Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
Сторінка24/35
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35

Особливості верстання журналів. Особливості різних видів верстання, розглянуті вище, характерні не тільки для книжкових видань, а й для журналів з одношпальтовим складанням. Однак особливістю журнального верстання є його багатошпальтовість. У цьому разі спочатку верстають першу шпальту і відокремлюють її від чергової проміжком, що здебільшого дорівнює 12 п. Після цього верстають другу шпальту, а після проміжку - третю. Іноді шпальти розділяють тонкою (6 п.) лінійкою. Усі рядки сусідніх шпальт, складені шрифтом одного кегля, мають точно збігатися по горизонталі.

Верстати журнали треба з урахуванням раціонального використовування паперу. Колонтитул за шириною, як правило, більший від шпальт тексту разом з проміжками між ними. Проміжок між колонтитулом та текстом дорівнює проміжку між шпальтами. Заголовки можуть бути розташовані як в одній, так і у кількох сусідніх шпальтах. Треба уникати двох одношпальтових заголовків на одній горизонталі. Ілюстраційний матеріал верстають у журналах так само, як і в книжкових виданнях. Однак не треба розташовувати ілюстраційний матеріал на

206

одній горизонтальній лінії в суміжних шпальтах. Краще його розміщати на різній висоті. В деяких журналах ілюстраційний матеріал розташовують на берегах окремих сторінок. Досить часто застосовують верстання ілюстраційного матеріалу в обклад. Багатошпальтові журнали здебільшого верстають за макетом.7.1.1. Класифікація та особливості оформлювання журналів

Залежно від змісту журнали ділять на такі види: • громадсько-політичні;

 • наукові;

 • науково-популярні;

 • популярні;

 • виробничо-практичні;

 • літературно-художні;

 • реферативні,

а залежно від призначеності вони бувають журналами:

 • для широкого кола читачів;

 • для фахівців;

 • для дітей різного віку (дошкільнят, молодших школярів, школярів середнього
  та старшого віку).

За особливостями оформлювання журнали можна поділити на такі групи:

 • неілюстровані журнали літературно-художнього і наукового типів;

 • поілюстровані журнали літературно-художнього типу;

 • поілюстровані журнали науково-виробничого характеру;

 • масові багатопоілюстровані журнали виробничого або науково-популярного
  характеру;

 • багатопоілюстровані масово-політичні журнали.

Особливості літературних та поілюстрованих матеріалів у журналах кожної з груп визначають роботу технічного редактора. Специфіка поліграфії для тої чи іншої групи журналів також може бути різна. Наприклад, якщо журнали перших трьох груп найчастіше друкують способами високого й офсетного друкування, то журнали четвертої та п'ятої груп — офсетним способом або способом глибокого друкування.

Стосовно оформлювання усі групи журналів можна об'єднати і поділити на два види: текстові з невеликою кількістю ілюстрацій та поілюстровані з невеликою частиною тексту.

В оформлюванні журналів першого виду провідну роль відіграє технічний редактор, другого - художники і художній редактор (технічний редактор тут виступає як точний виконавець їх оформлювального задуму та як контролер якості поліграфічного викону).

207


7.1.2. Загальні технічні вимоги

Вимоги до оригіналів. Текстові оригінали, що їх використовують для виготовляння журналів, мають відповідати вимогам стандарту [20], ілюстрації-оригінали - вимогам Єдиної системи конструкторської документації. Зміст журналів має буги оформлений згідно з вимогами стандарту [9]. Виходові відомості в журналах оформлюють згідно з вимогами стандарту [8].

Вимоги до поліграфічного викону журналів. Формат журналу визначає видавець залежно від його змісту, оформи та призначеності з урахуванням вимог стандарту [12] і він має бути незмінний протягом року.

Формати журналів залежно від їх виду наведено нижче.Вид журналу

Формат журналу (см) і частка аркуша

Літературно-художній великого обсягу

84x108/16,70x108/16, 70 хЮО/16,60 Х84/16, 60 Х90/16, 84 ХІ08/32,

Те саме, але малого обсягу

84x108/16,70x100/16, 70 χ 108/8, 60 Х90/8

Громадсько-політичний

Те саме

Науково-популярний для широкого кола читачів

70x100/16,70x108/16, 84x108/16,84x108/32 (дозволено 60 Х90/8)

Те саме, але для школярів середнього та старшого віку

60 Х90/8, 70 хЮ/16, 84 ХІ08/16, 84x108/32

Популярний

70x100/16,70x108/16, 84x108/16,84x108/32 (дозволено 60 х90/8)

Виробничо-практичний поілюстрова-ний з незначною кількістю ілюстрацій

84 χ 108/16, 60 Х84/8, 60 х90/8, 60 Х84/16, 60 Х90/16, 70 хЮО/16, 70x108/16

Реферативний

60 Х84/8, 60 Х90/8, 60 х88/8

Відхили від формату журналу - не більш як 1 мм.

Сторінку без берегів у всіх видах журналів треба оформлювати за першим чи другим варіантом згідно з вимогами табл. 19. Варіант оформи журналу вибирає видавець залежно від його виду та призначеності. Наукові, виробничо-практичні, популярні журнали і науково-популярні журнали для дітей дозволено оформлювати за індивідуальним варіантом. У журналах для дітей дозволено комбінувати варіанти оформи (наприклад, висоту сторінки без берегів вибирати за другим варіантом, а

208

її ширину — за першим). Дозволено використовувати в таких журналах подвоєні шпальти (наприклад, 3 1/2 6x13 для першого варіанта оформи журналу форматом 84 χ 108/16 чи 6 1 /2 3/8 3 1/4x14 для другого варіанта оформи журналу форматом 84 х 108/16). Для оформи сторінки без берегів реферативного журналу можна передбачити використовування двох шпальт.Висота сторінки без берегів має охоплювати колонтитул за його наявності, але не повинна охоплювати колонцифру (виняток - розміщення колонцифри у рядку колонтитулу).

Дозволено змінювати формат сторінки без берегів, розміри розкладки та розміри берегів у таких випадках: • для друкування журналу на аркушевому папері форматом, меншим від
  зрегламентованого стандартом [11];

 • для скріплювання журналу незшивальним способом чи шиттям з відступом;

 • для скріплювання журналу обсягом понад 64 с шиттям наопашки.

Для друкування журналу на папері форматом, зменшеним на 2...5 мм, ширину сторінки для берегів зменшують на У4 кв.; на папері форматом, зменшеним більш як на 5 мм, ширину сторінки без берегів визначають індивідуальним варіантом оформи журналу.

Для скріплювання журналу незшивальним способом чи шиттям з відступом розкладка в корінці У2 кв. збільшується на У2 кв. із зменшенням ширини сторінки без берегів на V4 кв.; розкладка в корінці 1V4 кв. - на 74 кв. із зменшенням сторінки без берегів на 78 кв. (для рядковиливального складання дозволено на 72 кв.); розкладка в кінці 1 кв. - на Ікв. із зменшенням сторінки без берегів на У2 кв.

Для скріплювання журналу обсягом понад 64 с. шиттям наопашки розкладку в корінці внутрішніх аркушів, починаючи з третьої сторінки, рекомендовано зменшувати на '/g кв. (для рядковиливального складання - на У2 кв.).

Для друкування тиражу журналу на рулонній ротаційній машині високого друкування формат сторінки без берегів для 1/8 частки аркуша визначають за другим варіантом оформи журналу; для 716 частки аркуша - за цим самим варіантом, але із зменшенням ширини сторінки без берегів на У4 кв.; для У3, частки аркуша - за другим чи першим варіантом, але із зменшенням ширини сторінки без берегів на У4 кв.

Рекомендовані розміри шпальт і середника залежно від варіанта оформи журналу, формату паперу та кількість шпальт на сторінці без берегів наведено в табл. 20.

Для складання тексту журналів треба використовувати друкарський, фотоскладальний чи комп'ютерний шрифти. Для складання заголовків рубрик дозволено застосовувати складально-друкарські, рисовані чи виклеювані шрифти. Гарнітура шрифту має бути зручна для читання.

Для складання тексту реферативних, наукових, виробничо-праюичних журналів треба використовувати шрифт одної-двох гарнітур з широким асортиментом накреслин вічка, журналів для дітей - шрифт більш як чотирьох гарнітур.

209


οιζ

13

о

Формат паперу

(см) та частка

аркуша


тз

I

Формат журналу до обрізування,

мм1

о

Формат журналу

після обрізування, мм


а

Я

Ξ­Ιта w

т· О


43

S SC

s єі
оо ■*·
о η

S

В'

OS

Розміри берегів до і> Іобрізування

мм

Формат сторінки без берегів, кв.

S

І g-

I

3Розміри

берегів до

обрізування.

MM

Таблиця 20. Рекомендовані розміри шпальт і середника сторінки залежно від оформи журналу, формату паперу та кількості шпальт на сторінці

Формат паперу (см) та частка аркуша

Перший варіант оформи

Другий варіант оформи

Кіль­кість шпальт

Формат сторінки без берегів, розмір шпальти та середника, кв.

Кіль­кість шпальт

Формат сторінки без берегів, розмір шпальти та середника, кв.

1

2

3

4

5

84x108/32

1

2


6x9 3/4

2s Sxs


1 2 3

5sx9S 2s jx9S 1 s j x9 S

60x90/16

1

2


6s 10S 3j jxlOS

1 2

6S 10J 3 SxlOj

70x108/16

1 2 3

8х123/4 3s Sxl2s 2S jx 12s

1 2 3

7sxl2S 3s jxl2S 2j Sx12Shh2S 1/8 χ 12 S

70x100/16

1

2 3


8 χ 11 % 3s Sxll s 2S jxlls

1 2 3 4

7 s їх 11 72 3s jxll V2 2j SxllS ls jxll 72

84x108/16

1

2 3 4


10x13

4s Sxl3 3 Sxl3 2j 1/3x131

2 3 4


9sxl2s 4s jx 12 s 3 3/8 χ 12 % 2j jX12s

60x84/8

1 2 3 4

10x14 72 4s Sxl4S 3 Sxl4S 2j l/3xl4S

1 2 3 4

9 s χ 14s 4 s j χ 14s 3 3/8 χ 14 3/4 2j jX 14s

60x90/8

1

2 3 4


10sxl4j 5 j j χ 14 j

3j Sxl4j 2S jxl4j1

2 3 4


10Sxl4 5 Sxl4 3 j 3/8 χ 14 2 S 1/6 xl4

70x108/8

1

2 3 4


13j χ17j

6S jxl7j 4j jxl7j 3 5Sxl7j1 2 3 4

13x17 6j Sxl7 4 Sxl7 3 1/3 xl7

211

Розмір шрифту основного тексту журналу вибирає видавець залежно від виду журналу та з урахуванням зручності його читання і вимог, наведених нижче.

Вид журналу

Кегль шрифту основного тексту, п.

Для дорослих

10,9 н/ш'; 9,8 н/ш; 8

Для дітей:
дошкільнят

20, 18, 16, 14

школярів молодшого віку

16,14, 13 н/ш; 12

- « - середнього - « -

12, 10 н/ш; 10

-«- старшого - «-

10, 9 н/ш; 9

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35 • 7.1.1. Класифікація та особливості оформлювання журналів
 • 7.1.2. Загальні технічні вимоги Вимоги до оригіналів.
 • Вимоги до поліграфічного викону журналів.
 • Формат паперу (см) та частка аркуша
 • Формат сторінки без берегів, розмір шпальти та середника, кв. Кіль­кість шпальт
 • Вид журналу Кегль шрифту основного