Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНапрями сторін горизонту можна визначити

Скачати 60.44 Kb.

Напрями сторін горизонту можна визначити
Скачати 60.44 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір60.44 Kb.

2.4. Способи визначення напрямів на сторони горизонту

Напрями на сторони горизонту взаємопов’язані між собою. Якщо відомий хоча б один з них, наприклад, на північ, то в протилежному напряму буде південь, праворуч — схід, а ліворуч — захід.


Напрями сторін горизонту можна визначити:
а) за компасом;
б) за розташуванням Сонця;
в) за Сонцем і годинником;
г) за розташуванням Місяця;
д) за Місяцем і годинником;
е) за Полярною зіркою;
є) за різними ознаками місцевих предметів.
Компас і користування ним. На озброєнні в підрозділах Сухопутних військ є компас Адріанова (рис. 2.1) і компас артилерійський АК (рис. 2.2). Основними частинами компаса є насаджена на вістря сталевої голки магнітна стрілка, шкала, візирний пристрій, гальмо, корпус. У компаса Адріанова шкала нерухома, повертається візирний пристрій (цілик і мушка), шкала за ходом годинникової стрілки оцифрована в градусній мірі з ціною поділки 30.
Поля́рна зоря (α Малої Ведмедиці) - досить яскрава зоря, розташована поблизу Північного полюсу світу. Надгігант спектрального класу F7Ib, видима зоряна величина +1,97m, відстань від Сонця - 433 світлових роки.
Годинник (арх.: дзиґа́р, дзиґарі́) - пристрій для вимірювання часу.


компас адріанова фото

Рис. 2.1. Компас Адріанова:
1 — корпус; 2 — шкала (лімб); 3 — магнітна стрілка;
4 — візирний пристрій (мушка і цілик); 5 — покажчик відліків;6 — гальмо

Рис. 2.2. Артилерійський компас (АК):

1 — корпус компаса;2 — корпус лімба;3 — кутомірна шкала (лімб);

4 кришка з дзеркальцем (а), вирізом (б) для візу-вання, защіпкою (в);
5 — магнітна стрілка; 6 — виступ гальма стрілки.

Для перевірки компас встановлюють у горизонтальному поло-женні на який-небудь предмет і відпускають гальмо. За-пам’ятовують відлік за кінцем стрілки і металевим предметом відводять стрілку в сторону. Металевий предмет забирають — стрілка повинна вказати попередній відлік. Якщо відлік відрізняється більш ніж на одну поділку — компас несправний (розмагнічена стрілка або затуплена голка).


Не рекомендується працювати з компасом під час грози, поблизу електричних проводів високої напруги і поблизу металевих предметів.
Електри́чний про́від або ж в розмовній мові просто провід - металевий провідник з одного або кількох дротів, що утворюють струмопровідні жили.

Завдання, які вирішуються за допомогою компаса:


а) визначення напрямів на сторони горизонту;
б) знаходження магнітних азимутів напрямів;
в) знаходження напрямів за відомими магнітними азимутами;
г) вимірювання кутів на місцевості і за картою.
Визначення напряму на сторони горизонту за компасом виконують таким чином. Мушку візирного пристрою ставлять на нульову поділку шкали (північ), а компас — горизонтально. Потім відпускають гальмо магнітної стрілки і повертають компас так, щоб північний її кінець збігся з нульовим відліком. Після цього, не змінюючи положення компаса, візуванням через цілик і мушку запам’ятовують віддалений орієнтир, який використовується для вка-зання напряму на північ.
Магнітний азимут — горизонтальний кут від північного кінця стрілки компаса до напрямку на орієнтир (ціль), що вимірюється за ходом годинникової стрілки від 00 до 3600. Щоб визначити зворотній азимут (азимут повернення), необхідно від визначеного магнітного азимута відняти 1800, а якщо його значення менше 1800 — то додати 1800.
Визначення напряму на сторони горизонту за знаходженням Сонця.
На різних етапах розвитку цивілізації людство використовувало сонячні, зоряні, водяні, вогневі, пісочні, колісні, механічні, електричні, електронні й атомні годинники.
При відсутності компаса або в районах магнітних аномалій сторони горизонту можна приблизно визначити за Сонцем. У Північній півкулі Сонце сходить влітку на північному сході, а заходить на північному заході.
Півні́чна півку́ля - частина Землі, розташована на північ від екватору. У Північній півкулі розташовуються Північна Америка, Євразія та частини Південної Америки, Африки та Океанії.
Тільки двічі на рік Сонце сходить на сході та заходить на заході — в дні весняного (21 березня) та осіннього рівнодення (23 вересня).
Прийнято вважати, що Сонце у визначений час доби знаходиться на сторонах горизонту (табл. 2.1):

Т а б л и ц я 2.1

сторона горизонту

Над територією України Сонце знаходиться на півдні у найвищій точці над горизонтом (у зеніті) в полудень, при цьому тіні від місцевих предметів мають найменшу довжину в напрямку на північ.

Рівноде́ння - момент часу, у який центр сонячного диску у своєму видимому русі екліптикою перетинає небесний екватор. У дні рівнодення тривалість дня на всій Землі, крім районів земних полюсів, майже дорівнює тривалості ночі.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
З переміщенням Сонця тіні зміщаються на схід. Так, якщо відмітити положення кінця тіні від якогось предмета, а через деякий час відмітити нове положення кінця тіні цього ж предмета, то ми набудемо напрямок на схід (від другого до першого — захід).


Визначення напряму на сторони горизонту за Сонцем і годинником. Знаючи, що Сонце здійснює по небосхилу свій видимий шлях зі сходу на захід за ходом годинникової стрілки з кутовою швидкістю 150 за годину, можна визначити сторони горизонту за Сонцем та годинником у будь-який час дня.
Напрямок руху стрілок годинника «за годинною стрілкою» й «проти годинної стрілки» використається для вказівки напрямку кругового руху.
Кутова́ шви́дкість - відношення зміни кута при обертанні до відрізку часу, за який ця зміна відбулася.

Годинник установлюють так, щоб годинна стрілка була спрямована на Сонце (положення хвилинної стрілки при цьому не враховується). Кут між годинною стрілкою та напрямком на цифру 1 (влітку — на цифру 2) на циферблаті годинника ділять навпіл — це і буде напрямок на південь. У протилежній стороні буде північ. До півдня ділять навпіл ту дугу (кут), яку годинна стрілка має пройти до 13 (14) години (рис. 2.3,а), а після півдня — ту дугу (кут), яку вона пройшла після 13 (14) години (рис. 2.3,б).
Визначення напрямів на сторони горизонту за Місяцем. За Місяцем сторони горизонту визначають більш точно, коли видно весь його диск. Повний Місяць у будь-який час знаходиться в стороні, протилежній Сонцю.
Повний Місяць, повня - фаза Місяця, при якій різниця екліптичних довгот Сонця та Місяця дорівнює 180°. Іншими словами, Земля розташована між Сонцем та Місяцем, і тому з неї видно лише освітлений його бік.
Різниця в часі їх місцезнаходження складає 12 годин. Ця різниця на циферблаті годинника не видима, оскільки о 1 годині та о 13 годині взимку (відповідно о 2 годині та 14 годині влітку) годинна стрілка буде знаходитися на одному місці. Тому сторони горизонту визначають таким же чином, як і за Сонцем.

визначення сторін горизонту за сонцем та годинником

Рис. 2.3. Визначення сторін горизонту за Сонцем та годинником:
а — до полудня; б — після полудня

Визначення напрямів на сторони горизонту за Місяцем і годинником. Якщо Місяць неповний, то слід визначити кількість «видимих» годин (повний Місяць знаходиться в протилежній стороні від Сонця і різниця складає 12 годин) і знак ( або -). До часу спостереження необхідно додати (відняти) кількість «видимих» годин і отримати той час, коли на місці Місяця знаходилося б (буде знаходитись) Сонце. Спрямувавши на видиму частину Місяця вирахувану цифру циферблату годинника, потрібно вважати, що це не Місяць, а Сонце, і визначити напрям на південь.


Наприклад, час спостереження 5 г. 30 хв. (рис. 2.4). Видима частина диску Місяця в поперечнику складає за оцінкою на око де-сять шостих частин, або 10 годин. Місяць відходить. Отже, Сонце буде знаходитись у тому напрямі, де в даний час знаходиться Місяць, о 15 г. 30 хв. (5:30 10:00=15:30), тобто годинник покаже 3 г. 30 хв. Спрямовуємо цифру 3:30 на циферблаті годинника на Місяць. Кут між цифрами 3:30 і 1 ділимо навпіл і знаходимо напрям на південь. Щоб не помилитися, коли брати різницю, а коли суму, користуються правилом, яке показано на рис. 2.4.

визначення сторін горизонту за місяцем і годинником

Рис. 2.4. Визначення сторін горизонту за Місяцем і годинником

Визначення напрямів на сторони горизонту за Полярною зіркою. Полярна зірка завжди знаходиться на півночі. Вночі на безхмарному небі її легко знайти за сузір’єм Великої Ведмедиці. Крізь дві крайні зірки ковша Великої Ведмедиці потрібно подумки провести пряму лінію та відкласти на ній п’ять відрізків, що дорівнюють відстані між крайніми зірками ковша.

Пряма́ - одне з основних понять геометрії. При систематичному викладі геометрії пряма лінія зазвичай приймається за одне з вихідних понять, яке лише опосередковано визначається аксіомами геометрії. Якщо основою побудови геометрії служить поняття відстані між двома точками простору, то пряму лінію можна визначити як лінію, шлях уздовж якої дорівнює відстані між двома точками.
У кінці п’ятого відрізка буде знаходитися Полярна зірка Малої Ведмедиці (рис. 2.5). За яскравістю вона приблизно дорівнює зіркам Великої Ведмедиці. Полярна зірка може служити надійним орієнтиром для дотримання напрямку руху, оскільки її положення на небосхилі зі зміною часу практично не змінюється. Точність визначення напряму за Полярною зіркою складає 2−30.знаходження полярної зірки на небосхилі

Рис. 2.5. Знаходження Полярної зірки на небосхилі

Визначення сторін горизонту за різними ознаками місцевих предметів. Цей спосіб менш надійний, ніж вищезгадані, тому користуватися ним слід лише у виняткових випадках (немає компаса, район магнітної аномалії, в умовах обмеженої видимості).


Більшість ознак обумовлені розміщенням місцевих предметів по відношенню до Сонця (рис .2.6), а саме: — кора великих дерев грубіша на північній стороні; тонша, еластичніша (у берези — світліша) — на південній; — у сосни повторна (бура, потріскана) кора на північній стороні підіймається вище по стовбуру;

Рис. 2.6. Визначення сторін горизонту за різними ознаками місцевих предметів (стрілками показано напрям на північ)визначення сторін горизонту за різними ознаками місцевих предметів (стрілками показано напрям на північ)

— дерева, каміння, черепичні та шиферні дахи раніше та густіше покриваються лишаями та грибками з північної сторони; — на деревах хвойних порід смола рясніше накопичується з південної сторони;
Хво́йні (Pinophyta, Pinopsida) - найчисельніші й найрозповюдженіші сучасні голонасінні рослини. Це підвідділ та клас відділу Streptophyta царства Зелені рослини. Це найпоширеніші представники даного відділу царства рослин, що мають найбільше економічне значення.
 — мурашники розташовуються з південної сторони дерев, пнів та кущів; крім того, південний схил мурашників пологий, а північний крутий; — весною трава з південної сторони великого каміння, стовбурів дерев, на південних галявинах лісу вища та густіша, а влітку, під час довгої спеки, трава залишається більш зеленою з північної сторони цих предметів; — ягоди та фрукти скоріше дозрівають (червоніють, жовтіють) з південної сторони; — сніг швидше розтає на південних схилах; внаслідок цього на снігу утворюються зазубрини — шипи, направлені на південь; — просіки в лісових масивах частіше прорубуються за лінією північ-південь або захід-схід, лісові квартали нумеруються з заходу на схід; — вівтарі православних церков звернені на схід, а головні входи розташовані з західної сторони;
Ліс - це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварини, мікроорганізми та інші природні компоненти, що в своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на навколишнє середовище.
Православ'я або Православне християнство - збірний термін, який включає в себе Православну церкву та Давньосхідні православні церкви.
 — вівтарі католицьких церков (костьолів) звернені на захід; — припіднятий кінець нижньої поперечини хреста церков звер-нений на північ.


Скачати 60.44 Kb.

  • Магнітний азимут