Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
Сторінка31/35
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

S

.3 g

s И

Місце індексів УДК.ББК

Лінія абзацного відступу для основного тексту макетаДодаток 16. Розміри занотованих карток для видань и форматом складовини менш як 572кв. і зразок макета занотованої картки

Формат складовини, кв.

Висота макета (кв.), не більш як

Формат складовини, кв,

Висота макета (кв.), не більш як

5'/4

2% (до 2 кв. 40 п.)

4'/2

2і/,

5

2 кв. 32 п.

4%

274 (до 2кв. 16 п.)

43/4

2V2 (до 2 кв. ЗО п.)

4

2

Дудин Олесь
Д81 Поет і безмір: Поезії. - Л.: Каменяр, 1998. - 400 с

ISBN 5-7745-0741-6

До нової книжки автора, який проживає в м. Ходорові на Львівщині, ввійшли твори, наповнені філософським змістом. Одвічні теми добра і зла, вірності та зради, роздуми над долею рідної держави, її "історією провин і зрад та мудрим клекотом прозрінь" - основний лейтмотив творчості поета.


Без оголошення

Д

ББК84УКР

4702640202-030 98

261

Додаток 17. Сторінка складовими з виносками

Не міг обійти увагою О.Колесса внеску І.Франка і в розвиток української мови, адже письменник "свідомо старався зблизити літературну мову галицької України до мови України придніпрянської, і користуючись здоровим лексичним матеріалом цілої нашої етнохрафічної території, а, задержуючи звукову систему і морфологію південно-українського діалекту, витворив одноцілу всеукраїнську літературну мову"1.

Відомий українский філолог Василь Сімович, який навчався у С.Смаль-Стоцького, характеризував пізніше особливості літературознавчої концепції свого вчителя, для якого важливу значину відігравала не кількість проблемного матеріалу, а його поглиблена, докладна і всебічна інтерпретація. "Твір роз'яснювався філологічною методою з погляду річевого, літературного, історично-літературного і т. д., де кожне слово мало свою вагу, де кожне речення й саме для себе, й у сполуці з іншими діставало своє освітлювання, де кожний образ мусів ставати ясний. Сам добрий декламатор, проф. Стоцький звертав увагу на відповідне відчитування самого твору, причому не мистецтво виголошення мало з читання виходити, а - повне його зрозуміння"2.

1 Ко л е с с а О. Наукова діяльність Івана Франка // Літературно-науковий вісник. -1913. - Т. 63, - кн. 9.

2Сімович В. Степан Смаль-Стоцький як шкільний діяч і педагог.-Л., 1939.

262


Додаток 18. Варіант верстання випускових даних видання

ШТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЄ ВИДАННЯ Божик Євгенія Дмитрівна

ТРОЯНДА ДЛЯ РОВЕСНИКА Оповідання, новели, повісті

Художня оформа Прийми Любомира Володимировича

Редактор Дмитро Сапіга

Художній редактор Богдан Пікулщькии

Технічний редактор Віра Франчук

Коректор Євдокія Русин

Здано на складання 05.09.97. Підписано до друкування 03.03.99.

Формат 84x108 1/32. Папір офсетн.№ 1. Гарнітура Vremya.

Офсетний друк. Умов. друк. арк. 11,76. Умов, фарб.-відб. 11,87.

Обл.-вид. арк. 11,45. Тираж 2000 пр. Замова 2344.

Видавництво "Каменяр". 290006 Львів, Підвальна, З

Надруковано з готових діапозитивів у друкарні видавництва "Поділля"

280015. м. Хмельницький, пр. Миру, 59.263

Додаток 19. Варіанти версгання таблиць11г

II
И1

І

мі


її м ι и її


1

тті

1

І

II

Іт

тті

ґ

1

II
ж1264

Додаток 20. Сторінка видання з колонтитулом, колонлінійками, колонцифрою, нормою та сигнатурою

Основні положення теорії лісового насінництва

17

За строками настання стиглості насіння де­ревні породи можна поділити на чотири групи.

 1. Породи з раннім достиганням насіння (кі­
  нець травня—початок червня): берест, в'яз, клеї,
  цукристий, тополя, верба тощо.


 2. Породи з достиганням насіння в середині
  літа (липень—серпень): абрикос, алича, береза, виш­
  ня, жимолость, ірга, карагана, рокитник, скумпія,
  смородина, черемха звичайна, черешня, шовкови­
  ця тощо.


 3. Породи з достиганням насіння в кінці лі­
  та—на початку осені (кінець серпня—вересень): бе-
  река, бруслина, глід, бузина, кизил, кизильник, жос­
  тір, крушина ламка, лішина, модрина сибірська,
  черемха пізня, горіхи грецький та маньчжурський,
  персик, горобина, пухиропліаник, широкогілочник
  східний тощо.


 4. Породи з пізнім постиганням насіння (кі­
  нець вересня—жовтень): дуб, клен, ясен, граб, бук.
  липа, робінія, аморфа, бархат, бирючина, ялина,
  виноград, в'язових, гледичія, калина, груша, гір­
  кокаштан, свидина, катальпа, модрина європейс­
  ька, магонія, яблуня лісова, вільха, ялиця, пла­
  тан, шипшина, софора, сосна, терен, туя західна,
  сумах тошо.


Особливістю насіння в'язових, карагани та де­яких інших порід є те, шо відразу після настання врожайної стиглості воно розсіюється і його майже неможливо зібрати.

Урожайна стиглість насіння сосни звичайної настає через 18 місяців після цвітіння, тобто в ли­стопаді наступного року, а в сосни чорної — через 1$ місяців — у вересні—жовтні наступного року.

7.ЭШ.122

265

Додаток 21. Колонцифри сторінок, на яких ставлять норму і сигнатуру, а також сигнатуру з зірочкою

друкар-

1/8

1/8

1/16

1/16

1/32

1/32

ського

Норма та

Сигнатура

Норма та

Сигнатура

Норма та

Сигнатура

аркуша

сигнатура

з зірочкою

сигнатура

з зірочкою

сигнатура

з зірочкою

1

1

3

1

1

1

3

2

9

11

17

19

33

35

3

17

19

33

35

65

67

4

25

27

49

51

97

99

5

33

35

65

67

129

131

6

41

43

81

83

161

163

7

49

51

97

99

193

195

8

57

59

113

115

225

227

9

65

67

129

131

257

259

10

73

75

145

147

289

291

11

81

83

161

163

321

323

12

89

91

177

179

353

355

13

97

99

193

195

385

387

14

105

107

209

211

417

419

15

112

115

225

227

449

451

16

121

123

241

243

481

483

17

129

131

257

259

513

5!5

18

137

139

273

275

545

547

19

145

147

289

291

577

579

20

153

155

305

307

609

611

21

161

163

321

323

641

643

22

169

171

337

339

673

675

23

177

179

353

355

705

707

24

185

187

369

371

737

739

25

193

195

385

387

769

771

26

201

203

401

403

801

803

27

209

211

417

419

833

835

28

217

219

433

435

865

867

29

225

227

449

451

897

899

ЗО

233

235

465

467

929

931

31

241

243

481

483

961

963

32

249

251

497

499

993

995

33

257

259

513

515

1025

1027

34

265

267

529

531

1057

1059

35

273

275

545

547

1089

1091

36

281

283

561

563

1121

1123

37

289

291

577

579

1153

1155

38

297

299

593

595

1185

1187

39

305

307

609

611

1217

1219

40

313

315

625

627

1249

1251

41

321

323

641

64342

329

331

657

65943

337

339

673

67544

345

347

689

69145

353

355

705

707266

Додаток 22. Варіанти оформи вільного вірша

Стою

перед


тобою,

Як

листперед

травою,


Трава —

перед


росою,

Роса —


перед

водою.


Ти в моїх, очах — Купелю теплінь, Крила ронить птах В неба голубінь.

Ти в моїх очах — Щастям сум цвіте, Гріється в устах Сонце золоте.

Ти в моїх очах — Піснею пісень Пролягає шлях З ночі в білий день.


...І квилить-плаче

Ярославна

Ні не в Путивлі,

Ні на брамі —

Зашеломянем

тим і цим, Де Руська

вся

земля еси, Могилам братським Поклонялась, Затятим співомозивалась, І своє ймення Кров'ю карбувала У час, і простір, І во вік віки.

267Додаток 23. Варіанти верстання драматичного тексту

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35 • Формат складовини, кв. Висота макета (кв.), не більш як Формат складовини, кв
 • Висота макета (кв.), не більш як 5/ 4
 • 2V 2 (до 2 кв. ЗО п.) 4 2
 • ББК84УКР 470264 0202-030 98 261 Додаток 17. Сторінка складовими з виносками
 • Варіант верстання випускових даних видання ШТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЄ ВИДАННЯ Божик Євгенія Дмитрівна
 • Прийми Любомира Володимировича
 • Додаток 20. Сторінка видання з колонтитулом, колонлінійками, колонцифрою, нормою та сигнатурою
 • За строками настання стиглості насіння де­ревні породи можна поділити на чотири групи.
 • Особливістю насіння вязових, карагани та де­яких інших порід є те, шо відразу після настання врожайної стиглості воно розсіюється і його майже неможливо зібрати.
 • Урожайна стиглість насіння сосни звичайної настає через 18 місяців після цвітіння, тобто в ли­стопаді наступного року, а в сосни чорної — через 1$ місяців — у вересні—жовтні наступного року.
 • 7.ЭШ.122 265
 • Сигнатура аркуша сигнатура
 • Додаток 23. Варіанти верстання драматичного тексту