Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКритичні дефекти, за якими бракують примірник газети

Критичні дефекти, за якими бракують примірник газети
Сторінка26/35
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35

7.3. Критичні дефекти, за якими бракують примірник газети

Примірник газети треба вважати забракованим у разі виявлення в ньому хоча б одного з таких дефектів: • грубі дефекти відтворення шрифту та (чи) ілюстрацій, за яких неможливо
  читати текст та (чи) сприймати образи (незадруковані діляшш, чорниші, розмазана
  фарба, багато забитих фарбою ділянок або ілюстрацій, подвоєний друк,
  несуміщеність фарб, плями фарби і мастила, смути);

 • неправильно розміщені текст та ілюстрації, наявність їх дзеркального образу;

 • наявність макулатурних або чистих аркушів, а також аркушів з забрудненими
  берегами.

223

Розділ 8

РОБОТА ТЕХНІЧНОГО РЕДАЁТОРА НАД НЕКНИЖКОВИМИ ВИДАМИ ДРУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

До некнижкових належать усі види другової продукції, що не зшивають після друкування. Таких видів досить багато. Це численні різновиди буклетів, які мають складене фальцювання і після нього не зшивають та не обрізують. Читач, розгортаючи такий буклет, тримає перед собою надрукований аркуш.

До некнижкової продукції належать також різні види плакатів, тобто аркушів, надрукованих з одного боку і призначених для розвішування на стіні; усякі листівки, театральні програми, квигки тощо, зокрема різноманітні підбірки аркушів, складені в теки (від альбомів - підбірок творів мистецтва до навчальних підбірок з різних галузей знань). Такі підбірки майже завжди супроводжують відповідними текстом або статтею. Остання може випускатися у вигляді брошури, іноді в обкладинці, іноді й без неї. Супровідну брошуру, як правило, вкладають в загальну теку і випускають як у форматі ілюстраційних аркушів, так і в меншому форматі. Ілюстраційні аркуші, як правило, друкують з одного боку.

Перерахувати всі різновиди некнижкової друкової продукції неможливо, оскільки видавнича практика постійно породжує все нові й нові її види.

Способи друкування, що їх використовують для випускання цих видів продукції, різноманітні: від ротапринта до високоякісного офсетного та глибокого друкування.

Зрозуміло, що за такої різноманітності некнижкових видів друкової продукції важко дати загальні рекомендації. Тому висвітлимо лише важливі операції, а також основні напрями роботи технічного редактора.

Одназосновнихоперацій-визначиїи остаточний формат видання. В одних випадках він уже відомий технічному редакторові до початку його роботи з плану оформи видання і може збігатися з якимось стандартним форматом (наприклад, підбірки, як правило, випускають у кип іжкових або журнальних форматах). В інших випадках формат визначають, виходячи зі зразків видання, випущених раніше. Ще в інших випадках технічний редактор розробляє формат видання самостійно, орієнтуючись на характер матеріалу та можливості поліграфії (головним чином, парку друкарських машин), а також тираж. Метод розраховування формату такий самий, як описаний вище.

224


Інша важлива операція - визначити формат сторінки складовини некнижкової продукції. Часто цей формат може не збігатися з форматом складовини, заданим технічними умовами. Так, у квитках, листівках, запрошеннях тощо формат складовини повністю зумовлений тільки їхнім форматом і характером та кількістю розміщуваного в ньому матеріалу.

У всіх випадках найважливіше, щоб формат складовини відповідав технічним умовам. Треба враховувати допуски на підрізування надрукованої продукції, щоб береги після підрізування були такими, як заплановано, щоб не "зарізались" текст і образи та ін. Уточнити ці питання найкраще безпосередньо в тій друкарні, яка випускатиме цю продукцію.На деякі види некнижкової продукції є свої стандартні формати. Технічний редактор повинен знати їх (табл. 22.).

Таблиця 22. Формати некнижкової продукції

Назва формату бланка

Частка аркуша

Формат бланка, мм

Формат сторінки складовини, кв.

А1

1

594x841

31x42%

А2

1/2

240x594

2і'/4х31

A3

1/4

297x420

15 'х21

А4

1/8

210x297

1О'/4х15

А5

1/16

148x210

7'/4х10

А6

1/32

105x148

5х774

А7

1/64

74x105

374х5

А8

1/128

52x74

272х372

А9

1/256

37x52

13/4х2'/2

А-п2

1/3

297x574

1572х3072

А-пЗ

1/6

287x297

14%ХІ572

А-п4

1/12

148x287

774х1472

А-п5

1/24

143x148

7х774

А-пб

1/48

74x143

33/4хб72

А-п7

1/96

71x74

374х4

А-п8

1/192

37x71

2x3

Індекси, наведені у першому стовпчику таблиці, є стандартні познаки формату бланка. Зазначати формат у міліметрах у цьому разі не обов'язково.

Черговою операцією є вибирання шрифтів для складання тексту та його розмічання. Деякі види некнижкової продукції досить складні для складання і розмічання. їх складають за зразком, яким може бути або попередній випуск тої самої продукції, або спеціально виготовлений макет для складання.

У деяких видах некнижкової продукції велику увагу приділяють розміщуванню складанних елементів серед мальованих (наприклад, на деяких видах плакатів,

225


листівках, коїшертах та ін.). Особливо багато часу доводиться витрачати технічному редакторові на цю роботу, якщо продукцію треба друкувати способом офсетного або глибокого друкування.

У таких випадках розрізають відбитки текстів і розклеюють їх як відбитки зображальних елементів - рівно, без перекосів, стежачи, щоб текст потрапив точно на своє місце. Після розклеювання треба задати розміри, орієнтуючись на які друкарня могла б виконати точний монтаж. Такий аркуш-макет часто підписують до друкування. Тому його візують і редактор, і художній редактор, так що після підішсання до друкування жодних виправлень у макет унести вже не можна.

Некнижкові види продукції дуже різноманітні. Проте в будь-якому випадку технічному редакторові доведеться визначати формат продукції та формат складовини. Деякі види некнижкової продукції повністю готують як зображальні, тобто без якихось складанних елементів. У такому разі робота технічного редактора завершується після визначення формату і задания зміни масштабу зрепродукованого оригіналу. Після того, як із друкарні надійдуть відбитки, технічний редактор готує макет для друкування.

У тих самих випадках, коли некшшкова продукція мас складанні елементи, він визначає характер шрифтів та спосіб їх розмічання для готування підписного макета або відбитка.

226

ПІСЛЯМОВА

Друкові видання (друкова книжка) відомі понад 400 років. Однак тривалий час не було апарату і можливостей переробляти інформацію - це робила людина. Поява комп'ютерів відкрила нову еру в опрацьовуванні інформаці та її використовуванні. Відбувся величезний стрибок у розширенні інтелектуальних можливостей людини й усього людства - третій інформаційний переворот. Почалася індустріальна ера обробляння інформації та її використовування. З'явилися різноманітні комп'ютерні технології, які широко використовують у багатьої галузях науки, техніки і виробництва.

Поліграфію та видавничу справу тривалий час уважали непридатними для комп'ютерної автоматизації. Причиною цього була відсутність алгоритмів і формалізованого описування операції та переробляння текстової, а також ілюстраційної інформації. Поширення в Україні потужних персональних комп'ютерів різних закордонних фірм з відповідним набором операційних систем, програмних оболонок і різних професійних програмних пакетів та систем дало змогу наблизити вітчизняну поліграфію до сучасного комп'ютерного готування видання.

Нині поліграфічна індустрія переживає корінні перетворювання. Цифрова революція змінює процес виробництва друкової продукції, неперервно підвищуючи якість, збільшуючи різноманітність виробів, що випускають, і сприяючи швидкій оперативності, гнучкості й керованості виробничого процесу. Вироби поліграфічної промисловості стали частиною культури. Щоденні газети, упаковки товарів, рекламні плакати на вулицях міст, книжки, глянцеві журнали та каталоги, гроші й цінні папери - все це поліграфічна продукція.

Два винаходи - шрифти (окремі літери) і растри - створили умови для багаторазового виготовляння однотипних примірників друкової продукції, що складаються із тексту та ілюстрацій. Ефективні високошвидкісні друкарські машини з цифровим керуванням із змінними за кожний оберт формного циліндра образами на друкарській формі дали змогу випускати видання з уношенням змін у процесі друкування тиражу, що зробило видання зовсім сперсоніфікованими.

Таким чином, видавничо-поліграфічні технології, розвиваючись, прийшли до своєї протилежності: від великої кількості ідентичних примірників видання до нескінченного різноманіття варіантів у тиражі одного видання.

227

На цей час сталися значні зміни стосунків у блоці "видавництво - поліграфія". Складний, тривалий у часі й замкнений у цикл редакційно-видавничий процес, кінцева мета якого — створення і випущення у світ певного продукту, сучасному видавцеві не вдається завершити без участі поліграфіста. Це представник тої професії, яка ще на етапі запровадження друкарства відмежувалася від когорти редакторів (коректорів) як творців книжки, а займався він суто тиражуванням друкових видань та продукції, підготованої видавцем [33].Нині існувати одна без одної ці дві складові частини видавничо-поліграфічної галузі практично не можуть. Перелічені вище кардинальні зміни у поліграфічному виробництві вплинули й на технологію редакційно-видавничого процесу. Активна заміна друкарських машинок сучасним комп'ютерним устаткованням дала змогу видавництвам виготовляти в "домашніх умовах" такий оригінал-макет, який оминав тривалий у часі процес складання, правлення та форматування на поліграфічному підприємстві аркушів видання і був відразу придатний для тиражування.

Узяття на себе частини функцій поліграфістів наблизило видавців до безпосереднього виробничого процесу, спонукало їх активніше вивчати ази поліграфії. В лексиконі редакторів уже звичні поняття "додрукарські процеси у видавництві", "виводження оригіналу-макету на плівки", "готування до виводження тексту на плівки у дзеркальному вигляді", "цифрові системи і технології друкування" тощо, за якими стала неминучою внутрішня реорганізація всіх без винятку підрозділів видавництва [33].

Виходячи з цього, викладання дисципліни' Технічне редагування" для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю "Видавнича справа та редагування" і готування відповідної літературизшсвітленням сучасних КВС, технологій та усталювання поліграфічного виробництва- це актуальне питання сьогодення.

Вивчивши дисципліну "Технічне редагування",студент повинен знати:

 • основні види видань;

 • терміни та виознаки, що характеризують видання, як продукт видавничого
  поліграфічного виробництва і засіб масової інформації;

 • основи загальної композиції та композиції видань;

 • принцип роботи комп'ютера, знання і практичне застосовування видавничих
  програм;

 • особливості сучасних технологій поліграфічного виробництва;

 • основні поліграфічні матеріали;

 • основи технічного редагування видань;

 • методику готування видавничого текстового оригіналу від його розмічання
  до передання на поліграфічне підприємство;

228

 • особливості оформи основних груп видань;

 • нормативні документи та стандарти, стосовно технічного оформлювання
  видань;

 • основні вимоги до текстового й ілюстраційного матеріалів, які підлягають
  опрацюванню;

 • основні принципи композиції та їхню роль у формуванні видання;

 • основні правила верстання ілюстрацій, таблиць і виводів;

 • основні ознаки та можливість застосовування основних груп друкарських
  шрифтів;

 • коректурні знаки і загальноприйняті познаки шрифтових та нешрифтових
  виокремин;

 • одиниці виміру обсягу видань і поліграфічної продукції.

Студент повинен уміти:

 • оцінювати основні види видань;

 • вільно володіти поліграфічними термінами та виознаками (дефініціями) у
  процесі створювання видань;

 • розробляти і виготовляти видавничі макети;

 • розмічати зовнішню та внутрішню оформи видань;

 • працювати на комп'ютері у видавничих програмах;

 • застосовувати сучасні технології, а також методи у процесі готування видань;

 • професійно виконувати технічне редагування текстового й ілюстраційного
  матеріалу майбутнього видання та заповнювати технічну видавничу специфікацію;

 • професійно оцінювати зовнішню та внутрішню оформу видання, у разі
  потреби виготовляти його макет;

 • оцінювати комп'ютерний обробіток текстового й ілюстраційного матеріалів
  і виготовляти верстку видання;

 • оцінювати готове видання з точки зору його художньо-технічної зредагованості
  та оформи.

Список використаної та рекомендованої літератури

 1. Айринг С, Айринг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. -
  Мн.: Попурри, 1997.

 2. Боув Т., Роде Ч. Настольная издательская система Page Maker для
  персонального компьютера.-Μ.: Финансы и статистика, 1991.

 3. Бурлаков М.В. QuarkXPress 4.0. - Л.: Корнійчук, 1999.

 4. Волкова Л.А. Издательско-полиграфическая техника и технология. - М.:
  Изд-во МГУП "Мир книги", 1999.

 5. Гавенко С, КулікЛ., МартинюкМ. Конструкція книги.: -Л.: Фенікс, 1999.

 6. Гиленсон П.Г. Справочник художественного и технического редактирования.
  -М.: Книга, 1988.

 7. ГОСТ 7.1 - 84. СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие
  требования и правила составления.

 8. ГОСТ 7.4- 95. Издания. Выходные сведения.

 9. ГОСТ 7.5 - 98. Издательское оформление материалов, помещаемых в
  периодических и продолжающихся изданиях и непериодических сборниках.

10. ГОСТ 7.9- 77. Реферат и аннотация.

11 ТОСТ5773 - 90. Книги, брошюры и журналы. Форматы.Х2.ГСТУ 29.Г-97. Журнали. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

 1. ГСТУ 29.2-97. Підручники і навчальні посібники для загальноосвітніх
  шкіл та інших типів середніх навчальних закладів. Поліграфічне виконання. Загальні
  технічні вимоги.

 2. ГСТУ 29.3 - 2000. Газети. Поліграфічне виконання. Загальні технічні
  вимоги.

 3. ГСТУ 29.4 - 2001. Обкладинки та палітурки. Типи.

 4. ГСТУ29.5- 2001. Видання книжкові. Поліграфічне виконання. Загальні
  технічні вимоги.

П. ДСТУ 3017 - 95. Видання. Основні види. Терміни та визначення.

 1. ДСТУ 3018 - 95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення.

 2. ДСТУ 3772 - 98. Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні
  технічні умови.

 3. ОСТ29.115-88. Оригінали авторські та текстові видавничі. Загальні технічні
  вимоги.

230

21. Гунъко С.Η., Демков B.C. Словарь по полиграфии и полиграфической


технологии. Понятия и определения. -Мн.: ООО "Космополис-Универсал", 1995.

 1. Джон Пикок. Издательское дело / Перев. с англ., 2-е изд. исправл. и доп. -
  М.:Изд-во ЭКОМ, 2000.

 2. Ковалишин Г.М. Конспект лекцій з курсу "Комп'ютерна типографіка". —
  Л.:УАД,2001.

 3. Лени Г., Беррет Дж. Настольные издательские системы. - М.: Радио и
  связь, 1993.

 4. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. -М.: Юристь, 1998.

 5. Нормативные материалы по издательскому делу. - М.: Книга, 1987.

27. Рывчин В.И., Леопардова Е.И., Овчинников А.И. Техническое
редактирование. - М.: Книга, 1977.

 1. Сава В.1. Основи техніки творення книги: Навч. посібник. — Л.: Каменяр,
  2000.

 1. Стандарты по издательскому делу.-Μ.: Юристь, 1998.

 1. Стефанов СИ. Полиграфия для рекламистов и не только. - М.: Гелла-
  принт, 2002.

 1. Стефанов СИ. Путеводитель в мире полиграфии. - М.: Унисерв, 1998.

 1. Технологическая инструкция по набору и верстке книжных, журнальных
  и газетных изданий с использованием компьютерных технологий. - М.: ВНИИ
  полиграфии, 1999.

 2. Тимошик М.С. Відносини видавництва і поліграфічного підприємства.
  Заочний університет видавця. Заняття сьоме // Друкарство, 2002. - № 4. - С 26-29.

 3. Шовгенюк М.В., Білорус B.C., Дудяк В.О., Миклуша 1.3. Ввід і вивід
  зображень з комп'ютерних видавничих систем. -Л.: Фонд підтримки науки, 1998.

35. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф.Майеурадзе, А.Э.Мильчин,
Э.П.Гаврилов и др. - Юристь, 1998.

 1. Ярема СМ.. КарплюкВ.Α., Мельнічук СІ., ПрокопчукP. C. Офсетний друк:
  У 2 кн. Кн. 2 / Друкарські машини, оздоблювальне та допоміжне устатковання. -
  К.:ХаГар,2002.

 2. Ярема СМ., ПащуляП.Л., Овчар О.М., МамушБ.Г. Видавничі стандарти. -
  К.-Л.: Ун-т "Україна": УАД, 2003.

 3. Ярема С.М. Технічне редагування: Навчальна програма та методичні
  вказівки. - К. Ун-т «Україна», 2002.

 4. Ярема С.М. Флексографія: устатковання, технологія: - К.: Либідь, 1988.

 5. Ярема С.М. Видавничо-поліграфічні технології та устатковання (загальний
  курс): Навч. посібник. - К: Ун-т "Україна", 2003.

 6. Cookman Brian. First steps in design. Pira International. - UK. 1997.

 7. Hughes-Sally. A Primer on Typography and Design forusere of PageMaker and
  QuarkXpress. - Oxford center for publishing studies: Oxford Brooksllniversity, 1997.

231

 1. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової та
  технічної мови.-К.: Вирій, Сталкер, 1997.-256 с.

 2. ДСТУ3966-2000. Термінологія. Засади і правила розробляння стандартів
  на термінита визначення понять.

 3. ТапанчукП.М., Ярема С.Я., Ярема СМ., Коровайченко Ю.М., Моргунюк
  В. С. Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з

видавничої, поліграфічної та пакувальної справи.- К: Ун-т "Україна", 2007.

46. ДСТУ 3003:2006. Технологія поліграфічних процесів. Терміни та


визначення понять.

232


ДОДАТКИ Додаток 1. Зразок оформи титульної сторінки

С.М.Ярема

Флексографія

УСТАЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЯ

Допущено Міністерством освіти України

Навчальний посібник дня студентів

вищих закладів освіти,

що навчаються за спеціальностями

"Поліграфічні машини

та автоматизовані комплекси"

і "Видавничо-поліграфічна справа"

КИЇВ


"ЛИБІДЬ" 1998

233


Додаток 2. Зразок оформи звороту титульної сторінки

УДК 655.344 ББК37.83я73

M4S

Розповсюджувати та тиражувати без офіційного дозволу видавців заборонено

Рецензенти: £.7] Назаренко, ЯЛ. Чехман, доктори техн. наук, професори,

академіки АШ України; A.M. Войтович^ канд. техн. наук, старш. наук, співроб.;

B.I. Ющик, канд. техн. наук, доц.

Редактор В.Ф. ХмільКаталог: Files -> downloads
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35 • Розділ 8 РОБОТА ТЕХНІЧНОГО РЕДАЁТОРА НАД НЕКНИЖКОВИМИ ВИДАМИ ДРУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
 • Формати некнижкової продукції
 • Студент повинен уміти
 • Список використаної та рекомендованої літератури
 • С.М.Ярема Флексографія УСТАЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЯ
 • Зразок оформи звороту титульної сторінки