Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Сторінка1/32
Дата конвертації13.03.2017
Розмір2.88 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Міністерство освіти і науки України

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут філології

Олена ЯРОВА

Наталя ПАНОВА

Ірина КАЛЮЖНА

Ірина ШКОЛА

Оксана ХАЛАБУЗАР
АНГЛІЙСЬКА МОВА

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС
ЧАСТИНА II

Ніжин


Видавництво “Аспект-Поліграф”

2008


УДК 811.111(075.8)

ББК 81.2-923

А 64
Рецензенти:

доктор філологічних наук, професор Ю.А.Зацний

(Запорізький національний університет)

доктор філологічних наук, професор Ш.Р.Басиров

(Донецький національний університет)

доктор філологічних наук, професор В.А. Зарва

(Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1.4 / 18 – Г – 2341 від 12.11.2008 р.)
Рекомендовано до друку ухвалою Вченої ради Інституту філології

Бердянського державного педагогічного університету

(протокол №3 від 27.10.2008 р.)


А 64

Англійська мова. Кредитно-модульний курс: Навчальний посібник для студентів // Колектив авторів за заг. ред. О.Б. Ярової: О.Б. Ярова, Н.Ю. Панова, І.В. Калюжна, І.В. Школа, О.А. Халабузар. – Ніжин: “Аспект-Поліграф“, 2008. – 356 с.
ISBN
Метою навчального посібника є формування професійної комунікативної компетенції студентів педагогічного ВНЗ на рівні володіння мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра.

Посібник містить матеріали практичних занять (залікові кредити 5-9), лексико-граматичні тести, контрольні завдання, навчальні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи (тексти для професійного читання та завдання).

Посібник адресовано студентам немовних спеціальностей, викладачам вищих навчальних закладів.УДК 811.111(075.8)

ББК 81.2-923
ISBN © О.Б. Ярова, 2008

© Н.Ю. Панова, 2008

© І.В. Калюжна, 2008

© І.В. Школа, 2008

© О.А. Халабузар, 2008

© С.К.Акімов, оформлення серії, 2008


АНГЛІЙСЬКА МОВА

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС


1.

Код і назва

напряму підготовки фахівців0101 “Педагогічна освіта”

2.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

3.

Спеціальності

6.010100 “Дошкільне виховання”,

“ПМСО. Музика”,

“ПМСО. Хореографія”,

“ПМСО. Фізична культура”,

“Соціальна педагогіка”


4.

Курс, семестр, форма навчання

I-II курси, I-IV семестри,

денна форма навчання5.

Кількість кредитів

Загальна кількість годин

Аудиторна робота:


  • практичні

  • самостійна робота

  • індивідуальна робота (творчі роботи, реферати, навчальні проекти)

  • контрольні заходи

9 кредитів

324 години


144 години

144 години

90 годин

54 години


36 годин

6.

Кількість змістових модулів

18

7.

Тижневих годин

2

8.

Вид контролю

Іспит


ЗМІСТ
Пояснювальна записка 9

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ №5 11

РОЗДІЛ І. ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ №5 11

РОЗДІЛ II. ЗМІСТ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ №5 12

РОЗДІЛ IІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 12

Практичне заняття №1 (2 години) 12

Практичне заняття №2 (2 години) 18

Практичне заняття №3 (2 години) 27

Практичне заняття №4 (2 години) 35

Практичне заняття №5 (2 години) 44

Практичне заняття №6 (2 години) 49

Практичне заняття №7 (2 години) 57

Практичне заняття №8 (2 години) 65

РОЗДІЛ ІV. ТЕСТИ 69

РОЗДІЛ V. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ 71

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ №6 73

РОЗДІЛ І. ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ №6 73

РОЗДІЛ ІІ. ЗМІСТ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ №6 74

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 74

Практичне заняття №1 (2 години) 74

Практичне заняття №2 (2 години) 80

Практичне заняття №3 (2 години) 87

Практичне заняття №4 (2 години) 92

Практичне заняття №5 (2 години) 98

Практичне заняття №6 (2 години) 105

Практичне заняття №7 (2 години) 111

Практичне заняття №8 (2 години) 117

РОЗДІЛ IV. ТЕСТИ 120

РОЗДІЛ V. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ 124

РОЗДИЛ VI. СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ (КРЕДИТ №5, №6) 125

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ №7 131

РОЗДІЛ І. ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ №7 131

РОЗДІЛ ІІ. ЗМІСТ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ №7 132

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 132

Практичне заняття №1 (2 години) 132

Практичне заняття №2 (2 години) 137

Практичне заняття №3 (2 години) 142

Практичне заняття №4 (2 години) 146

Практичне заняття №5 (2 години) 153

Практичне заняття №6 (2 години) 158

Практичне заняття №7 (2 години) 164

Практичне заняття №8 (2 години) 168

РОЗДІЛ ІV. ТЕСТИ 171

До практичного заняття №7 173

РОЗДІЛ V. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ 173

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ №8 175

РОЗДІЛ І. ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ №8 175

РОЗДІЛ II. ЗМІСТ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ №8 176

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 176

Практичне заняття №1 (2 години) 176

Практичне заняття №2 (2 години) 183

Практичне заняття №3 (2 години) 189

Практичне заняття №4 (2 години) 195

Практичне заняття №5 (2 години) 200

Практичне заняття №6 (2 години) 207

Практичне заняття №7 (2 години) 216

Практичне заняття №8 (2 години) 222

РОЗДІЛ ІV. ТЕСТИ 226

РОЗДІЛ V. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ 230

РОЗДИЛ VI. СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ (КРЕДИТ № 7, № 8) 231

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ №9 235

РОЗДІЛ I. ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ №9 235

РОЗДІЛ II. ЗМІСТ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ №9 236

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 236

Практичне заняття №1 (2 години) 236

Практичне заняття №2 (2 години) 241

Практичне заняття №3 (2 години) 246

Практичне заняття №4 (2 години) 250

Практичне заняття №5 (2години) 254

Практичне заняття №6 257

Практичне заняття №7 262

Практичне заняття №8 268

РОЗДІЛ ІV. ТЕСТИ 273

РОЗДІЛ V. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ 276

ТЕКСТИ ДЛЯ ЧИТАННЯ ЗА ФАХОМ 278

ЛІТЕРАТУРА 333

Каталог: sites -> bdpu.org -> files
files -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
files -> Sekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12
files -> Пояснювальна записка Програма з комп’ютерних технологій складена на основі типової програми для загальноосвітніх навчальних закладів універсального профілю з предмету «Інформатика»
files -> Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни "Німецька мова та література з методиками викладання"
files -> Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32  • АНГЛІЙСЬКА МОВА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС ЧАСТИНА II
  • Ю.А.Зацний
  • Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4 / 18 – Г – 2341 від 12.11.2008 р.)
  • УДК 811.111(075.8) ББК 81.2-923 ISBN
  • АНГЛІЙСЬКА МОВА К РЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС