Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
Сторінка2/35
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

15

Розділ 1

АВТОРСЬКІ ТА ВИДАВНИЧІ ТЕКСТОВІ ОРИГІНАЛИ 1.1. Оригінали для поліграфічних видань

Оригінал для поліграфічних видань - це текстовий або графічний матеріал, який зазнав редакційно-видавничого опрацювання і слугує основою для створювання друкового видання засобами поліграфічного виконування: відтворити складанням, репродукціювати фотохімічним або електронним способом, тиражувати на друкарській машині та перетворити після брошурувально-палітурних й оздоблювальних процесів у тираж готового видання.

Основні вимоги до авторських текстових та зображальних оригіналів, що їх передає автор (колектив авторів) у видавництво (видавничу організацію) для видання згідно з укладеним договором, а також до видавничих текстових оригінанів, що їх передають видавництва (видавничі організації) поліграфічним підприємствам, зрегламентовано державним стандартом [19].

Вищеназваний стандарт не поширюється на текстові оригінали для деяких видів видань, які потребують спеціальних способів виробляння друкарських форм: унікальних, факсимільних, експериментальних, нотних (без тексту), картографічних. Стандарт не поширюється також на оригінали для виробляння поліграфічної продукції (етикеток, наклейок, бідових товарів тощо), мікрокопій, ксерокопій.

Стандарт призначений для авторів (зокрема перекладачів, укладачів, відповідальних за видання та ін.), працівників видавницгв (видавничих організацій) і поліграфічних підприємств незалежно від відомчої підпорядкованості.

Розрізняють три основних види оригіналів: авторський, видавничий та оригінал-макет (зрепродукований оригінал-макет).

Авторський оригінал - це оригінал, підготований автором (колективом авторів) твору, що містить всі потрібні складники (основний, додатковий і допоміжний тексти, оригінали ілюстрацій, підписи до них тощо) для передання у видавництво та подальшого редакційно-видавничого його опрацювання і випущення у світ.

Видавничий оригінал - це авторський оригінал після його редакційно-видавничого опрацювання, доповнений оригіналами зовнішньої оформи і

16

розмічений для поліграфічного виконування що має видавничу специфікацію, в якій зазначено техніко-технологічні параметри майбутнього видання. Узагальнюючи, можна сказати: видавничий оригінал - це повний проект видання, який слугує порадником для поліграфічного виконування.Оригінап-макет - це видавничий оригінал, кожна сторінка якого тотожна відповідній сторінці майбутнього видання. Оригінал-макет може бути машинописний (надрукований на звичайній друкарській машині) або складений на КВС, його підписують до друкування і передають у друкарню для складання та друкування.

Зрепродукований оригінап-макет - це оригінал, підготований для виробляння фотоформи або друкарської форми фотомеханічним способом чи скануванням, як образ. Нині у зв'язку з поширюванням комп'ютерного складання і КВС цей вид оригіналу широко застосовують для друкування оперативних одноколірних видань із невеликим тиражем (авторефератів, матеріалів конференцій, листівок тощо).

Класифікуючи оригінали, виходять із чотирьох основних критеріїв: • півтоновий або штриховий оригінал визначає характер сигналу, що створює
  двійковий (бінарний) образ. (До штрихових належать усі текстові оригінали);

 • непрозорий або прозорий оригінал визначає принципи утворювання і
  передавання сигналу, коли образ сприймають у відбигому або пропущеному світлі;

 • чорно-білий або кольоровий оригінал визначає особливості спектра сигналу,
  що створює образ;

 • зображальний (образотворчий) або текстовий оригінал визначає образ
  чи логічну (текстову) інформацію.

Оригінали розрізняють також за способом їх створювання: рисунки, картини, фотографії, відбитки.

Електронні образи як оригінали для поліграфії. Останнім часом широко використовують оригінали у вигляді растрового образу як одно-, так і багатоколірні на відбитках, роздруках або на копіях із копіювальних машин. З упровадженням у поліграфію КВС великої поширеності як оригінали набули електронні образи, створені в комп'ютерних системах (комп'ютерна графіка), цифрових фотокамерах, записані на CD-ROM, а також образи, одержані через Internet.

Образ на CD-ROM. Розвиток цифрової техніки дав змогу фірмам, які пропонують архіви образів, виготовляти свої електронні каталоги. Ідея одноразового якісного сканування із подальшим продаванням у цифровій формі за порівняно невисоку ціну виявилася вдалою. З'явився CD-ROM з оцифрованими образами.

Цифрова фотографія. Період з 1991 до 1994 рр. став переломним. Поліграфісти й видавці перестали боятися настільних видавничих систем (DTP). Технології DTP створили новий шлях готування оригіналу до видання.

У 1997-1999 pp. подібне трансформування пережив світ фотографії. Після швидкого перетворення цифрових фотоапаратів із дорогої іграшки на професійний інструмент змінилася традиційна роль фотографа. Більше йому не

17

доводиться чекати відбитків із фотолабораторії. Фотограф і замовник можуть побачити знімок на моніторі практично відразу після клацнення затвора.Цифрова фотографія дає змогу експериментувати фотографові. Раніше його робота завершувалася, коли він бачив, що знімки чіткі, з доброю композицією та правильно передають колір. Нині фогограф відповідає не тільки за якість образу, а й за придатність електронного файла до подальшого використовування. До цього звикають не тільки фотографи, а й художні редактори, які змінюють звичні критерії оцінювання роботи фотографа. І хоча кольороділенням поки займаються інші фахівці, фотографи все ж змушені ознайомитися з особливостями перетворювання кольорових просторів RGB та CMYK.

1.2. Класифікація авторських і видавничих текстових оригіналів

Авторським текстовим оригіналом називають текстову частину твору, підготовану автором (колективом авторів) для передання у видавництво та подальшого редакційно-видавничого його опрацювання.

Авторський текстовий оригінал - це початковий матеріал для виготовляння видавничого текстового оригіналу.Видавничим текстовим оригіналом називають текстову частину твору, що зазнала редакційно-видавничого опрацювання, підписана до складання або друкування відповідальними особами видавництва (видавничої організації) та підготована до передання на поліграфічне підприємство.

Авторські текстові оригінали залежно від виготовлення ділять на: • машинописні;

 • надруковані для перевидання без змін (повторні);

 • надруковані для перевидання зі змінами;

 • роздруки з кодових оригіналів (підготованих на персональних комп'ютерах);

 • рукописні.

Видавничі текстові оригінали залежно від характеру їх опрацювання у видавництві ділять на:

 • машинописні;

 • надруковані для перевидання без змін (повторні);

 • надруковані для перевидання зі змінами;

 • роздруки з кодових оригіналів;

 • зрепродуковані оригінали-макети;
  •рукописні.

18

1.3. Авторські текстові оригінали 1.3.1. Склад авторського текстового оригіналу

Авторський текстовий оригінал містить такі елементи: • титульну сторінку згідно з [8];

 • основний текст з заголовками, таблицями, формулами, ілюстраціями тощо,
  зокрема авторську передмову, вступ, а також анотацію, для наукових видань (з
  природничої та технічної тематики) - реферат згідно з [10];

 • тексти довідкового характеру та додаткові тексти (покажчики, коментарі,
  примітки, додатки);

 • бібліографічний список і посилки згідно з [7];

 • підписи до рисунків;

 • огаав.

1.3.2. Оформлювання титулу та нумерування сторінок

Авторський текстовий оригінал має бути підписаний автором (авторами або іншими відповідальними за видання особами) на титульній сторінці з зазначенням дати і проігумерований простим олівцем у правому верхньому кутку сторінки без пропусків та літерних доповнень. У суцільну нумерацію потрапляють усі елементи авторського оригіналу, перелічені в п. 1.3.1. На титульній сторінці мають бути зазначені загальна кількість сторінок, обсяг вставок і викидів, а також кількість ілюстрацій.

Зразок оформи титульної сторінки наведено в дод. 1, а її звороту - в дод. 2.

13.3. Основні вимоги до авторського текстового машинописного оригіналу

Авторський текстовий машинописний оригінал має бути надрукований на друкарській машинці з висотою рядкових (малих) літер не менш як 2 мм з використовуванням стрічки чорного кольору. У видавництво подають два примірники (перший та другий) оригіналу, надрукованого на одному боці писального паперу білого кольору формату А4 (210x297 мм) чи близького до нього формату. Для розгорнутих таблиць допускний формат A3 (від 297x420 до 288x407 мм). Усі тексти авторського оригіналу, перелічені в п. 1.3.1, треба друкувати через два інтервали — 4мм, головки в таблицях дозволено друкувати через один інтервал.

Відбитки машинописного шрифту на папері мають бути чіткі, друкувати здеформованим чи забрудненим шрифтом не дозволено.

Усі тексти авторського машинописного оригіналу мають бути надруковані рядковими (малими) літерами. Заголовковими (великими) літерами друкують заголовки та абревіатури згідно з правилами граматики.

19

До тексту авторських машинописних оригіналів, надрукованих на друкарських машинках, ставлять такі вимоги: • в одному рядку тексту має бути 60 ± 2 знаки, у цьому разі кожний прогалок
  (проміжок між словами) рахують як один знак;

 • абзацний відступ має бути однаковий і дорівнювати трьом ударам на
  друкарській машинці, дозволено відступ у п'ять ударів по всьому оригіналу;

 • на одній сторінці суцільного тексту має бути 29±1 рядків* (для словників - 20
  рядків). Меншу кількість рядків дозволено на початкових та кінцевих сторінках,
  перед заголовком та ін.;

 • надрукований текст повинен мати береги таких розмірів: верхній - 20 мм,
  правий - 10 мм; за стандартного формату аркуша паперу А4 (210х297мм),
  довжини рядка 60±2 знаки та кількості рядків на сторінці 29 ± 1 через два інтервали
  розміри лівого і нижнього берегів будуть похідні від зазначених вище параметрів,
  але не менші ніж 20 мм;

• заголовки відокремлюють від тексту зверху та знизучрьома інтервалами.
Знаки, літери, символи, познаки, що їх немає на друкарських машинках, а

також математичні, фізичні, астрономічні, хімічні та інші формули автор вписує чорнилом (пастою) чорного кольору в місці, залишеному в машинописному тексті. Розміри вписаних знаків, літер тощо мають бути не менші від машинописного шрифту; над- та підрядкові індекси, показники степеня можуть мати інші розміри, однак не менші ніж 2 мм.

У формулах відносні розміри та взаємна розміщеність символів, знаків, індексів тощо мають точно відповідати їхній значиш, а також загальному змістові формули. Вимоги до написання математичних і хімічних формул наведено в дод. 1.

Виноски до формул, літерних символів та цифр позначають зірочками.

Розмічання елементів тексту машинописного оригіналу автор повинен виконати в оригіналі простим олівцем:


 • підкреслити літери, знаки, слова та речення, які мають бути виокремлені, та
  дати на берегах вказівки щодо характеру виокремлення (зокрема кольором);

 • пояснити на берегах оригіналу літери, відмінні за абеткою від основного
  тексту, а також однакові за накреслиною літери різних абеток;

 • позначити супідрядність заголовків і підзаголовків, пронумерувати їх так,
  щоб заголовки одного рівня рубрикації мали однакові номери;

 • винести на лівий берег номери ілюстрацій та таблиць напроти тих місць, в
  яких бажано розмістити ці елементи;

На друкарських машинках з підвищеною місткістю шрифту дозволено друкувати до 60±2 знаків у рядку. При використовуванні складально-друкарських машин дозволено, крім того, більша кількість рядків на сторінці. В обох випадках потрібно дотримуватися указаних для берегів розмірів. У цьому разі потрібен відповідний перерахунок місткості машинописної сторінки.

20

 • вписати номери сторінок у оглав, а також розмітити внутрітекстові посилки
  на відповідні сторінки оригіналу;

 • розмітити підписи до рисунків;

• розмітити формули чорнилом (пастою) синього або фіолегового кольору.
Таблиці розміщують у тексті після абзаців, які містять посилки на них.

Дозволено друкувати таблиці на черговій після посилки сторінці.

Супідрядність рядків боковика таблиці має бути виражена або системою втяжок, або нумерацією рядків простим олівцем.

Рядки боковика таблиці мають бути вирівняні з відповідними рядками в стовпчиках.

Горизонтальні та вертикальні лінійки в таблиці, що підлягають складанню, мають бути надруковані на друкарській машинці або прокреслені олівцем (пастою).

У цифрових таблицях числа, які мають більше чотирьох знаків, мають вирізнятися інтервалами в один знак друкарської машинки на класи по три цифри в кожному, крім чисел, які означають номери та календарні роки; класи цифр у стовпчиках мають бути вирівняні по вертикалі; чотиризначні цифри розбивають на класи тільки тоді, коли вони містяться в цифровому стовпчику, який містить цифри з п'ятьма чи більше знаками.

Примітки та виноски до таблиць мають бути надруковані безпосередньо під відповідною таблицею. Виноски до цифр у таблиці позначають тільки зірочками.

Ілюстрації не дозволено вклеювати в авторський текстовий оригінал, не можна залишати для них прогалини, а також вдруковувати в оригінал підписи до рисунків.Поправкою в авторському текстовому машинописному оригіналі називають виправу окремих знаків, літер, слів тексту, що не змінює кількості рядків на сторінці.

Поправки дозволено вдруковувати на друкарській машинці або чітко вписувати чорним чорнилом (пастою) над літерами, знаками, словами, що їх виправляють. Дозволено також вклеювати на неправильні літери, знаки та слова поправки, надруковані на друкарській машинці. У цьому разі літери, знаки, слова, що їх треба виправити, мають бути викреслені, а поправки не повинні відклеюватися. Кількість таких поправок не може перебільшувати п'яти на одній сторінці. Дозволено також друкувати поправки безпосередньо на місці неправильних літер, знаків, слів, для чого останні мають бути обережно зчищені, заклеєні або замальовані білим лаком, білилом та ін. Кількість таких поправок не зрегламеитовано.Наклейкою в авторському текстовому машинописному оригіналі називають заміну тексту, через яку змінюється кількість рядків на сторінці.

Наклейки, надруковані на друкарській машинці з тим самим шрифтом, на папері того самого кольору, що й оригінал, наклеюють на неправильні рядки, яких може бути кілька. Кількість таких наклейок не повинна перевищувати трьох на 10 с оригіналу.

21

Вставлянням в авторський текстовий машинописний оригінал називають додавання машинописного тексту, яке збільшує кількість рядків на сторінці.

Вставка (додаваний текст) до одної сторінки оригіналу не повинна перевищувати 15 рядків. На 10 с оригіналу дозволено не більше двох вставок. Сторінки із вставками мають бути сфальцьовані на формат А4. Вставки вклеюють у текст з розрізанням сторінки або підклеюють знизу.

Наклеювати вставки на бічні береги сторінки не дозволено.

Викиданням в авторському текстовому машинописному оригіналі називають вилучання тексту, яке зменшує кількість рядків на сторінці. Вилучені рядки (викиди) треба обережно заклеїти.

Обсяг вставок і викидів, перерахований на повні сторінки оригіналу, має бути вказаний на його титульній сторінці (наприклад, 1-358 с, вставок - 3 с, викидів-5с).

Не вважають поправками та вставками:


 • знаки, літери, символи, індекси, познаки, що їх немає на друкарських
  машинках;

 • вписані ручкою формули;

 • авторські вказівки.

1.3.4. Авторський текстовий надрукований оригінал

для перевидання без змін (повторний)

Для перевидання твору з готових матриць або фотоформ автор повинен подати у видавництво два примірники попереднього видання, один з яких він підписує на титульній сторінці. В цей самий примірник мають бути обережно внесені зміни відповідно до списку помилок, які можна виправити в матрицях або на фотоформах.

Для перевидання твору без змін способом репродукування автор повинен подати у видавництво три примірники попереднього видання, один з яких він підписує на титульній сторінці. Відбитки тексту повинні мати чітке вічко, без задирок, чисті прогалини та береги, а також рівномірну насиченість кольорів по всьому виданню.

Для усунення окремих помилок у тексті автор повинен подати перелік потрібних поправок.1.3.5. Авторський текстовий надрукований оригінал

для перевидання зі змінами

Автор повинен подати у видавництво один чистий (без правок) примірник попереднього видання твору й один розклеєний примірник з унесеними в нього правками.22

Новий текст має бути надрукований чітко шрифтом не менш як кг. 10 (таблиці - не менш як кг. 8, головки таблиць - не менш як кг. 6).

Дозволено після погодження з видавництвом подавати текст попереднього видання, надрукований шрифтом менш як кг. 10 (твори класиків, офіційні та довідкові видання).

Текст попереднього видання твору має бути розклеєний в одну шпальту на одному боці аркушів паперу формату А4 або A3.

Поправки, вставки, наклейки та викиди в оригіналі мають бути позначені коректурними знаками.

1.3.6. Роздруки цифрового та текстового матеріалів, виконані на алфавітно-цифровому друкувальному пристрої

Як авторський текстовий оригінал дозволено подавати роздруки цифрового та текстового матеріалів, виконані на алфавітно-цифровому друкувальному пристрої (АЦДП). Вони мають бути надруковані на писальному папері з одноразовим використовуванням чорної стрічки. Знаки, у разі застосовування АЦДП з матричним друкуванням, повинні бути без утрачених друкових крапок (з використовуванням подвійного друкування).

Відбитки цифр і знаків повинні мати рівномірну насиченість, візуально чіткі кінці та бути виконі на папері з оптичною густиною не більш як 0,15. Оптична густина цифр і знаків має бути не менша як 1,5.

13.7. Авторський текстовий рукописний оригінал

До авторських текстових рукописних оригіналів належать такі оригінали: • рукописні факсимільні (як ілюстрації);

 • рукописні мовами, в яких використовують абетки особливих графічних форм
  (наприклад, арабських, китайських та ін.);

 • рукописні словникові на картках;

 • картки для каталогів і бібліотек;

 • покажчики на картках;

 • оперативні матеріали для газет і журналів;

 • складні табличні матеріали.

Текстовий рукописний оригінал подає автор у видавництво в одному примірнику, написаному чітким почерком чорнилом (пастою) чорного, фіолетового або синього кольору на одному боці аркуша білого (незабарвленого в масі) паперу.

Рукописні словникові оригінали та покажчики можуть бути подані на картках з цупкого паперу.23

Як рукописні оригінали картки для каталогів і бібліотек подають на цупкому папері розмірами 125x75 см.1.4. Авторські зображальні оригінали

Авторські оригінали ілюстрацій—це плоскі графічні або фотографічні образи, призначені для поліграфічного відтворювання. Як оригінали ілюстрацій автор може подати: • усі види креслеників, їхні фотокопії та ксерокопії, штрихові начерки й ескізи,
  а також штрихові образи, вирізані з книжок і журналів;

 • півтонові рисунки та фотографії;

 • півтонові ілюстрації, вирізані з книжок і журналів (у виняткових випадках);

 • рукописні, машинописні та надруковані тексти або їх репродукції, а також
  роздруки з АЦДП, що підлягають факсимільному відтворюванню;

 • негативи штрихових і півтонових образів з додачею чорно-білих контрольних
  фотовідбитків з них;

 • кольорові діапозитиви (слайди).

Запозичаючи ілюстрації з різних видань, автор може подати у видавництво як авторські ескізи (замість оригіналів ілюстрацій) бібліографічно оформлений список цих видань (якщо їх випускало те саме видавництво) або примірники використовуваних видань (якщо їх випускали інші видавництва) з зазначенням запозичених ілюстрацій та сторінок, на яких вони розташовані.

Штрихові образи (ескізи, кресленики, схеми, рисунки та ін.) мають бути виконані на білому папері, масштабно-координатному папері (міліметрівці) або кальці з одного боку аркуша.

Ілюстрації мають бути пронумеровані в послідовності, що відповідає згадуванню їх у тексті, а номери відповідати підписам до рисунків.

На звороті кожної ілюстрації (або контрольного фотовідбитка до негативів) мають бути написані прізвище автора, назва видання, а також номер ілюстрації.

На півтонових фотографічних відбитках усі написи мають бути зазначені на зворотному боці й тільки м'яким олівцем без натиску.

Якщо як ілюстрації використовують графічні образи, виконані для інших цілей (робочі кресленики, схеми, графіки, вирізки штрихових образів з інших друкових видань та ін.), то на них мають бути позначені елементи, лінії, позначки, написи, які потрібно зняти або ввести додатково, виготовляючи видавничі оригінали ілюстрацій.

Півтонові фотоілюстрації мають бути чітко надруковані на фотопапері з білою підкладкою.

На фотографічних відбитках не повинно бути плям, загинів, слідів продавлю­вання, зламів, проколів, подряпин та інших механічних пошкод. Фотовідбитки не24

можна наклеювати на паспарту. Не дозволено приклеювати до них папірці з номерами, підписами та ін.

Однофарбовий півтоновий образ має бути чорно-білий.

Панорамні фотооригінали (об'єкт сфотографований на кількох кадрах, що підлягають монтуванню в єдиний оригінал) мають бути зняті з одної точки, а об'єкт на них має точно стикуватись під час монтування як по вертикалі, так і по горизонталі.

Позначки, терміни, позиції, розміри тощо на ілюстраціях мають відповідати згадуванню їх у тексті та підписам до рисунків.

На ілюстраціях з неясною орієнтацією верху або низу потрібно чітко позначити "верх" чи "низ", "вертикаль" чи "горизонталь".

Автор може подати оригінали ілюстрацій у вигляді образів, підготованих для безпосереднього репродукування. Придатність цих оригіналів і зміну масштабу їх для репродукування визначає видавництво.

1.5. Видавничі текстові оригінали

Видавничий текстовий машинописний оригінал для усіх видів складання.

Після видавничого редагування авторський текстовий машинописний оригінал має передрукувати (повністю або частково) видавництво.^

Видавничий текстовий машинописний оригінал має бути пронумерований кольоровим олівцем.

Видавничий текстовий надрукований оригінал для перевидання без змін (повторний). Для перевидання твору способом репродукування видавництво повинно підготувати розклейку та внести в неї поправки за списком помилок або переліком виправ.

Роздруки цифрового та текстового матеріалів, виконані на АЦДП. Як видавничий текстовий оригінал дозволено подавати чіткі роздруки цифрового та текстового матеріалів, виконані на АЦДП.

Відбитки цифр і знаків повинні мати рівномірну насиченість, візуально чіткі краї на папері з оптичною густиною не більш як 0,15. Оптична густина знаків і цифр має бути не менш як 1,5.

У разі використовування роздруків як ілюстрацій (зразки програм та ін.) треба для репродукування застосовувати висококонтрастні фототехнічні плівки з вибором режиму репродукування. Якщо треба зменшити розміри оригіналу-роздруку, розмір шрифту (цифр і знаків) після зрепродукування має бути не менший як 8 п.

Якщо видання складається в основному з роздруків, то треба виготовляти оригінал-макет для репродукування.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35 • Електронні образи як оригінали для поліграфії.
 • Образ на CD - ROM .
 • 1.2. Класифікація авторських і видавничих текстових оригіналів
 • 1.3. Авторські текстові оригінали 1.3.1. Склад авторського текстового оригіналу
 • 1.3.2. Оформлювання титулу та нумерування сторінок
 • 13.3. Основні вимоги до авторського текстового машинописного оригіналу
 • 1.3.4. Авторський текстовий надрукований оригінал для перевидання без змін (повторний)
 • 1.3.5. Авторський текстовий надрукований оригінал для перевидання зі змінами
 • 1.3.6. Роздруки цифрового та текстового матеріалів, виконані на алфавітно-цифровому друкувальному пристрої
 • 13.7. Авторський текстовий рукописний оригінал
 • 1.5. Видавничі текстові оригінали Видавничий текстовий машинописний оригінал для усіх видів складання.
 • Видавничий текстовий надрукований оригінал для перевидання без змін (повторний).
 • Роздруки цифрового та текстового матеріалів, виконані на АЦДП.