 с. : іл.
361. ВА802966 Малютин И. Река времени : поэзия / И. Малютин. - Киев : Компринт, 2016. - 53 с.
362. ВА802496 "Сучасна філологія: теорія і практика", міжнародна науково-практична конференція(2 ; 2016 ; Одеса).Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна філологія: теорія і практика" (18-19 березня 2016 року). - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2016. - 143 с. - (Молодий вчений. Конференція)
363. В356258/2 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Ч. 2/ [уклад.: Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, Г. В. Кухарчук]. - 2016. - 43 с.
364. В355283/10 Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів. Вип. 10: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, [27 квітня 2016 р.]. - 2016. - 215 с.
365. ВС60886 Мирнова С. С. Реки, моря и океаны. Вся вода на Земле / С. С. Мирнова ; под ред. д-ра физ.-мат. наук, чл.-кор. РАН С. К. Гулева. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. - 63 с. : ил. - (Популярная энциклопедия современных знаний)
366. ВС60887 Мірнова С. С. Ріки, моря й океани. Уся вода на Землі / С. С. Мірнова ; за ред. д-ра фіз.-мат. наук, чл.-кор. РАН С. К. Гульова ; [пер. з рос. О. В. Вискірки]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 63 с. : іл. - (Популярна енциклопедія сучасних знань)
367. СО34454 Навої А. Фархад і Ширін : [поема] / Алішер Навої ;
Нізамадді́н Мір Аліше́р Навої́ (чагат./перс. نظام الدین على شير هروی; узб. Alisher Navoiy; *9 лютого 1441 - 3 січня 1501) - узбецький поет («Хамсе»), мислитель, державний діяч. Писав староузбецькою, таджицькою і перською мовами.
[пер. М. Бажана ; вступ : Іван Дзюба, Азіз Каюмов].
Іва́н Миха́йлович Дзю́ба (* 26 липня 1931, с. Миколаївка, Волноваський район) - український літературознавець, літературний критик, громадський діяч, дисидент радянських часів, Герой України (2001), академік НАНУ, другий Міністр культури України (1992–1994), голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (1999–2001), керівник відділу загальних енциклопедичних досліджень Інституту енциклопедичних досліджень НАН України.
- Київ : АДЕФ-Україна, 2016. - 347 с.
368. ВА802553 Найт Е. Лессі повертається додому : [для мол. шк. віку] / Ерік Найт ; з англ. пер. Анатолій Саган ; худож. Наталя Ярова. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 297, [1] с. : іл. - (Чотири лапи)
369. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
370. ВА802659 Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2016 р. / [за заг. ред. Г. В. Межжеріної, І. В. Жогіної] ; Укр. асоц. викладачів рос. мови та літ., Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2016. - 87 с.
371. ВА802518 Наша планета : [для дітей серед.
Земля́ - третя від Сонця планета Сонячної системи, єдина планета, на якій відоме життя, домівка людства. Земля належить до планет земної групи і є найбільшою з цих планет у Сонячній системі. Землю іноді називають світом, латинською назвою Терра або грецькою - Гея.
і ст. шк. віку] / [уклад. Т. С. Жабська]. - Харків : Юнісофт, 2015. - 95 с. : кольор. іл. - (Енциклопедія для допитливих)
372. ВА802517 Наша планета : [для детей сред. и ст. шк. возраста] / [сост. Жабская Т. С.]. - Харьков : Юнисофт, 2015. - 95 с. : цв.ил. - (Энциклопедия для любознательных)
373. ВС60885 Нестайко В. З. Найновіші пригоди їжачка Колька Колючки та зайчика Косі Вуханя / Всеволод Нестайко ; з іл. дітей. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 158, [2] с. : іл.
374. ВА802759 Новий англо-український українсько-англійський словник : 60 000 слів / [уклад.: В. Ф. Малишев, О. Ю. Петраковський]. - Харків : ДИВ : Промінь, 2016. - 1131, [5] с.
375. А123329/4 Новых, Анастасия Сэнсэй. Исконный Шамбалы. [Кн.] 4. - 2016. - 850, [2] с.
376. ВА802516 О динозаврах : [для детей сред. и ст. шк. возраста] / [сост. Жабская Т. С.]. - Харьков : Юнисофт, 2015. - 95 с. : цв.ил. - (Энциклопедия для любознательных)
377. ВА802537 Овчиннікова А. П. П'ять кроків до гарної мови: мовна комунікація: техніка мовлення. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2016. - 94, 112 с.
378. ВА802814 Онацька Г. М. Незримий шлях моєї долі : поезії : (вибране) / Галина Онацька. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 183 с.
379. ВА802513 Оповідання про тварин : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] / [уклад., пер. з рос. В. В. Борзова ; худож.: О. В. Бронзель, О. В. Саєнко]. - Харків : Юнісофт, 2016. - 63 с. : кольор. іл. - (Завтра в школу)
380. В354355/2 Осипчук-Скоровода, Володимир Семенович Сонце Правди. Кн. 2: Родень. Рос і Я. Зоря Зороастра : тисяча та один сонет. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 703 с. : іл.
381. ВА802678 Переклад англомовної літератури в галузі залізничного транспорту : навч.
Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.
посіб. / С. В. Мямлін [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ : ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2015. - 159, [1] с. : рис.
382. ВА802462 Перцева М. Музыка души : эссе / Мария Перцева ; [худож.-дизайнер А. Святелек]. - Киев : АДЕФ-Украина, 2016. - 117, [6] с. : цв. ил.
383. ВА802434 Поланік Ч. Бійцівський клуб : роман / Чак Поланік ; [пер. з англ. Олега Леська]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 254 с.
384. АО273511 Попова Т. Ю. Я по жизни иду, как по тонкому льду : стихи / Татьяна Попова. - Днепропетровск : Дриант, 2015. - 117 с. : цв. ил.
385. ВА802515 Про динозаврів : [для дітей серед. і ст. шк. віку] / [уклад. Т. С. Жабська]. - Харків : Юнісофт, 2015. - 95 с. : кольор. іл. - (Енциклопедія для допитливих)
386. ВА802512 Радушинская О. П. Полрадуги в подарок : [для детей дошк. и мл. шк. возраста] / Оксана Радушинская ; [худож. Н. А. Стельмах]. - Харьков : Юнисофт, 2016. - 63 с. : цв.ил. - (Читаю сам)
387. ВА802514 Рассказы о животных : [для детей дошк. и мл. шк. возраста] / [уклад. В. В. Борзова ; худож.: О. В. Бронзель, О. В. Саєнко]. - Харьков : Юнисофрт, 2015. - 63 с. : цв. ил. - (Завтра в школу)
388. ВА802444 Риггз Р. Библиотека Душ. Нет выхода из дома странных детей : роман / Ренсом Риггз ; [пер. с англ. Елены Боровой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 475, [1] с. : фот.
389. ВА802561 Ріпка : [укр. нар. казки : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [худож. О. Трусова]. - Харків : Сінтекс, 2014. - 63 с. : іл. - (Сонечко)
390. ВА802443 Ріґґз Р. Бібліотека Душ. Немає виходу з дому дивних дітей : роман / Ренсом Ріґґз ; [пер. з англ. Олени Любенко]. - Харків : Кгижковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 476, [1] с. : фот.
391. ВА802794 Роллан Р. Життєписи геніїв / Ромен Роллан ;
Роме́н Ролла́н (фр. Romain Rolland; 29 січня 1866-30 грудня 1944) - французький письменник, музикознавець, театрознавець, мистецтвознавець, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури (1915).
з фр. пер. Ярема Кравець. - Львів : Тріада плюс, 2015. - 195 с. : іл.
392. ВА802558 Русіна О. Сестричка : маленька повість : [для мол. шк. віку] / Оля Русіна ; іл. Оксани Мазур. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 194, [1] с. : іл. - (Обережно: дівчатка!)
393. СО34449 Русский язык для начинающих : учеб. пособие для иностр. слушателей подгот. отд-ний вузов / [М. Н. Бондарчук и др. ; под общ. ред. М. Н. Бондарчук и И. В. Жогиной] ; Нац. авиац. ун-т. - Киев : НАУ, 2015. - 173 с. : рис.
394. ВС60916 Русский язык : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / Е. И. Быкова [и др.]. - Киев : Освита, 2016. - 255 с. : ил.
395. ВА802557 Рутківський В. Ганнуся : весела пригодн. повість : [для мол. шк. віку] / Володимир Рутківський ; іл. Івети Ключковської. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 252, [1] с. : іл. - (Обережно: дівчатка!)
396. ВС60911 Савченко О. Я. Уроки літературного читання. 3 клас : метод. посіб. / О. Я. Савченко, М. І. Кальчук. - Київ : Освіта, 2016. - 304 с. : іл. - (Вчителю початкових класів)
397. ВА802583 Ставицька Л. О. Гендер: мова, свідомість, комунікація : [монографія] / Л. О. Ставицька ; Ін-т укр. мови НАН України. - Київ : КММ, 2015. - 438, [8] с. : фот.
398. ВА802521 Стрековська-Заремба М. Філіпек і весела сімейка : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Малгожата Стрековська-Заремба ; [пер. з пол. І. Котлярської-Фесюк]. - Харків : Школа, 2016. - 156, [3] с. : іл. - (Нова дитяча книга)
399. ВА802520 Стрековська-Заремба М. Філіпек і шалені канікули : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Малгожата Стрековська-Заремба ; [пер. з пол. І. Котлярської-Фесюк]. - Харків : Школа, 2016. - 139, [4] с. : іл. - (Нова дитяча книга)
400. ВА802519 Стрековська-Заремба М. Філіпек і шкільні витівки : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Малгожата Стрековська-Заремба ; [пер. з пол. І. Котлярської-Фесюк]. - Харків : Школа, 2016. - 155, [2] с. : іл. - (Нова дитяча книга)
401. ВА802552 Стронґ Д. Гармидер у школі : [для мол. і серед. шк. віку] / Джеремі Стронґ ; іл. Максима Паленка ; з англ. пер. Андрій Поритко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 187 с. : іл. - (Читання для реготання)
402. ВА802565 Стронґ Д. Кумедна коронація / Джеремі Стронґ ; з англ. пер. Віктор Морозов ; [іл. Андрія та Діни Нечаєвських]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 222, [1] с. : іл. - (Читання для реготання)
403. ВА802562 Таунсенд С. Таємний щоденник Адріана Моула : роман : [для ст. шк. віку] / Сью Таунсенд ; пер. з англ. Анатолія Сагана. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 233 с. - (Майже дорослі)
404. ВА802524 Твен М. Пригоди Тома Сойєра : [повість] / Марк Твен ;
Ві́ктор Євгенович Моро́зов (*15 червня 1950, Кременець) - український співак, композитор, перекладач.
Марк Твен (англ. Mark Twain), справжнє ім'я: Семюель Ленгхорн Клеменс (англ. Samuel Langhorne Clemens; 30 листопада 1835 Флорида, штат Міссурі - 21 квітня 1910, Реддінг, штат Коннектикут) - американський письменник, гуморист, сатирик, публіцист, видавець.
пер. з англ. Юрія Корецького (нова ред. перекладу) ; [іл. Женька Мусієнка]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 270 с. : іл. - (Книги, які здолали час)
405. ВА802504 Теплі історіі у стилі блюз : зб. оповідань. - Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. - 163 с. - (Теплі історії)
406. ВА802506 Третяченко А. В. "Хіба ж даремно вік було прожито, як є між нами на землі місток ...": творчий профіль Володимира Підпалого : монографія / Алла Третяченко ; Придністр. держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Тирасполь : [б. в.], 2016. - 158, [1] с.
407. ВА802598 Українсько-англійський тлумачний словник еколого-економічних термінів / [Яцик А. В.
Тлумачний словник - словник, що подає лексико-фразеологічний склад мови з поясненням значення, граматичних та стилістичних особливостей уживання реєстрових одиниць.
та ін.] ; за наук. ред. А. В. Яцика, д-ра техн. наук, проф., чл.-кор. УААН, заслуж. діяча науки і техніки України ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 241 с.
408. ВА802654 Улюблена українська читанка : хрестоматія для позакл. та сімейн. читання : 1-4 кл. / [уклад. О. В. Ісаєнко]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 494 с.
409. ВА802694 Учурханова Л. М. За сонцем - вгору : поезії / Лариса Учурханова ; [худож. Л. Учурханова]. - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2015. - 80 с. : іл.
410. ВА802643 Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т (Україна), Навч.-наук. гуманітар. ін-т, Каф. англ. філології і перекладу, Сиб. федер. ун-т (РФ), Ін-т економіки, упр. та природокористування, Каф. ділової інозем. мови ; [за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка]. - Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. - 435 с. : рис., табл.
411. АО273498 Херсонский Б. Г. Дао Дэ цзин : переводы, стихи / Б. Херсонский. - Харьков : Фолио, 2016. - 253, [1] с. : ил.
412. ВС60913 Хорошковська О. Н. Українська мова : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. мовою / О. Н. Хорошковська, Н. О. Воскресенська, Н. І. Яновицька. - Київ : Освіта, 2015. - 175 с. : іл.
413. АО273510 Часто П. І. Що ти накоїв, Одіне? / Петро Часто. - Ужгород : Timpani, 2016. - 243 с.
414. ВА802576 Шевчук В. В. Азбука : проза / Шевчук В. В. // Termi 2. - Днепропетровск : Акцент, 2015. - 74 с.
415. ВА802559 Шефер Б. Кіра й таємниця бублика, або Формування характеру за сім кроків : [для серед. шк. віку] / Бодо Шефер ; іл. Марини Шутурми ; з нім. пер. Наталя Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 229 с. : іл. - (Дітям про бізнес)
416. ВА802560 Шефер Б. Пес на ім'я Мані, або Абетка грошей : [для серед. шк. віку] / Бодо Шефер ; з нім. пер. Наталя Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 230 с. - (Дітям про бізнес)
417. ВА802522 Щерба Н. Чародільський град : [роман] / Наталія Щерба ; [пер. з рос.: Н. Косенко, Н. Сидорова]. - Харків : Школа, 2016. - 446, [1] с. - (Чароділ)
418. ВА802523 Щерба Н. Чародільський князь : [роман] / Наталія Щерба ; [пер. з рос.: Н. Косенко, Н. Сидорова]. - Харків : Школа, 2016. - 397, [1] с. - (Чароділ)
419. ВА802652 Юськів Б. Д. Терор. День перший. - Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2016. - 922, [11] с. : іл.
420. ІА24574 Chesterton G. K. The innocence of Father Brown / Gilbert Keith Chesterton. - Kyiv : Znannia, 2015. - 270 p. - (English library )
421. ІА24572 Conrad J. Heart of darkness / Joseph Conrad. - Kyiv : Znannia, 2015. - 174 p. - (English library )
422. ІВ222557 Crigan G. Cu sufletul pe buze / Grigore Crigan, Vasile Tărâţeanu. - Чернівці : Місто, 2015. - 143 p. : fot.
423. ІА24575 Dickens C. A Christmas carol in prose, being a ghost story of Christmas / Charles Dickens. - Kyiv : Znannia, 2016. - 175 p. : ill. - (English library )
424. ІВ222539 Dvanást' dní na Slovensku : denník slovakistu : щоденник словакіста / [літ. ред. та упорядкув.: Мартін Беніковський]. - Užhorod : Поліграфцентр "Ліра", 2015. - 71 s. : fot.
425. ІВ222555 Lutic M. Umbra lacrimii : sonete / Mircea Lutic. - Чернівці : Місто, 2016. - 223 p. : il.
426. ІА24573 Poe E. A. The black cat and other stories / Edgar Allan Poe. - Kyiv : Znannia, 2015. - 190 p. - (English library )
427. ІВ222552 Professional English for students of economic specialities : навч. посіб. / [О. М. Акмалдінова та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Kyiv : НАУ, 2015. - 239 с. : іл.
428. ВА802969 Professional english. Compressor stations : навч. посіб. для студентів вищ. техн. навч. закл. / О. М. Акмалдінова [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2011. - 263 p.
429. ІВ222551 Professional English. Fundamentals of software engineering : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [О. М. Акмалдінова та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2015. - 299 с. : іл.
430. ВА802972 Professional english. Logistics : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. М. Акмалдінова [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2015. - 414 p.
431. ВА802650 Professional English. Modern airport : навч. посіб. / [О. М. Акмалдінова та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2015. - 225, [1] с. : іл.
432. ВА802970 Professional english: computer teсhnologies : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. М. Акмалдінова [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 351 p.
433. ІВ222538 Use of English (Practice training) : exercise book of English for the students and adults / Odessa nat. A. S. Popov acad. of telecommunications ; comp. by N. V. Chugunova. - Odesa : Pres-kurier, 2016. - 147 p.
434. ІА24576 Wilde O. The star-child and other tales / Oscar Wilde. - Kyiv : Znannia, 2016. - 207 p. : ill. - (English library )
435. ІА24571 Zavadsky I. Jail diaries / Igor Zavadsky ; [comp. Yevhen Zakharov ; transl. L. A. Herasymchuk]. - Kharkiv : Human rights publ., 2016. - 175 p.
436. ІВ222537 Zavalevskaya E. V. Public relations : a course of English / E. V. Zavalevskaya, V. P. Veretennikova ; Odessa nat. A. S. Popov acad. of telecommunications. - Odessa : ONAT named after A. S. Popov, 2015. - 247 p.
437. ВА802971 Акмалдінова О. М. Professional english. Energy management : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. М. Акмалдінова, Г. О. Максимович, І. І. Поповська ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2013. - 318, [1] p. - (Сучасний університетський підручник)
438. ІВ222554 Вакуленко Т. О. Professional English: English for business communication : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Т. О. Вакуленко] ; Nat. aviation univ. - Kiev : НАУ, 2015. - 395 с.
439. ВА802973 Воронова Є. М. English bachelor course in transportation : навч. посіб. з англ. мови для підгот. бакалаврів із трансп. спец. : для ф-тів та від-нь транспорту ін-тів, ун-тів, акад. / Є. М. Воронов ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2016. - 463 p.
440. ВА802640 Драбовська В. А. Основні розбіжності між британським та американським варіантами англійської мови : навч. посіб. з курсу лексикології англ. мови для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / В. А. Драбовська. - Вінниця : Едельвейс і К, 2016. - 170 с. : табл.
441. ВА802796 Ковальчук І. М. Fly High. Key spheres of life. Culture. Politics. Law of criminal procedure : навч. посіб. для студентів 4-го курсу спец. "Переклад" / Інна Ковальчук, Ірина Ковальчук. - Київ ; Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 368 с. : іл.
442. ВА802642 Петько Л. В. Англійська мова для студентів-хореографів: Дидактичний матеріал для практичних занять та самостійної роботи студентів з іноземної мови зі спеціальності 6.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
020202 "Хореографія" : навч. посіб. / Петько Л. В. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Талком, 2016. - 168 с. : іл.
443. ВА802577 Робота з відео на заняттях з практичного курсу англійської мови : посібник / Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: А. Г. Гудманян, А. В. Головня, С. Г. Шурма]. - Київ : НАУ, 2011. - 159 с. : іл.
444. ВА802429 Ґарсія Маркес Ґ. Кохання під час холери : [роман] / Ґабріель Ґарсія Маркес ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкуна]. - Харків : Фоліо, 2016. - 475, [1] с.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
1   2   3   4   5