Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаказ №3 Про результати проведення зимових канікул у закладі

Скачати 366.23 Kb.

Наказ №3 Про результати проведення зимових канікул у закладі
Скачати 366.23 Kb.
Сторінка 1/3
Дата конвертації 16.06.2017
Розмір 366.23 Kb.
Тип Наказ
  1   2   3

t

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ

ТВОРЧОСТІ №3 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

__________________________________________________________________

НАКАЗ

11.01.2012 № 3

Про результати проведення

зимових канікул у закладі.

На виконання річного плану роботи закладу, наказу «Про організацію роботи закладу у період зимових канікул 2011/2012 навчального року» від 12.12.2011 №111 проведено 2 новорічних свята, які відвідали 200 дітей.

Святкування дня народження Діда Мороза, яке підготували культорганізатор Марущенко І.В.

Дід Моро́з - казковий персонаж святкування Нового року спочатку в СРСР, згодом у пострадянських державах, який вручає дітям подарунки особисто або кладе під ялинку. На рубежі ХХ-ХХІ ст. в колишніх соціалістичних країнах і радянських республіках розпочалось відродження місцевих різдвяних традицій і поступове витиснення Діда Мороза.
, звукорежисер Рябінін В.О. та вихованці театральної студії пройшло весело та цікаво. Учасниками інтермедії «День народження Діда Мороза» були також вихованці танцювальних колективів «Сяйво», «Зіронька», «Імідж» та вокальних студій.

Високу професійну майстерність продемонстрували вихованці колективу спортивного танцю «Реноме» та вокальної студії «Легенда» під час новорічного свята для працівників житлово-комунального господарства Київського району.

З метою охорони навколишнього середовища, вихованці гуртка «Рукоділля», керівник Кононова О.П.

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
стали учасниками обласної виставки «Різдвяна писанка» та «Новорічна композиція», на яку представили композиції, одержали дипломи.

З метою виявлення та розкриття творчих талантів дітей, колектив народного танцю «Сяйво» взяв участь 4 та 5 січня 2012 року у відкритому міському фестивалі «Різдвяні зустрічі», одержали дипломи за виконавчу майстерність.

Народний танець - фольклорний танець, який побутуює у своєму природному середовищі і має певні традиційні для даної місцевості рухи, ритми, костюми тощо. Фольклорний танець - це стихійний вияв почуттів, настрою, емоцій і виконується в першу чергу для себе, а потім - для глядача (товариства, гурту, громади).

Проведені екскурсії до музеїв закладу, виставкової зали та зимового саду для вихованців гуртків та школярів району.

Зимо́вий сад - приміщення з металевим каркасом і скляними дахом чи стінами і призначене для вирощування та збереження в зимовий період тропічних та субтропічних рослин, західноєвропейський винахід.
Відбулися екскурсії вихованців гуртків «Образотворче мистецтво», «Музичний», «Рукоділля», «Хореографічний» на виставку «Різдвяна писанка»до обласного Палацу дитячої та юнацької творчості. Вихованці гуртків різних напрямків роботи відвідали новорічні ялинки у Палаці спорту.

Робота гуртків у закладі була організована з 26.12.2011. до 10.01.2012 відповідно до розкладу занять на цей період.

Однак, протягом зимових канікул було не достатньо організовано масових заходів з вихованцями гуртків у закладі культорганізатором та педагогом-організатором.

На основі вище вказаного

НАКАЗУЮ:


1. Вважати організацію роботи педагогічного колективу у період зимових канікул 2011/2012 навчального року на достатньому рівні.

2. Оголосити подяку керівникам гуртків Кононовій О.П., Машинець Л.Ю. за змістовну організацію дозвілля вихованців гуртків «Рукоділля» та «Народні танці» під час зимових канікул 2011/2012 навчального року.

3 Звернути увагу культорганізатору Марущенко І.В. та педагогу-організатору Чепурновій О.А. на збільшення кількості масових заходів з вихованцями гуртків у закладі під час зимових канікул у наступному навчальному році.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Л.В. Жиліна

t

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ

ТВОРЧОСТІ №3 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

__________________________________________________________________

НАКАЗ

11.01.2012 № 8


Про стан навчально-виховної роботи у гуртках

закладу за I семестр 2011/2012 навчального року


Керуючись Законом України «Про позашкільну освіту», розділ ІІІ «Організація позашкільної освіти у позашкільному навчальному закладі»,

ст. 15, 16, 17, 18, Положенням про позашкільний навчальний заклад, на виконання річного плану роботи закладу адміністрацією було перевірено стан навчально-виховної роботи у гуртках за I семестр 2011/2012 навчального року.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.
Адміністрація відвідала 30 занять гуртків, 13 виховних заходів, провела перевірки наповнення груп дітьми, виконання ними правил безпеки життєдіяльності.

В результаті перевірки було установлено:

заклад працював у І семестрі 2011/2012 навчального року за річним планом роботи, погодженим управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради, у якому визначені найголовніші питання роботи закладу, перспективи його розвитку;

навчально-виховний процес у закладі здійснювався відповідно до робочого навчального плану закладу, який затверджений директором Департаменту освіти Харківської міської ради.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Робочий навчальний план складений на основі типових програм Міністерства освіти і науки України, варіативних та робочих;
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

навчальний рік розпочався у всіх гуртках 1 вересня 2011 року;

прийом дітей у гуртки здійснювався на підставі заяв батьків;

для зарахування учнів до спортивних, хореографічних гуртків оформлені медичні довідки про відсутність у дітей протипоказань для занять у них;

робота закладу була організована за такими напрямками:

художньо - естетичний – 30 груп (463 вихованця), що на 10 груп (на 133 дитини) більше ніж у минулому навчальному році;

еколого-натуралістичний – 4 групи (60 дітей);

фізкультурно-спортивний – 5 груп (75 дітей), що на 1 групу (на 18 дітей) більше ніж у минулому навчальному році;

гуманітарний – 2 групи (30 дітей), роботу якого відновлено у цьому навчальному році, вихованці гуртка отримують базові знання з економіки та беруть активну участь у роботі МАН.

Таким чином, станом на 01.01.2012 у закладі працювало за рахунок бюджету 41 група (628 вихованців), що у порівнянні з минулим навчальним роком кількість груп збільшилась на 13. З них початкового рівня - 25 груп (365 дітей), у минулому 2010/2011 навчальному році працювало 14 груп (210 дітей), основного рівня - 13 груп (210 дітей), у минулому навчальному році 11 груп (185дітей), вищого рівня - 3 групи (53 вихованця), у минулому навчальному році 3 групи (52 дитини).

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету на початку навчального року було відкрито 18 груп з числом учнів 218, однак, за станом на 01.01.2012 у закладі працювало 16 груп (202 дітей), 2 групи гуртка «Англійська мова» були закриті по причині хвороби керівника гуртка Кальченко В.П.

Всього позашкільною освітою, за станом на 01.01.2012, у закладі було охоплено 830 дітей, які займаються у 57 групах 17 гуртків різного профілю.

У всіх гуртках навчальні програми за І семестр 2011/2012 навчального року виконані повністю.

З метою підвищення професійної майстерності, обміну досвідом роботи у І семестрі 2011/2012 навчального року керівниками гуртків Трубніковою О.Ю., Кононовою О.П., Керничною Т.Л., Юр’євою В.М., Тугай С.В., Савич В.В., Машинець Л.Ю., Челомбітько Г.С., Федцовою Л.І., Бугаєнко Л.І. проведено відкриті заняття.

У гуртках закладу продовжена робота по реалізації програми «Обдаровані діти». Результатом творчої роботи з дітьми є їх показники:

Зразковий художній хореографічний колектив «Зіронька», керівник Федцова Л.І., став лауреатом І ступеня міжнародного конкурсу - фестивалю мистецтв молодих виконавців «Палаюча зірка», м. Київ; Гран-Прі одержав у міжнародному фестивалі танцювального мистецтва «Осіння мозаїка»,

м. Київ; відзначений дипломом І ступеня всеукраїнського фестивалю дитячих хореографічних колективів «Сонячний зайчик», м. Дніпропетровськ; одержав диплом І ступеня всеукраїнського конкурсу дитячої хореографії «Новорічна мозаїка» та диплом ІІ ступеня всеукраїнського відкритого конкурсу колективів сучасного та естрадного танцю «Різдвяний бал», м. Харків; у Х всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Осінній вернісаж» посів І місце, у традиційному міському фестивалі «Осінній вернісаж» колектив - ІІ місце і був відзначений дипломом;

колектив народного танцю «Сяйво», керівник Машинець Л.Ю., став дипломантом міжнародного фестивалю «Полуничка і друзі», м. Львів; і переможцем міжнародного фестивалю танцювального мистецтва «Кришталева зірка», м. Стадники, Польща, а у міському фестивалі «Осінній вернісаж» відзначений дипломом за І місце;

вихованці колективу спортивного танцю «Реноме», керівник Імангулова Д.Г., стали призерами всеукраїнських змагань зі спортивних танців «Перша столиця відкриває сезон» (дипломом за І місце відзначені Кулешов Дмитро та Скрипка Анастасія), «Відкриття сезону 2011» (І місце посіли Перебийніс Михайло та Денщикова Аліна, ІІ місце – Огієнко Артем та Дроздова Маргарита), «Харківські зорі» (ІІ місця посіли Купріченко Стас і Маршавіна Аліна, Гурьєв Руслан і Бушанова Ганна, Ільєнко Євгеній і Медведєва Антоніна);

Бальні танці - різновид парних танців, упорядкованих та кодифікованих для спортивних змагань. Спортивні танці визнаються Міжнародним олімпійським комітетом як кандидат в олімпійські види спорту. Нарівні зі спортивним аспектом бальні танці мають також соціальне значення, оскільки їх танцюють у всьому світі для розваги й задоволення і широко використовують у сценічному мистецтві: в театрі, кіно, на телебаченні.

у традиційному міському фестивалі – конкурсі «Український сувенір» дипломами за кращі роботи були нагороджені вихованці Зразкового художнього колективу «Образотворче мистецтво», гуртка «Рукоділля» та «Плетіння з лози» (керівники гуртків Трубнікова О.Ю., Кононова О.П., Челомбітько Г.С.);

вихованці гуртка «Шахи», керівник Тугай С.В., стали учасниками міських змагань з шахів (ІІ та ІV місце, виконали ІІІ розряд).

З метою залучення дітей до участі у науково-технічній діяльності вихованці гуртків «Рукоділля» та «Плетіння з лози» взяли участь у обласній виставці-конкурсі «Наш пошук і творчість, тобі Україно!» і були відзначені дипломами. Вихованці гуртка «Образотворче мистецтво» стали учасниками всеукраїнської виставки «Концепція конструктивізму в мистецтві орігамі», номінація витинанка, дипломами Міністерства освіти і науки України, Українського Державного центру позашкільної освіти, наказ від 19.10.2011 №10-5 відзначені Бондаренко Марина, Солоха Тетяна, Великий Артем.

З метою залучення дітей до участі у науково-дослідницькій діяльності вихованець гуртка «Самоменеджмент» Мозгін Володимир, керівник гуртка Коваленко О.В., став переможцем у роботі районної Малої Академії Наук та був рекомендований до участі у роботі обласної МАН. Вихованці цього ж гуртка Мозгін Володимир і Балаховська Софія були учасниками Х конференції до університетської молоді в НТУ «ХПІ» та районного турніру юних економістів і посіли ІІІ місце.

З метою залучення дітей до участі у еколого-натуралістичній діяльності вихованці гуртка «Юний натураліст», керівник гуртка Савич О.В., взяли участь в обласній виставці - конкурсі «Щедрість рідної землі» в рамках всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край, моя земля», гурток відзначений дипломом. Вихованці гуртка «Рукоділля» стали учасниками обласної виставки «Різдвяна писанка» - І місце, Павленко Мальву відзначено грамотою переможця обласної виставки новорічних композицій «Зимовий вернісаж».

З метою залучення дітей до участі у різних сферах позашкільної діяльності проведено свято «І знову разом», новорічні ранки, учасниками яких були танцювальні колективи, вокальна та театральна студії закладу; вихованці гуртків «Рукоділля», «Юний натураліст» організували та представили виставки доробок «Осінь чарівниця», «Замість ялинки – новорічний букет», вихованці гуртка «Театральний» показали виставу «День народження Баби Яги, або п’ятниця -13» та «День народження Діда Мороза» для гуртківців та їх батьків.

На виконання Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, з вихованцями гуртків проведено бесіди на теми «З Україною в серці», «Ми за чисту планету»; благодійну акцію і свято «По країні з краю в край ходить святий Миколай» для вихованців ДНЗ № 374 «Ясочка». З педагогічними працівниками закладу проведено лекторій «Інноваційні технології громадянського виховання учнівської молоді». Для ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни проведено свято «Уклонімося низько до землі тим, хто в серці вічно буде жити» (до 67 річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників), районне свято «Проводи в армію».

З метою охорони життя та здоров¢я дітей, профілактики дитячого травматизму з вихованцями гуртків проведено бесіди та інструктажі з техніки безпеки, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Вітчизняна війна - патріотичний термін для позначення оборонної війни.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

На підставі вище вказаного
НАКАЗУЮ:
1. Вважати роботу педагогічного колективу у І семестрі 2011/2012 навчального року на високому рівні.

2. Керівникам гуртків:

2.1. Зберегти учнівський контингент у гуртках до кінця навчального року.

2.2. З метою підвищення якості навчально-виховного процесу, активніше застосовувати у своїй практичній діяльності науково-методичні матеріали та розробки, які знаходяться у методичному кабінеті закладу.

Протягом року

2.3. Продовжити роботу над єдиною науково - педагогічною темою «Переорієнтація педагогічних працівників на соціальний підхід до управління освітнім процесом».

Протягом року

2.4. З метою охорони життя та здоров¢я дітей, профілактики дитячого травматизму провести бесіди, первинні та цільові інструктажі з техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.

ІІ семестр 2011/2012 н. р.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Жога А.В.


Директор Л.В.Жиліна
t

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ

ТВОРЧОСТІ №3 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

__________________________________________________________________

НАКАЗ

02.03.2012 № 18


Про участь у районному

конкурсі-огляді шкільних музеїв

На виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 13.02.2012 № 27 «Про проведення міського конкурсу-огляду шкільних музеїв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів у 2012 році», з метою залучення учнівської молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, формування освіченої розвиненої особистості

НАКАЗУЮ:


1.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.
Завідувачу відділом Челомбітько Г.С.:

1.1. Ознайомитись з умовами проведення районного конкурсу-огляду шкільних музеїв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 2012 року.

1.2. Надати заявку та конкурсні матеріали до оргкомітету районного конкурсу -огляду шкільних музеїв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 2012 року

До 06.03.2012

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Л.В. Жилінаt

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ

ТВОРЧОСТІ №3 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
НАКАЗ

14.03.2012 №31


Про участь закладу у

двомісячнику благоустрою

міста «Зелена весна – 2012»
На виконання наказу управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 14.03.2012 № 91 «Про проведення двомісячника благоустрою міста «Зелена весна – 2012» у закладах освіти Київського району», з метою організації та проведення двомісячнику благоустрою міста «Зелена весна – 2012» на території закладу
НАКАЗУЮ:

1. Призначити Жога А. В., заступника директора з навчально-виховної роботи, відповідальною за організацію та контроль за проведенням двомісячника «Зелена весна – 2012»

2. Скласти план заходів щодо проведення двомісячника «Зелена весна – 2012».

3. Вепрецькій Л. Д., завідувачу господарством:

3.1. Визначити об’єкти, де будуть працювати учасники навчально-виховного процесу.

3.2. Скласти графіки виконання робіт.

3.3. Забезпечити проведення обліку наявного інвентарю та приведення його у належний стан.

3.4. Надавати начальнику господарчої групи Лихольоту І. В., щотижнево, звітну інформацію про хід проведення санітарно-екологічної акції у закладі.

4. Жога А. В., заступнику директора з навчально-виховної роботи:

4.1. Організувати проведення роз’яснювальної роботи з питань безпеки життєдіяльності серед педагогічного колективу, вихованців та їх батьків під час проведення двомісячника.

4.2. Провести первинний інструктаж з охорони праці, цільові інструктажі з безпеки життєдіяльності з працівниками закладу і вихованцями.

4.3. Забезпечити участь педагогічного колективу у проведенні суботників, організованих адміністрацією Київського району, міськвиконкомом.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Л. В. Жилінаt

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ

ТВОРЧОСТІ №3 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

__________________________________________________________________

НАКАЗ

20.03.2012 № 34


Про організацію роботи закладу

у період весняних канікул 2011/2012

навчального року
Керуючись Законом України «Про позашкільну освіту», розділ «Організація позашкільної освіти у позашкільному навчальному закладі», стаття 17, на виконання річного плану роботи закладу, з метою забезпечення організованого і змістовного дозвілля школярів під час весняних канікул, належного рівня проведення масових заходів

НАКАЗУЮ:


1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Жога А.В.:

1.1.Організувати роботу гуртків у дні весняних канікул з 24 березня 2012 року до 31 березня 2012 року згідно розкладу занять на цей період.

2. Завідувачу відділом Жиліну М.І.:

2.1.Під час весняних канікул організувати проведення масових заходів для гуртківців протягом канікулярного тижня згідно плану роботи закладу на період весняних канікул;

2.2. Про результати проведення весняних канікул доповісти на нараді при директорові.

3. Керівникам гуртків:

3.1. Забезпечити організовану участь вихованців гуртків у масових заходах закладу згідно графіку їх проведення;

3.2. Забезпечити організацію дозвілля дітей під час весняних канікул 2011/2012 навчального року відповідно до плану роботи закладу.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор Л.В.Жиліна

t

  1   2   3


Скачати 366.23 Kb.

2021