Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВидавничий текстовий кодовий оригінал

Видавничий текстовий кодовий оригінал
Сторінка3/35
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Видавничий текстовий кодовий оригінал. До видавничих текстових кодових оригіналів належать:

25


  • машинописний оригінал з супутньою неповнокодовою програмою;

  • машинописний оригінал з супутньою повнокодовою програмою;

  • оригінал-макет з супутньою програмою.

Видавничий текстовий оригінал-макет для репродукування. Початковим матеріалом для готування видавничого текстового оригіналу-макета для репродукування слугус видавничий текстовий оригінал (машинописний або надрукований), зредагований, вичитаний, розмічений технічним редактором і підписаний відповідальними особами до складання і (або) друкування. В такому оригіналі дозволено не більше як 10 виправ на сторінці, а вставок - не більш як чотири на 10 с Чи потрібно виготовляти дублікати, у кожному випадку вирішують залежно від типу складально-друкувальної техніки*.

Оригінаяи-макети для репродукування мають бути виготовлені відповідно до специфіки складання (або складання і верстання) та розмітки технічного редактора в початковому текстовому оригіналі.

Класифікацію оригіналів-макетів для репродукування залежно від СДТ й основи для друкування наведено нижче.

Умовна позначка виду і підвиду оригіналу-макета

Вид або підвид оригіналу-макета для репродукування

1

Оригінал-макет машинописний з невирівняним правим краєм на^ паперіОригінал макет-фотоформа машинописний з невирівняним правим краєм на плівці (спеціальному папері)

2

Оригінал-макет машинописний з вирівняним правим краєм на паперіОригінал-макет-фотоформа машинописний з вирівняним правим краєм на плівці (спеціальному папері)

3

Оригінал-макет складанний з невирівняним правим краєм на папері

За

Оригінал-макет-фотоформа складанний з невирівняним правим краєм на плівці (спеціальному папері)

4

Оригінал-макет складанний з виформатовуванням на паперіОригінал-макет-фотоформа складанний з виформатовуванням на плівці (спеціальному папері)

Крім цих оригіналів-макетів для репродукування, дозволено виготовляти оригінали-макети способом розклеювання з відбитків гранок, надрукованих після складення ча білому покрейдованому папері марки В масою 115 г/м2.

Для репродукування оригіналів-макетів з невирівняним правим краєм (види 1,3) треба використовувати аркуші паперу з рамкою, надрукованою заздалегідь

* Складально-друкувальна техніка (СДТ) складається із складально-друкувальної машини, склздально-друкувальних автоматів і складально-програмувальних літеродрукувальних систем.

26

неактинічною фарбою (з урахуванням масштабу репродукування). Навколо рамки (або тексту) мають бути береги не менш як 2 см. Вихід знаків за межі рамки не дозволено. Для видів оригіналів-макетів 4 і 4а така рамка не обов'язкова.Текст для всіх видів оригіналів-макетів має друкуватися тільки з одного боку паперового аркуша.

Нумерацію сторінок в оригіналах-макетах друкують на відповідних типах СДГ або вклеюють згідно з проектом оформи видання та правилами складання. Додатково нумерувати сторінки кольоровим олівцем не дозволено.

Відхил лівого краю тексту (як окремих рядків, так і всієї шпальти) від вертикальної лінії не дозволено, крім випадків, передбачених розміткою оригіналу.

Міжрядкові інтервали в оригіналі-макеті мають бути сталі і відповідати вказівкам у специфікації та оригіналі, а також конструктивним особливостям СДТ.

Відхили на ± 1 від заданої специфікацією кількості рядків на сторінці складовини дозволено в окремих випадках тільки на обох сторінках розвороту.

Якість виготовлення оригіналу-макета для репродукування на плівці або спеціальному папері має відповідати вимогам, аналогічним вимогам до штрихових діапозитивів (негативів) для відповідного способу копіювання і виробляння друкарської форми.

Оптична густина шрифту має бути однакова та не менша від 1,5 для всіх рядків і сторінок оригіналу. В елементах надрукованого шрифту не може бути розривів, ореолів, слідів від фарби, яка розпливлася чи розмазалася. На папері не повинно бути зайвих плям, що спричинюють розпливчастість або погане закріплення фарби.

Відбитки знаків із пошкоджених шрифтоносіїв, замінювати літери або знаки іншими, подібними за накреслиною, але інших гарнітур, кеглів і накреслин, не дозволено.

Дефекти, які неможливо усунути в процесі репродукування та виробляння форми (сліди фарбового шару стрічки або ребра стрічководія між рядками, словами і літерами; здвоєні знаки або надмірні проміжки між літерами в словах; сліди тертя та Ін.), у виготовленому оригіналі-макеті не дозволено. Нерівність шпальт (за висотою) дозволено не більш як ±1 мм на сторінку, крім зміни положення шрифту, який передбачено в розмітці оригіналу або специфікації.

На підписаному до друкування оригіналі-макеті не повинно бути плям, зморщок та інших дефектів, які важко усунути під час репродукування й знижують якість виробляння друкарської форми.

Виправи (слова, рядки, абзаци тощо) в оригіналі-макеті для репродукування мають бути передруковані на папері тої самої якості, тою самою гарнітурою та кеглем, з тою самою контрастністю, що й весь оригінал, і акуратно вклеєні у відповідні місця оригіналу-макета з застосовуванням клею, який не дає жовтизни та жолоблення після висихання.

27

Не дозволено робити: більш як одну наклейку в одному рядку; наклейку на наклейку; наклейку одної літери або трупи літер у словах; більш як два наклеєних рядки на шпальті, розмежовані між собою рядком тексту без виправ; наклейку кількох рядків підряд, але наклеєних окремо.

Якщо треба виправити рукописну формулу, то її треба переписати чорною тушшю (вона не повинна бути розбавлена і відшаровуватися після висихання) на тому самому папері, що й оригінал, та вклеїти її у відповідне місце. Не дозволено використовувати пасту кулькових ручок.

Дрібні виправи (вставки пропущених знаків запитання, знаків перенесення або дефіса, а також над- або підрядкових доповнин до літер, які трапляються в чужих мовах і їх немає в шрифтовому комплексі, тощо) дозволено вносити чорною тушшю, а у разі потреби викинути окремі літери та знаки рекомендовано зачистити їх білилом, гуашшю, пастою "Штрих". Не дозволено робити ці виправлення в оригіналі-макеті викреслюванням.

У виняткових випадках, пов'язаних із специфікою або оперативністю випускання видання, можуть бути допущені відхили за згодою між видавництвом і поліграфічним підприємством.

Машинописні оригінали для аркушевої бланкової продукції, друкованої на ротапринті. Ці оригінали мають бути виготовлені в одному примірнику.

Видавничий текстовий рукописний оригінал. Видавничі текстові рукописні оригінали мовами, в яких використовують абетки особливих графічних форм, мають бути виконані чітким почерком чорним, фіолетовим або синім чорнилом на писальному папері формату А4 (210x297 мм) із застосовуванням трафарету. Рядки мають бути рівні по горизонталі або вертикалі залежно від системи письма.

Складні табличні дані мають бути написані (накреслені) чітким почерком, чорним чорнилом (тушшю).

Інші авторські рукописні оригінали мають бути передруковані на друкарській машинці та розмічені аналогічно видавничим машинописним оригіналам.

Рукописні оригінали для аркушевої і бланкової продукції мають бути виготовлені на білому папері чорною тушшю в одному примірнику.

Виправлення дозволено до трьох на одній сторінці.

Вимоги до виходових відомостей. У видавничих текстових оригіналах виходові відомості мають відповідати вимогам стандарту [8].

1.6. Технічне редаїування видавничого оригіналу

Для того щоб видавничий оригінал став закінченим проектом видання, його потрібно технічно опрацювати - вказати, яким чином треба скласти і розмістити кожну найдрібнішу деталь текстового оригіналу, як відтворити та розмістити кожний зображальний оригінал. Це розмічання, керуючись планом оформи і

28

макетом художника, виконує технічний редактор. Якщо ж плану оформи і макета немає, то технічний редактор виступає як оформлювач: визначає, а не тільки розмічає, яким шрифтом складати елементи тексту, заголовки тощо.

Технічний редактор ще раз перевіряє якість оригінал)' й заповнює бланк "Видавнича специфікація". Зразок такого бланка у дод. 3. Навіть для не дуже складного видання технічному редакторові потрібно тільки для його складання та верстання заповнити більш як 20 пунктів специфікації, стосовно: гарнітури; кегля; накреслини; інтерліньяжу (міжрядкової відстані) шрифтів, якими пагрібно складати основний, додатковий і допоміжний тексти, заголовки; виду складання; формату та висоти шпальти в квадратах і рядках тощо.

Після опрацювання видавничого ориг іналу технічним редактором він готовий для переданім у друкарню або для складання на КВС видавництва.

Під час технічного розмічання оригіналу треба дотримуватися гігієнічних вимог стандартів до складанної оформи.

Стандарт регламентує для книжкових видань, адресованих дорослому читачеві, мінімально допускні кеглі шрифтів основного, допоміжного та додаткового текстів залежно від виду видання і сорту паперу (табл. 1).Таблиця 1. Мінімально допускні кеглі шрифтів залежно від типу видання

Видання

Кегль (пункти , не менш як

Основний текст

Додатковий допоміжний текст обсягом до 1500 знаків

Газетний папір

Будь-який інший папір

Літературно-художні

10

9

7

Науково-популярні


7

Словниково-енциклопедичні

6

Окремі статті обсягом до 1500 знаків

7

6

6

Інші

9

8

7

У книжкових виданнях для дітей стандарт регламентує гігієнічні умови залежно від вікової групи читачів, графічної основи шрифту та тла, на якому треба друкувати шрифт (табл. 2).

У цьому разі стандарт регламентує використовувати у виданнях дія дітей шрифти тільки певних груп місткості (числу знаків у рядку відповідає один квадрат) і накреслини (табл. 3).* Літерою "і" тут позначено необхідність складати текст видань шрифтом зазначеного кегля із збільшеним інтерліньяжем.

29

Таблиця 2. Графічні основи шрифту і тла у книжкових виданнях для дітей

Кегль, пункти

Збільшення інтерліньяжу, пункти

Довжина рядка ν

квадратах

міліметрах

Видання для дітей віком до 6 років долучно

Друкуючи на білому тлі на кириличній графічній основі

>20

2... 6

б72... 9 %

117... 171

16,18

4... 6

6 72... 9 74

117... 167

14

4... 6

6... 8 72

108... 153

На латинській грш

ИЧНШ ОСНОВІ

16

4... 6

6 72... 9 74

117... 167

Друкуючи на кольоровому або сірому тлі, а також по кольоровій ілюстрації

>20

>4

7...9 72

126... 171

Видання для дітей віком 7...10 років

Друкуючи на білому тлі на кириличній графічній основі

>20

2...6

5...9 72

90...171

16,18

2...6

4 72 ...9 74

81...167

14

>2

4 /2 ...о 12

81...153

12

>2

4 72 ...7 3Ц

81...140

На латинській грас

ЛЧН1И ОСНОВІ

> 14

>2

4 72... 8 72 | 81...153

Друкуючи на кольоровому або сірому тлі, а також: по кольоровій ілюстрації

> 16

>4

4 72... 9 74

81...167

Видання для дітей віком 11...14 років

Друкуючи на білому тлі на кириличній і латинській графічних основах Основний текст

12

2...4 1 4...8 72

72...153

10

2...4 1 4...7

72...126

Допоміжні та додаткові тексти

9

2...4

4...7 [ 72...126

Друкуючи на кольоровому або сірому тлі, а також: по кольоровій ілюстрації

> 12

-

4...8 72

72...153

Видання для дітей віком 15.„17 років

На кириличній і латинській основах Основний текст

12

>2

3 74...7 72

68...136

10

>2

3 72 ...7

63...126

10

-

3 74 ...6 72

68...117

9

>2

3 72 ...6

63...108

Допоміжні та додаткові тексти

8

>2 | 3\ ...6

63...108

зо

Таблиця 3. Використовування шрифтів певних груп у виданнях для дітей

Кегль, пункти

Група шрифтів

Місткість знаків, не більш як

Накреслина

Видання для дітей до 6 років долучно

Друкуючи на білому тлі

20

Обрубані нові малоконтрастні

5,0

Нормальна або широка, світла пряма

16,18

Обрубані нові малоконтрастні

6,0

Те саме

14

Обрубані

6,7

-«-

Друкуючи не на білому тлі

20

Обрубані

5,0 | Широка, світла пряма

Видання для дітей 7...10 років

20

Обрубані нові малоконтрастні

5,2

Нормальна або широка, світла пряма

16, 18

Те саме

6,4

Те саме

14

-«-

7,2

-«-

12

Обрубані

7,7

-«-

Видання для дітей 11...14 років

12

Будь-яка

-

Нормальна або широка, світла пряма

10

Те саме

9,5

Те саме

9

-«-

9,5

-«-

Видання для дітей 15...17 років

10,12

Будь-яка

-

Нормальна або широка, світла пряма Те саме

10 без ін.

Те саме

9,5

8,9

-«-

10,2

-«-

Стандарт регламетує ще низку вимог до шрифтової складанної оформи видань для дітей, стосовно допускності дво- і багатошпальтового складання, які немає можливості навести у цьому навчальному посібнику.

1.7. Видавничо-поліграфічне оформлювання і розмічання видавничих текстових оригіналів

Комплектність. Видавничі текстові машинописні та надруковані оригінали треба здавати на поліграфічне підприємство комплектно. Окремі текстові елементи (покажчик, примітки, макет каталожної картки, оглав) дозволено здавати разом з першою коректурою.

31


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35