Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНадалі – "Товариство"

Скачати 51.15 Kb.

Надалі – "Товариство"
Скачати 51.15 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір51.15 Kb.


ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів


публічного акціонерного итовариства

"Донецький металургійний завод" (надалі – "Товариство")***

Про вчинення (схвалення) значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, стороною якого виступає Товариство: кредитного договору (позики) на передекспортне фінансування на суму до 500 000 000 (п’ятиста мільйонів) доларів США (мандатними керівними організаторами за яким виступають Акціонерне товариство "ІНГ Банк" [ING Bank N.V.
Креди́тний до́гові́р - цивільно-правовий документ, який визначає взаємні юридичні права і зобов'язання та економічну відповідальність між фінансовою установою (комерційним банком, кредитні спілки тощо) і клієнта (позичальника) з приводу проведення кредитної операції.
Металу́ргія (англ. Metallurgy) - наука, техніка і галузь промисловості, які пов'язані з одержанням металів з руд або металовмісних речовин з наданням їм необхідних властивостей. У прикладному плані - сукупність зв'язаних між собою галузей і стадій виробничого процесу від видобутку сировини до випуску готової продукції - чорних і кольорових металів та їх сплавів (стопів).
], Нідерланди, ПАТ "ІНГ Банк Україна", Акціонерне товариство "УніКредит Банк" [UniCredit Bank AG], Німеччина, ПАТ "Укрсоцбанк" та Публічна компанія з обмеженою відповідальністю "ВТБ Капітал" [VTB Capital plc], Велика Британія) (надалі – "Кредитний Договір").


Перший проект рішення:

  1. Схвалити вчинений від імені Товариства значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, фінансового характеру, а саме: Кредитний Договір, копія якого наведена в Додатку 4 до цього Протоколу, укладений на наступних основних умовах:

кредитори: синдикат банків, очолюваний банком (банками) групи (груп) УніКредит [UniCredit] та/або ІНГ [ING];
Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

мандатні керівні організатори: Акціонерне товариство "ІНГ Банк" [ING Bank N.V.], Нідерланди, Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна", Україна, Акціонерне товариство "УніКредит Банк" [UniCredit Bank AG], Німеччина, Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", Україна та Публічна компанія з обмеженою відповідальністю "ВТБ Капітал" [VTB Capital plc], Велика Британія;

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) - акціонерне товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.
Банк Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.

позичальники: Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь – металургійний завод", Україна та Енерготрейдінг Лімітед [Energotrading Limited], Гонконг;

інші боржники: Фінтест Ем.Сі.Пі. Лімітед [Fintest MCP Limited], Британські Віргінські острови;

Металургі́йний заво́д - підприємство чорної металургії, що випускає чавун, сталь, прокат і інколи ще й вироби з прокату. Металургійний завод може бути з повним металургійним циклом (виробляє три основні види продукції: чавун, сталь, прокат) і з неповним циклом (виробляє один або два види цієї продукції).
Віргінські острови - група з приблизно 100 островів, крайня північна частина Навітряних островів в архіпелазі Малих Антильських островів в Вест-Індії. Основна стаття доходів - туризм.
Публічне акціонерне товариство "Шахтоуправління "Покровське", Україна; Приватне акціонерне товариство "Макіївкокс", Україна; Публічне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод", Україна;

максимальна сума кредиту: 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) доларів США;

максимальний строк кредитування: 5 (п'ять) років;

максимальною мірою, дозволеною законодавством України, процентна ставка (без урахування комісій, неустойки та інших зборів), що застосовується до Товариства: ставка LIBOR для тримісячних депозитів у доларах США плюс не більше 750 базисних пунктів (з можливістю збільшення до 950 базисних пунктів).

Відсоткова ставка або ж но́рма проце́нта - кількісне вираження відсотків як економічної категорії. Розраховується як відношення річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми наданого кредиту, помноженого на 100 відсотків.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Базисний пункт або часом просто пункт - умовна величина для порівняння процесів та показників як їх відображають у динаміці.


Другий проект рішення:

 1. Схвалити вчинений від імені Товариства значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, фінансового характеру, а саме: Кредитний Договір, копія якого наведена в Додатку 4 до цього Протоколу, укладений на наступних основних умовах:

кредитори: Акціонерне товариство "ВТБ Банк (Франція)" [VTB Bank (France) SA], Французька Республіка; Акціонерне товариство "ІНГ Банк" [ING Bank N.V.], Королівство Нідерландів; Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", Україна; Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Інтернешнл" [Raiffeisen Bank International AG], Австрійська Республіка; Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", Україна; Акціонерне товариство "ВТБ Банк (Німеччина)" [VTB Bank (Deutschland) AG], ФРН; Акціонерне товариство "Іст-Вест Юнайтед Бенк" [East-West United Bank S.A.], Велике Герцогство Люксембург;
Вели́кий ге́рцог - титул самостійних правителів, що стоять, за міжнародним правом, між королями і герцогами. Їм надано титул «Королівська Високість».
А́встрія, Респу́бліка А́встрія (нім. Republik Österreichопис файлу) - держава в Центральній Європі. Австрія - це переважно гірська країна, що не має виходу до моря, межує з Німеччиною та Чехією на півночі, Словаччиною та Угорщиною на сході, Словенією та Італією на півдні та Швейцарією і Ліхтенштейном на заході.
Нідерланди Нідерла́нди (нід. Nederland МФА: [ˈneːdərˌlɑnt]), офіційно Королі́вство Нідерла́ндів (нід. Koninkrijk der Nederlanden) - країна на заході Європи на березі Північного моря. Складається з західноєвропейської території та Карибських островів Бонайре, Саба та Сінт-Естатіус, разом з островами Аруба, Кюрасао та Сінт-Мартен (які мають особливий статус) складає Королівство Нідерландів.
Люксембург Вели́ке Ге́рцогство Люксембу́рг (люксемб. Groussherzogtum Lëtzebuerg, фр. Grand-Duché de Luxembourg, нім. Großherzogtum Luxemburg) - держава в Західній Європі. На півночі і заході межує з Бельгією, на сході - з Німеччиною, на півдні - із Францією.
Акціонерне товариство "УніКредит Банк Австрія" [UniCredit Bank Austria AG], Австрійська Республіка;

мандатні керівні організатори: Акціонерне товариство "ІНГ Банк" [ING Bank N.V.], Королівство Нідерландів;

Королівство Нідерландів (нід. Koninkrijk der Nederlanden) - суверенна держава з тереном в Західній Європі і на Карибах. Королівство має чотири частини - Аруба, Кюрасао, Нідерланди, і Сінт-Мартен - «країни», які беруть участь на основі рівності і партнерства в Королівстві.
Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна", Україна; Акціонерне товариство "УніКредит Банк" [UniCredit Bank AG], ФРН; Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", Україна; Акціонерне товариство "ВТБ Банк (Франція)" [VTB Bank (France) SA], Французька Республіка; Акціонерне товариство "ВТБ Банк (Німеччина)" [VTB Bank (Deutschland) AG], ФРН; Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Інтернешнл" [Raiffeisen Bank International AG], Австрійська Республіка; Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", Україна;

позичальники: Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь – металургійний завод", Україна та Енерготрейдінг Лімітед [Energotrading Limited], САР Гонконг;

інші боржники: Фінтест Ем.Сі.Пі. Лімітед [Fintest MCP Limited], Британські Віргінські острови; Публічне акціонерне товариство "Шахтоуправління "Покровське", Україна; Приватне акціонерне товариство "Макіївкокс", Україна; Товариство;

максимальна сума кредиту: 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) доларів США;

кінцева дата погашення: не пізніше 31 жовтня 2018 року;

максимальна процентна ставка, що застосовується до Приватного акціонерного товариства "Донецьксталь – металургійний завод", Україна: ставка LIBOR для тримісячних депозитів у доларах США плюс 750 базисних пунктів.

***


Про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, стороною яких виступає Товариство, а саме: договору поруки та інших пов'язаних з цим документів фінансового характеру.

Перший проект рішення:

 1. Вчинити та виконувати від імені Товариства значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, фінансового характеру, включаючи (але не вичерпно):

 • договір поруки (що суттєво не повинен відрізнятись від проекту, наведеного в Додатку 5 до цього Протоколу) з метою забезпечення виконання всіх зобов’язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами (згідно з визначенням терміну "Фінансові Документи", що наводиться в Кредитному Договорі) ; та

 • інші документи, укладення та виконання яких може вимагатись для виконання зобов’язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором, та іншими Фінансовими Документами.

  1. Уповноважити Наглядову раду Товариства прийняти рішення про затвердження передбачених у пункті (1) вище фінальних текстів документів, стороною яких виступатиме Товариство.

Другий проект рішення:

  1. Схвалити вчинений від імені Товариства значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, фінансового характеру, а саме: договір поруки (копія якого наведена в Додатку 5 до цього Протоколу) з метою забезпечення виконання всіх зобов’язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами (згідно з визначенням терміну "Фінансові Документи", що наводиться в Кредитному Договорі).

  2. Вчинити та виконувати від імені Товариства інші документи, укладення та виконання яких може вимагатись для виконання зобов’язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами.

***

Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства договорів та інших документів, вчинення інших пов’язаних дій.

Перший проект рішення:

Уповноважити Голову правління – генерального директора Товариства Чумаченка Ігоря Івановича на укладення та підписання від імені Товариства договору поруки, інших документів, укладення та виконання яких може вимагатись для виконання зобов’язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором, та іншими Фінансовими Документами, та вчинення інших пов’язаних дій з правом передоручення цих повноважень будь-якій іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, що буде видана Головою правління - генеральним директором Товариства.

Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.Другий проект рішення:

   Уповноважити Голову правління – генерального директора Товариства Чумаченка Ігоря Івановича на укладення та підписання від імені Товариства документів, укладення та виконання яких може вимагатись для виконання зобов’язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами, та вчинення інших пов’язаних дій з правом передоручення цих повноважень будь-якій іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, що буде видана Головою правління – генеральним директором Товариства.
Скачати 51.15 Kb.

 • (надалі – "Товариство ") ***
 • Кредитний Договір
 • Публічне акціонерне товариство
 • Королівство Нідерландів
 • Велике Герцогство
 • Перший проект рішення