Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаказ №125 Про підсумки роботи щодо соціального захисту дітей за 2014/2015 навчальний рік

Скачати 63.57 Kb.

Наказ №125 Про підсумки роботи щодо соціального захисту дітей за 2014/2015 навчальний рік
Скачати 63.57 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір63.57 Kb.
ТипНаказ

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД

«

СПЕЦІАЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНО

-

ВИХОВНИЙ

КОМПЛЕКС

І

-

ІІ

СТУПЕНІВ2»

ХАРКІВСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ

РАДИ

пров


.

Карпівський

, 21/23,

м

.Харків

, 61093,

тел

.370


-

30

-63

e

-mail:

spetsnvk2@internatkh.org.ua


НАКАЗ
29.05.2015 м. Харків №125

Про підсумки роботи щодо

соціального захисту дітей

за 2014/2015

навчальний рік
На виконання законів України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ «Про освіту», від 01.06.2000 № 1768-III «Про охорону дитинства», від 13.05.1999 № 651-ХІV «Про загальну середню освіту», від 13.01.2005 № 2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», від 02.06.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

2005 № 2623-ІV «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», від 15.11.2001 № 2789-ІІІ «Про попередження насильства в сім’ї», від 04.09.2008 № 375 «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Указів Президента України від 28.01.2000 № 113/2000 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності», від 23.06.2001 № 467/2001 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями», від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», від 18.11.2008 № 4591 «Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних

життєвих обставинах», від 16.12.2011 № 1163 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.

Особо́ва спра́ва працівника - це комплект документів, які містять найповніші відомості про працівника і характеризують його біографічні, ділові, особисті якості. О.с. посідає основне місце у системі персонального обліку працівників.

Права́ дити́ни - система можливостей, які необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку в умовах і відповідно до вимог середовища, беручи до уваги незрілість дитини (за міжнародно-правовими актами визнається «кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, що застосовується до даної особи, вона не досягає повноліття раніше»).

Інтере́с (у праві) - прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві, проте не суперечить праву як такому. Конституційний Суд України дав визначення поняттю «охоронюваний законом інтерес»: це - прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного права і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. У структурі законного інтересу виділяють два елемента: прагнення суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом; звернення в деяких випадках за захистом до компетентних органів.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», доручення Харківської обласної державної адміністрації від 29.03.2007 № 01-24/1827 «Щодо встановлення юридичного статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дотримання їх житлових та майнових прав», листа Прокуратури Харківської області від 21.04.

Харківська область Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.

Харківська обласна державна адміністрація Харківська обласна державна адміністрація - місцева державна адміністрація Харківської області.

2015 року № 08-497 «Щодо захисту житлових, майнових, соціальних прав дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інтересів держави у сфері охорони дитинства» педагогічним колективом протягом 2014/2015 навчального року здійснювався контроль за станом соціального захисту дітей, які потребують особливої педагогічної уваги.

У навчальному закладі створено банк даних на дітей пільгового контингенту та розроблено відповідні заходи щодо роботи з дітьми цієї категорії. Усього на обліку перебували 5 категорій учнів: діти з інвалідністю - 95, діти, що перебувають під опікою - 12, діти, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи - 1, діти з неповних сімей - 39, діти із багатодітних сімей - 39.

Для дітей пільгових категорій створено всі необхідні умови для корекційно-розвиткового навчання та виховання. З дітьми працювали вчителі-дефектологи, вчитель-логопед, практичний психолог, соціальний педагог.

Соціа́льна педаго́гіка - галузь педагогіки, що вивчає закономірності соціально-культурної адаптації людини, групи, суспільства з метою гармонізації, гуманізації їх взаємовідносин на внутрішньо-, між- та надособовому рівні.

Учні відвідували шкільні гуртки: вокальний, сучасного танцю, гурток іграшки, «Джерело», «Культура рідного краю»; клуби за інтересами: «За здоровий спосіб життя», «Юний правознавець», «Світлофор», «Школа ввічливості», «Світ етики», «Чарівне тісто». Діти залучалися до проведення свят, конкурсів, виставок, відвідування музеїв, театрів, зоопарку тощо.

Медичними працівниками постійно здійснювався контроль за станом здоров’я дітей. У серпні 2014 року проведено медичне обстеження дітей із залученням лікарів-фахівців.

Учні (вихованці) протягом навчального року отримували безкоштовне 5-ти разове харчуванням (вихованці дошкільного підрозділу - 45 грн. на добу, учні 1-10-х класів - 55 грн. на добу).

Діти пільгового контингенту отримували державну соціальну допомогу, були забезпечені безкоштовними підручниками. Залучалися кошти шефів, фонду «Добрих людей», Харківської обласної молодіжної громадської організації «Харківський центр волонтерів» для надання допомоги учням (вихованцям).

Соціа́льна допомо́га - це грошова допомога й допомога в натуральній формі, що здебільшого фінансується з бюджету та добровільних пожертвувань і сплачуються людям, які перебувають у нужді, як на основі перевірки їхнього доходу та засобів існування, так і за певними критеріями без перевірки доходу.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

У ході відзначення Міжнародного дня інвалідів проведено урок «Біда чужою не буває» для учнів 7-9-х класів за участю представників Харківської обласної бібліотеки для дітей, учні переглянули вистави: «О 8-й біля Ковчегу» (Львівський театр для дітей та юнацтва), «Пепі - Довга Панчоха» (Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості).

Особлива увага приділялася роботі з дітьми, які перебувають під опікою (піклуванням) та у прийомній сім’ї. На теперішній час у навчальному закладі навчаються 4 учні, які мають статус дитини-сироти, 8 учнів, які мають статус дитини, позбавленої батьківського піклування.

На дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оформлено особові справи, в яких зібрані необхідні документи, що підтверджують статус дитини.

Постійно здійснювався контроль за виконанням опікунами (піклувальниками), прийомними батьками своїх обов’язків щодо утримання та виховання дітей, захисту їх майнових та житлових прав (співбесіди, відвідування вдома, сумісна робота зі службами у справах дітей, соціальними службами).

Соціа́льні слу́жби - підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання, а також громадяни, що надають соціальні послуги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Забезпечення права на отримання соціальної допомоги, пенсій адміністрацією навчального закладу перевірялося наявністю довідок з управління праці та соціального захисту населення. Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримують державну соціальну допомогу згідно із законодавством. Учні даної категорії мають житло закріплене за місцем проживання або право проживання разом з опікуном. Забезпечення права на безоплатний проїзд даної категорії дітей здійснювався згідно із законодавством. Усі діти мають Єдиний квиток.

Адміністрація навчального закладу взаємодіяла зі службами у справах дітей, управліннями праці та соціального захисту Жовтневого, Комінтернівського районів міста Харкова; Харківського, Валківського, Дергачівського, Первомайського районів Харківської області з питань соціально захисту й реалізації статусних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Разом з тим, на даний час не реалізовано право дітей, позбавлених батьківського піклування, Неронової Каміли, Струкової Луїзи, Струкової Каміли, Болсунівського Данііла, Ніколаєва Євгена, Коравая Ігоря на отримання аліментів.

Виходячи із зазначеного вище

НАКАЗУЮ:


1. Стан роботи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій у 2014/2015 навчальному році вважати достатнім.

2. У 2015/2016 навчальному році пріоритетними напрямками діяльності педагогічного колективу щодо соціального захисту вихованців вважати:

- захист майнових та житлових прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- захист прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- захист прав дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок;

- здійснення роботи щодо подальшого навчання та працевлаштування випускників пільгових категорій.

3. Коваленко Г.І., заступнику директора з виховної роботи, розробити заходи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій на 2015/2016 навчальний рік.

Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.

До 01.09.2015

4. Аккерман А.В., соціальному педагогу:

4.1. Оновити банк даних дітей пільгових категорій.


До 10.09.2015

4.2. Поновити дані в особових справах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (довідки щодо соціальних виплат, індивідуальні плани роботи тощо).

До 01.10.2015

4.3. Провести разом з класними керівниками обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

До 01.10.2015

4.4. Підготувати та передати особові справи дітей-сиріт Сопіної Тетяни, Худякова Юлія, випускників 2015 року, до професійно-технічних навчальних закладів, де вони продовжать навчання.

Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

До 01.06.2015

4.5. Здійснювати контроль за оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій улітку 2015 року та надавати інформацію про хід оздоровлення до Департаменту науки і освіти Харківської обласної адміністрації.

До 02.06.2015,13.06.2015, 10.07.2015, 15.08.2015, 09.09.2015

4.5. Продовжити спільну роботу зі службами у справа дітей, опікунами щодо реалізації права дітей, які позбавлені батьківського піклування, на отримання аліментів.

Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.

Протягом 2015/2016 навчального року

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Л.О.Мельнікова

Коваленко, 3-70-30-63З наказом ознайомлена: А.В.Аккерман

Г.І.Коваленко


Скачати 63.57 Kb.

  • ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
  • НАКАЗ 29.05.2015 м. Харків №125 Про підсумки роботи щодо соціального захисту дітей за 2014/2015 навчальний рік На виконання законів України
  • Указів Президента України
  • Харківської обласної