Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНафта І нафтопродукти як забруднювачі біосфери

Скачати 119.43 Kb.

Нафта І нафтопродукти як забруднювачі біосфери
Скачати 119.43 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації15.05.2017
Розмір119.43 Kb.
  1   2

Нафта і нафтопродукти як забруднювачі біосфери

Нафта і нафтопродукти є одними з найбільш розповсюджених та небез-печних техногенних забруднювачів, що обумовлюється здатністю вугле-воднів утворювати токсичні сполуки у ґрунтах, поверхневих та підземних водах. Нафтопродукти значно відрізняються за своїми властивостями - леткістю, в’язкістю, розчинністю у воді, спроможністю всмоктуватися у пористі матеріали (ґрунт).Джерелом забруднення можуть стати об’єкти нафтопродуктозабезпе-чення, тобто всі споруди, що пов’язані з видобуванням, зберіганням та очищенням нафти і стоків, переробкою нафти, транспортуванням нафти і нафтопродуктів та їх споживанням, транспорт, а також забруднені атмос-ферні опади.
Підземні води - води, що містяться у верхній частині земної кори. Заповнюють проміжки, пори, тріщини, пустоти. У ґрунті заповнюють капіляри. Поділяються на води зони аерації, ґрунтові і артезіанські.
Переробка нафти Переробка нафти - складний багатоступеневий технологічний процес, в результаті якого отримують широкий асортимент товарних продуктів, що відрізняються структурою, фізико-хімічними властивостями, складом і сферами використання.
Дані наведені в таблиці свідчать , що основна частина забруднень приходиться на транспортування нафти. Звичайні танкерні операції (завантаження баласту, звільнення від баласту, завантаження та розвантаження нафти), а не аварій, супроводжуються великими втратами нафти.

Таблиця


Джерела забруднення нафти

Джерело забруднення

Загальна кількість, млн. т/рік

Частка,

%


Транспортні перевезення,

в тому числі:  • загальні перевезення

  • катастрофи.

2,13
1,83

0,3


34,9
30,9

4,9


Винос річками

1,9

31,1

Надходження з атмосфери

0,6

9,8

Природні джерела

0,6

9,8

Промислові відходи

0,3

4,9

Міські відходи

0,3

4,9

Відходи прибережних очисних заводів

0,2

3,3


Видобуток нафти у відкритому морі,

в тому числі:  • звичайні операції

  • аварії

0,08
0,02

0,06

1,3
0,3

1,0


Разом

6,11

100

Забруднення ґрунтів нафтопродуктами в результаті діяльності авто – транспорту суттєво відрізняється від аварійних розливів нафти при видобут-ку та транспортуванні, бо при цьому у нижні горизонти нафтопродукти проникають поступово, по мірі зростання концентрації речовин на поверхні.

В Україні споживання нафти в останні роки становило 25 – 30 млн. т, що зумовило щільну мережу об’єктів нафтопродуктозабезпечення по всій території. Нафтохімічне навантаження по областях відрізняється у 4 рази, а еколого - геологічний ризик – у 2 рази. Це свідчить про те, що практично вся територія України знаходиться під загрозою нафтохімічного забруднення.

Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Площа забрудненої нафтопродуктами території перевищує 30 тис. га. Найбільш вразливими є підземні води, що мають надзвичайно велике значення для забезпечення населення якісною питомою водою.

При нафтовому забрудненні взаємодіють три екологічних чинники:  1. складність, унікальна полікомпонентність складу нафти, яка знаходиться в стані постійної зміни;

  2. складність, гетерогенність складу і структури будь-якої екосистеми, яка знаходиться в процесі постійного розвитку і зміни;

  3. різновид та зміна зовнішніх чинників, під впливом яких знаходиться еко - система: температура, тиск, вологість, стан атмосфери, гідросфери та ін.

Виходячи з цього, оцінювати наслідки нафтового забруднення необхідно з урахуванням конкретного поєднання цих трьох груп чинників.

Забруднення водойм. Нафта має меншу густину , ніж вода, й плаває на великих площах поверхні води. У перші 8 днів випаровуються майже неотруйні легколеткі алкани. Довголанцюгові парафіни розкладаються біологічним шляхом. Здатність до розкладання знижується зі збільшенням ступеня розгалуження ланцюга. Через 3 місяці гідрофобні рештки нафти перетворюються на грудки зі зменшенням об’єму на 15%. Гідрофільні вбира-ють рештки до 80% від свого об’єму з утворенням менш стійкого масляного осаду. Ліквідація нафти диспергаторами, здебільшого
  1   2


Скачати 119.43 Kb.