Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Сторінка5/5
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4   5

Мистецтво. Мистецтвознавство
445. ВА802736 Иоанн блаженный Крещендо добра : кн. муз. откровений, или концепции, сообщен. во время исполн. / Блаженный Иоанн Богомил ; [сост. Леонид Белов]. - Ужгород : Світ Софії, 2016. - 498 с. - (Фортепиано как орфеон)
446. ВА802790 Каблова Т. Б. Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в музичній культурі : монографія / Тетяна Каблова ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ : НАКККіМ, 2015. - 160 с. : іл., табл.
447. АО273497 Коломиец Р. Г. Александр Вертинский / Р. Коломиец. - Харьков : Фолио, 2016. - 119, [2] с. - (Серия "Знаменитые украинцы")
448. АО273496 Коломієць Р. Г. Лесь Курбас / Р. Коломієць. - Харків : Фоліо, 2016. - 119, [2] с. - (Серія "Знамениті українці")
449. ВС60931 Котельников С. Клетка для двоих / Сергей Котельников. - Киев : Логос, 2015. - 292, [2] с. : ил. - (Корифеи циркового искусства)
450. ВА802967 Музичне мистецтво XXI століття - історія, теорія, практика : зб.
Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.
наук. пр. ін-ту муз. мистецтва Дрогоб. держ. пед. ун-ту імені Івана Франка / [заг. ред. та упоряд. А. Душного] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. - Дрогобич ; Кельце ; Каунас : Посвіт, 2016. - 287 с. : рис., табл.
451. ВА802669 "Палладіо. Вплив у Східній Європі", міжнародна науково-практична конференція(2016 ; Львів).Програма і тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Палладіо. Вплив у Східній Європі", 8 квітня 2016 року / Ін-т італ. культтури в Україні, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т архітектури ; [уклад. Ремешило-Рибчинська О. І.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 63 с.
452. ВА802679 Харабет В. В. Чудеса архитектурного искусства : [очерки] / В. В. Харабет. - Мариуполь : Новый мир, 2012. - 368 с. : ил.


Філософські науки. Психологія
453. ВА802733 Дорогой М. А. Библейская философия : крат. очерк по основным проблемам философии о происхождении природы, жизни, человека (Философия. Библия. Наука) : сравнит. обзор / М. А. Дорогой. - Киев : Логос, 2016. - 267 с.
454. ВА802644 Дубінська Л. Дитина не слухає. Що робити? / Ліля Дубінська. - Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. - 122, [1] с. - (Серія кращих книжок для батьків #МамамТатам)
455. ВА802798 Етикет для школярів. Шпаргалка для класного керівника / [Катерина Журба та ін. ; авт.-упоряд. Наталія Чиренко]. - Київ : Шкільний світ, 2016. - 131, [2] с. : іл. - (Шкільний світ. Бібліотека) (Класний керівник. Бібліотека)
456. ВА802495 Кобильченко В. В. Психологічний супровід дітей дошкільного віку з порушеннями зору : монографія / Вадим Кобильченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. - Полтава : Техсервіс, 2015. - 206 с. : рис., табл.
457. ВА802532 Кононенко О. І. Перфекціонізм особистості : монографія / Кононенко О. І. ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Удача, 2016. - 358 с. : рис., табл.
458. ВА802461 Лелик А. В поисках настоящего : [сб. психол. эссе] / Лелик Анна. - Киев : АДЕФ-Украина, 2016. - 177 с.
459. ВА802645 Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни "Психологія" та "Основи психології та педагогіки" : [для студентів усіх спец. та всіх форм навчання] / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад.: Л. А. Мацко, М. Д. Прищак, Т. В. Первушина]. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 67 с. : рис., табл.
460. ВА802546 П'янзін С. Д. Філософська пропедевтика : навч.-метод. посіб. / С. Д. П'янзін ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії і філософії. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 107 с. : мал., табл.
461. ВС60940 Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки : метод.
Філосо́фська пропеде́втика («Philosophische Propadeutik») - робота, написана Геґелем в 1808-1811 рр., коли він був директором гімназії в Нюрнберзі.
Психологічна допомога - область практичного застосування психології, орієнтована на підвищення соціально-психологічної компетентності людей і надання психологічної допомоги як окремій людині, так і групі чи організації.
посіб. / [З. Г. Кісарчук та ін.] ; за заг. ред. З. Г. Кісарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ : Логос, 2015. - 232 с. : іл.
462. ВА802729 Психологія вищої школи : підруч. для студентів ВНЗ / [О. І. Власова та ін.] ; за ред. О. І. Власової ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 405 с.
463. ВА802597 Психологія реклами : навч.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
посіб. для студентів ВНЗ / [О. В. Зазимко та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2016. - 383 с. : іл.
464. ВА802714 Савченко О. В. Рефлексивна компетентність особистості : монографія / Олена Савченко. - Херсон : Вишемирський В. С., 2016. - 595 с. : рис., табл.
465. ВА802822 Соснін О. В. Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри) : [навч. посіб.] / Соснін О. В., Воронкова В. Г., Ажажа М. А. - Запоріжжя : Дике Поле, 2016. - 355 с.
Альона Савченко, уроджена Оле́на Валенти́нівна Са́вченко (Aliona Savchenko; іноді Альона Савченко; *19 січня 1984, Обухів, Київська область, Україна) - українська і німецька фігуристка, що виступає у парному спортивному фігурному катанні (з 2004 року на офіційних змаганнях за Німеччину).
Ди́ке По́ле (лат. Loca deserta, пол. Dzikie Pola, Beauplan Dzikie Pole) - у вузькому розумінні історична назва нерозмежованих і слабо заселених причорноморських степів між середньою і нижньою течією Дністра на заході, нижньою течією Дону і Сіверським Дінцем на сході, від лівої притоки Дніпра - Самари і верхів'їв притоків Південного Бугу - Синюхи та Інгула на півночі, до Чорного і Азовського морів та Криму на півдні, у широкому розумінні - назва всього Великого Євразійського Степу, який також називали Великою Скіфією в часи античності чи Великою Тартарією в часи середньовіччя у європейських і Дешт-і-Кипчак у східних (переважно перських) джерелах.

466. ВА802505 Ханна М. У. Воспитание эмоций / Мелвин У. Ханна ; [пер. с англ. Е. Спыс]. - Киев : Брайт Стар Паблишинг, 2016. - 148 с.
467. ІВ222600 Neumeier M. Meta skills : five talents for the robotic age / Marty Neumeier. - [Berkeley, CA] : New Riders, 2013. - XV, 288 p. : phot.
Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
1   2   3   4   5  • ВС60940 Психологічна допомога
  • ВА802597 Психологія реклами