Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональний план дій з енергоефективності до 2020 року Підготовлений Україною, як Договірною Стороною Енергетичного Співтовариства, на основі шаблону neeap, підготовлений iee проекту підтриманого emeees для держав-членів

Національний план дій з енергоефективності до 2020 року Підготовлений Україною, як Договірною Стороною Енергетичного Співтовариства, на основі шаблону neeap, підготовлений iee проекту підтриманого emeees для держав-членів
Сторінка1/24
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Національний план дій

з енергоефективності

до 2020 року
Підготовлений Україною, як Договірною Стороною Енергетичного Співтовариства, на основі шаблону NEEAP, підготовлений IEE проекту підтриманого EMEEES для держав-членів

Січень, 2013 р., Держенергоефективності


ЗМІСТ


Перелік скорочень 3

ПІДҐРУНТЯ 4

Договірні Сторони в Енергетичному Співтоваристві мають таке ж зобов'язання розробити та впровадити НПД ЕЕ як країни-члени ЄС, тільки з тимчасовим зрушенням, тобто у випадку з Україною 1-ий НПД ЕЕ охоплює період з 2012-2020 рр. З метою узгодженого підходу до цієї задачі, шаблон Національного плану дій з енергоефективності ЄС був розроблений і скоригований Цільовою групою, для використанні при розробленні НДП ЕЕ. 4

РОБОЧЕ РЕЗЮМЕ 4

1.ОПИС РИНКУ КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ, ПРЕДСТАВЛЕННЯ І ОЦІНКА ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ЗАХОДІВ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОСЛУГ ІЗ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 6

1.1.НАСЕЛЕННЯ: ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (домогосподарства) 6

Огляд житлового фонду України 6

Огляд статистики щодо енергоспоживання житлового фонду 7

Потенціал енергозбереження у житловому фонді 8

1.2. СФЕРА ПОСЛУГ: ГРОМАДСЬКІ ТА КОМЕРЦІЙНІ БУДІВЛІ 11

Огляд сектору громадських будівель України 13

Загальне кінцеве енергоспоживання громадських та комерційних будівель 13

Потенціал енергозбереження у будівлях ДНЗ і ЗНЗ 15

1.3.

Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.
Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.
ПРОМИСЛОВІСТЬ 17

Табл. 1.11. Питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів на виробництво чавуну 18

Табл. 1.12. Витрати ПЕР на виробництво сталі 19

Табл. 1.17. Випуск основних видів продукції загального машинобудування 23

1.4.ТРАНСПОРТ 26

Табл. 1.23. Оглядова таблиця існуючих програм з ПЕЕ в транспорті 29

2.ЗАГАЛЬНА МЕТА НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 34

2.1.Визначення загальної мети на національному рівні 34

2.2.Визначення проміжної мети на національному рівні 34

2.3.Особливі умови для оцінки мети на національному рівні 37

2.3.1.Макроекономічні показники 37

2.3.2.Структура КЕС 42

2.3.3.Сектори у сфері охоплення ДЕС 43

2.4.Базовий рівень КЕС 47

3.ГОРИЗОНТАЛЬНІ ТА МІЖСЕКТОРАЛЬНІ ЗАХОДИ 51

3.1.Оцінка горизонтальних заходів 51

3.2.Міжсекторальні заходи 51

3.2.1.Маркування енергії на побутових енергетичних приладах 51

3.2.2.Стандартизація та сертифікація 53

3.2.3.Залучення ЕСКО компаній 55

5. ЗАХОДИ, ЯКИХ КОНКРЕТНО ВИМАГАЄ ДИРЕКТИВА 69

a)Стаття 5 щодо заходів з ПЕЕ у державному секторі 69

b)Стаття 6 щодо обов’язків дистриб’юторів енергії 69

c)Стаття 7 про доступність інформації 70

d)Стаття 12 про енергетичні аудити 70

6.ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТРАНСПОНУВАННЯМ ДИРЕКТИВИ 71

75


ДОДАТОК 2. Опис змісту таблиці заходів з ПЕЕ 77

ДОДАТОК 3. Вміст енергії у визначених видах палива для кінцевого користувача – таблиця

конвертації …………………………………...…………………………………………….……...78

ДОДАТОК 4. Узагальнююча таблиця стану справ у транспорті ….………………………..79


Перелік скорочень

ВВП - валовий внутрішній продукт

ЄК - Європейська Комісія

ЕД - енергодилер (торговець енергією): фізична або юридична особа,

яка продає енергію кінцевим споживачам

ЕЕ - енергоефективність

ПЕЕ - підвищення енергоефективності

ЕЄ - енергоємність

ЄС - Європейський Союз

ЕСКО - енергосервісні компанії, що виконують контракти на підвищення

енергоефективності

ДЕС - Директива 2006/32/EC щодо кінцевої ефективності використання

енергії та енергетичного сервісу

ДТВ Директива 2003/87/EC створення схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів посібник

КЕС - кінцеве енергоспоживання

КЕЄ - кінцева енергоємність

МБ - муніципальний бюджет

ДЧ - держави-члени

НПДЕЕ - Національний план дій з енергоефективності

НУО - неурядова організація

ПЕС - первинне енергоспоживання

ПЕЄ - первинна енергоємність

Держбюджет - Державний бюджет

МСП - малі та середні підприємства

ДО - державна організація

ТБС - торгівля «білими» сертифікатами

ДВ - додана вартість

ТЕЦ - теплоелектроцентраль

ДБН - державні будівельні норми

МЕА - Міжнародне енергетичне агентство

тис.

Неурядо́ва організа́ція (НУО) - формальні громадські об'єднання, інші групи за певними інтересами, які беруть участь у громадській діяльності.
тне - тис. тонн нафтового еквіваленту

МФО - міжнародні фінансові організації


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24  • ЖИТЛОВІ БУДИНКИ
  • СФЕРА ПОСЛУГ