Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНалаштування Java-плагіну для браузерів Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome та Opera Коротка інструкція

Скачати 104.75 Kb.

Налаштування Java-плагіну для браузерів Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome та Opera Коротка інструкція
Скачати 104.75 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір104.75 Kb.Налаштування Java-плагіну для браузерів Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome та Opera

Коротка інструкція

2014


АНОТАЦІЯ

Для роботи функцій друку документів у програмному забезпеченні автоматизованих робочих місць клієнта необхідно завантажити, підключити та налаштувати модуль розширення Java (далі – плагін).

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Бра́узер, також веб-переглядач (англ. browser МФА: [ˈbraʊ̯zɚ] - переглядач) - програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.

Mozilla Firefox (укр. Мозілла Файрфокс, Жар-лис, Вогнелис, Вогняна Лисиця) - вільний безкоштовний веб-оглядач з відкритим кодом, заснований на ядрі Gecko (Проект Mozilla).

Google Chrome - веб-переглядач, розроблений компанією Google на основі веб-переглядача з відкритим кодом Chromium та іншого відкритого програмного забезпечення. Його програмна архітектура була створена з чистого аркуша (однак використовуючи інше програмне забезпечення з відкритим кодом, у тому числі компоненти WebKit та Mozilla) з метою задоволення поточних потреб користувачів.

В розділі «Встановлення Java-плагіну на комп’ютер» наведені докладні сценарії для завантаження файлу установки плагіну та встановлення Java на комп’ютер.

В розділі «Налаштування Java-плагіну для ОС Windows» наведені кроки налаштування Java для операційних систем Windows XP та Windows 7.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

В розділі «Увімкнення Java-плагіну для браузерів» наведені сценарії увімкнення Java для коректної роботи браузерів Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer та Opera.

ЗМІСТ


1.ВСТАНОВЛЕННЯ JAVA-ПЛАГІНУ НА КОМП’ЮТЕР 4

1.1.Завантаження Java-плагіну для Windows 4

1.2.Встановлення Java-плагіну на комп’ютер 6

2.НАЛАШТУВАННЯ JAVA-ПЛАГІНУ ДЛЯ ОС WINDOWS 10

2.1.Налаштування Java-плагіну для ОС Windows ХР 10

2.2.Налаштування Java-плагіну для ОС Windows 7 14

3.ПІДКЛЮЧЕННЯ JAVA-ПЛАГІНУ ДЛЯ БРАУЗЕРІВ 16

3.1.Увімкнення Java-плагіну для браузера Mozilla Firefox 16

3.2.Увімкнення Java-плагіну для браузера Google Chrome 18

3.3.Увімкнення Java-плагіну для браузера Internet Explorer 20

3.4.Увімкнення Java-плагіну для браузера Opera 24
 1. ВСТАНОВЛЕННЯ JAVA-ПЛАГІНУ НА КОМП’ЮТЕР

  1. Завантаження Java-плагіну для Windows


Крок 1. Відкрити браузер та перейти за адресою http://java.com/. Відобразиться початкова сторінка для завантаження Java (рис. Рисунок 1 .1).

Рисунок 1.1


Крок 2. У вікні (рис. Рисунок 1 .1) натиснути кнопку Загрузить Java бесплатно. Відобразиться вікно, як показано на рис. Рисунок 1 .2.

Рисунок 1.2Крок 3. Натиснути кнопку Согласиться и начать бесплатную загрузку. Відобразиться вікно Открытие «[назва файлу]» (рис. Рисунок 1 .3).

Рисунок 1.3


Крок 4. Натиснути кнопку Сохранить файл. Відобразиться вікно Введите имя файла для сохранения….


Рисунок 1.4
Крок 5. Вибрати місце, де треба зберегти файл та натиснути кнопку Сохранить.

  1. Встановлення Java-плагіну на комп’ютер


УВАГА! Всі браузери на комп’ютері повинні бути закриті.

Крок 1. Відкрити папку, де збережений файл для встановлення Java на комп’ютер та виконати подвійний клік на значку файлу. Відкриється вікно Открыть файл – предупреждение системы безопасности (рис. Рисунок 1 .5).


Рисунок 1.5


Крок 2. У вікні Открыть файл – предупреждение системы безопасности натиснути кнопку Выполнить. Відобразиться вікно Java Setup – Welcome (рис. Рисунок 1 .6).

Рисунок 1.6


Крок 3. У вікні Java Setup – Welcome натиснути кнопку Install>. Відобразиться вікно Java [номер версії Java] Update [номер версії оновлення Java] (рис. Рисунок 1 .7).

Рисунок 1.7


Крок 4. Після заповнення рядка поточного стану Gathering required information… автоматично відобразиться вікно Java Setup – Progress (рис. Рисунок 1 .8).

Рисунок 1.8


Крок 5. Після заповнення рядка поточного стану Status: Installing Java автоматично відобразиться вікно Java Setup – Complete (рис. Рисунок 1 .9).

Рисунок 1.9Крок 6. Натиснути кнопку Close. Відкриється браузер, що встановлений за замовчуванням, на вкладці Verify Java Version (рис. Рисунок 1 .10).

Рисунок 1.10


Крок 7. У вікні Verify Java and Find Out-of-Date Versions натиснути кнопку Agree and Continue. Відобразиться вікно діалогу, як показано на рис. Рисунок 1 .11.

Рисунок 1.11


Крок 8. У вікні діалогу натиснути кнопку Run. Відобразиться вікно, як показано на рис. Рисунок 1 .12.

Рисунок 1.12


 1. НАЛАШТУВАННЯ JAVA-ПЛАГІНУ ДЛЯ ОС WINDOWS

  1. Налаштування Java-плагіну для ОС Windows ХР


Крок 1. Натиснути кнопку Пуск у панелі задач та у меню Пуск вибрати пункт Панель управления.

Панель завдань, панель задач (англ. taskbar) - елемент графічного інтерфейсу, який використовується для запуску інших програм та керування вже запущеними. Має вигляд панелі інструментів. Використовується, зокрема, для керування вікнами застосунків.

Відобразиться вікно Панель управления (рис. Рисунок 2 .13).

Рисунок 2.13


Крок 2. Виконати подвійний клік по значку Java (рис. Рисунок 2 .13). Відкриється вікно Java Control Panel (рис. Рисунок 2 .14).

Рисунок 2.14Крок 3. Перейти до вкладки Security. Встановити прапорець Enable Java content in the browser у статус «Вибрано» та в області Security Level перетягнути повзунок до рівня Medium (рис. Рисунок 2 .15).

Рисунок 2.15


Крок 4. Натиснути кнопку Edit Site List. Відобразиться вікно Exception Site List (рис. Рисунок 2 .16).

Рисунок 2.16Крок 5. У вікні Exception Site List натиснути кнопку Add. Вікно Exception Site List відобразиться, як показано на рис. Рисунок 2 .17.

Рисунок 2.17


Крок 6. У таблицю вікна Exception Site List ввести адресу сайту, для якого Java-плагін повинен запускатися автоматично, та натиснути клавішу [Enter] на клавіатурі.

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

Відобразиться вікно Security WarningHTTP Location (рис. Рисунок 2 .18).

Рисунок 2.18


Крок 7. Натиснути кнопку Continue. Вікно Exception Site List відобразиться, як показано на рис. Рисунок 2 .19.

Рисунок 2.19


Примітка. Для видалення адреси сайту з таблиці вікна Exception Site List (рис. Рисунок 2 .19) вибрати потрібний запис та натиснути кнопку Remove.

Крок 8. Перейти до вкладки Advanced вікна Java Control Panel. Встановити прапорці Microsoft Internet Explorer, Mozilla family, Enable the next-generation Java Plug-in (requires browser restart) у стан «Вибрано» (рис. Рисунок 2 .20).

Рисунок 2.20


Крок 9. У вікні Java Control Panel натиснути кнопку Apply та ОК – вікно Java Control Panel зникне.

  1. Налаштування Java-плагіну для ОС Windows 7


Крок 1. Натиснути кнопку у панелі задач та у меню вибрати пункт Панель управления. Відобразиться вікно, як показано на рис. Рисунок 2 .21.

Рисунок 2.21


Крок 2. Вибрати групу налаштувань Программы. Відобразиться вікно, як показано на рис. Рисунок 2 .22.

Рисунок 2.22


Крок 3. Виконати клік по значку Java. Відкриється вікно Java Control Panel (рис. Рисунок 2 .23).

Рисунок 2.23


Крок 4. Виконати кроки 3 – 9 сценарію (див. п. 2.1) для налаштування Java-плагіну.
 1. ПІДКЛЮЧЕННЯ JAVA-ПЛАГІНУ ДЛЯ БРАУЗЕРІВ  1. Увімкнення Java-плагіну для браузера Mozilla Firefox


Крок 1. Відкрити браузер Mozilla Firefox.

Крок 2. Вибрати пункти меню браузеру Инструменты - Дополнения. Відобразиться вкладка Управления дополнениями (рис. Рисунок 3 .24).

Рисунок 3.24


Крок 3. Вибрати значок Плагины. Відобразиться вікно браузера, як показано на рис. Рисунок 3 .25.

Рисунок 3.25


Крок 4. У полі-списку Java (TM) Platform SE 7 U55 [номер версії] вибрати пункт «Всегда включать» (рис. Рисунок 3 .26).

Рисунок 3.26


Крок 5. Закрити вкладку Управление дополнениями браузера Mozilla Firefox.

Крок 6. Відкрити сторінку у браузері, яка потребуватиме запуску Java-плагіну. Відобразиться вікно Security Warning (рис. Рисунок 3 .27).

Рисунок 3.27Крок 7. Встановити прапорець I accept the risk and to run this application у статус «Вибрано» – кнопка Run стане активною. Натиснути кнопку Run. Відобразиться вікно, як показано на рис. Рисунок 3 .28.

Рисунок 3.28


Крок 8. Встановити прапорець Always allow this applet to access the printer у статус «Вибрано» та натиснути кнопку ОК.

Примітка. Якщо під час роботи у програмі відобразиться вікно діалогу, як показано на рис. Рисунок 3 .29, виконати оновлення сторінки браузера за допомогою клавіши [F5] на клавіатурі або натиснути кнопку  у вікні браузера.

Рисунок 3.29  1. Увімкнення Java-плагіну для браузера Google Chrome


Крок 1. Відкрити браузер Google Chrome та перейти за адресою chrome://plugins/. Відобразиться вкладка Подключаемые модули, як показано на рис. Рисунок 3 .30.

Рисунок 3.30Крок 2. В області Java (TM) (2 files) – Версия: [номер версії] (отключено) натиснути кнопку Включить (рис. Рисунок 3 .31). Прапорець Разрешать всегда області Java (TM) (2 files) – Версия: [номер версії] стане активним.

Рисунок 3.31


Крок 3. Встановити прапорець Разрешить всегда області Java (TM) (2 files) – Версия: [номер версії] в статус «Вибрано». Закрити вкладку Подключаемые модули браузера Google Chrome.

Крок 4. Відкрити сторінку у браузері, яка потребуватиме запуску Java-плагіну. Відобразиться вікно діалогу, як показано на рис. Рисунок 3 .32.

Рисунок 3.32


Крок 5. Натиснути кнопку Всегда запускать на этом сайте. Відобразиться вікно Security Warning (рис. Рисунок 3 .33).

Рисунок 3.33


Крок 6. Встановити прапорець I accept the risk and to run this application у статус «Вибрано» – кнопка Run стане активною. Натиснути кнопку Run. Відобразиться вікно Security Warning (рис. Рисунок 3 .34).

Рисунок 3.34


Крок 7. Натиснути кнопку Да.

Примітка. Якщо під час роботи у програмі відобразиться вікно діалогу, як показано на рис. Рисунок 3 .35, виконати оновлення сторінки браузера за допомогою клавіши [F5] на клавіатурі або натиснути кнопку  у вікні браузера.

Рисунок 3.35  1. Увімкнення Java-плагіну для браузера Internet Explorer


Крок 1. Відкрити браузер Internet Explorer.

Крок 2. У панелі інструментів виконати клік у меню Сервис.

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.

У меню Сервис вибрати пункт Свойства обозревателя. Відобразиться вікно Свойства обозревателя (рис. Рисунок 3 .36).

Рисунок 3.36


Крок 3. У вікні Свойства обозревателя перейти до вкладки Безопасность (рис. Рисунок 3 .37).

Рисунок 3.37


Крок 4. У вкладці Безопасность вікна Свойства обозревателя натиснути кнопку Другой…. Відобразиться вікно Параметры безопасности – зона Интернета (рис. Рисунок 3 .38).

Рисунок 3.38


Крок 5. У рамці Параметры вікна Параметры безопасности – зона Интернета вибрати позицію Включить радіокнопки Выполнять сценарии приложений Java (рис. Рисунок 3 .39).

Рисунок 3.39Крок 6. У вікні Параметры безопасности – зона Интернета натиснути кнопку ОК – вікно Параметры безопасности – зона Интернета зникне.

Крок 7. У вікні Свойства обозревателя натиснути кнопку ОК – вікно Свойства обозревателя зникне.

Крок 8. Відкрити сторінку у браузері, яка потребуватиме запуску Java-плагіну. Відобразиться вікно Security Warning (рис. Рисунок 3 .40).

Рисунок 3.40


Крок 9. Натиснути кнопку Allow. Відобразиться вікно, як показано на рис. Рисунок 3 .41.

Рисунок 3.41


Крок 10. Встановити прапорець Always allow this applet to access the printer у статус «Вибрано» та натиснути кнопку ОК.

Примітка. Якщо під час роботи у програмі відобразиться вікно діалогу, як показано на рис. Рисунок 3 .42, виконати оновлення сторінки браузера за допомогою клавіши [F5] на клавіатурі або натиснути кнопку у вікні браузера.

Рисунок 3.42
  1. Увімкнення Java-плагіну для браузера Opera


Крок 1. Відкрити браузер Opera.

Крок 2. У панелі інструментів браузеру виконати клік у меню Opera. У меню Opera вибрати пункт Настройки – Общие настройки. Відобразиться вікно Настройки (рис. Рисунок 3 .43).

Рисунок 3.43


Крок 3. У вікні Настройки перейти до вкладки Расширенные. Вибрати позицію Содержимое (рис. Рисунок 3 .44).

Крок 4. Встановити прапорці Включить JavaScript та Включить плагины у статус «Вибрано» та натиснути кнопку ОК (рис. Рисунок 3 .44).

Рисунок 3.44


Крок 5. Відкрити сторінку у браузері, яка потребуватиме запуску Java-плагіну. Відобразиться вікно Security Warning (рис. Рисунок 3 .45).

Рисунок 3.45


Крок 6. Встановити прапорець I accept the risk and to run this application у статус «Вибрано» – кнопка Run стане активною. Натиснути кнопку Run. Відобразиться вікно, як показано на рис. Рисунок 3 .46.

Рисунок 3.46


Крок 7. Натиснути кнопку Так.

Примітка. Якщо під час роботи у програмі відобразиться вікно діалогу, як показано на рис. Рисунок 3 .47, виконати оновлення сторінки браузера за допомогою клавіши [F5] на клавіатурі або натиснути кнопку  у вікні браузера.

Рисунок 3.47


УВАГА! Якщо не вдалося встановити, налаштувати або увімкнути Java-плагін, звертайтеся до операторів Call-центру.Скачати 104.75 Kb.

 • ВСТАНОВЛЕННЯ JAVA-ПЛАГІНУ НА КОМП’ЮТЕР
 • НАЛАШТУВАННЯ JAVA-ПЛАГІНУ ДЛЯ ОС WINDOWS
 • Налаштування Java-плагіну для ОС Windows 7
 • ПІДКЛЮЧЕННЯ JAVA-ПЛАГІНУ ДЛЯ БРАУЗЕРІВ
 • Увімкнення Java-плагіну для браузера Google Chrome
 • Увімкнення Java-плагіну для браузера Internet Explorer
 • Увімкнення Java-плагіну для браузера Opera