Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаказ №195 /09 2241 Про використання комп’ютерної техніки

Скачати 121.74 Kb.

Наказ №195 /09 2241 Про використання комп’ютерної техніки
Скачати 121.74 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір121.74 Kb.
ТипНаказ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
14.04.
Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.
2015
Хмельницький № 195 /092241
Про використання

комп’ютерної техніки
З метою забезпечення ефективного використання та збереження комп’ютерної та офісної техніки, відповідно до вимог Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 26.03.2010 N 65, –
НАКАЗУЮ:
1.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Затвердити Правила користування комп’ютерною та офісною технікою в установах юстиції Хмельницької області в новій редакції (Додаток 1).

2. Затвердити Перелік комп’ютерних програм, які можуть використовуватись в установах юстиції Хмельницької області (Додаток 2).

3. Затвердити форму акту приймання-передавання комп’ютерної та офісної техніки на ремонт (Додаток 3).

4. Керівникам структурних підрозділів Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, начальникам територіальних управлінь юстиції та завідувачам державними нотаріальними конторами забезпечити:

4.1. неухильне виконання усіма працівниками, що використовують у своїй роботі комп’ютерну та офісну техніку Правил користування нею;

4.2. використання працівниками установ юстиції лише включених до Переліку комп’ютерних програм;

4.3. збереження комп’ютерної та офісної техніки в робочому стані;

4.4. своєчасне направлення комп’ютерної та офісної техніки, що вийшла з ладу на ремонт до відділу матеріально-технічного забезпечення головного територіального управління юстиції;

4.5. здавання комп’ютерної та офісної техніки для ремонту або картриджів для заправлення виключно працівникам відділу матеріально-технічного та інформаційного забезпечення;

4.6. призначення осіб, які будуть вести облік ремонтів техніки в кожній установі юстиції, забезпечити їх відповідними журналами.

5. Начальникам територіальних управлінь юстиції та завідувачам державними нотаріальними конторами області призначити відповідальних за використання та збереження комп’ютерної та офісної техніки з числа працівників, які безпосередньо працюють з даною технікою.

6. Працівників структурних підрозділів Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, територіальних управлінь юстиції та державних нотаріальних контор зобов’язати:

6.1. суворо дотримуватись вимог правил користування комп’ютерною та офісною технікою та правил техніки безпеки при поводженні з електричними приладами;

Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

6.2. не допускати випадків встановлення на жорсткий диск комп’ютера сторонніх комп’ютерних програм, крім затверджених в Переліку;

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

6.3. не допускати самостійне відкриття комп’ютерної та офісної техніки, встановлення чи заміну деталей в ній;

6.4. зберігати техніку в чистоті та не допускати потрапляння всередину сторонніх предметів (скріпок, скоб, залишків їжі, ниток тощо) та вологи.

7. Працівникам відділу матеріально-технічного забезпечення у разі виявлення пошкоджених гарантійних пломб, чи несправностей, які свідчать про вину працівників, які з нею працювали (заливання рідиною, механічні пошкодження, самовільний ремонт та інше), негайно інформувати про даний факт начальника управління.

8. Особи, винні у псуванні комп’ютерної та офісної техніки, пошкодженні гарантійних пломб, втраті супровідної документації та гарантійних талонів несуть матеріальну та дисциплінарну відповідальність.

9. Наказ Головного управління юстиції у Хмельницькій області від 06.11.2008 р.

Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
№ 1083 вважати таким, що втратив чинність.

10. Відділу матеріально-технічного забезпечення довести даний наказ до відома всіх працівників, які працюють з офісною та комп’ютерною технікою.

11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника начальника головного територіального управління юстиції Продан Н. В.


В. о. начальника управління Н. В. Продан

В. о. начальника відділу матеріально-

технічного забезпечення

____________________ В. П. Зеноага

__.04.2015 р.

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ головного територіального управління юстиції

14.04.2015 № 195/09

Правила користування комп’ютерною та офісною технікою
Ці Правила визначають процедуру використання комп'ютерної та офісної техніки з попередньо встановленими комп'ютерними програмами установами юстиції Хмельницької області з метою створення в них системи контролю за використанням техніки, забезпечення виконання покладених на них завдань, забезпечення ефективного використання та збереження комп’ютерної та офісної техніки, дотримання працівниками установ юстиції вимог законодавства у сфері охорони праці.

Вимоги цих Правил поширюються на керівників та працівників головного територіального управління юстиції, міського, районних, міськрайонних управлінь юстиції, завідувачів та працівників державних нотаріальних контор, що використовують в ході виконання своїх професійних обов’язків комп’ютерну та офісну техніку.
 1. Вимоги щодо розміщення і планування приміщень для роботи з комп’ютером: відповідні робочі місця заборонено облаштовувати у підвальних або цокольних приміщеннях будинків.
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
  Робоче місце має бути забезпечене достатнім для здійснення роботи рівнем освітлення (природного та штучного – у темну пору доби). Для регуляції рівня освітлення природним світлом бажано застосовувати жалюзі. Окрім того, у приміщеннях, де здійснюється робота з комп’ютерами, щодня має здійснюватися вологе прибирання з метою недопущення запиленості підлоги та меблів.


 2. В обладнанні приміщень забороняється використання полімерних матеріалів, що виділяють шкідливі хімічні речовини.
  Поліме́ри (грец. πολύ- - багато (poli); μέρος - частина (meres) - «складається з багатьох частин») - природні та штучні високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості повторюваних однакових або різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних між собою хімічними або координаційними зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги.
  Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.
   


 3. Площа, відведена на одне робоче місце має становити не менше 6 кв. м., а об’єм – не менше 20 куб. м. Конструкція робочого місця має забезпечувати підтримання оптимальної робочої пози (тобто такої, яка дозволяє працівникові виконувати роботу з мінімальним напруженням тіла, і яка дозволяє уникнути перевтоми в ході і після закінчення робочого процесу).

 4.  Монітор має розташовуватися на оптимальній відстані від користувача, що становить 60 – 70 см., але не менше за 60 см. з урахуванням літерно-цифрових знаків і символів.

 5. З метою запобігання нещасних випадків забороняється вмикати персональний комп’ютер при знятому корпусі.
  Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.


 6. Комп’ютерна та офісна техніка має бути встановлена на міцній горизонтальній поверхні.

 7. Комп’ютерна та офісна техніка встановлюється на робочих місцях, на яких обладнанню забезпечується нормальне охолодження. Повітря з вентилятора охолодження персонального комп’ютера повинно мати вільний вихід. Не допускається перекриття вентиляційних отворів монітора, що знаходяться на верхній та бокових панелях.

 8. Не дозволяється розміщувати комп’ютерну та офісну техніку у місцях, де вона не захищена від: попадання прямих сонячних променів; пилу; механічних ударів, вібрацій, коливань та інших зовнішніх впливів; впливу високочастотної напруги.

 9. Забороняється встановлювати комп’ютерну та офісну техніку у місцях, де існує небезпека потрапляння на неї води, а також поблизу опалювальних приладів.

 10. Технічна документація, диски та гарантійні талони, які постачаються разом з технікою мають знаходитись у відповідального працівника, та зберігатися в охайному стані.

 11. Забороняється розміщувати на поверхні персонального комп’ютера будь-які зайві предмети (вазони, вази з квітами, бутерброди, напої, тяжкі предмети тощо).

 12. Забороняється пересувати ввімкнений системний блок, монітор, принтер тощо.
  Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.


 13. Забороняється самостійне відкриття комп’ютерної та офісної техніки та самостійне встановлення чи заміна деталей.

 14. Забороняється зрив та пошкодження гарантійних пломб.

 15. Не допускається попадання в клавіатуру рідини (кава, чай, вода та ін.), бруду та залишків їжі.

 16. Щодня перед початком роботи необхідно очищати екран монітора
  від пилу та інших забруднень.

 17. В ході виконання робіт користувач має дотримуватися внутрішньозмінного режиму праці та відпочинку, регламентованих перерв у роботі, а саме (при 8-годинній денній робочій зміні):

      - для операторів комп'ютерного набору - тривалістю 10 хвилин, після кожної години роботи;

     - для інших категорій працівників - тривалістю 15 хвилин через кожні дві години роботи.
 1. Забороняється вимикати та перезавантажувати комп’ютер натисненням кнопки на системному блоці. Перед вимкненням персонального комп’ютера треба закінчити роботу всіх програм. Вимкнення персонального комп’ютера або натиснення кнопки «RESET» без закінчення роботи може призвести до втрати даних або порушення подальшого функціонування програмного забезпечення. Для вимкнення персонального комп’ютера необхідно: натиснути кнопку «Пуск» і вибрати команду «Завершение работы»; на комп’ютерах, що застаріли, у списку «Какое действие должен выполнить компьютер» вибрати «Завершение работы» та натиснути кнопку «ОК».

 2. У випадку некоректної роботи персонального комп’ютера необхідно закінчити роботу всіх програм та перезавантажити персональний комп’ютер. Для перезавантаження персонального комп’ютера необхідно: натиснути кнопку «Пуск» і натиснути стрілку правіше напису «Завершение работы», у списку вибрати «Перезагрузка» та натиснути на неї; на комютерах що застаріли, вибрати команду «Завершение работы»; у списку «Какое действие должен выполнить компьютер» вибрати «Перезагрузка»; натиснути кнопку «ОК».

 3. Забороняється працювати з монітором, у якого під час роботи з'являються нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на екрані тощо.

 4. Перед копіюванням або відкриттям будь-якого файла, який відсутній на жорсткому диску персонального комп’ютера, його необхідно перевірити на наявність вірусів за допомогою антивірусної програми.

 5. Забороняється за будь-яких умов втручатися та припиняти роботу антивірусної програми, а також видаляти її з комп’ютера.

 6. Забороняється відкривати мережевий доступ до дисків, папок, файлів тощо.

 7. Забороняється використовувати дискети або CD-диски, які мають ознаки фізичного пошкодження.

 8. Забороняється робити на жорсткий диск копії файлів, які не мають безпосереднього відношення до характеру роботи користувача персонального комп’ютера.

 9. Забороняється допускати до роботи з комп’ютерною та офісною технікою сторонніх осіб.

 10. Забороняється заміна ліцензійного програмного забезпечення Microsoft піратськими копіями, самостійно та сторонніми особами.

 11. Забороняється встановлювати на жорсткий диск комп’ютера сторонні програми, які не мають відношення до роботи та які відсутні у Переліку програм, які можуть використовуватись в установах юстиції.

 12. Забороняється зберігати та транспортувати картриджі до лазерних принтерів без захисної поліетиленової упаковки, у вертикальному положенні.

 13. До картриджу, що направляється на заправлення має бути додано останній друкований аркуш.
  Лазерний принтер (англ. laser printer) - один з видів принтерів, що дозволяє швидко виготовляти високоякісні відбитки тексту і графіки на звичайному папері. Подібно до фотокопіювальних апаратів лазерні принтери використовують у процесі ксерографічного друку, однак відмінність полягає у тому, що формування зображення відбувається шляхом безпосередньої експозиції (освітлення) лазерним променем фоточутливих елементів принтера.
  Друко́ваний а́ркуш - одиниця вимірювання натурального обсягу видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша, що сприймає фарбу з друкарської форми, стандартного формату.
  На картриджі має бути проставлена назва структурного підрозділу та установи юстиції.

 14. Забороняється відкривати захисну кришку картриджа та доторкатися до внутрішніх частин (фотобарабан, магнітний вал та ін.). В картриджах з відкритим фотобарабаном уникати контакту останнього з абразивними поверхнями та предметами.

 15. Забороняється самостійна заправка картриджів працівниками.

 16. Не допускати попадання в середину принтера та картріджів бруду та зайвих предметів (скріпок, кнопок, скоб, ниток та ін.).

 17. Категорично забороняється друк на аркушах паперу з не знятими з них металевими скобами, скріпками, нитками тощо.

 18. Після закінчення роботи з використанням комп’ютерної техніки необхідно дотримуватися такої послідовності вимикання обладнання:

- закрити всі активні завдання;

- переконатися у відсутності дискет та дисків у дисководах;

- використавши опцію "Завершення роботи" у меню "Пуск", вимкнути живлення системного блоку;

- вимкнути блок аварійного живлення (за наявності);

Горизонтальні:
 • Desktop (533×419×152 мм)

- відключити комп’ютер від електромережі, при цьому забороняється тягнути штепсельну вилку за дріт.

 

36. У випадку виникнення аварійної ситуації працівник зобов'язаний:- у всіх випадках виявлення пошкодження проводів електричного живлення, несправності заземлення та інших пошкодженнях електричного обладнання, виникненні запаху гарі, диму - негайно вимкнути електричне живлення і повідомити про аварійну ситуацію свого безпосереднього керівника й чергового електрика;

- при попаданні людини під електричну напругу негайно звільнити її від дії струму шляхом вимкнення електричного живлення, до прибуття лікаря надати потерпілому долікарську медичну допомогу;

Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (чи) умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію, і за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та довкілля утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.
Напруга (U) на ділянці електричного кола - це різниця потенціалів між двома точками електричного поля та чисельно дорівнює відношенню роботи, яку необхідно виконати для переміщення заряду з однієї точки поля в іншу точку, до величини цього заряду.
Меди́чна допомо́га, чи лікарська допомога - комплекс діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на встановлення діагнозу, усунення чи зменшення симптомів і проявів захворювання чи патологічного стану, з приводу якого звернувся пацієнт, на нормалізацію його життєдіяльності, покращення чи відновлення здоров'я.

- при будь-яких випадках порушень роботи технічного обладнання або програмного забезпечення повідомити правників відділу матеріально-технічного забезпечення;

- у випадку виникнення різі в очах, різкого погіршення зору, виникнення головного болю, больових відчуттів у пальцях та кистях рук, посилення серцебиття - негайно припинити роботу з використанням ЕОМ, повідомити про те, що сталося, свого безпосереднього керівника й звернутися до медичної установи;

- при загорянні обладнання негайно відключити його від електромережі;

- про загорання повідомити свого безпосереднього керівника, оперативного чергового, пожежну службу; ужити заходів щодо ліквідації вогню за допомогою вуглекислотного або порошкового вогнегасника.


37. В кінці робочого дня або у разі тривалої перерви у роботі персональний комп’ютер та принтер слід знеструмити шляхом від’єднання вилки кабелю живлення від розетки електромережі.

38. При направленні комп’ютерної та офісної техніки на ремонт до відділу матеріально-технічного забезпечення головного територіального управління юстиції додавати акт із зазначенням характеру несправності, причину її виникнення (за можливістю) та винну у виникненні несправності особу (за наявності такої). Техніку, яка знаходиться на гарантійному обслуговуванні, здавати разом з гарантійним талоном, та дисками з програмним забезпеченням.

В. о. начальника відділу матеріально-технічного

та інформаційного забезпечення В. П. Зеноага

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ головного територіального управління юстиції

14.04.2015 № 195/09Перелік комп’ютерних програм, які можуть

використовуватись в установах юстиції
1. Операційні системи Microsoft Windows.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.

2. Пакети програм Microsoft Office або OpenOffice.

Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо. 1. Антивірусна програма ESET NOD32.

 2. Пакети програм для роботи з реєстрами.

 3. Архіватор 7Zip.

 4. Система Ліга закон.

 5. Файлові менеджери Total Commander або Far.

 6. Системи розпізнавання тексту (за наявності ліцензії або такі, що є у вільному користуванні).

 7. Acrobat Reader.

 8. Поштові програми Microsoft Outlook, Window Live.

 9. Спеціалізовані профільні програми, розроблені та закуплені для установ юстиції.

 10. Інтернет-браузери Google Chrome та Opera.
  Total Commander - популярний двопанельний файловий менеджер з закритим початковим кодом для операційних систем Windows, Windows CE, Windows Mobile і Android.
  Microsoft Outlook - застосунок-органайзер (Personal Information Manager) з функціями поштового клієнта і групової роботи від компанії Майкрософт, що входить в пакет офісних програм Microsoft Office.
  Google Chrome - веб-переглядач, розроблений компанією Google на основі веб-переглядача з відкритим кодом Chromium та іншого відкритого програмного забезпечення. Його програмна архітектура була створена з чистого аркуша (однак використовуючи інше програмне забезпечення з відкритим кодом, у тому числі компоненти WebKit та Mozilla) з метою задоволення поточних потреб користувачів.


В. о. начальника відділу матеріально-

технічного забезпечення В. П. Зеноага

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ головного територіального управління юстиції

14.04.2015 № 195/09
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ОФІСНОЇ ТЕХНІКИ № __________
____________________________________________ міське, міськрайонне, районне управління юстиції
Підрозділ: юстиція ДВС РС ДРАЦС ДНКТип обладнаня: системний блок монітор принтер блок безперебійного живлення

інше ____________________________________________________________________________


Комплектація: диск з Windows диск з драйверами гарантійний талон

картридж шнур живлення з'єднувальні шнури
інше ____________________________________________________________________________
Модель:__________________________________ Серійний номер:______________________________Гарантійні пломби: збережені пошкоджені зірвані
Стан: добрий задовільний незадовільний

Стан детально:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________


Несправність (згідно супровідного листа):__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________


Ремонт:_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Прийняв:______________________________________ Дата:_________________ Підпис:________________
Здав на ремонт:________________________________ Дата:__________________ Підпис:________________
Отримав з ремонту:____________________________ Дата:__________________ Підпис:________________
Каталог: uploads -> files
files -> Історія створення І розвитку 6 Принцип роботи bluetooth 7
files -> Характеристика стану ринку ноутбуків в Україні Класифікація та асортимент ноутбуків
files -> Застосування програмного продукту «In Team» у процесі автоматизації роботи менеджера Зміст
files -> Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи
files -> Основні поняття багатозадачності в Windows 95 процес (задача)
files -> Реферат на тему: " Вимоги до апаратного забезпечення ос win95/94/2000/Me/xp "
files -> І. Поняття локальної мережі
files -> Нова операційна система Microsoft Millennium


Скачати 121.74 Kb.