Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНадсилання sms-повідомлень учасникам судового процесу

Скачати 104.37 Kb.

Надсилання sms-повідомлень учасникам судового процесу
Скачати 104.37 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір104.37 Kb.

Надсилання SMS-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження )
Згідно з наказом Державної судової адміністрації України № 119 від 20 вересня 2013 року «Про реалізацію проекту щодо надсилання судами SMS-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження ) у місцевих та апеляційних загальних судах» з 01 жовтня 2013 року у місцевих та апеляційних загальних судах запроваджується порядок щодо надсилання судами учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень.

Правосуддя - самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях в особливій, встановленій законом, процесуальній формі цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ.

Для отримання тексту судової повістки в електронній формі за допомогою SMS-повідомлення учаснику судового процесу потрібно:

Подати до суду заявку про отримання судової повістки в електронній формі за допомогою SMS-повідомлення у відповідній справі.

Судова повістка в електронному вигляді буде надсилатися учаснику судового процесу, який подав відповідну заявку до суду, на його номер мобільного телефону, вказаний в такій заявці.

Мобільний телефон Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.


Порядок

надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження)

текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень


  1. Загальні положення

Порядок надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень (далі – Порядок) розроблений відповідно до вимог частини першої статті 135 Кримінального процесуального кодексу України, частини 6 статті 74 Цивільного процесуального кодексу України та визначає порядок формування та надсилання засобами автоматизованої системи документообігу суду учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток в електронному вигляді шляхом відправки SMS-повідомлень.

Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.

Цивільний процесуальний кодекс України - кодифікований акт у галузі цивільного процесуального права, що встановлює порядок судочинства у цивільних справах.

Криміна́льний процесуа́льний ко́декс Украї́ни - кодифікований закон, що визначає порядок кримінального провадження на території України, ухвалений Верховною Радою України 13 квітня 2012 року, набрав чинності 20 листопада 2012 року.

Вимоги до змісту судової повістки у вигляді SMS-повідомлення визначаються статтею 137 Кримінального процесуального кодексу України та статтею 75 Цивільного процесуального кодексу України.

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- SMS-повідомлення – послуга обміну текстовими повідомленнями в телекомунікаційних мережах;

- номер мобільного телефону учасника судового процесу (кримінального провадження) – номер будь-якого з операторів мобільного зв’язку України, зазначений ним у заявці;

- учасники судового процесу (кримінального провадження) (далі – Учасники) – особи, статус яких визначений відповідним процесуальним законодавством;

- відповідальний працівник апарату суду – особа, на яку відповідно до посадових обов’язків покладено завдання роботи з вхідною та/або вихідною кореспонденцією суду або інша особа, визначена наказом керівника апарату.

  1. Порядок надсилання текстів судових повісток

Текст судової повістки може бути надісланий судом Учаснику SMS-повідомленням лише після подання ним до суду заявки про намір отримання судової повістки в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлення. Така заявка оформляється безпосередньо в суді або щляхом роздруковування та заповнення Учасником форми, яка розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України.

Судова влада України Судова влада України - нарівні з виконавчою та законодавчою гілкою влади є однією з гілок влади відповідно до ст. 6 Конституції України. Органи судової влади здійснюють свої повноваження у межах, встановлених Конституцією України та відповідно до Законів України.

У випадку зміни номеру мобільного телефона Учасника чи за наявності обставин, які перешкоджають (перешкоджатимуть) отриманню ним тексту судової повістки шляхом SMS-повідомлення, Учасник повинен невідкладно подати до суду заяву про зміну порядку здійснення судового виклику.

Формування тексту судової повістки, облік та її відправка у вигляді SMS-повідомлення здійснюється в автоматизованій системі документообігу суду (Додатки 1, 2).

Судова повістка додається до електронної обліково-статистичної картки справи як документ по справі, після чого автоматично доставляється у вигляді SMS-повідомлень на номер мобільного телефону Учасника.

Результат доставки SMS-повідомлення на номер мобільного телефону Учасника (дата та час доставки або причина недоставки) автоматично розміщується у відповідному електронному реєстрі автоматизованої системи документообігу.

Відповідальний працівник апарату суду роздруковує таке повідомлення та долучає його до матеріалів справи.

Начальник управлінняз питань судового діловодства О. СлоніцькийДодаток № 1
до Порядку надсилання учасникам судового процесу текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України
__.__._____ № ___


Структура SMS-повідомлення у справах цивільного судочинства
Текст SMS-повідомлення

Мінімальна кількість символів

Максимальна кількість символів

1

Назва суду

22

52

2

Адреса суду

20

64

3

Телефон суду

13

13

4

«викликає:»

9

9

5

Ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресується повістка

30

250

6

« як »

4

4

7

Процесуальний статус, особи яка викликається

6

22

8

« на »

4

4

9

Час та дата судового засідання

17

17

10

«зал »

4

4

11

Номер залу судового засідання

2

4

12

«справа »

7

7

13

Номер справи

11

16

14

«суддя »

6

6

15

Прізвище і ініціали судді

30

60

16

«Подати:»

0

8

17

Перелік доказів, які необхідно подати

0

250

18

«Наслідки неявки:»

16

16

19

Перелік статей процесуального кодексу

13

17
Загальна кількість символів

214

823
Кількість SMS – повідомлень

4

13


Додаток № 2
до Порядку надсилання учасникам судового процесу текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України
__.__._____ № ___


Структура SMS-повідомлення для справ у кримінальному провадженні
Текст SMS-повідомлення

Мінімальна кількість символів

Максимальна кількість символів

1

Назва суду

22

52

2

Адреса суду

20

64

3

Телефон суду

13

13

4

«викликає:»

9

9

5

Ім'я (найменування) особи, якій адресується повістка

30

250

6

« як »

4

4

7

Процесуальний статус, особи яка викликається

6

22

8

« на »

4

4

9

Час та дата судового засідання

17

17

10

«зал »

4

4

11

Номер залу судового засідання

2

4

12

«провадження »

12

12

13

Номер кримінального провадження

11

16

14

«суддя »

6

6

15

Прізвище і ініціали судді

30

60

16

«Подати:»

0

8

17

Перелік доказів, які необхідно подати

0

250

18

«Причини неприбуття: ст.138 КПК»

30

30

19

«Наслідки неприбуття: ст.323-327 КПК»

34

34
Загальна кількість символів

254

859
Кількість SMS – повідомлень

4

13

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

До Могилів-Подільського міськрайонного суду

Вінницької області

від Іванова Івана Івановича

справа №


Заявка

про отримання судової повістки в електронній формі

за допомогою SMS повідомлення
Прошу надсилати судову повістку в електронній формі за допомогою SMS-повідомлення на мій мобільний телефон 38097********.

Про зміну номеру мобільного телефону та обставини, які перешкоджатимуть отриманню SMS-повідомлень, зобов'язуюсь повідомляти суд.Необхідність відправки повідомлення латинськими літерами –Ні.

Мобільна телефонія (англ. mobile telephony) - Впровадження переносних телефонних пристроїв у сучасний побут. Дослідження вказують, що мобільна телефонія суттєво впливає на зміни у способі життя і мисленні сучасних людей.

Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст."Так" вказується у разі, якщо мобільний телефон не підтримує відображення кириличних символів
Дата ___________________

підпис


Скачати 104.37 Kb.

  • Порядок надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS -повідомлень
  • Кримінального процесуального кодексу України
  • Порядок надсилання текстів судових повісток
  • Структура SMS -повідомлення у справах цивільного судочинства
  • Текст SMS -повідомлення Мінімальна кількість символів Максимальна кількість символів
  • Загальна кількість символів 214 823
  • Структура SMS -повідомлення для справ у кримінальному провадженні
  • Загальна кількість символів 254 859