Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаказ №77/3-п про переведення Романенка І. Н. на іншу роботу

Скачати 55.24 Kb.

Наказ №77/3-п про переведення Романенка І. Н. на іншу роботу
Скачати 55.24 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір55.24 Kb.
ТипНаказ

Додаток 1
Зразок наказу про переведення працівника на іншу постійну роботу в межах підприємства

(частина перша ст. 32 КЗпП України)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСВІТ»
НАКАЗ
31.10.2011 м. Київ № 77/3-П
Про переведення Романенка І. Н.

на іншу роботу


У зв’язку із звільненням Шевчука М. І. з посади «Водій автотранспортних засобів» (автомобіль ГАЗ-3110 «Волга», державний номер СА 77 33 АА) та поданням Романенком І. Н., слюсарем з ремонту автомобілів 4-го розряду, заяви про переведення його водієм автотранспортних засобів, керуючись частиною першою статті 32 КЗпП України,
НАКАЗУЮ:
1. РОМАНЕНКА Івана Наумовича, слюсаря з ремонту автомобілів 4-го розряду, перевести на посаду «Водій автотранспортних засобів 2-го класу» з 3 листопада 2011 року.

2. Установити Романенку І. Н. заробітну плату відповідно до тарифної ставки та з урахуванням надбавок і доплат, передбачених колективним договором підприємства.

Тари́фна ста́вка - елемент тарифної сітки, який визначає годинний (денний або місячний) розмір оплати праці працівника в залежності від складності виконуваних робіт або його кваліфікації (присвоєного йому тарифного розряду).
Автотрáнспортні зáсоби - легкові автомобілі, автобуси, вантажні автомобілі, причіпи, напівпричіпи, спеціальні автомобілі, призначені для експлуатації на дорогах загального користування.
Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.
Заробітна плата Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

3. Закріпити за Романенком І. Н. автомобіль ГАЗ-3110 «Волга», державний номер СА 77 33 АА.

Підстава: заява Романенка І. Н.

Директор Савченко Д. І. Савченко

Додаток 2
Зразок наказу про тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди

(частина друга ст.

Трудови́й догові́р - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
33 КЗпП України)
ЗАТ «КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
НАКАЗ
25.11.2011 м. Київ № 45/5-П
Про тимчасове переведення

Горбенка І. П., Говоруна П. М., Степаненка В. Г.

на іншу роботу
У зв’язку з виробничою аварією, що сталася в компресорному цеху заводу, та ймовірністю зупинення роботи всього підприємства, що може поставити під загрозу нормальні життєві умови людей, для негайної ліквідації наслідків виробничої аварії, керуючись частиною другою статті 33 КЗпП України,
НАКАЗУЮ:
1. ГОРБЕНКА Івана Петровича, ГОВОРУНА Петра Миколайовича і СТЕПАНЕНКА Володимира Григоровича, слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування ремонтного цеху, перевести тимчасово в компресорний цех на посаду «Cлюсар-ремонтник» для виконання робіт з ліквідації наслідків виробничої аварії з 25 листопада 2011 року на період виконання вказаних робіт, але не більше одного місяця.

2. Оплату праці переведеним працівникам здійснювати за фактично виконану роботу, але не нижче ніж середній заробіток за попередньою роботою.

3. Начальникові компресорного цеху Григоренку В. І. організувати проведення з переведеними працівниками інструктажу з техніки безпеки відповідно до вимог законодавства з охорони праці.

Сере́дня заробі́тна пла́та - по підприємству, установі - економічний показник, який характеризує розмір нарахованої заробітної плати, яка припадає на одного працівника підприємства, організації; визначається поділом загальної суми нарахованої заробітної плати на середню чисельність працівників.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Підстава: доповідна записка начальника компресорного цеху.

Директор Курінний Г. Н. Курінний

Додаток 3
Зразок наказу про тимчасове переведення працівників на іншу роботу в разі простою

(ст. 34 КЗпП України)
ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АЗОТ»
НАКАЗ
09.12.2011 м. Черкаси № 87/6-П
Про тимчасове переведення

Шалтики Г. С. і Шкарівського М. П.

на іншу роботу
У зв’язку з тимчасовим скороченням надходжень паливно-мастильних матеріалів та виникненням у транспортному цеху простою автотранспорту, керуючись статтею 34 КЗпП України,
НАКАЗУЮ:
1.

Па́льно-масти́льні матеріа́ли (скорочено - ПММ) - синтетичні та мінеральні нафтопродукти, до яких відносять різні види пального і мастила: паливо (бензин, дизельне пальне, скраплений природний газ, скраплені нафтові гази), мастильні матеріали - (моторні, трансмісійні та спеціальні оливи, мінеральні мастила, пластичні мастила), рідини на нафтовій основі та спеціальні рідини (гальмівні та охолоджувальні).
ШАЛТИКУ Григорія Степановича і ШКАРІВСЬКОГО Миколу Петровича, водіїв автотранспортних засобів транспортного цеху, перевести за їх згодою тимчасово, на весь час простою, на посаду «Слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду» з 12 грудня 2011 року.

2. Оплату праці переведеним працівникам здійснювати за фактично виконану роботу відповідно до встановлених відрядних розцінок.

Підстава: доповідна записка начальника транспортного цеху;

заяви Шалтики Г. С. і Шкарівського М. П.Директор Юхименко М. П. Юхименко


Скачати 55.24 Kb.

  • Зразок наказу про тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором
  • Зразок наказу про тимчасове переведення працівників на іншу роботу в разі простою (ст. 34 КЗпП України) ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АЗОТ» НАКАЗ