Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаказ Державної судової адміністрації України від 23. 03. 2011 р. №73

Наказ Державної судової адміністрації України від 23. 03. 2011 р. №73
Сторінка1/8
Дата конвертації10.04.2017
Розмір0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної судової адміністрації України від 23.03.2011 р. № 73
ІНСТРУКЦІЯ

з діловодства в Державній судовій адміністрації України

1. Загальні положення

1.1.

Діловодство (документаційне забезпечення управління) - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій у процесі здійснення управління підприємством.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Інструкція з діловодства в Державній судовій адміністрації України (далі – Інструкція) встановлює загальні правила документування управлінської діяльності Державної судовій адміністрації України (далі – ДСА) і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення.

Інструкція визначає також порядок здійснення контролю за опрацюванням документів, виконання копіювальних робіт та вирішує інші питання організації діловодства в ДСА.

Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.

1.2. Відповідальність за організацію діловодства в ДСА покладається на Голову ДСА.

Персональна відповідальність за організацію діловодства та додержання вимог Інструкції в структурних підрозділах ДСА покладається на їх керівників.

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.

1.3. Діловодство в ДСА ведеться державною мовою.

1.4. Вимоги Інструкції поширюються на роботу з усіма видами документів, за винятком таємних, документів з грифом “Для службового користування”, звернень громадян та порядку архівування робота з якими регламентується спеціальними інструкціями.

1.5. Методичне забезпечення виконання Інструкції та контроль за додержанням її вимог покладаються на управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України (далі управління ОЗД ДСА).

Громадя́нин - людина певної країни. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам поведінки.
Регламент (англ. regulations, schedule, нім. Reglement n, Dienstvorschrift f, Dienstordnung f) - сукупність (система) правил, що регулюють, обмежують режим праці, технології виконання проектування, ремонтних робіт тощо, наприклад, на шахтах, у кар'єрах, у свердловинах, на заводах.
Методи́зм (методистська церква) - протестантська церква, поширена головним чином в США, Великій Британії. Виникла в XVIII столітті, відокремившись від англіканської церкви, вимагаючи послідовного, методичного дотримання релігійних приписів.

1.6. Діловодство в ДСА здійснюється за допомогою комп'ютеризованої системи “Діловодство”, яка призначена для реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, пошуку, контролю за додержанням строків опрацювання документів, підготовки їх до передачі на архівне зберігання, статистичної обробки інформації про документообіг та забезпечення оптимізації діловодства (далі – комп’ютерна система).

  1   2   3   4   5   6   7   8