Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаправление подготовки 030203 «Международные экономические отношения»

Скачати 38.72 Kb.

Направление подготовки 030203 «Международные экономические отношения»
Скачати 38.72 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір38.72 Kb.

Демография

направление подготовки 6.030203 – «Международные экономические отношения»

напрям підготовки 6.030505 – «Управління персоналом та економіка праці»


 1. Як відрізняються категорії постійного та наявного населення за своїм статистичним призначенням ?

 2. Демографічна оцінка Великого переселення народів у ІV-VІ століттях.
  Велике переселення народів - у вузькому сенсі в сучасній історіографії рух племен і народів Європи у 4-6 ст. в різних напрямках, що розпочався з вторгнення племен гунів у північну частину Римської імперії (Imperium Romanum) в 375 році.


 3. Економічні та політичні передумови міграції в ХІХ-ХХ століттях.

 4. Статистична характеристика української діаспори в світі.

 5. Вплив міграції на соціальну структуру населення (на прикладі

 6. України або однієї з провідних країн світу).
  Соціальна структура - внутрішній устрій суспільства або соціальної групи, що складається з певним чином розташованих, впорядкованих частин (в групі - соціальних індивидів, осіб), що знаходяться у соціальному зв'язку, взаємодіють між собою.
  Країна Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.


 7. Як пов’язані між собою коефіцієнти демографічного навантаження та в чому їхня суть?

 8. В чому особливість побудови статево-вікової піраміди за віковим розподілом населення з нерівним інтервалом?

 9. Як на статево-віковій піраміді відбивається процес старіння населення?

 10. Який тип вікової структури населення притаманний сучасному Українському населенню?

 11. Як використовується метод відносних і середніх величин в екстенсивному аналізі процесу смертності?

 12. Чи залежить загальний коефіцієнт смертності від статево-вікового складу населення?

 13. Чи можна визначити загальний коефіцієнт смертності на підставі диференційованих коефіцієнтів?

 14. Який статистичний метод дозволяє усунути вплив вікової структури населення на спеціальні коефіцієнти смертності?
  Старіння населення Старіння населення - зсув розподілу населення за віком у бік старшого віку. Цей процес є результатом демографічних змін в характері народжуваності, смертності і частково міграції. За даними комісії ООН з питань розвитку суспільства станом на 2005 рік, старіння населення спостерігалося у всіх країнах світу крім 18.
  Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.


 15. Проблема визначення біологічно нормального віку людини.

 16. Роль історичної демографії у вивченні еволюції тривалості життя.

 17. Перехід від традиційного до сучасного типу смертності.

 18. Визначення життєвого потенціалу покоління.

 19. Джерела вивчення смертності.

 20. Проблема малюкової смертності в Україні.

Економіка та зовнішньоекономічні звязки України

направление подготовки 6.030203 – «Международные экономические отношения» 1. Економічна сутність ЗЕД країни та особливості.

 2. Фактори, що впливають на розвиток ЗЕД .

 3. Поняття зовнішньоекономічних зв’язків країн (ЗЕЗ). Основні форми ЗЕЗ.

 4. Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) господарюючих суб’єктів.

 5. Поняття об’єкту ЗЕД. Поняття суб’єкту ЗЕД. Класифікація суб’єктів ЗЕД.

 6. Принципи здійснення ЗЕД в Україн.

 7. Міжнародні принципи, що регламентують відносини між країнами світу.

 8. Функції ЗЕД.

 9. Характерні риси сучасної системи ЗЕД.

 10. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД.

 11. Види ЗЕД. Зовнішня торгівля як основний вид ЗЕД.
  Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.


 12. Критерії та показники зовнішньої торгівлі.

 13. Форми зовнішньої торгівлі.

 14. Об’єкти ЗТО. Класифікація ЗТО.

 15. Принципи здійснення ЗТО.

 16. Основні методи регулювання зовнішньоторговельних операцій. Тарифне регулювання.

 17. Сутність нетарифного регулювання. Заходи, що обмежують ЗТ.

 18. Квотування. Види квот.

 19. Поняття ліцензування. Види ліцензій.

 20. Заходи, що стимулюють ЗТ.

 21. Види товарообміну: бартерні та компенсаційні угоди.

 22. Спільне підприємництво. Форми спільного підприємництва.

 23. Створення вільних економічних зон (ВЕЗ) як вид ЗЕД.

 24. Поняття зовнішньоторговельного контракту.

 25. Основні види міжнародних контрактів.

 26. Умови контракту. Поняття обов’язкових та додаткових умов контракту.

 27. Універсальні та типові умови контракту. Типовий контракт.

 28. Структура контракту.

 29. Характеристика основних умов контракту.

 30. Зміст додаткових умов контракту.

 31. Поняття світової ціни. Класифікація цін світового ринку.

 32. Ціноутворюючі фактори.

 33. Особливості ціноутворення при укладанні ЗТК.

 34. Цінові та валютні умови ЗТК.

 35. Поняття БУП.

 36. Класифікація базисних умов.

 37. Характеристика БУП згідно «Інкотермс – 2000».

 38. Характеристика показників групи «Е» та «F».

 39. Характеристика показників групи «С».

 40. Характеристика показників групи «D».

 41. Сутність митного очищення (розмитнення) товару.

 42. Сутність поняття «послуга». Основні групи послуг.

 43. Торгово-посередницькі операції, умови і сфера їх застосування.

 44. Характеристика та класифікація посередників за обсягом повноважень. Можливості біржової торгівлі в ЗЕД.

 45. Міжнародні торги (тендери) в Україні.

 46. Регулювання посередницьких операцій в Україні.

 47. Транспортне забезпечення ЗЕД.

 48. Організація морських, залізничних, автомобільних та авіаперевезень.

 49. Основні типи спільних підприємств (СП).
  Спільні підприємства - підприємства, що базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України або іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.


 50. Способи організації СП.

 51. Мотивація створення СП. Особливості та характерні риси СП.

 52. Класифікація СП.

 53. Етапи створення СП. Фонди СПІ.

 54. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) створення СПІ.

 55. Установчі документи СПІ – статут, засновницький договір.

 56. Сутність міжнародних розрахунків.

 57. Основні способи платежу.

 58. Форми міжнародних розрахунків. Акредитив.

 59. Інкасова форма розрахунків.

 60. Розрахунки по відкритому рахунку. Авансовий платіж.

 61. Основні засоби платежу.

 62. Ризики в ЗЕДП та їх страхування. Страхування валютних ризиків.

 63. Кредитування ЗЕДП та його види.

 64. Поняття міжнародного комерційного кредиту.

 65. Сутність банківського кредитування ЗЕД.

 66. Система оподаткування ЗЕД в Україні.

 67. Порядок відшкодування ПДВ при здійсненні ЗЕД.

 68. Основні види податкових пільг суб’єктам ЗЕД.
  Пода′ткові пі́льги (англ. Tax Benefits) - переваги, що надаються окремим платникам податків, включаючи можливість не сплачувати податок або сплачувати його у меншому розмірі. Норми законодавства, що визначають підстави, порядок і умови застосування пільг з податків і зборів, не можуть мати індивідуального характеру.Скачати 38.72 Kb.

 • Великого переселення народів
 • Зовнішня торгівля