Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаказ №68 Про результативність методичної роботи з педагогічними кадрами в 2014/2015 н р

Скачати 264.47 Kb.

Наказ №68 Про результативність методичної роботи з педагогічними кадрами в 2014/2015 н р
Скачати 264.47 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір264.47 Kb.
ТипНаказ
  1   2


УКРАЇНА
ПРИАЗОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧКАЛОВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

І-ІІІ СТУПЕНІВ

Н А К А З


від 02 червня 2015 року с. Чкалове № 68
Про результативність методичної роботи

з педагогічними кадрами в 2014/2015 н.р.


Згідно положенню про методичну роботу з педагогічними кадрами Міністерства освіти і науки України, рекомендацій районного методичного кабінету, річного плану роботи НВК методична робота в 2014/2015 н. р. була спрямована на:

1. Здійснення зв’язку загальнодержавної системи освіти, педагогічної науки, передового педагогічного досвіду із системою внутрішньошкільної методичної роботи.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

2. Підвищення професіоналізму педагогічного колективу:

- вироблення єдиного педагогічного стилю, загальних позицій;

- аналіз навчально – виховного процесу та його результатів за допомогою моніторингових досліджень;

- попередження та подолання недоліків і труднощів у педагогічній діяльності;

- формування педагогічної діяльності з метою підвищення майстерності, компетентності кожного педагога на основі зростання рівня його професіоналізму та запитів.

Методична робота в школі будується на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

У школі діє методичний кабінет, інформаційно-аналітичний центр навчально-виховної роботи з докладним банком інформації, яка оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів.

У цьому навчальному році педколектив НВК розпочав роботу над реалізацією проблемної теми «Підвищення рівня педагогічної компетентності

кожного вчителя шляхом модернізації системи методичної роботи, на основі впровадження новітніх технологій, моніторингової системи». Робота велася в наступних напрямах:


 • підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя шляхом модернізації системи методичної роботи;

 • упровадження в навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій;

 • продовження впровадження моніторингової системи освіти.

Завдання методичної роботи по реалізації проблемної теми:

 • підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя і педагогічного колективу,

 • надання допомоги вчителям, класним керівникам у розвитку їхньої майстерності, компетентності - як комплексу професійних знань, умінь та навичок.

В 2014/2015 н.р. з метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працюють методичні структури:

- Методична рада (кер.Бунчук Т.І.);

- МО вчителів початкових класів (кер. Сириця О.Г.);

- МО вчителів природничо-математичного циклу (кер. Мамонова Л.А..);

- МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (кер. Бутова І.О..);

- МО класних керівників (кер. Тиховод О.В.);

- МО вихователів дошкільного закладу (кер. Ковтун В.М.)

- Семінари – практикуми;

- Динамічні групи;

- Творча група вчителів (кер. Мельникова Г.Б..);

- Школа керівників ШМО (кер. Бунчук Т.І.);

- Школа молодого вчителя.

Впродовж декількох років методична діяльність у школі будується і проводиться за принципом моніторингу - систематичної аналітико-діагностичної діяльності.

Проводиться предметні декади і тематичні тижні, де педагоги й учні удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з різних галузей навчально-виховного процесу.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Систематично проводититься внутрішкільна методична робота з питань:

1) самоосвіта педагогічних працівників;

2) атестація і творчі звіти педагогів;

3) курсова перепідготовка;

4) семінари-практикуми (районні та шкільні);

5) конкурс “Учитель року”;

6) індивідуальні та групові консультації для вчителів та батьків;

7) участь у роботі предметних тижнів, методичних нарад;

8) робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін;

9) поповнення методичного кабінету методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів.

На початку навчального року була створена методична рада школи на чолі з заступником директора з навчально-виховної роботи Бунчук Т. І. До її складу ввійшли голови методичних об’єднань школи, заступник директора з виховної роботи, керівники творчих груп, практичний психолог, бібліотекар школи: Бутова І. О.

Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.
, Мельникова Г.Б., Мамонова Л. А., Тиховод О.В., Сириця О. Г., Ковтун В.М., Мамонова М.Ю., Гайдакова Л.В.

Протягом навчального року відбулися засідання методичної ради за темами: • підсумки роботи за минулий навчальний рік та задачі на 2014/2015 н. р.;

 • організація методичної роботи в школі;

 • організація курсової підготовки вчителів;

 • аналіз участі учнів у олімпіадах;

 • про результати моніторингових контрольних робіт, вироблення корекційних заходів, основ рейтингової системи освітніх досягнень учнів;

 • про форми та зміст самоосвітньої роботи вчителів, які атестуються;

 • про роботу шкільних методоб’єднань;

 • підсумки роботи над проблемною темою;

 • звіти керівників творчих груп, ШМО.

Однією з найефективніших форм роботи є шкільне методичне об’єднання вчителів.

Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують: • результати навчально-виховної роботи;

 • динаміку зростання (спаду) успішності учнів;

 • результати моніторингових контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;

 • діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;

 • аналіз стану викладання предметів;

 • стан виконання навчальних планів і програм;
  Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.


 • використання інноваційних технологій, їх ефективність;
  Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.


 • стан позакласної роботи вчителів з предметів;

 • система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;

 • результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;

 • аналіз роботи за рік та перспективне планування.

В 2014/2015 н. р. в школі працювали методичні об’єднання вчителів початкових класів, вчителів природничо-математичного циклу, вчителів

гуманітарного циклу, класних керівників (керівники: Сириця О.Г., Мамонова Л А., Бутова І. О., Тиховод О.В.).

Працюючи над загальшкільною проблемною темою «Підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя шляхом модернізації системи методичної роботи, на основі впровадження новітніх технологій, моніторингової системи», кожне МО обрало конкретну тему.

У 2014-2015 навчальному році методоб’єднання вчителів початкових класів працювало над науково-методичною проблемою „ Підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя через модернізацію методичної роботи на основі впровадження новітніх технологій, моніторингової системи освіти ”.

Протягом року вчителі приймали активну участь у районних семінарах вчителів початкових класів, а також шкільних семінарах вчителів, засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорові.

Аналіз роботи за минулий рік показав, що підвищується науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Належна увага приділялась удосконаленню методики проведення уроків, виховних заходів, формуванню в учнів навичок самостійності, розвитку уміння порівнювати, узагальнювати, систематизувати.

Вчителі молодших класів приділяли багато уваги вихованню дітей, особливо з неблагополучних сімей та схильних до правопорушень.

Початкова освіта - це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави.
Активізували роботу з батьками, Вчителі методобєднання протягом року тримали звязок з учителями предметниками.

Тримали звязок з дитячим садком, проводили взаємовідвідування занять своїх колег. Провели спільне засідання вчителів та вихователів дитячого садка за темою «Психолого-педагогічна допомога учням із низьким рівнем адаптації до умов шкільного життя».

Відбулися передбачені планом роботи, засідання МО, на яких було розглянуто наступні питання: • Аналіз роботи МО за попередній навчальний рік.

 • Обговорення і затвердження плану роботи мо на 2012-2013 н.р.

 • Підготовка дітей до навчання у школі. Новий Державний стандарт – нові вимоги.

 • Оновлення змісту початкової освіти на основі впровадження нового Державного стандарту початкової та середньої освіти, нових програм та планів.
  Державний стандарт (рос. Государственный стандарт, ГОСТ; можливий український переклад абревіатури: ДЕСТ) - одна з основних категорій стандартів в СРСР, сьогодні міждержавного стандарту в СНД. Приймається Міждержавною радою зі стандартизації, метрології і сертифікації (МГС).
  Початкова школа Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.
  Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.


 • Аналіз навчальних досягнень учнів початкової школи за 2008-2009 н.р. Вироблення корекційних заходів.

 • Обговорення та затвердження календарних планів уроків у початковій школі.

 • Моніторингові дослідження перспективних педагогічних технологій – шлях до удосконалення навчально-виховного процесу.

 • Про упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес як умови формування культури здоров’я дітей.

 • Про дотримання норм дозування домашніх завдань початкових класах.

 • Організація роботи з учнями, які мають низьку мотивацію до навчання.

 • Складання порт фоліо професійної компетентності вчителя.

 • Про результати перевірки зошитів та щоденників.

 • Про результати перевірки умінь і навичок читання у 2-4 класах.

 • Про результати проведення державної підсумкової атестації.
  Державна підсумкова атестація (ДПА) - випускні іспити, які складають випускники початкової (4 клас), основної (9 клас) та старшої (11 клас) школи, а також професійно-технічних і вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації в Україні.


 • Про організацію оздоровлення учнів під час літніх канікул.

Членами МО були підготовлені і проведені відкриті уроки: • Урок навчання грамоти в 1 класі на тему: «Звуки [т], [т’]. Буква «Те» (Ковальова Р.В)

 • Урок математики у 2 класі «Урок-подорож до країни круглих чисел» (Перевєрзєва О.О.)

 • Урок математики у 3 класі «Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд» (Сириця О.Г.)

 • Урок математики «Вимірювання та дроби» (Баклажкова А.В..)

Учні 4 класу приймали участь у районних предметних олімпіадах: • З української мови Петра Яцика – Баклажкова Ліза – ІІ місце.
  Петро́ Я́цик (*7 липня 1921, Синьовидсько Вижнє, Сколівський повіт, Станіславське воєводство - † 1 листопада 2001, Торонто) - канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп, відомий своїм вагомим вкладом у фінансування українознавства на Заході та в Україні.


 • З математики – Кислих Ксюша – ІІІ місце.

Протягом року були проведені свята та виховні заходи:

 • «Для рідненьких мам і бабусь» (Перевєрзєва О.О.)

 • «Хліб – всьому голова!», лінійка «Нехай квітне земля» (Сириця О.Г.)

 • «Прощавай, початкова школо!», лінійка «Де козак, там і слава» (Кошель А.В.)

 • «Мамо, мамусю, мила, рідненька», «Прощавай, Букварику!» (Ковальова Р.В.)

Вчителями було продовжено роботу з моніторингових досліджень у 3-4 класах школи. Визначено необхідні корекційні заходи.

Підсумкова державна атестація була підготовлена і проведена відповідно методичним рекомендаціям і в цілому підтвердила оцінки учнів 4 класу.

Державна атестація - для осіб, які закінчують вищі навчальні заклади - встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.

Молодші учні приймали активну участь у Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Соняшник».
Систематично проводились лінійки по підведенню підсумків навчання та поведінки учнів за минулий тиждень, діти приймали участь у урочистих лінійках та шкільних і сільських святах, конкурсах малюнків, конкурсах на кращого читця віршів, спортивних змаганнях., було проведено родинні свята.

ШМО природничо-математичного циклу працювало над темою: «Підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя через модернізацію методичної роботи на основі впровадження новітніх технологій, моніторингової системи освіти».

У системі внутрішкільної науково-методичної роботи, працюючи над загальношкільною проблемною темою, ШМО природничо-математичного циклу працювало над темою

  1   2


Скачати 264.47 Kb.

 • „ Підвищення рівня педагогічної компетентності кожного вчителя через модернізацію методичної роботи на основі впровадження новітніх технологій, моніторингової системи освіти ”.
 • Державний стандарт
 • ШМО природничо-математичного циклу