Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональний стандарт україни система проектної документації для будівництва

Скачати 164.93 Kb.

Національний стандарт україни система проектної документації для будівництва
Скачати 164.93 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір164.93 Kb.НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Система проектної документації для будівництва


СИЛОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ.

РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ

ДСТУ Б А.2.
Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.
4-21:2008

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.613-88)


ЗМІСТ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ I

Система проектної документації для будівництва I

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 1

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1

5 ОСНОВНИЙ КОМПЛЕКТ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ МАРКИ ЕМ 2

6 КРЕСЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ НКУ 11

ДОДАТОК А 12

Приклад виконання принципової схеми КТП 12

ДОДАТОК Б 13

Приклад принципової схеми живильної мережі, виконаної за формою 2 13

ДОДАТОК В 14

Приклад принципової схеми розподільної мережі, виконаної за формою 3 14

ДОДАТОК Г 15

Приклад принципової схеми живильної мережі, виконаної за формою 4 15

ДОДАТОКД 16

Приклад принципової схеми розподільної мережі, виконаної за формою 4 16

ДОДАТОК Е 17

Приклад виконання плану прокладання труб у підлозі 17

ДОДАТОК Ж 18

Приклад виконання плану прокладання електричних мереж відкрито на кабельних конструкціях і в трубах у підлозі 18

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Система проектної документації для будівництва

Силове електрообладнання.
Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)
Трубопро́від - штучна споруда, призначена для транспортування газу або рідини, а також інших твердих речовин у вигляді суспензії під дією різниці тиску у різних перетинах.
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.


Робочі креслення
Система проектной документации для строительства

Силовое электрооборудование.

Рабочие чертежи
System of design documents for building

Power electrical equipment.

Working drawings
Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


1.1 Даний стандарт встановлює склад і правила оформлення робочих креслень силового елек­трообладнання підприємств, будівель та споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Будо́ва - сукупність будівель та споруд, об'єктів будівництва, розширення та реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, на які у встановленому порядку затверджується титул будови.
Електрообладнання спеціальних установок

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы (ЄСКД. Текстові документи)

ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы (ЄСКД. Групові і базові конструкторські документи)

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы (ЄСКД. Масштаби)

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лініі)

ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем (ЄСКД. Правила виконання електричних схем)

ГОСТ 2.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.
710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах (ЄСКД. Поз­начки літерно-цифрові в електричних схемах)3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


3.1 Силове електрообладнання

До силового електрообладнання відносять: • комплектні трансформаторні підстанції 6.10/0,4.
  Трансформа́торна підста́нція (ТП) - електрична підстанція, яка призначена для трансформування електричної енергії в мережі змінного струму та для розподілу електроенергії.
  0,66 кВ;

 • електричні мережі для живлення електричних приймачів напругою до 1 кВ у межах будівлі, споруди, що проектується;
  Напруга (U) на ділянці електричного кола - це різниця потенціалів між двома точками електричного поля та чисельно дорівнює відношенню роботи, яку необхідно виконати для переміщення заряду з однієї точки поля в іншу точку, до величини цього заряду.


 • керуючі пристрої електроприводів до 1 кВ систем вентиляції та кондиціювання повітря, водопостачання, каналізації, а також інших механізмів загального (наприклад, загальноцехового) призначення, якщо електроприводи цих систем та механізмів поставляються без таких.

Примітка 1. У робочих кресленнях силового електрообладнання для електроприводів технологічного, транспортного та іншого обладнання, що поставляється заводами-виробниками без пристроїв керування, передбачається тільки підвід живлення.
Електропри́вод - це електромеханічна система для приведення в рух виконавчих механізмів робочих машин і керування цим рухом в цілях здійснення технологічного процесу.
Вентиля́тор - обертальна лопаткова машина, що збільшує питому енергію повітря або інших газів, викликає безперервний їх потік при відносному максимальному стисненні, що не перевершує 1,3.
Водопостача́ння - постачання води належної якості та кількості населенню, промисловим підприємствам тощо.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.


Примітка 2. Установку низьковольтних комплектних установок (НКУ) та окремих апаратів, що постав­ляються заводами-виробниками комплектно з технологічним, транспортним та іншим обладнанням, або передбачених у документації на виготовлення нестандартизованого обладнання, а також прокладання електричних мереж між ними виконують у робочих кресленнях встановлення цього обладнання, а підвід живлення - в робочих кресленнях силового електрообладнання.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Робочі креслення силового електрообладнання виконуються відповідно до вимог даного стандарту та інших стандартів системи проектної документації для будівництва, а також норм проектування електротехнічних установок.

4.2 До складу робочих креслень силового електрообладнання включають:


 • креслення, призначені для виконання електромонтажних робіт (основний комплект робочих креслень марки ЕМ);

 • креслення електромонтажних конструкцій (за відсутності типових) та габаритні креслення низьковольтних комплектних установок (НКУ).

4.3 Допускається в окремих випадках при невеликих об'ємах документації об'єднувати основний комплект робочих креслень марки ЕМ з іншими основними комплектами електротехнічних робочих креслень. Об'єднаному основному комплекту робочих креслень присвоюють одну марку.

5 ОСНОВНИЙ КОМПЛЕКТ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ МАРКИ ЕМ


5.1 В основний комплект робочих креслень марки ЕМ включають:

 • загальні дані за робочими кресленнями;

 • схеми електричні принципові (далі - принципові схеми) комплектних трансформаторних підстанцій (КТП), живильної та розподільної мереж;
  Електропі́ч (англ. electric furnace) - електротермічний пристрій, що має закритий робочий простір, в якому здійснюється процес електронагрівання.


 • принципові схеми керування електроприводами;

 • схеми підключення;

 • плани розташування електрообладнання і прокладання електричних мереж;

 • кабельно-трубний (кабельний) журнал;

 • трубозаготівельна відомість;

 • відомість заповнення труб кабелями і проводами.

 1. Допускається оформляти основний комплект робочих креслень силового електрообладнання окремими документами з присвоєнням їм базової марки основного комплекту і додаванням через крапку порядкового номера документа, позначеного арабськими цифрами, наприклад, загальні дані за робочими кресленнями (ЕМ1.
  Documenta - виставка сучасного мистецтва, яка проводиться протягом ста днів кожні п'ять років в м. Кассель, Німеччина. Виставка була заснована художником та куратором Арнольдом Боде в 1955 р. як частина федеральної виставка садів для того, щоби представити німецькій публіці твори сучасного митсецтва, які не були доступними за часів націонал-соціалізму.
  Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
  І́ндо-ара́бська' або інді́йська систе́ма чи́слення' є позиційною десятковою системою числення розроблена у 1-4 століттях індійськими математиками. Цифри виникли в Індії і в 10-13 ст. були занесені в Європу арабами, через що часто згадуються як «ара́бські».
  1), принципові схеми живильної мережі (ЕМ1.2).

 2. Загальні дані за робочими кресленнями виконують відповідно до ДСТУ Б А.2.4-4 з урахуванням наступних вимог:

 • відомість специфікацій не складають;

 • у загальних вказівках на додаток до відомостей, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, наводять підсумкові дані (установлена і розрахункова потужності) з розрахунку електричних навантажень.

5.4 Принципові схеми комплектних трансформаторних підстанцій живильної і розподільної мереж виконують відповідно до ГОСТ 2.702, ГОСТ 2.710 і вимог даного стандарту.

Принципову схему КТП виконують відповідно до форми 1. Для двотрансформаторних КТП з пристроєм автоматичного включення резерву, окрім даних, передбачених формою 1, вказують навантаження в аварійному режимі при виході з ладу одного з трансформаторів.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

Приклад виконання принципової схеми КТП наведено у додатку А.
Форма 1

Принципова схема КТП


Принципову схему живильної мережі (від трансформаторної підстанції, що живить магістраль, до розподільного пристрою або електроприймача) виконують відповідно до форми 2.

Принципову схему розподільної мережі (від розподільного шинопроводу або розподільного пункту до електроприймача) і схему розподілення електроенергії від розподільного щита до елек­троприймача виконують відповідно до форми 3.

Шинопровід (англ. Busbar) - жорсткий мідний або алюмінієвий струмопровід, який виготовляється на заводі комплектними секціями, що з'єднуються безпосередньо на місці їх використання. Шинопроводи можна використовувати як на виробництвах, в цехах, на електростанціях, так і в офісах.
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Розподільний пристрій - це електричний пристрій для прийому електроенергії (від генераторів електростанції, трансформаторів, перетворювачів і ін.) і її розподілу між окремими споживачами.
Електричний розподільний щит, щиток - узагальнююча назва розподільної електроапаратури. Розміщується на сходовому майданчику або в квартирі. Розподільний щит - місцезнаходження засобів захисту електричних мереж, розподілу та обліку електроенергії, що відключають апарати, зазвичай встановлюються на металевому щиті у спеціальній шафі або ящику і закривається на ключ дверцятами.

Для мереж, де доцільне виконання принципових схем з урахуванням розташування електро­технічного обладнання в будівлі, споруді;

Принципо́ва схе́ма - схема, що визначає повний склад елементів і зв'язків між ними і, як правило, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу (установки).
для сполучених мереж силового електрообладнання і електричного освітлення; для лабораторних та інших розгалужених мереж із декількома напругами, частотами тощо, принципові схеми живильної і розподільної мереж виконують за формою 4.
Частота́ (англ. frequency) - фізична величина, що дорівнює кількості однакових подій за одиницю часу. Вона є характеристикою будь-яких процесів, які регулярно повторюються (кількість подій за одиницю часу) або величиною, що виражає: кількість рухів, коливань, повторень за одиницю часу тощо.
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
В об­ґрунтованих випадках допускаються відступи від форм 2, 3 і 4 або виконання принципових схем за довільною формою. При цьому схеми повинні містити всі технічні дані, передбачені формами 2, 3 і 4.5.5 При розробленні принципових схем за формами 2, 3 і 4 керуються наступним:

- принципову схему виконують в однолінійному зображенні, при цьому нейтральний провідник N, захисний провідник РЕ, суміщений нейтральний і захисний провідник PEN окремою лінією не зображують;


Форма 2

Принципова схема живильної мережіФорма 3


Принципова схема розподільної мережі

Форма 4

Принципова схема живильної і розподільної мереж

 • у трифазних три-, чотири- та п'ятипровідникових мережах зображення та позначення фаз вказують тільки для одно- і двофазних ліній;

 • умовні графічні зображення електричних приймачів, пускових і захисних апаратів на принципових схемах, виконаних за формами 2 і 3, як правило, не наводять, а вказують над лінією їх літерно-цифрові позначення, типи та технічні дані;
  Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.


 • електроприймачі, що підключаються безпосередньо до живильної магістралі, показують на принципових схемах живильної мережі;

 • у графі "Магістраль" (форма 2) вказують літерно-цифрові позначення магістралі, її координати відповідно до плану розташування електричного обладнання (за необхідності), тип шинопроводу та його номінальний струм (матеріал та переріз шин - для магістралей нетипового виготовлення), напругу;
  Електроустаткува́ння (електрообладнання), (рос.электрооборудование, англ. elecrtrical equipment, нім. elektrische Einrichtung f (Ausstattung f)) - сукупність електричних машин, апаратів, пристроїв, допоміжного обладнання (разом зі спорудами та приміщеннями, в яких вони встановлені).


 • у графі "Розподільний пристрій" (форма 3, 4) вказують літерне і цифрове позначення розподільного пункту або розподільного шинопроводу, його координати відповідно до плану розташування електрообладнання (за необхідності), тип (для НКУ- позначення габаритного креслення загального виду), напругу, Рустан. та Ірозр. - для пунктів, з'єднаних "у ланцюжок";

У графі "Ірозр....", окрім вказаних параметрів (за необхідності), вказують величину втрати напруги ΔU, %.

На принципових схемах не наводять: • технічні дані електрообладнання, марки, перерізи та довжину кабелів і проводів, позначення та довжину труб, якщо вони поставляються комплектно з технологічним обладнанням або передбачені робочою документацією нестандартизованого обладнання;

 • марки, перерізи та довжини проводів у межах НКУ;

 • марки, перерізи та довжини кабелів та проводів, позначення та довжини труб для електроприймачів, для яких усю необхідну інформацію стосовно кабелів, проводів та труб неможливо навести на принциповій схемі (наприклад, мережі з розгалуженими ланцюгами керування). Дані стосовно цих кабелів, проводів та труб поміщають у кабельному або кабельно-трубному журналах.

На кресленні кожної принципової схеми, виконаної відповідно до форми 2 або 3, наводять потребу кабелів та проводів відповідно до форми 5, а також потребу труб відповідно до форми 6. У таблиці потреби включають кабелі, проводи і труби, технічні дані та довжини котрих вказані у принциповій схемі.

Приклади виконання принципових схем живильної і розподільної мереж наведені у додатках Б, В, Г і Д.5.6 Для тролейних ліній, які секціоновані і мають підживлення, допускається виконувати прин­ципову схему за довільною формою.

Форма 5


Потреба у кабелях та проводах


Форма 6

Потреба у трубах
5.7 Принципові схеми керування електроприводами виконують відповідно до ГОСТ 2.702. Кожний елемент або пристрій, зображений на електричній схемі, повинен мати літерно-цифрове позначення, присвоєне їм відповідно до вимог ГОСТ 2.710.

Допускається не виконувати принципові схеми керування для нескладних електроприводів, у яких використовують стандартні серійні пускові пристрої без яких-небудь змін внутрішньої схеми і які не мають зовнішніх контрольних ланцюгів, наприклад, магнітний пускач із убудованою кнопкою, шафа керування.

Магні́тний пуска́ч або пуска́ч (рос. пускатель магнитный, англ. magnetic starter, solenoid starter) - електромеханічний комутаційний апарат, призначений для керування живленням електродвигунів: їх пуску, розгону, забезпечення неперервної роботи, відключення живлення та захисту електродвигунів від перевантажень.5.8 Схеми підключення виконують відповідно до ГОСТ 2.702 для електроприводів, які мають розгалужені ланцюги керування та блокування з іншими механізмами та приладами, складну пускову та регулюючу апаратуру.

Схеми підключення допускається не виконувати:

- для електроприводів механізмів, схеми керування якими не розроблювались, відповідно до 5.7;

- для електрообладнання та апаратів, до яких неправильне підключення проводів виключається (наприклад, асинхронні двигуни із короткозамкнутим ротором).

Апаратура (рос. аппаратура, англ. apparatus, нім. Apparatur) - сукупність функціонально різноманітних вимірювальних приладів і допоміжних пристроїв та пристосувань, спеціально підібраних для виконання певної технічної задачі.
При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) в залежності від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Асинхро́нна маши́на (грец. α - не і συγχρονος - одночасний) - електрична машина змінного струму, у якої швидкість обертання ротора не дорівнює швидкості обертання магнітного поля статора (асинхронна).5.9 Плани розташування електрообладнання і прокладання електричних мереж (далі – плани розташування)

 1. Плани розташування виконують на будівлю або частину будівлі з урахуванням технологічних вузлів та черги будівництва. Масштаби креслень приймають відповідно до ГОСТ 2.302 з урахуванням забезпечення чіткого графічного зображення електрообладнання та електричних мереж.

 1. На планах розташування додатково до вимог ДСТУ Б А.2.4-4 показують:

- будівельні та технологічні конструкції, трубопроводи та інші комунікації, що визначають траси прокладання електричних мереж, або використовуються для їх кріплення і прокладання у вигляді контурних обрисів - суцільними тонкими лініями відповідно до ГОСТ 2.
Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.
Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.
303;

 • межі та класи вибухо- і пожежонебезпечних зон, категорії та групи вибухонебезпечних сумішей відповідно до НПАОП 40.1-1.32;

 • найменування відділень, ділянок цехів, приміщень тощо, якщо це визначає характер прокладання електричних мереж;
  Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
  Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.


 • найменування або позначення електромашинних приміщень, приміщень щитів керування, кабельних тунелів та інших електротехнічних споруд;

 • електрообладнання та електричні мережі у вигляді умовних графічних зображень із вказівкою літерно-цифрових позначень за принциповими схемами, кабельних або кабельно-трубних журналів.

5.9.3 Електрообладнання та електричні мережі на планах розташування наводять у наступному складі:

 • електроприймачі, трансформаторні підстанції, комплектні електротехнічні пристрої, апарати тощо;
  Електроте́хніка (рос. электротехника, англ. electrical engineering, нім. Elekrotechnik f) - галузь науки і техніки, пов'язана із застосуванням електричних і магнітних явищ для перетворення енергії, добування і зміни складу хімічних речовин, виробництва та обробки матеріалів; галузь, що охоплює питання отримання (виробництва), розподілу, перетворення і застосування електроенергії.


 • шинопроводи (магістральні, розподільні, тролейні);

 • тролейні лінії та ділянки електричної мережі, виконані шинами на ізоляторах;

 • траси відкритого прокладання кабелів і проводів на конструкціях, у коробах, на лотках, у трубах, каналах, тунелях;

 • кабельні конструкції, якщо креслення їх установлення не поєднані з планами прокладання проводів та кабелів;

 • труби прихованого прокладання проводів і кабелів у підлозі, у землі та фундаментах;

 • магістралі заземлення і занулення.

5.9.4 Плани розташування електрообладнання, як правило, поєднують із планами прокладання електричних мереж та улаштування заземлення (занулення).

За необхідності наводять розрізи, нетипові вузли установлення електрообладнання и прокла­дання електричних мереж, схеми розташування шинопроводів, а також схеми транспортування великогабаритного електрообладнання.

Зан́улення - навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним провідником металевих не струмопровідних частин, які можуть опинитися під напругою (корпуси електроустаткування, кабельні конструкції, сталеві труби тощо).
Зазе́млення (рос. заземление; англ. grounding; нім. Erdung f, Erdanschluss m) - Провідник чи декілька провідників, що розміщені у землі або на поверхні землі з метою встановлення електричного з'єднання між пристроєм та землею.
Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.
Для трубних прокладок, що виконуються блоками та па­кетами труб, розроблюють креслення на блоки та пакети.5.9.5 Електрообладнання (за винятком електроприймачів, комплектних пристроїв, апаратів і приладів, встановлених безпосередньо на технологічному обладнанні) і траси електричних мереж, прокладених, як приховано в трубах у підлозі, так і відкрито, повинні мати прив'язки і позначки на плані.

Прив'язку електротехнічного обладнання та електричних мереж виконують, як правило, до координаційних осей будівель, споруд або до осей технологічного обладнання за умови, що це обладнання за своїм характером має фундаменти або монтується перед прокладанням труб електропроводки.

Електропрово́дка - сукупність проводів і кабелів з кріпленнями, підтримуючими та захисними деталями, які прокладено на поверхні чи всередині конструктивних елементів будівель і споруд.
Монта́́ж (фр. montage) - комплекс робіт, що виконуються на місці експлуатації машини, з її складання, встановлення в робоче (проектне) положення, налагодження та здачу в експлуатацію.

При прихованому прокладанні електричних мереж (у підлогах, у землі, у фундаментах) прив'я­зують кінці труб і вказують позначки закладання та виходу. У фундаментах складного обладнання наводять додаткові прив'язки кінців труб до найближчих фундаментних болтів.

При відкритому прокладанні електричних мереж по технологічному обладнанню, спорудам та будівельним конструкціям (галереї, ферми, колони) прив'язку електричних мереж допускається виконувати до зазначених установок, споруд та конструкцій.

Допускається не вказувати прив'язку одиночних пристроїв (наприклад, пускачів, кнопок, штеп­сельних розеток) і відкрито прокладених кабелів, якщо місця їх встановлення або прокладання зрозуміле без прив'язок.

Приклади оформлення планів розташування електрообладнання, прокладання електричних мереж наведені в додатках Е і Ж.5.9.6 Специфікацію електрообладнання, конструкцій і деталей до плану розташування електрообладнання та прокладання електричних мереж виконують відповідно до форми 7 додатка Ж ДСТУ Б А.2.4-4.

Для двох або декількох аналогічних ділянок мережі, що складаються з повторюваних елементів (наприклад, шинопроводи магістральні, розподільні, тролейні), виконують групову специфікацію відповідно до форми 8 додатка Ж ДСТУ Б А.2.4-4; при цьому в графі "Кільк." вказують кількість на одну ділянку мережі (наприклад, шинопровід).

Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Специфікацію до плану розташування не виконують, якщо позиції на плані відповідають позиціям специфікації обладнання, виконаної за формою ДСТУ Б А.2.4-10.

5.10 Кабельно-трубний журнал виконують за формою 7.

У кабельно-трубний журнал включають кабелі, проводи та труби для тих електроприймачів, для яких неможливо забезпечити всю необхідну інформацію про кабелі, проводи та труби на принципових схемах живильної і розподільної мереж, виконаних за формами 2 і 3. Для мереж, де доцільно виконання принципових схем за формою 4 або за довільною формою, ведення кабельно-трубного журналу обов'язкове.

При відкритому прокладанні мереж (без труб) графи кабельно-трубного журналу, що відно­сяться до труб, не заповнюють.

При виконанні креслень прокладання кабелів методом трас ведуть кабельний журнал за формою 8. У графі "Ділянка траси кабелю" вказують позначки ділянок траси за планом прокладання електричних мереж.

У кабельному журналі наводять таблицю потреби кабелів та проводів за формою 5, а в кабельно-трубному журналі, крім того, наводять таблицю потреби труб за формою 6.

5.11 Трубозаготівельна відомість призначається для заготівлі елементів труб у майстернях електромонтажних заготовок (МЕЗ), замінює кабельно-трубний журнал у частині, що стосується труб, і є доповненням до кабельного журналу для прокладання кабелів і проводів у металевих трубах.

Трубозаготівельну відомість виконують за формою 9 у наступних випадках: • для електричних мереж, де переважає прокладання кабелів і проводів у металевих трубах, і де об'єм трубного прокладання визначає доцільність заготівлі елементів труб у МЕЗ;

 • для електричних мереж, що прокладаються у трубах у фундаментах складного обладнання.

Форма 7


Кабельно-трубний журнал

Форма 8


Кабельно-трубний журнал для прокладання за методом трас

Форма 9


Трубозаготівельна відомість

При заповненні трубозаготівельної відомості в графі "Ділянка траси труби" вказують наступне: • довжину ділянок труб між вершинами кутів у метрах;

 • величини кутів у градусах та радіуси вигину у міліметрах;
  Міліметр (від мілі і метр) - одиниця вимірювання відстані, що дорівнює 1/1000 метра. Позначення: українське «мм», міжнародне «mm». 1 мм = 0,001 м = 0,01 дм = 0,1 см = 1000 мкм.


 • позначення протяжних ящиків та трубних блоків;

 • посилання на креслення, де наведено продовження труби.

За наявності нормалізованих елементів труб трубозаготівельну відомість виконують за тією ж формою, але в графі "Ділянка траси труби" вказують наступне:

 • довжину нормалізованих прямих відрізків труб, а в необхідних випадках - довжину додаткового відрізка у метрах;

 • типи з'єднувальних кутів із вказівкою кута вигину у градусах;

 • позначення протяжних ящиків та трубних блоків;

 • посилання на креслення, де наведено продовження труби.

При складанні трубозаготівельної відомості графи кабельно-трубного журналу, що відносяться до труб, не заповнюють, а посилаються на трубозаготівельну відомість.
Склада́ння (ви́робу) - технологічний процес утворення з'єднань складових виробу (поєднання, координування і фіксація деталей у вузли, а вузлів у готовий виріб).
У трубозаготівельній відомості наводять потреби труб за формою 6.

 1. Відомість заповнення труб кабелями і проводами виконують за формою 10 у випадках, коли складаються окремо кабельний журнал та трубозаготівельна відомість.

 2. При заповненні граф "Довжина проводів, кабелів та труб" на принципових схемах і у кабельно-трубних журналах вказують довжину з урахуванням надбавки на вигини, повороти і відходи.

Форма 10

Відомість заповнення труб кабелями, проводами

5.14 При виконанні робочих креслень силового електрообладнання на ЕОМ форми вихідних документів повинні бути максимально наближені до форм, наведених у цьому стандарті.

Допускається принципові схеми живильної і розподільної мереж виконувати у вигляді таблиць, при цьому таблиці повинні містити всі технічні дані, які передбачені формами 2 та 3.6 КРЕСЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ НКУ


6.1 Креслення електромонтажних конструкцій, призначених для встановлення електрообладнання і прокладання електричних мереж, виконують у випадках відсутності відповідних виробів заводського виготовлення, типових креслень електромонтажних конструкцій та креслень електромонтажних конструкцій повторного застосування.

Креслення електромонтажної конструкції виконують, як правило, у масштабі 1:5, 1:10 або 1:20. На кресленні електромонтажної конструкції розміщують специфікацію за формами ГОСТ 2.106 та ГОСТ 2.113.6.2 Усі електромонтажні конструкції, що підлягають виготовленню в МЕЗ за типовими кресленнями, кресленнями повторного застосування та знову розробленими кресленнями, включають у відомість електромонтажних конструкцій, що підлягають виготовленню в МЕЗ, за формою 11.

Габаритне креслення НКУ повинне містити зображення конструкції: вид спереду, вид зверху (якщо потрібно), кількість та порядок розташування панелей, габаритні і настановні розміри, текстові вказівки і написи, необхідні для загального уявлення про пристрій.

Форма 11

Відомість електромонтажних конструкцій, що підлягають виготовленню в МЕЗ
ДОДАТОК А


(довідковий)

Приклад виконання принципової схеми КТП
Рисунок А.1 - Принципова схема КТП

ДОДАТОК Б


(довідковий)

Приклад принципової схеми живильної мережі, виконаної за формою 2
Рисунок Б.1 - Принципова схема живильної мережі за формою 2

ДОДАТОК В


(довідковий)

Приклад принципової схеми розподільної мережі, виконаної за формою 3
Рисунок В.1 - Принципова схема розподільної мережі за формою 3

ДОДАТОК Г


(довідковий)

Приклад принципової схеми живильної мережі, виконаної за формою 4
Рисунок Г.1 - Принципова схема живильної мережі за формою 4

ДОДАТОКД


(довідковий)

Приклад принципової схеми розподільної мережі, виконаної за формою 4
Рисунок Д.1 - Принципова схема розподільної мережі за формою 4

ДОДАТОК Е


(довідковий)

Приклад виконання плану прокладання труб у підлозі

Рисунок Е.1 - План прокладання труб у підлозі

ДОДАТОК Ж


(довідковий)

Приклад виконання плану прокладання електричних мереж відкрито на кабельних конструкціях і в трубах у підлозі
Рисунок Ж.1 - План прокладання електричних мереж відкрито на кабельних конструкціях і в трубах у підлозі

Код УКНД 01.100.30


Ключові слова: відомість заповнення труб кабелями, електромонтажні конструкції, кабель­но-трубний (кабельний) журнал, план розташування електрообладнання і прокладання елек­тричних мереж, принципова схема живильної мережі, принципова схема керування елек­троприводами, принципова схема КТП, принципова схема розподільної мережі, силове елек­трообладнання, схема підключення, трубозаготівельна відомість.
Скачати 164.93 Kb.

 • 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
 • 5 ОСНОВНИЙ КОМПЛЕКТ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ МАРКИ ЕМ
 • 6 КРЕСЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ НКУ
 • ДОДАТОК А (довідковий) Приклад виконання принципової схеми КТП
 • ДОДАТОК Б (довідковий) Приклад принципової схеми живильної мережі, виконаної за формою 2
 • ДОДАТОК В (довідковий) Приклад принципової схеми розподільної мережі, виконаної за формою 3
 • ДОДАТОК Г (довідковий) Приклад принципової схеми живильної мережі, виконаної за формою 4
 • ДОДАТОКД (довідковий) Приклад принципової схеми розподільної мережі, виконаної за формою 4
 • ДОДАТОК Е (довідковий) Приклад виконання плану прокладання труб у підлозі
 • ДОДАТОК Ж (довідковий) Приклад виконання плану прокладання електричних мереж відкрито на кабельних конструкціях і в трубах у підлозі