Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчальна програма кредитного модуля

Скачати 81.69 Kb.

Навчальна програма кредитного модуля
Скачати 81.69 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 08.05.2017
Розмір 81.69 Kb.
  1   2


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Директора ФТІ

_____________Литвинова Т.В.

«___» ___________2009р.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ
Вступ до інформаційної безпеки”
для напряму підготовки (спеціальностей)

6.170101


“Безпека інформаційних і комунікаційних систем”

Програму рекомендовано

кафедрою інформаційної безпеки


Заступник завідувача кафедри

_____________ Южакова Г.О.

«___» ___________2009р.

Київ 2009


І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Будь-які інформаційні ресурси, незалежно від того, чи є вони власністю держави, суспільства в цілому, або окремих організацій чи фізичних осіб, являють визначену цінність. Відповідно, інформаційні ресурси вимагають захисту від різних впливів, які можуть призвести до зниження їхньої цінності.

Наприкінці XX сторіччя фактично здійснилася чергова технічна революція, яка стосувалась саме нових технологій підготовки, зберігання, пошуку, обробки та розповсюдження інформації.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Мова йде про застосування для цього комп’ютерної техніки, яка стала масовою і загальнодоступною, а також про об’єднання комп’ютерів у мережі, які досягли глобального масштабу. В результаті виникли і набули поширення розподілені інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) на основі яких створюють системи, які отримали назву інформаційно-комунікаційних систем (ІКС).

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на всі сфери життя людини і розвитку суспільства стає все більш жорстким, його вже можна сприймати як найвагоміший виклик сучасного етапу цивілізації. Сьогодні світ переживає період, коли накопичено колосальний об’єм знань, що дозволяє перейти до здійснення революційних технологічних рішень. Найрозвиненіші держави світу реагують на виклики часу підвищуючи рівень вимог до освіченості і креативності людини – і як наслідок – міжнародної конкурентоздатності країни.

Вагомою складовою інформаційно – комунікаційних технологій є технології інформаційної безпеки, яки, в свою чергу, базуються на загальних принципах інформаційної безпеки Саме оглядовим питанням інформаційної безпеки присвячено навчальну дисципліну «Вступ до інформаційної безпеки».

Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).

Дисципліна вимагає знань з основ інформатики, елементів побудови сучасних обчислювальних мереж.  1   2


Скачати 81.69 Kb.

2021