Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНалаштування параметрів мережевого обладнання

Скачати 156.5 Kb.

Налаштування параметрів мережевого обладнання
Скачати 156.5 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір156.5 Kb.
ТипЛабораторна робота
Лабораторна робота №5 Тема: Налаштування параметрів мережевого обладнання.
Мереже́ве обла́днання - пристрої, необхідні для роботи комп'ютерної мережі, наприклад: маршрутизатор, комутатор, концентратор, патч-панель та ін. Зазвичай розрізняють активне та пасивне мережеве обладнання.
Мета: Набуття практичних навичок налаштування мережевого обладнання. Хід роботи Розглянемо основи налаштування мережевого обладнання на прикладі маршрутизатора (роутера) TP-Link TL-WR720N. Перед підключенням маршрутизатора необхідно дотримуватися наступних вимог до середовища установки: маршрутизатор повинен знаходитися в добре вентильованому місці на віддалі від нагрівачів; пристрій не має піддаватися прямому впливу джерел сильного світла (наприклад, сонячне світло);
Маршрутиза́тор, або ро́утер (англ. router) - електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації, тобто на підставі інформації про топологію мережі та певних правил приймає рішення про пересилання пакетів мережевого рівня (рівень 3 моделі OSI) між різними сегментами мережі.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Приро́дне осві́тлення - це освітлення приміщень світлом неба (природним або денним світлом) та сонячними променями, які проникають крізь світлові отвори в зовнішніх загороджувальних конструкціях. Денне (природне) світло - теплове випромінювання Сонця, що пройшло крізь атмосферу.
навколо пристрою повинно залишатися не менше 5 см вільного простору; експлуатаційний температурний режим 0 40 градусів;
Найвища температура, досягнута за участі людини, ~ 10 трлн К (що є порівнянним з температурою Всесвіту у перші секунди його існування) була досягнута у 2010 році під час зіткнення іонів свинцю, прискорених до світлових швидкостей. Експеримент було проведено на Великому адронному колайдері.
Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.
експлуатація при відносній вологості 10 90, без утворення конденсату.
Воло́гість - міра насиченості речовини водою. У поняття вологості не входить вміст хімічно зв'язаної (конституційної), а також кристалогідратної води.
Підключення роутера доцільно здійснювати у наступній послідовності: вимкніть від живлення компютер і маршрутизатор; виберіть оптимальне місце для маршрутизатора; підключіть компютер (и) і комутатори концентратори до локальної мережі через порти LAN маршрутизатора як показано на Рис. 1. підключіть кабель до порту WAN маршрутизатора (див. Рис. 1). підключіть адаптер до відповідного роз’єму маршрутизатора, а інший його кінець вставте в розетку; увімкніть компютер і маршрутизатор. Рис.1. Встановлення апаратної частини маршрутизатора Для того, щоб потрапити у веб-інтерфейс налаштувань роутера, необхідно відкрити Ваш Інтернет браузер і в рядку адреси набрати 192.168.1.
Концентра́тор (багатопортовий повторювач; Hub; від англ. hub) - центр діяльності) - пристрій фізичного рівня, з'єднувальний компонент, до якого підключають усі комп'ютери в мережі за топологією «зірка».
Веб-інтерфейс - це сукупність засобів, за допомогою яких користувач взаємодіє з веб-сайтом або веб-застосунком через браузер. Веб-інтерфейси отримали широке поширення у зв'язку із зростанням популярності всесвітньої павутини і відповідно повсюдного розповсюдження веб-браузерів.
1 або 192.168.0.1. Далі ввести Імя користувача - admin, Пароль - admin (за умови, що роутер має заводські настройки, і його IP не змінювався). В учбових цілях скористаємося емулятором веб-інтерфейсу налаштувань для цього перейдемо за посиланням: https:www.
Емуляція (англ. emulation) - відтворення програмними або апаратними засобами або їх комбінацією роботи інших програм або пристроїв. Слово також має загальне поняття суперництва, бажання перевершити в чомусь один одного.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.
tp-link.comresourcessimulatorTL-WR720Nindex.htm Здійсніть заміну заводського пароля, щоб ніхто, крім Вас не зміг увійти в налаштування роутера. Для цього вибираємо зліва в меню System Tools (Системні інструменти) - Password (Пароль) і вводимо налаштування: Old User Name: старе імя користувача, вводимо admin Old Password: старий пароль, вводимо admin New User Name: вводимо нове імя користувача, можна залишити admin New Password: вводимо новий пароль Confirm New Password: підтверджуємо новий пароль Далі натискаємо кнопку Save. Здійсніть налаштування часу на роутері для цього вибираємо зліва в меню System Tools - Time Settings. Для налагодження підключення до Інтернет в інтерфейсі роутера необхідно зайти у вкладку Network (Мережа), меню WAN. У залежності від особливостей Вашого провайдера розглянемо різні варіанти підключення до Інтернет.
Провайдер (від англ. provider - постачальник) - компанія, постачальник будь-яких послуг.
Здійсніть налаштування PPPoE підключення, для цього: у полі Тип WAN підключення (WAN Connection Type): виберіть PPPoE Russia PPPoE; User Name (Імя користувача): ваш логін за договором Password (Пароль): ваш пароль за договором. Secondary Connection (Допоміжне підключення): Disabled (Відключено) WAN Connection Mode (Режим WAN-підключення): Connect Automatically (Автоматичне підключення) Після введення вищеперелічених налаштувань натискаємо Save (Зберегти). Інтернет налаштований. Здійсніть налаштування L2TP підключення, для цього: WAN Connection Type (Тип WAN підключення): виберіть L2TP Russia L2TP User Name (Імя користувача): ваш логін за договором Password (Пароль): ваш пароль за договором. Ставимо перемикач на Dinamic IP Server IP Address Name - адреса або імя сервера (зазначено в договорі) MTU size - поміняйте значення на 1450 або менше WAN connection mode - Connect Automatically (підключатися автоматично) Після введення вищеперелічених налаштувань натискаємо Save (Зберегти).
Перемика́ч або вимикач, іноді ту́мблер (англ. tumbler від to tumble - «гойдатися», «хитатися») - електронний компонент, електромеханічний пристрій для розмикання електричного кола або перемикання електричного струму з одного провідника на інший.
Інтернет налаштований. Здійсніть налаштування PPТP (VPN) при автоматичному отриманні локального IP адреси (DHCP) У полі Тип WAN підключення (WAN Connection Type): виберіть PPTP Russia PPTP User Name (Імя користувача): ваш логін за договором Password (Пароль): ваш пароль за договором. Вибираємо Dinamic IP address (Динамічний IP адреса). У полі Server IP Address Name ставимо адресу, вказану у Вас в договорі. WAN Connection Mode (Режим WAN-підключення): Connect Automatically (Автоматичне підключення). Після введення вищеперелічених налаштувань натискаємо Save (Зберегти). Інтернет налаштований. Здійсніть налаштування при автоматичному отриманні IP адреси (DHCP): У полі Тип WAN підключення (WAN Connection Type): виберіть Dinamic IP (Динамічний IP) Натискаємо Save (Зберегти). Інтернет налаштований. Здійсніть налаштування Wi-Fi на роутері, для цього: У бічному меню перейдіть в Wireless (Бездротовий режим). SSID1 назва вашої бездротової мережі.
Бездротова мережа - тип комп'ютерної мережі, яка використовує бездротове з'єднання для передачі даних й підключення до мережевих вузлів.
Region (Регіон): Україна. Налаштовуємо шифрування Wi-Fi.
Шифрува́ння - оборотне перетворення даних, з метою приховання інформації. Шифрування з'явилось близько 4 тис. років назад. Першим відомим зразком шифру вважається єгипетський текст, створений приблизно в 1900 р.
У бічному меню переходимо в Wireless Security (Захист Бездротового режиму): У самому низу вибираємо тип шифрування WPA-PSK WPA2-PSK PSK Password (PSK пароль): вводимо пароль на Wi-Fi мережу. Пароль не повинен бути менше 8 символів Натисніть внизу кнопку Save (Зберегти). Після збереження налаштувань буде запропоновано перевантажити роутер. Здійсніть перезавантаження машрутизатора.
Заванта́ження операці́йної систе́ми (англ. booting) - це багатокроковий процес запуску комп'ютера. Заванта́жувач операційної системи (англ. bootloader) - це програма, що виконує завантаження операційної системи.
Для цього вибираємо зліва в меню System Tools (Системні інструменти) – Reboot і натискаємо ідентичну кнопку. На основі проведеної роботи складіть звіт за шаблоном наведеним в лабораторній роботі №1.
Каталог: Metod
Metod -> Методичні вказівки для підготовки до складання комплексного вступного іспиту з англійської мови до магістратури Затвержено
Metod -> Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9 класах надруковано у Інформаційному збірнику мон, №№19-21, 2009 р
Metod -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
Metod -> Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліні "Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях"
Metod -> Технічні пристрої, що використовуються в комп'ютерній графіці
Metod -> Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних Windows Movie Maker. Створення кліпів
Metod -> Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «адмініструваннякомп’ютерних систем та мереж»


Скачати 156.5 Kb.