Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 14. 12. 2012 n 1423

Скачати 482.59 Kb.

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 14. 12. 2012 n 1423
Скачати 482.59 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації19.03.2017
Розмір482.59 Kb.
  1   2   3   4   5   6


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України
14.12.2012 N 1423

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
08 січня 2013 р. за N 76/22608


ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З РОЗВІДУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ В АКВАТОРІЯХ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ

I. Загальні положення


1.1. Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, діяльність яких пов'язана з добуванням сирої нафти та природного газу.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.

Приро́дний газ (англ. gas; нім. Gas n, Erdgas n) - суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану тощо), що утворюється в земній корі та широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементовій та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук.

На́фта(від грец. ναφθα; лат. petroleum, від грецької Πέτρα (камінь) латини: oleum (олія)), також земляна́ олі́я, теку́чка або кип'я́чка - горюча корисна копалина, складна суміш вуглеводнів різних класів з невеликою кількістю органічних кисневих, сірчистих і азотних сполук, що являє собою густу оліїсту рідину.

1.2. Ці Правила встановлюють вимоги до охорони праці під час виконання робіт в акваторіях Чорного та Азовського морів, пов'язаних із розвідуванням (пошуково-розвідувальне буріння, пробна експлуатація, геологічні дослідження, консервування і ліквідування свердловин) та розробленням родовищ нафти і газу (спрямоване та повторне буріння, добування нафти і природного газу, експлуатування, ремонт і дослідження нафтових і газових та інших, пов'язаних з видобуванням нафти і газу, свердловин, експлуатацією, капітальним ремонтом свердловин, ремонтом та реконструкцією морських нафтогазових об'єктів та об'єктів нафтогазодобувних виробництв промислового збору нафти і газу, підготовки нафти і газу до транспортування), транспортуванням газу магістральними трубопроводами.

1.3. Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи під час розвідування та розроблення нафтових і газових родовищ в акваторіях Чорного та Азовського морів.

1.4. Терміни, що використовуються у цих Правилах, мають такі значення:

баластування - заповнення або осушення баластних цистерн або відсіків;

бурове судно - судно, що оснащене буровою установкою;

верхня споруда - надбудови, які використовуються для розміщення персоналу, обладнання, систем і пристроїв, що забезпечують функціонування споруди за призначенням та складаються з модулів;

відсепарований шлам - шлам, що утворився внаслідок пурифікації палива і мастила;

відстій - етап морської операції, що виконується для тимчасового утримання платформи на плаву з постійними координатами;

дивертер - пристрій для відводу у сепаратор насиченої газом промивальної рідини, що надходить із свердловини;

зона буріння морської стаціонарної платформи - частина платформи, де розташовані свердловини та обладнання для буріння свердловин;

зона допоміжного обладнання - частина платформи, де розміщено допоміжне обладнання, що не пов'язане з бурінням і експлуатацією свердловини та не призначене для цього;

інсинуатор - установка для спалювання сміття (зменшення маси та об'єму);

комплекс забезпечення вертольотів - елемент плавучої бурової установки або морської стаціонарної платформи, який призначений для посадки й обслуговування вертольотів;

контроль індивідуальний дозиметричний - система контролю індивідуальних доз зовнішнього і внутрішнього опромінення осіб категорій А і Б;

короткочасне буксирування - буксирування, обмежене через погодні умови передбаченням "вікна" сприятливої погоди (не більше трьох діб);

Бурова установка (устатковина) (рос. буровая установка, англ. drilling rig; нім. Bohranlage) - комплекс машин і механізмів, призначений для буріння, кріплення свердловин, а також шахтних стовбурів.

Пого́да - стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час, або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць). Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та ін.

корпус - водонепроникна конструкція, що забезпечує плавучість і остійність плавучої бурової установки;

маніфольд - система трубопроводів із запірними пристроями;

морська льодостійка стаціонарна платформа - морська стаціонарна платформа, яка здатна витримувати льодове навантаження;

морська нафтогазова споруда - стаціонарна гідротехнічна платформа, призначена для буріння свердловин, добування, зберігання і первинної підготовки продукції, відвантаження продукції тощо;

морський нафтогазовий об'єкт - комплекс технічних засобів для розвідування і розроблення морських нафтогазових родовищ, які включають оснащені буровими установками стаціонарні платформи, плавучі бурові установки (самопідіймальні, напівзанурювальні і їх різновиди), бурові судна, підводне обладнання свердловин тощо;

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

морська операція - дія, що проводиться у внутрішніх водах і на морі та є необхідною для спорудження, транспортування і встановлення об'єкта на місці експлуатування;

морська стаціонарна платформа - морська нафтогазопромислова споруда, яка складається з верхньої надбудови й опорної основи, зафіксована на весь період використання на ґрунті і є об'єктом облаштування морських родовищ нафти і газу;

морське буксирування - переміщення плавучого об'єкта на певну відстань з одного порту в інший або від одного географічного місця до іншого;

напівзанурювальна плавуча бурова установка - плавуча бурова установка, яка призначена для буріння свердловин при глибинах моря 300 і більше метрів;

небезпечна зона - простір, у якому можливий вплив на працівників небезпечних і (або) шкідливих виробничих чинників;

нижня палуба - водонепроникна конструкція, відмітка якої визначається кліренсом (найменша відстань від рівня спокійного моря до нижньої палуби);

опорний блок - водонепроникна конструкція, що забезпечує міцність і остійність споруди, підтримання верхньої надбудови і стійкість зовнішній дії під час установки на ґрунт;

перехід - стан, пов'язаний з переміщенням плавучої бурової установки у відкритому морі з одної точки буріння на іншу або з порту на задану точку буріння;

побутова зона - частина морської стаціонарної платформи та інших морських нафтогазових об'єктів, призначена для проживання обслуговувального персоналу;

позиціонування - морська операція, що виконується для наведення і утримання платформи з необхідною орієнтацією і точністю над заданою точкою дна акваторії моря;

понтон плавучості (остійності) - водонепроникна конструкція, що тимчасово встановлюється на об'єкті для забезпечення його плавучості або остійності;

превентор - противикидний пристрій на усті свердловини, що контролює тиск у міжтрубному просторі або у свердловині з відкритим вибоєм, запобігає відкритому фонтануванню;

причальний майданчик - елемент морської стаціонарної платформи, що прикріплений до опорної основи і призначений для посадки-висадки людей і швартування суден;

самопідйомна плавуча бурова установка - плавуча бурова установка, що піднімається в робочий стан над поверхнею моря на колонах, які опираються на ґрунт;

сифон - явище виливання промивальної рідини під час піднімання із свердловини і розгвинчування різьбових з'єднань бурильних труб за рахунок затримки витікання рідини на вибій свердловини;

спайдер - кругла сталева рама, що встановлюється навколо отвору ротора з метою монтажу та демонтажу водовідділювальної колони;

стан штормового відстою - стан плавучої бурової установки і морської стаціонарної платформи у разі дії на неї максимальних розрахункових зовнішніх навантажень, у результаті яких передбачається зупинка бурових робіт;

технологічна зона - частина морської стаціонарної платформи, де перебуває обладнання, що використовується для виконання технологічних процесів збору, переробки і транспортування продукції свердловини з морської стаціонарної платформи;

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

транспортувальне судно - судно, що використовує тяглову силу для переміщення споруди або її частини (тяглові або штовхаючі буксири, криголами, танкери тощо);

транспортування - морська операція під час спорудження платформи, що містить всі операції в період переміщення платформи або її окремих крупногабаритних елементів від заводу до місця наступної морської операції, а також остаточну установку на точку функціонування.

1.5. У цих Правилах вживаються такі скорочення:АВПТ

-

аномально високий пластовий тиск

АПС

-

аварійно-попереджувальна сигналізація

АСП

-

апарат стисненого повітря

АСПО

-

автомат спуско-підіймальних операцій

АСУ

-

автоматизована система управління

АРС

-

аварійно-рятувальне судно

АРЧ

-

аварійно-рятувальне чергування

БК

-

блок-кондуктор

БПР

-

блок приготування розчинів

БС

-

бурове судно

ВР

-

вибухові речовини

ВП

-

верхня палуба

ВСП

-

верхня споруда платформи

ВСО

-

внутрішньосвердловинне обладнання

ГБ

-

газова безпека

ГДК

-

граничнодопустима концентрація

ГНВП

-

газонафтоводопрояви

ГПУ

-

головний пульт управління

ГТН

-

геолого-технічний наряд

ГУП

-

гідравлічне управління превенторами

ДВЗ

-

двигун внутрішнього згоряння

ЕВН

-

електровідцентровий насос

ІТП

-

інженерно-технічні працівники

КГ

-

колонна головка

КВП

-

контрольно-вимірювальні прилади

КОПС

-

комплекс охоронно-пожежної сигналізації

КРС

-

капітальний ремонт свердловини

ЛЕП

-

лінія електропередачі

МНГО

-

морський нафтогазовий об'єкт

МНГС

-

морська нафтогазова споруда

МСП

-

морська стаціонарна платформа

НАВАРЕА

-

система навігаційних районних попереджень

НАВІП

-

система навігаційних попереджень мореплавцям

НЗ

-

недоторканий запас

НДС

-

науково-дослідне судно

НПБУ

-

напівзанурювальна плавуча бурова установка

НК

-

неруйнівний контроль

НКТ

-

насосно-компресорні труби

ОБ

-

опорний блок

ОБТ

-

обважнені бурильні труби

ОК

-

обсадна колона

ОП

-

обладнання противикидне

ОПН

-

об'єкт підвищеної небезпеки

ПБУ

-

плавуча бурова установка

ПВР

-

прострілювально-вибухові роботи

ПГС

-

підводне гирло свердловини

ПГУ

-

підводно-устьове устаткування

ПЛАС

-

план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ППУ

-

підводне противикидне устаткування

ПРИП

-

система навігаційних прибережних попереджень

ПС

-

плавуча споруда

СНЗ

-

статичне напруження зсуву

СПБУ

-

самопідйомна плавуча бурова установка

СПО

-

спуско-підіймальні операції

ТП

-

технологічна платформа

ТО

-

технічне обслуговування

УКПГ

-

установка комплексного підготування газу

УКПН

-

установка комплексного підготування нафти

ФБ

-

фонтанна безпека

ФА

-

фонтанна арматура

ЦТП

-

центральна технологічна платформа.

  1   2   3   4   5   6


Скачати 482.59 Kb.