Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСучасні комп'ютерні видавничі системи

Сучасні комп'ютерні видавничі системи
Сторінка12/35
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35

3.5. Сучасні комп'ютерні видавничі системи

Сучасна КВС - це комплекс, що складається із комп'ютерів, сканувальних, виводових і фотовиводових пристроїв, програмних та мережних засобів, які використовують для складання і редагування тексту, створювання та обробляння образів, верстання і виготовляння оригіналів-макетів, фотоформ, кольоропроб, тобто для готування видання до друкування на рівні додрукарських процесів (рис. 16). Додрукарські процеси охоплюють усі технологічні процеси готування видання до друкування, зокрема виготовляння друкарської форми.

96Рис. 16. Комп 'ютерна видавнича система;

1 - складання і корегування тексту; 2 - станція кольорообробляння

(кольороподіл, ретуш, дизайн); З - архів (магнетооптичні носії);

4 - барабанний сканер; 5 - ETHERNET; б - мережний принтер A3;

7-виводовий експонувальний пристрій; 8-растровий процесор;

9 - планшетний сканер; 10 - станція верстання;

11 — кольоровий струминний принтер.

Комп'ютерна видавнича система утримується на трьох "китах": • комп'ютері, який дає змогу на ньому не тільки складати, а й верстати,
  графічно оформлювати та обробляти чорно-білі і кольорові ілюстрації;

 • графічному інтерфейсі, який дає змогу відображати на екрані шрифти та
  графіку в реальному вигляді, якими вони будуть у надрукованому виданні. Це
  стало поштовхом до створювання програм верстання видань у режимі "що бачиш
  на екрані, те й матимеш на фотоформі (друкарській формі, відбитку)" - режимі
  WYSIWYG;

 • мові PostScrept- універсальній мові описування окремих сторінок другового
  аркуша та його самого як цілого. Ця мова надала можливість використовувати
  однакову програмну базу для різних виводових пристроїв - принтерів, лазерних
  експонувальних пристроїв, плоттерів, пристроїв для записування слайдів і
  кольоропроби.

Складальна станція. Це модель комп'ютера та програмні засоби, застосовувані для складання тексту.

Графічна станція. Якщо розглядати програму-максимум такої станції, то вона має забезпечувати сканування та обробляння як чорно-білих, так і кольорових прозорих та непрозорих оригіналів, готування ілюстрацій, а також елементів оформи (діаграм, схем, карт, креслеників, рисунків) для майбутнього видання.

97

Апаратна частина графічної станції, крім комп'ютера, має охоплювати професійний кольоровий монітор, універсальний сканер (або комплекс із кількох сканерів), пристрій для переглядання сканованих оригіналів і набір пристроїв для читання зовнішніх носіїв (магнетооптику, зчитувач компакт-дисків), на яких, як правило, зберігають бібліотеки слайдів та художньої оформи.

Якщо не вдаватися в деталі, то в поліграфії найчастіше застосовують два типи сканерів - планшетні й барабанні. Обидва вони універсальні, тобто можуть сканувати як непрозорі, так і прозорі оригінали.

Станція верстання. Апаратна частина станції верстання має бути зорієнтована на платформу графічної станції. Потрібну кількість станцій складання, графічних станцій та станцій верстання об'єднують у спільну мережу. До цієї мережі приєднують периферійні пристрої: чорно-білі та кольорові принтери, пристрої кольоропроби, лазерні експонувальні виводові пристрої. Іноді ще додають форматні плоттери, пристрої для записування слайдів та інші пристрої залежно від розв'язуваних задач і фінансової спроможності видавництва.

Мережні вирішення. Тема, яку постійно висвітлюють у комп'ютерній пресі. Є багато фірм, готових вирішити будь-які мережні завдання. Як правило, навіть для створення серйозного комплексу як сервер досить використати потужний комп'ютер з великим дисковим простором.

Друкувальні пристрої. У видавничій справі домінують лазерні принтери. їх використовують як для друкування коректури, так і для роздруковування чорно-білих оригіналів-макетів. Іноді на лазерних принтерах виготовляють діапозитиви тексту та чорно-білих штрихових і растрових образів з лініатурою растра до 40 ліній/см, які застосовують як фотоформи для випускання одноколірних друкових видань, до яких ставлять не дуже високі вимоги.

Кольорові лазерні принтери використовують, як правило, для узгоджування із замовником кольорового макета та, рідше, як пристрої для виготовляння кольоропроб, що виконують цю функцію майже умовно. Є кольорові принтери, які забезпечують високу якість друку і їх застосовують дизайнери для відпрацьовування варіантів оформи видань.Програмні засоби. Невідокремною частиною КВС є спеціалізовані програмні засоби. До таких програмних продуктів можна віднести програми організації ОРІ-серверів, програми розкладання шпальт, відпрацьовування треппінгу*.

* Треппінг — перекривання контурів при вивороті, накладання контурів (перекривання елементів образу по контуру - поєднання масштабів) діапозитиву і негативу одного й того самого кольорового образу у процесі виготовляння фотоформ, що забезпечує збіг контурів на відбитку при допускному несуміщенні фарб під час багатофарбового друкування. Його використовують при друкуванні кольорового тексту на тлі іншого кольору або вивороті по багатофарбовому тлі, щоб уникнути білих зазорів між текстом та тлом. Програму в КВС, яка застосовується для проведення процедури перекривання контурів під час обробляння образів і готування їх до видання, називають програмою треппінгу.Програми наскрізного контролювання та керування кольором. З різних причин відтворювання кольору на кольорових моніторах, кольорових друкувальних пристроях і друкарських машинах різне. Основне завдання таких програм — дати можливість максимально наблизити за кольоровою гамою образ на моніторі, кольоровому принтері та поліграфічному відбитку. Тільки в цьому випадку можливе швидке і якісне обробляння кольорових оригіналів. Ці програми забезпечують також правильне сприймання та відтворювання кольорового простору у процесі обмінювання файлами з іншими організаціями.

Програми організації ОРІ-серверу. Суть роботи ОРІ-серверу полягає ось у чому. Файли кольорових ілюстрацій через високу вирізнівність і велику кількість півтонів мають дуже велику місткість (до кількох сотень мегабайтів). Пересилання їх по мережі під час обробляння на графічній станції, верстання або роздруковування дуже перевантажує мережу та знижує продуктивність системи ■загалом. Тому виникла ідея у процесі роботи з конкретною ілюстрацією використовувати її "прообраз" у вигляді файла невеликої місткості, а основний файл великої місткості зберігати на сервері. Всі зміни, внесені у прообраз, переносяться в основний файл тоді, коли прообраз вернеться на сервер, тобто по мережі у процесі роботи передаються тільки невеликі файли-прообрази і лише під час остаточного виводження вони замінюються на основний файл.

Типи сканерів та їхні можливості. Процеси аналізування і синтезування образу в скануванні розділені у просторі, а іноді й у часі.

Сканер пристрій для оцифровування і виводження двовимірних штрихових та растрових образів у КВС. Можливості сканера і якість його роботи визначають якість ілюстрацій у майбутньому виданні. Розрізняють ручні, птниігтні, барабанні, проекційні сканери (слайд-сканери, що працюють тільки зі слайдами). Ручні сканери у КВС не використовують через низьку якість сканування. Це оперативний вид сканерів.

За типом світлочутливих давачів сканери можна поділити на дві групи: • ручні, планшеті та проекційні сканери (слайд-сканери), в яких застосовують
  прилади з зарядовим зв'язком (ПЗЗ);

 • барабанні, що мають фотоелектронні перетворювачі (ФЕП).

Крім того, моделі одного виду сканерів різняться технічними характеристиками, які впливають на якість сканування та визначають сферу застосовування їх. Останнім часом великої поширеності набули слайд-сканери. їх застосовують, готуючи рекламні матеріали, масових і галузевих журналів, кольорових каталогів, а також видань із кольоровими та чорно-білими півтоновими ілюстраціями (за винятком художніх видань).

Планшетні сканери. Згідно з їхніми можливостями ці сканери можна поділити на три групи: прості, проміжного (середнього) і високого класів.

Прості моделі використовують для ділових комунікацій, відносно дешевих публікацій з чорно-білими та кольоровими ілюстраціями. Поняття "прості моделі"

99

досить умовне, оскільки сьогодні більшість навіть найпростіших моделей планшетних сканерів мають глибину кольору 8 біт/канал (8 біт/колір), а деякі можуть працювати не тільки з непрозорими оригіналами, а й з прозорими. Оптична вирізнівність сканерів цієї групи - 300...600 dpi (крапок/дюйм).Сканери проміжного класу мають оптичну вирізнівність 600... 1800 dpi, глибину кольору 10... 12 біт/канал, забезпечують великі області відображування. Вони також можуть оцифровувати діапозитиви, кольорові негативи (в деяких випадках) та оригінали, виготовлені на непрозорій підкладці. Це дає змогу використовувати їх у видавничій справі.

Деякі з цих моделей мають програмні засоби, які дають змогу на основі попереднього сканування корегувати аналогові дані й уникати втрати якості, пов'язаної з подальшим оброблянням. Програмні засоби окремих моделей сканерів проміжного класу підтримують режим макетного сканування.

Серед планшетних сканерів високого класу є моделі, які за своїми технічними можливостями можуть конкурувати з барабанними сканерами. Вони ідеально придатні для сервісних бюро, агентств і редакцій журналів, тобто коли треба зісканувати велику кількість оригіналів за короткий строк.

Є додаткові апарати, що розширюють можливості сканерів цього класу (наприклад, приставка автоматичного сканування, яка дає змогу підвищити продуктивність сканера порівняно зі стандартною моделлю, завантажуючи одночасно велику кількість слайдів).

Безумовна перевага планшетних сканерів - можливість роботи з оригіналами, виготовленими на жорсткій підкладці.

Барабанні сканери. Ці сканери завжди розглядали як інструмент для обробляння образів у виданнях високого класу: рекламних матеріалах, високоякісних художніх репродукціях, а також кольорових образів великого формату. Деякі моделі планшетних сканерів високого класу також можна використовувати для такого роду робіт. Барабанні сканери мають низку переваг перед іншими сканерами:


 • велику глибину кольору (від 10 до 16 біт/канал) і широкий динамічний діапазон
  оптичних густин (3,6...4,0 D) за найбільшої значний оптичної густини 3,7...4,2 D;

 • високу вирізнівність та можливість великого збільшення образів;

 • можливість обробляння різних за видом оригіналів;

 • високу продуктивність.

Барабанні сканери можуть оцифровувати позитиви, діапозитиви, негативи, а також оригінали, виконані поліграфічним способом (фактично будь-який тип досить гнучких оригіналів, щоб їх можна було закріпити на барабані).

Режим пакетного обробляння дає змогу операторові сканувати кілька оригіналів одночасно, зберігаючи кожний образ в окремому файлі. Автоматичне розпізнавання типу оригіналу й автофокусування дають можливість сканувати різні оригінали з діапазонами оптичних іустин, які істотно відрізняються, без утручання оператора.

100

Змінні барабани економлять час, даючи змогу монтувати оригінали на інший барабан, доки обертається перший. Якщо в комплект постачання входить завтоматизовані програмні засоби керування завданнями, то можна навіть припиняти роботу, знімати барабан, щоб реалізувати "гарячий" проект, й автоматично продовжувати перерване сканування, як тільки виробнича напруженість спадає.

Певні незручності та додаткові витрати в експлуатуванні барабанних сканерів спричинено застосовуванням тільки гнучких і тонких оригшалів, а також потребою застосовування спеціальних пристроїв для монтування оригіналів на барабан.

Є два технологічних підходи до сканування:


 • образ сканують у стандартних пристроях, а потім усе потрібне градаційне,
  чіткісне й кольорове корегування виконують засобами Adobe-Photoshop. У цьому
  разі немає потреби глибоко входити у специфіку конкретного образу, особливості
  роботи сканера і можна досягти порівняно високої продуктивності;

 • усі параметри сканування вибирають до того, як буде розпочато власне
  сканування. Це дає змогу забезпечити максимально можливий результат для
  певних сканера й оригіналу.

Фінал забезпечуваних сканером перетворень — це інформація про образ, передаваний у комп'ютер у цифровій формі. У процесі сканування сигнал перетворюється з аналогової форми на цифрову, причому момент виконання цієї операції впливає на якість роботи всієї системи. Цифрове перетворювання інформації технічно простіше й надійніше, але зумовлює значні похибки.

Принцип дй сканерів. Планшетні сканери. Світловий потік від джерела світла в них проходить крізь прозорий оригінал (або відбивається від непрозорого оригіналу), щілинну діафрагму, яка обмежує розмір елемента образу, зчитуваного кожним елементом ПЗЗ-лінійки, фокусованого об'єктивом і потрапляє в систему напівпрозорих дзеркал, які ділять світловий потік на три однакові за інтенсивністю частини. Кожний із трьох світлових пучків проходить крізь світлофільтр (червоний, зелений або синій) та потрапляє на лінійку елементів із зарядовим зв'язком, розташовану у фокальній площині об'єктива. Так відбувається зчитування інформації про один рядок образу.

Замість дзеркал, застосовують спеціальні призми, які ділять світловий потік на три частини. У деяких моделях планшетних сканерів ці призми виконують також функції світлофільтрів, спрямовуючи різні частини видного спектра в різні боки.

Планшетний сканер може мати окремі поверхні для розміщування прозорих і непрозорих оригіналів. Така конструкція дає змогу забезпечити виграш зразу в кількох відношеннях. Після перемикання режиму сканування змінюються не тільки джерело світла, а й дзеркала. Оптику збалансовано з урахуванням типу оригіналу, що, безумовно, відображається на якості результату. В процесі сканування слайдів немає скляної поверхні між оригіналом та приймачем. Під час сканування оригіналів одного типу можна монтувати оригінали іншого.

101


Барабанні сканери. Світловий потік від джерела світла в них проходить крізь оригінал, який фокусує об'єктив, й отвір діафрагми. Потім сфокусований промінь потрапляє в систему (призму або блок дзеркал) і крізь три світлофільтри спрямовується на світлочутливі елементи - ФЕП.

Як правило, зчитувальний вузол розташовано ззовні барабана, а джерело світла для сканування прозорих оригіналів -усередині. Коли сканують у відбитому світлі, освітлювання забезпечують з боку об'єктива, а спеціальна світлозахистова ширма разом з діафрагмою захищає оригінал від паразитного потоку, що йде напрямки від джерела в об'єктив.

Поряд із сканерами з горизонтально розташованим барабаном (а таких нині більшість), є моделі з вертикальним розташунком барабана. Для цих сканерів було запропоновано нову технологію монтування оригіналів на барабан. На відміну від досить трудомісткого наклеювання слайдів на зовнішню поверхню барабана, нова технологія монтування Quick Mount дає змогу швидко закріплювати слайди у спеціальних касетах, які вставляють всередині барабана, що економить багато робочого часу оператора. У простішому випадку касета має вигляд прозорого кільця, за яким, як у кишені, розміщують слайди. Завдяки великій частоті обертання барабана відцентрова сила щільно притискує слайди до його внутрішньої поверхні.

Технічні характеристики сканерів. У довідковій літературі та рекламних проспектах, як правило, наводять такі дані сканерів: вид і розмір оригіналу; джерело та приймач світла; динамічний діапазон оптичних густин (або інтервал їх); максимальна оптична густина; вирізнівність; глибина кольору (або його обробляння); діапазон масштабування; траєкторія та апаратура сканування (для барабанних сканерів); область сканування; фокусування; можливість пакетного обробляння; відомості про програмні засоби.

Вид оригіналу. Сканування може відбуватися у пропущеному світлі (для оригіналів на прозорій підкладці) або у відбитому (для оригіналів на непрозорій підкладці). Сканування негативів вирізняється особливою складністю, оскільки цей процес не зводиться до простого інвертування градацій кольору від негативу до позитиву. Щоб точно оцифровувати колір у негативах, сканер має компенсувати кольорову фотографічну вуаль на оригіналі. Є кілька способів розв'язування цієї проблеми: апаратне обробляння, програмні алгоритми переходу від негативу до позитиву або довідкові таблиці для конкретних типів фотоплівки.

Джерела світла. У планшетних сканерах як лінійне протяжне джерело світла використовують люмінесцентну лампу зі спектром світла, близьким до денного. У барабанних сканерах як точкове джерело світла застосовуюють галогенні або ксенонові лампи потужністю ЗО...75 Вт, оскільки вони поєднують високу інтенсивність випромінювання з досить рівномірним розподілом потужності у всьому діапазоні спектра випромінювання.

102


Приймачі світла. У планшетних сканерах використовують ПЗЗ. У сканерах, що сканують за один прохід, застосовують три лінійки ПЗЗ. У простих і дешевих моделях замість трьох лінійок ПЗЗ використовують одну, а світлофільфи перед нею змінюються. У цьому випадку сканування відбувається за три проходи. У барабанних сканерах усіх типів як світлочутливі прилади застосовують ФЕП. Більшість сканерів — однопрохідні й мають три ФЕП (по одному для каналів червоного, зеленого та синього світла) або чотири (четвертий - для формування сигналу нерізкого маскування).

Входова вирізнівність. Це щільність, з якою сканувальний пристрій вибирає інформацію в заданій області (на лінійний дюйм або сантиметр) у вигляді оцифровування. Часто фірма-виробник наводить дві значини входової вирізнівності сканера: входову оптичну вирізнівність і входову зінтерпольовану вирізнівність. Перша відображає обсяг реальної інформації, який може ввести оптична система сканувального пристрою, що залежить від типу оцифровувального пристрою. Друга характеризує обсяг інформації, що його сканер може вводити за допомогою алгоритмів, реалізованих процесором або програмними засобами. Алгоритми інтерполювання не доповнюють нових деталей у образ, вони усереднюють значини кольору або градацій сірого в суміжних пікселях і вставляють між ними новий піксель.

Для визначання максимальної вирізнівності можна скористатися простою формулоюR=LNK,

де І - лініатура растра; N - коефіцієнт масштабування; К - коефіцієнт якості (досить узяти К = 1,41, що відповідає повороту растрової структури на 4 5°, але для більшої впевненості краще покласти К=2).Динамічний діапазон оптичних густин Δ D. Це діапазон густин, які розпізнає сканер, від мінімальної до деякої максимальної значини, яку іноді зазначають додатково. З розширенням цього діапазону збільшується діапазон градацій яскравості, який сканер може зчитувати. Динамічний діапазон оптичних густин впливає на зміст оцифрованого образу (гладкість переходів та рівень детальності). За низьких значин Δ D може відбуватися втрата деталей у крайніх областях діапазону тонів. Тому для здобуття зісканованих образів високої якості треба, щоб динамічний діапазон сканувального пристрою був більший від динамічного діапазону сканованого оригіналу.

Динамічний діапазон оптичних густин AD для різних типів оригіналів, що їх використовують у поліграфії, наведено нижче.Оригінал

Δϋ

Слайд

4,2

Поліграфічний відбиток

L_ 2,0

Фотографія

2,6

103

Глибина кольору. Це максимальна кількість відтінків кольору або градацій сірого, які може зчитувати сканувальний пристрій для кожного вводженого пікселя. Зі збільшенням глибини кольору зростає кількість деталей образу, які може вводити сканер. Для досягнення доброї якості передавання кольорових відтінків достатньо глибини кольору 12 біт/колір, а для забезпечення високохудожніх робіт - 13... 14 біт/колір.

Глибину кольору треба розглядати в сукупності з максимальною оптичною густиною, яку сканер розпізнає. Вона характеризує фізичну можливість оцифровувального пристрою сприймати більший діапазон оптичних густин, а дійсний діапазон залежить від чутливості зчитувального елемента. Іноді замість терміна "глибина кольору" в рекламних проспектах уживають термін "глибина крапки".Пакетне обробляння. Це сканування кількох оригіналів одночасно із записуванням кожного образу в окремому файлі. Програма пакетного обробляння дає змогу без участі оператора виконувати сканування усіх оригіналів, забезпечуючи автоматичне перемикання режимів сканування і записування зісканованих файлів.

Діапазон масштабування. Це інтервал зміни масштабу оригіналу, який може бути використаний під час сканування. Він пов'язаний з вирізнівністю сканера; чим вища значила максимальної оптичної вирізнівності, тим більший коефіцієнт збільшення початкового образу без утрати якості.

Траєкторія сканування (для барабанних сканерів). Це слід, по якому під час сканування відбувається зчитування значин оптичного параметра образу. Вона може бути трьох видів:

 • покроковою розгорткою;

 • Гвинтовою розгорткою;

 • розгорткою у "старт-стопному" режимі.

У разі покрокової розгортай головка сканувального пристрою переміщується на один крок після кожного оберту барабана. Сканування по гвинтовій розгортці швидке, але у цьому разі порушується прямокутність образу, яку добре помітно за великого збільшування оригіналу. У "старт-стопному" режимі головка сканувального пристрою переміщується на один крок і сканує лише в межах площі образу.

Апертура сканування (для барабанних сканерів). Це мінімальний переріз сканувального променя сканера, що визначає розмір мікроелемента образу (пікселя). Кожній вирізнівності сканування в ідеальному випадку має відповідати своя апертура. На практиці кількість апертур сканування обмежено 8... 10 варіантами для кожного з режимів сканування (у пропущеному та відбитому світлі). Якщо розмір апертури більший від кроку сканування, то сусідні мікроелементи перекриваються, що веде до зниження чіткості образу. У випадку, коли крок сканування перевищує розмір апертури, між сусідніми пікселями

104


утворюється проміжок, що призводить до втрати частини інформації під час зчитування у процесі сканування.

Область сканування. Це максимальний розмір оригіналу, який може оцифровувати пристрій. Для барабанних сканерів ця характеристика ніяк не пов'язана з вирізнівшстю, тоді як для планшетних максимальна область сканування - це фактична площа, яка може бути оцифрована за заданої вирізнівності.

Таким чином, вибираючи сканер, потрібно реально уявляти, для яких робіт він знадобитеся зараз і які технічні проблеми доведеться розв'язувати вже завтра. Табл. 15 допоможе зорієнтуватися в різноманітті моделей планшетних сканерів, що їх пропонує сьогоднішній ринок.Таблиця 15. Характеристика планшетних сканерів

Фірма-виробник

Модель сканера

Формат непрозорого/ прозорого оригіналу, мм

Оптична вирізнів-ність, dpi

Діапазон оптикних густин AD/Dm,x

Глибині кольору біт

AGFA

DuoScan ТІ 200

216x355/203x254

1200x600

3,0/3,0

36

Те саме

DuoScan Solo

203x355/203x254

2000x1000

3,3/3,3

36

-«-

DuoScan Т2500

203x355/203x305

2500x2500

3,4/3,5

36

— «--

DuoScan T2000 XL

305x457/241x305

2000x2000

3,3/3,5

36

— «—

AgfaScan T5000 Plus

305x432/235x305

5000x2500

3,7/3,9

39

Umax

Power Look III

А4

2400x1200

3,4

36

Те саме

Power Look 3000

А4

3048x3048

3,6

42

— «—

Mirage-II

240x432/290x360

2800x1400

3,3

36

SCAN VIEW

Scan Mate F4

310x435/310x435

2400x2400

3,7/3,7'

48

Те саме

Scan Mate F6

297x420/210x420

3000x3000

3,7/4,0

48

105

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35 • Складальна станція.
 • Програми наскрізного контролювання та керування кольором.
 • Програми організації ОРІ-серверу.
 • Типи сканерів та їхні можливості.
 • Технічні характеристики сканерів.
 • Характеристика планшетних сканерів