Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
Сторінка1/35
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.81 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Висвітлено основи оформлення друкованих видань з урахуванням їхнього призначення, змісту, категорії читачів та забезпечення навичок технічного редагування на всіх етапах проходження видання. Описано рекомендації щодо складання і верстання текстових та ілюстративних елементів видань, правильності застосування шрифтів, вибору формату сторінки складання, використання коректурних знаків і практичного підрахунку обсягів видань, а також вибору матеріалів для друкування тиражу видання.

Для студентів Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", що навчаються за спеціальністю "Видавнича справа та редагування".

Може бути використаний студентами інших вищих навчальних закладів, які навчаються за цією спеціальністю, фахівцями поліграфічних підприємств, друкарень, користувачами комп'ютерних видавничих систем.

ISBN 966-8318-29-3

СМ. ЯРЕМА

ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ

Допущено Міністерством освіти і науки України

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів,

що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»

Київ


Університет «Україна» 2007

УДК 655 (075.4) ББК76.17 Я 72

Рецензенти: др-р філол. наук, проф.Р. Іванченко

(Національний технічний університет України "КПІ"); д-р техн. наук, проф. Б. Дурняк, доц. В. Сава (Українська академія друкарства)

Редактори: канд. філолог.наук, доц. О. Пазяк;В.Хміль;В. Моргунюк

Ярема С.М.

Я 72 Технічне редагування: Навч. посіб. - К.: Ун-т "Україна", 2007. — 304 с: 32 іл, ISBN 966-8318-29-3

Висвітлено основи оформлювання друкових видань з урахуванням їхньої призначеності, змісту, категорії читачів та забезпечення навичок технічного редагування на всіх етапах проходження видання. Описано рекомендації щодо складання і верстання текстових та ілюстраційних елементів видань, правильності застосовування шрифтів, вибирання формату сторінки складовими, використовування коректурних знаків і практичного підраховування обсягів видань, а також вибирання матеріалів для друкування тиражу видання.

Термінологію і стиль викладу навчального посібника приведено у відповідність до вимог ДСТУ 3966.

Для студентів Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", що навчаються за спеціальністю "Видавнича справа та редагування". Може бути використаний студентами інших вищих навчальних закладів, які навчаються за цією спеціальністю, фахівцями поліграфічних підприємств, друкарень, користувачами комп'ютерних видавничих систем.УДК 655 (075.4) ББК 76.17

ISBN966-8318-29-3 О С.М. Ярема, 2003ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 9

ВСТУП , 11

Розділ 1. АВТОРСЬКІ ТА ВИДАВНИЧІ ТЕКСТОВІ ОРИГІНАЛИ


 1. Оригінали для поліграфічних видань 16

 2. Класифікація авторських і видавничих текстових оригіналів 18

 3. Авторські текстові оригінали 19
 1. Склад авторського текстового оригіналу 19

 2. Оформлювання титулу та нумерування сторінок 19

 3. Основні вимоги до авторського текстового
  машинописного оригіналу 19
 1. Авторський текстовий надрукований оригінал для
  перевидання без змін (повторний) 22

 2. Авторський текстовий надрукований оригінал для
  перевидання зі змінами 22

 3. Роздруки цифрового та текстового матеріалів, виконані

на алфавітно-цифровому друкувальному пристрої 23

1.3.7. Авторський текстовий рукописний оригінал 23 1. Авторські зображальні оригінали 24

 2. Видавничі текстові оригінали 25

 3. Технічне редагування видавничого оригіналу 28

 4. Видавничо-поліграфічне оформлювання

і розмічання видавничих текстових оригіналів 31

 1. Документація, що супроводжує видавничі текстові оригінали ... 33

 2. Правила здавання та приймання видавничих текстових оригіналів... З З

Розділ2. ОСНОВНІ ДАНІ ПАСПОРТА ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ОФОРМИ ВИДАНЬ

 1. Формати паперу і формати видань 35

 2. Сторінка складовини. Формати сторінок складовини,

їх визначання і розраховування 38

2.3. Шрифти та їх класифікація 41 1. Короткі історичні відомості про розвиток шрифтів 41

 2. Класифікація шрифтів 45

 3. Електронні (комп'ютерні) шрифти 51

 4. Властивості шрифтів 53

 5. Вибирання шрифту 55

2.4. Обсяг видання 56

2.4.1.Фізичний друкарський і паперовий аркуші..... 57 1. Умовний друкарський аркуш 58

 2. Авторський аркуш 59

 3. Обліково-видавничий аркуш 60

 4. Тираж і кількість аркушів у виданні 61

 5. Місткість друкарського аркуша та її коефіцієнт 61

Розділ 3. ОСНОВНІ ЕТАПИ ОФОРМЛЮВАННЯ ТА ОПРАЦЬОВУВАННЯ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЕЛЕМЕНТІВ

ЗОВНІШНЬОЇ ОФОРМИ І ТИТУЛІВ ВИДАНЬ. СУЧАСШКОМП'ЮТЕРШ ВИДАВНИЧІ СИСТЕМИ

3.1. Організування редакційно-видавничого процесу у видавництві

та випускання друкової продукції на поліграфічному підприємстві 63


 1. Формування задуму та плану оформи видання 64

 2. Основні етапи оформлювання та опрацьовування тексту .. 68

 3. Редакційно-технічне готування видань. Основні вимоги

до оформи видань і критерії оцінювання їхньої якості... 70

3.1.4. Основні вимоги до поліграфічного відтвору тексту 70

3.2. Робота над оригіналами елементів зовнішньої оформи видань 72


 1. Оформлювання суперобкладинок і футлярів 72

 2. Оформлювання обкладинок і палітурок 74

 3. Розмічання складної обкладинки (палітурки) 88

3.3. Робота над оригіналами титулів 89

3.3.1. Верстання та розмічання авантитулу, колонтитулу

і фронтиспіса 91

3.3.2. Верстання та розмічання звороту титульної сторінки 95 1. Традиційне додрукарське готування видання 96

 2. Сучасні комп'ютерні видавничі системи 96

Розды4. РОБОТА ТЕХНІЧНОГО РЕДАКТОРА НАД ІЛЮСТРАЦІЯМИ

 1. Загальний хід роботи 106

 2. Попереднє розмічання авторських ескізів 107

 3. Розмічання ілюстрацій 109

 4. Робота над оригіналами підписів до ілюстрацій 112

Розділ 5. ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ І ВЕРСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ СТОРІНОК ВИДАННЯ

5.1. Технологічні параметри складання та технологія верстання

сторінок 114


 1. Технологічні параметри складання 114

 2. Абзацні відступи 115

 3. Відбивки та виокремили 116

 4. Інтерліньяж 117

 5. Кернінг 117

 6. Технологія верстання сторінок 117

 7. Особливості складання простого й ускладненого текстів.. 120
  5.2.Робота над оригіналами початкових і кінцевих сторінок 12]

5.3. Робота над заголовками 123

 1. Особливості складання заголовків 123

 2. Призначеність заголовків у виданні та їхній склад 124

 3. Способи оформлювання заголовків 126

 4. Шрифтове оформлювання заголовків 128

 5. Композиційне оформлювання заголовків 131

 6. Розмічання заголовків 132
 1. Робота над виокремлюванням у тексті 134

 2. Робота над додатковими текстами 138
 1. Анотація 139

 2. Посвята 139

 3. Епіграф 140

 4. Передмови... 141

 5. Примітки 142

 6. Післямова тазавершальна стаття 144

 7. Покажчики 144

 8. Бібліографічні списки 145

 9. Додатки , 145
 1. Оглав 146

 2. Випускові дані 147

5.6. Робота над оригіналами таблиць і виводів 147

 1. Особливості складання таблиць і виводів 147

 2. Складання заголовкової частини таблиці та виводу ]49

 3. Складання боковика таблиці та виводу 150

 4. Складання прографки таблиці та виводу 151

 5. Складання шпальтових і розгорнутих таблиць 153

 6. Формат складовини текстових даних у стовпчиках таблиці 154

 7. Особливості оформлювання виводів.... 154

5.7. Робота над оригіналами формул 155

 1. Особливості складання формул 155

 2. Вимоги до написання математичних і хімічних формул

в авторських та видавничих текстових оригіналах 157

 1. Складання символів, цифр, знаків і скоротан 161

 2. Складання індексів і показників степеня 163

 3. Складання дужок і приставних знаків 163

 4. Складання математичних формул із переносами 165

 5. Складання структурних хімічних формул 165
 1. Формульні тексти 166

 2. Акцидентне складання 167

5.10. Оформлювання текстів довідкової призначеності 168

 1. Отав 168

 2. Колонцифри 170

5Л0.3.Колошигули,колонлінійки 171

5.10.4. Сигнатура 172

5.10.5.Норма 173

5.11. Способи оформлювання і правила розмічання віршового тексту 173 1. Вибирання сторінки складовини віршового тексту 175

 2. Розташовування віршів на сторінках складовини 176

 3. Верстання віршових текстів 178

 4. Складання і компонування заголовків, колонцифр та
  додаткових текстів у віршових виданнях 179

 5. Особливості розмічання віршових текстів 179
 1. Драматичний текст 180

 2. Технологічна специфікація для верстання книжок

і журналів. Видавнича специфікація 181

Розділ 6. РОБОТА НАД ПРОБНИМИ ВІДБИТКАМИ

 1. Робота над гранками та ілюстраційними відбитками 186

 2. Робота над версткою, звіркою, чистими аркушами,
  сигнальним примірником та оцінювання якості

випущеного видання 189

 1. Роботанад версткою 189

 2. Робота над звіркою 199

6.2.3.Підписування видання додрукування 200

 1. Робота над чистими аркушами і сигнальним
  примірником 203

 2. Оцінювання якості випущеного видання 204

Розділ 7. ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ ЖУРНАЛУ ТА ГАЗЕТИ

7.1. Технічне редагування журналу 206 1. Класифікація та особливості оформлювання журналів 207

 2. Загальні технічні вимоги 208

7.1.3. Робота над текстовим журналом 215

7.2. Технічне редагування газети 219 1. Вимоги до оригіналів 220

 2. Вимоги до поліграфічного викону газет 221

7.3. Критичні дефекти, за якими бракують примірник газети 223

Розділ 8. РОБОТА ТЕХНІЧНОГО РЕДАТКОРА
НАДНЕКНИЖКОВИМИ ВИДАМИ ДРУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 224

ПІСЛЯМОВА 227

Список використаної та рекомендованої літератури 230

ДОДАТКИ 233Додаток 1. Зразок оформи титульної сторінки 233

Додаток 2. Зразок оформи звороту титульної сторінки 234

ДодатокЗ. Видавнича специфікація 235

Додаток 4. Коректурні знаки згідно з ГОСТ 7.62 -90 242

Додаток 5. Пропорції основних форматів видань

після обрізання із трьох боків 247Додаток 6. Формати сторінок складовини, рекомендовані розміри

розкладки і берегів книжкових видань 248Додаток 7. Побудова типового розвороту за допомогою даних дод. 6 для книжкового видання форматом 84 χ 108/32

за другим варіантом його оформи 251Додаток 8. Кількість рядків у сторінці складовини 252

Додаток 9. Розрахунок розмірів берегів у виданні, розкладки в його

корінці та головці 254Додаток 10. Вигляд шрифту гарнітури Times різних кеглів прямої

накреслини 255Додаток 11. Зразок макета суперобкладинки для книжкового

видання форматом 84x108/32 256Додаток 12. Зразок макета оправи № 7, виготовленого за допомогою

даних дод. 6 для формату 60 χ 84/16 за товщини книжкового

блока 100 мм (у товщині блока враховано товщину двох

картонних боковин) 257Додаток 13. Розміри мальовничого поля боковин обкладинок типів

1 і4та палітурок типів 5...7 (вертикальний книжковий варіант).. 258Додаток 14. Початкова сторінка... 260

Додаток 15. Схема і розміри макета занотованої картки

для книжкових видань форматом 84x108/32 261Додаток 16. Розміри занотованих карток для видань із форматом складовини менш як 5'/2кв. і зразок макета занотованої

картки 261Додаток 17, Сторінка складовини з виносками 262

Додаток 18. Варіант верстання випускових даних видання 263

Додаток 19. Варіанти верстання таблиць 264

Додаток 20. Сторінка видання з колонтитулом, колонлінійками,

колонцифрою, нормою та сигнатурою 265Додаток 21. Колонцифри сторінок, на яких ставлять норму і

сигнатуру, а також сигнатуру з зірочкою 266Додаток 22. Варіанти оформи вільного вірша 267

Додаток23. Варіанти верстання драматичного тексту 268

Тлумачний словник термінів видавничої та поліграфічної справи 269ПЕРЕДМОВА

За останні роки процеси готування та видавання друкових засобів масової інформації зазнали і далі зазнають значних змін.

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Особливо це стосується видавничого процесу готування й опрацьовування авторських оригіналів, де ця робота сьогодні неможлива без сучасних комп'ютерних видавничих систем (КВС), які на основі електроніки, комп'ютерної і лазерної техніки зреволюціонували цей процес. Розвиток КВС дуже впливає також на суміжні видавничо-поліграфічні процеси. Кардинальні зміни торкнулися друкарських процесів й устатковання. Це відбилося в появі цифрових технологій друкування не тільки для кольорових комп'ютерних принтерів, а й серійних друкарських машин. У таких машинах фактично відбулося чи то зрощення друкарських і формних процесів, чи то перенесення формних процесів у друкарську машину. Завдяки цим змінам стала можлива персоналізація кожного відбитка.

Видавнича сфера - це сфера суспільних відносин, що поєднує організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створюванням, вироблянням та розповсюджуванням видавничої продукції.

Складники видавничої справи такі: • видавнича діяльність - сукупність організаційних, творчих, виробничих
  заходів, спрямованих на готування і випускання у світ видавничої продукції;

 • виробляння видавничої продукції - виробничо-технологічний процес
  відтворювання замовленим тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи
  іншими технічними засобами;

 • розповсюджування видавничої продукції - її доведення до споживача як
  через торговельну мережу, так і іншими способами.

У створюванні видавничої та іншої друкової продукції бере участь значний колектив: автор, фаховий редактор, художник, технічний і художній редактори, художник-графік, коректор, працівники друкарні та інші спеціалісти.

Яка ж роль технічного редактора в цьому колективі? Він повинен запроектувати образ майбутнього видання чи іншого виду друкової продукції і перевести цей проект у систему умовних познак та макетів, які будуть зрозумілі працівникам друкарні. Останні відповідно до вказівок технічного редактора повинні виконати цей проект.

Про характер і способи роботи технічного редактора і йтиметься у цьому виданні.

Навчальний посібник складається з восьми розділів, 23 додатків та короткого словника видавничо-поліграфічних термінів. Термінологію і стиль викладу навчального посібника узгоджено з публікаціями [43-46].

Зміст та обсяг посібника зорієнтовано на самостійну, але контрольовану, роботу студентів. Він може бути корисний працівникам видавничо-поліграфіч­ного комплексу галузі.

Щиру вдячність за цінні поради і зауваги автор висловлює рецензентам -д-ру філол. наук, проф., дійсному члену Академії інженерних наук (АШ) України, зав. кафедри редагування та видавничої справи видавничо-поліграфічного факультету Національного технічного університету України (НТУУ) "Kill" Р.Г. Іванченку; д-ру техн. наук, проф., зав. кафедри КМТ Української академії друкарства (УАД) Б.В.

Украї́нська акаде́мія друка́рства (до 1994 р. - Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова) - єдиний в Україні автономний вищий навчальний заклад, який готує фахівців для видавничої справи та друкарства.
Дурняку; доц. кафедри книжкової графіки та дизайну друкованої продукції УАД В.І. Саві.

Автор глибоко вдячний всім, хто надавав допомогу у процесі готування видання до друкування, насамперед: Т.В.Саенко, директору видавництва "Університет "Україна" та Марині Задічскі, студентці 2-го курсу університету "Україна" - за готування текстової частини авторського оригіналу; О.М.Пазяк, В. Ф.Хмелю - за фахове і літературне редагування.

Автор висловлює щиру вдячність керівникам видавництв, поліграфічних підприємств та організацій, вищих закладів освіти за сприяння виданню цього навчального посібника (перелік подано в абетковому порядку):Юрію Миколайовичу Коровайченку, першому проректорові Відкритого міжнародного університету розвитку людини (ВМУРоЛ) "Україна", канд. техн. наук, доц.;

Вадиму Олександровичу Костенкову, директорові друкарні "Гордон";

Олександру Михайловичу Овчару, президентові З AT "Холдингова компанія "Бліц-Інформ" - колективного члена Відділення інженерної освіти, видавничої справи та поліграфії АШ України, депутатові Київської міської ради;

Віталію Анатолійовичу Лрохоренку, директору Міжрегіонального видавничого центру "Медінформ";

Петру Михайловичу ТаЛанчуку, засл. діячу науки і техніки України, президентові АШ України, дійсному члену Академії педагогічних наук України, президентові ВМУРоЛ "Україна", д-ру техн. наук, проф.

Автор із вдячністю чекатиме слушних пропозицій щодо змісту навчального посібника, які просимо надсилати на адресу: 01071, м. Київ, вул. Хорива, 1-Г, ВМУРоЛ "Україна", вид-во "Університет "Україна".

10

ВСТУП

Технічне редагування - це один із предметів, що забезпечує здобуття кваліфікації фахівця видавничої справи.

Навчальний курс "Технічне редагування" - це самостійний курс, який в навчальному процесі належить до основних фахових дисциплін. Він пов'язаний із забезпечувальними дисциплінами - циклом курсів з української мови, художнього оформлювання та редагування, видавничої справи і редагування тощо.

Мета курсу "Технічне редагування" - опанування студентами необхідних теоретичних і практичних основ, що дасть змогу їм брати участь у розроблянні проекту оформи видань та виконувати їх технічне редагування, виходячи з можливостей видавництва і конкретного поліграфічного підприємства. Програмою курсу передбачено послідовне вивчання основ технічного оформлювання друкових видань з урахуванням змісту, категорії читачів, призначеності та забезпечення навичок технічного редагування на всіх етапгх оформлювання видання.

Вивчаючи курс "Технічне редагування", треба спочатку визначити основні поняття і терміни, такі як видання, видавець, видавництво, видавнича організація, видавнича продукція, виробник видавничої продукції та ін.

Видання - твір (документ), що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншими способами, містить інформацію, призначену для поширювання, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативно-правових актів щодо видавничого оформлювання, поліграфічного та технічного виконування.

Видавець - фізична чи юридична особа, яка готує і випускає видання.

Видавництво - спеціалізоване підприємство, основна діяльність якого -готування та випускання у світ видавничої продукції.

Видавнича організація підприємство, установа або організація, статутом якої поряд з іншими видами діяльності передбачено готувати і випускати у світ видавничу продукцію.

Видавнича продукція - сукупність видань, підготованих до випускання або випущених видавцем (видавцями).

Виробник видавничої продукції - фізична чи юридична особа, яка виробляє замовлений наклад видання.

11

Видання можна поділити на види за такими ознаками: е цільова призначеність; • матеріальна конструкція;

 • знакова природа інформації;
  •обсяг;

 • склад основного тексту;

 • періодичність;

 • структура;

 • ступінь аналітико-синтетичиого перероблення інформації.

Види видань мають різновиди. Наприклад, до довідкових видань належать словники, довідники, енциклопедії; до навчальних видань - підручники, навчальні посібники, задачники тощо.

Видавнича справа спрямована на: • задоволення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції та
  отримання прибутку від цього виду діяльності;

 • створення можливостей для самовиявлення громадян як авторів незалежно
  від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних й інших переконань, статі,
  етнічного і соціального походження, майнового статусу, місця проживання,
  повних або інших ознак;

 • забезпечення права на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх
  поглядів і переконань;

 • сприяння національно-культурному розвиткові українського народу
  збільшенням загальної кількості тиражів, обсягів та розширенням тематичного
  спрямування українського книговидавання;

 • забезпечення доступу українського суспільства до загальнолюдських
  цінностей перекладом державною мовою кращих здобутків світової літератури,
  науки тощо, налагодження співпраці з закордонними видавництвами, українською
  діаспорою укладанням відповідних міжнародних угод;

 • збільшення кількості видань чужими мовами, які поширювали б у світі знання
  про Україну;

 • зміцнення матеріально-технічної бази видавничо-поліграфічного комплексу
  і мережі розповсюджування видавничої продукції та ін.

Вивчаючи тему, треба визначити такі поняття, як книжкове видання, книжка, брошура, текстове видання, текст, формат видання, його архітектоніка тощо.

Книжкове видання - це видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкового матеріалу певного формату в обкладинці чи оправі.

Книжка - книжкове видання обсягом понад 48 с

Брошура книжкове видання обсягом від 4 до 48 с

Текстове видання—це видання, більшу частину обсягу якого займає словесний, цифровий, у вигляді ієрогліфів, формул (хімічних або тематичних) чи змішаний текст.

12
Текст - частина видання, що містить інформацію, зображену за допомогою певного набору письмових знаків.Формат видання - розміри готового видання, характеризованих шириною і довжиною сторінки видання у міліметрах чи шириною та довжиною аркуша паперу в сантиметрах із зазначенням частки, яку займає на ньому сторінка видання.

Архітектоніка видання - мистецтво його будування, гармонічне та продумане компонування всіх елементів видання: тексту, ілюстрацій, прикрас тощо, складова частина його художнього конструювання. Вона виражає будову, архітектоніку поміщеного у ньому твору (творів) й усього видання.

Поліграфічна продукція вкрай необхідна в нашому житті, зокрема в науці, культурі, освіті, медицині та інших сферах. її використовують для особистих, суспільних і виробничих потреб.

Значний асортимент продукції зумовлений різноманіттям її тиражів, форматів, призначеності, оформи. Усю поліграфічну продукцію можна поділити на п'ять основних видів:


 • видавнича продукція, що її випускають видавництва чи організації, які
  продають (розповсюджують) її. Основне завдання цієї продукції - інформувальна
  функція;

 • етикетково-пакувальна продукція, від якої значного мірою залежать
  конкурентоспроможність та її купівельна здатність у ринкових умовах;

 • ділова поліграфічна продукція, що виконує організаційні функції, яку ще
  називають акцидентно-бланковою продукцією (звітність, бланки і т. д.);

 • спеціальна продукція міністерств та відомств (цінні папери, марки, бланки
  документів суворої звітності);

 • вироби та напівфабрикати для інших галузей промисловості (шпалери,
  текстурні матеріали, декалькоманія).

Основною тут вважають видавничу продукцію, що слугує одним із засобів (поряд із такими, як телебачення, радіо, мережі Internet) розповсюджування інформації, наукових знань, політичної суспільної думки, збереження духовнюі. цінностей поколінь і народів. До видавничої продукції ставлять низку вимог, основні з яких - максимальна інформативність та відносно невисока вартість, а також оновність, значний строк зберігання.

Видавництва і поліграфічні підприємства повинні тісно співпрацювати, оскільки від їхньої спільної та ефективної роботи залежать як якість випущеної продукції, так і створювання друкової продукції, що відповідає найвищим, естетичним і художнім вимогам. Це стосується також літературного, наукового, інформаційного рівнів матеріалів, публікованих на сторінках видань, форми їх подання, технічної та художньої оформи. Видавництва забезпечують готування, редагування й оформлювання видань, а поліграфічні підприємства повинні

13

належним чином забезпечити технічне та естетичне виконування видання певним тиражем у встановлені терміни.Художньо-технічне оформлювання видання - це перший етап створювання видавничої продукції; другий етап - її поліграфічне виконування, яке зрештою визначає лице видання. Якість поліграфічної оформи видання визначає низка чинників: якість виконування художником оригіналів його оформи, правильність вибору поліграфічної техніки та технології, якість поліграфічних робіт.

Краса видання полягає не тільки в його ілюстраційності. Використовуючи лише поліграфічні засоби оформлювання (шрифти, орнаменти, сорт паперу), можна гарно оформити видання. Треба враховувати також категорію майбут­нього читача. Істотний вплив на якість поліграфічної оформи видання має вибір способу друкування.

Мета випускання як друкових, так і електронних видань - задоволення потреб у друковій продукції як засобу інформування. Оформлювання сучасного видання має цілеспрямований характер, що виявляється у відшукуванні найзручнішого варіанта подачі текстового повідомлення читачеві. У практиці оформлювання видань видавництва прагнуть до розкриття художнього образу видання і його архітектоніки (побудови), забезпечення зручності читання тексту, користування виданням, доцільності вибирання матеріалів, технологічних процесів. Не треба забувати немаловажний принцип - економічність видання, забезпечуваний правильним вибором шрифтів, формату видання, а також виконанням технічних умов у виготовлянні друкарських форм.

Редакційно-технічне готування інформації та розробляння проекту поліграфічної оформи видання виконують у видавництві згідно з галузевими та державними стандартами [13,16,18]. У разі відхилення від норм цих стандартів оформу видання треба узгодити з поліграфічним підприємством, що випускатиме його.

Мабуть, у жодній іншій сфері суспільної діяльності не співпрацює одночасно стільки фахівців найрізноманітніших сфер виробництва і надавання послуг, як у видавничо-поліграфічний справі. До виходу у світ друкове видання готують автор твору, літературний чи науковий редактор, художник-оформлювач, технічний редактор, технологи поліграфічного виробництва, науковці, які працюють над розроблянням нових технологій та матеріалів. Досконалий зміст і висока якість викону видання залежать від рівня їхньої кваліфікації, а також співпраці. Кожен із вищезгаданих спеціалістів повинен мати як комплексну підготовку із загальноосвітніх та застосовних дисциплін зі своєї спеціальності, так і певні знання про специфіку роботи інших фахівців, причетних до народження друкового видання. Серед вищеназваних фахівців значну роль у створюванні друкової продукції відіграє технічний редактор, який проектує образ майбутнього видання та переводить його в систему умовних познак, макетів, зрозумілих працівникам друкарні, які втілюють цей проект. Він стежить за поліграфічним виконуванням

14

видання на кожному етапі технологічного процесу, мусить не лише правильно оцінити якість роботи, але й зрозуміло і грамотно висловити свої зауваги та дати вказівки щодо виправляння виявлених помилок.Нині у видавничо-поліграфічній справі користуються терміном "типографіка" [23]. Цей термін увійшов у професійну справу непомітно із зростанням інтересів художників, дизайнерів, технічних редакторів до проблем технічного редагування друкових видань. Барон Г.С. Моррісон в Англії ще в 1929 р. ввів цей термін, який став класичним і його формулюють як "мистецтво належного розташовування складанного матеріалу відповідно до конкретної призначеності...". Надалі його трактования доповнено: "Типографіка... має причетність до визначення зовнішності (лиця) друкової сторінки" (Британська енциклопедія (США)); "друкарське мистецтво" (Словник французької мови Літтре (Франція)); "манера, якою надруковано текст, стосовно шрифту, верстання і т. д." (Словник французької мови Роберта (Франція)); "художнє оформлювання друкових творів (Енциклопедія "Великий Блокгауз" (Німеччина)). За минулий час цей термін розширився [23].

"Проста краса літер" - цю словосполуку уперше використано у передмові до книжки "Порадник з типографії" знаменитого італійського друкаря та словолитника Джамбаттисти Бодоні, ім'я якого часто згадують з пошаною і вдячністю.

Типографіка—художня графіка, в якій використовують поліграфічні засоби та оформлювальні елементи: лінійки, орнаменти, знаки й, основне, складальні шрифти. Типографіка вирішує завдання оптимального сприймання тексту читачем.

Типографіка як графічне оформлювання друкового тексту, проектування або безпосереднє моделюваїшя лиця видання за останнє десятиліття знову починає займати своє за правом важливе місце в поліграфії.

Наприкінці XIX ст. машинна революція в поліграфії на ціле століття поділила друкарів на творців і механічних виконавців. Відбувшись на наших очах, комп'ютерна революція сприяє вертанню до техніки друкаря, здатного мислити та відчувати. Так чи інакше до типографіки причетні друкарі й складальники, автори і редактори, художні та технічні редактори, художники-графіки й оформлювані, каліірафк і проектувальники шрифту, художники та дизайнери-графіки.

Як частина графічного дизайну типографіка автономна, насамперед, відносно ілюстрування - зображальної графіки. Вона є складник графічної діяльності і виступає як найважливіший чинник застосовної графіки. Більше того, від вирішення друкарського завдання неможливо відійти, навіть якщо графічна робота безслівна. З урахуванням ж того, що існування друкової продукції без жодного слова досить проблематичне, а без картинки - більш як природне, значину типографіки у графічному дизайні важко переоцінити. Ось чому і на практиці, і в теорії поняття "типографіка" та "графічний дизайн" усе більше зближуються майже до ототожнення.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35 • Ярема С.М. Я 72
 • УДК 655 (075.4) ББК 76.17
 • Розділ2. ОСНОВНІ ДАНІ ПАСПОРТА ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ОФОРМИ ВИДАНЬ
 • ОСНОВНІ ЕТАПИ ОФОРМЛЮВАННЯ ТА ОПРАЦЬОВУВАННЯ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЕЛЕМЕНТІВ ЗОВНІШНЬОЇ ОФОРМИ І ТИТУЛІВ ВИДАНЬ. СУЧАСШКОМПЮТЕРШ ВИДАВНИЧІ СИСТЕМИ
 • Розды4. РОБОТА ТЕХНІЧНОГО РЕДАКТОРА НАД ІЛЮСТРАЦІЯМИ
 • 5. ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ І ВЕРСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ СТОРІНОК ВИДАННЯ
 • РОБОТА НАД ПРОБНИМИ ВІДБИТКАМИ
 • Розділ
 • Розділ 8. РОБОТА ТЕХНІЧНОГО РЕДАТКОРА НАДНЕКНИЖКОВИМИ ВИДАМИ ДРУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
 • ПЕРЕДМОВА
 • Української академії друкарства
 • Юрію Миколайовичу Коровайченку
 • Олександровичу Костенкову
 • Віталію Анатолійовичу Лрохоренку