Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
Сторінка32/35
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

2-й СЕНАТОР (5-ліу, показуючи на 3-го). Чи зауважив ти, як він підлещується до милості цезаря? Як він спритно йому при­служує! Його треба остерігатися... Адже ж ми засудили абсолют­но задармо бідного історика!

5-й СЕНАТОР. Мало кого ми судили і засудили задармо? Я тобі не радив би вносити умови до закону, який вже завчасу складе­ний в голові цезаря. Тиверий сьогодні подивився на тебе сердито.

Виходять. 3-й і 1-й сенатори зупиняються.

2-й СЕНАТОР (5-му, показуючи на 3-го). Чи зауважив ти, як він підлещується до милості цезаря? Як він спритно йому при­служує! Його треба остерігатися... Адже ж ми засудили аб­солютно задармо бідного історика!

5-й СЕНАТОР. Мало кого ми судили і засудили задармо? Я тобі не радив би вносити умови до закону, який вже завчасу складений в голові цезаря. Тиверий сьогодні подивився на тебе сердито.

Виходять. З -й і 1-й сенатори зупиняються.

2-й сенатор (5-му, показуючи на 3-го)

Чи зауважив ти, як він підлещується до милості, цезаря? Як. він спритно йому прислужує! Його треба остерігатися... Адже ж ми засудили абсолютно задармо бідного історика!

5-й сенатор

Мало кого ми судили і засудили задармо? Я тобі не радив би вносити умови до закону, який вже завчасу складений в голові цезаря. Тиверий сьогодні подивився на тебе сердито.

Виходять .3-й і 1-й сенатори зупиняються.

2-й сенатор. (5-му, показуючи на 3-го). Чи зауважив ги, як він підлещується до милості цезаря? Як він спритно "йому прислужує! Його треба остеріга­тися... Адже ж ми засудили абсолютно задармо бідного історика!

5-й сенатор. Мало кого ми судили і засудили задармо? Я

тобі не радив би вносити умови до закону, який вже завчасу складений в голові цезаря. Тиверий сьогодні подивився на тебе сердито. Виходять. 3-й і 1-й сенатори зупиняються.

268

Тлумачний словник термінів видавничої та поліграфічної справи

Абзац - рубрикаційно-композиційна одиниця тексту, складена з одного чи кількох речень, позначена відступом на початку першого рядка.

Абзацний відступ - відступ праворуч у початковому рядку абзаца; за правилами складання - однаковий для тексту в межах видання.

Абрис - межі ділянок окремих кольорів та півгонів багатокольорового зобразу.

Абсорбування - вбирання речовини матеріалом і один із найпоширеніших способів закріплювання фарби.

Авантитул (фортитул) - перша сторінка книжкового блока за наявності в ньому контртитула чи фронтиспіса. Тут можна помістити видавничу марку, марку серії, назву видання або прізвище автора, епіграф, посвяту, гасло.

Автоінтерліньяж - у КВС автоматичне вставляння міжрядкового інтервалу.

Автокернінг - здатність КВС і фотоскладальних пристроїв автоматично регулювати проміжок між літерами в певних комбінаціях заради кращого візуального сприймання тексту.

Автоматичний стапельний приймальний пристрій - система у друкарських машинах, що приймає та зіштовхує надруковані аркуші на стіс автоматичним знижуванням його рівня.

Автор - творець тексту чи образу.

Авторська коректура - виправи, що їх вносить автор у гранки, стосовно оригінального матеріалу на відміну від виправ друкарських помилок, унесених складальником. Авторську коректуру за прийнятою угодою роблять синім кольором; коректуру, пов'язану з виправленням помилок складальника, --червоним кольором.

Авторська правка - правка, відмінна від правки оригіналу, яку вносить автор чи упорядник твору у верстку.

Авторський аркуш - одиниця обсягу літературного твору, що дорівнює 40 000 знаків, охоплюючи прогалки (проміжки між словами), або 700 рядкам віршованого тексту чи 3000 см2 ілюстраційного матеріалу.

Авторський покажчик -допоміжний абетковий покажчик - перелік авторів творів, згадуваних у тексті.

269


Авторський текстовий оригінал - авторський текст, поданий у видавництво.

Авторські зображальні оригінали - плоскі графічні або фотографічні образи, призначені для поліграфічного відтворювання.

Автотипія - спосіб відтворювання півтонових оригіналів перетворюванням півтонового образу на растровий (мікроштриховий) за допомогою поліграфічних растрів або спеціальних комп'ютерних програм.

Автотипне синтезування кольору - відтворювання кольору в поліграфії, за якого кольоровий образ формується на відбитку різноколірними растровими елементами (крапками або мікроштрихами) з однаковою світлою насиченістю кольору окремих прозорих друкарських фарб, але різних розмірів і форм. У цьому разі ефект півтонів зберігається завдяки тому, що темні ділянки оригіналу відтворюються великими растровими елементами, а світлі - дрібними. Під час накладання растрових елементів на відбитку в процесі друкування синтез кольору має змішаний адивно-субтрактивний характер.

Адаптер (інтерфейсна плата) - блок, що уможливлює роботу комп'ютера з периферійним пристроєм, який не має стандартного інтерфейсу, або з нестандартною апаратурою. Найчастіше цей термін вживають для мультимедійних пристроїв. Наприклад, для відео: монохромний дисплейний адаптер (MDA), кольоровий графічний адаптер (CGA), вдосконалений графічний адаптер (EGA).

Адитивне синтезування кольору - відтворювання кольору внаслідок оптичного змініування у просторі випромінювання базових кольорів (червоного, зеленого і блакитного - R, G, В). Використовують у створюванні кольорових образів на екрані електронних присгроїв(тежвізсрів,мотторів/Жф,вшіикає на окремих ділянках відбитка (у світлих місцях образу, де накладання один на одного різгежолірних растрових елементів унаслідок їхніх малих розмірів менш імовірні) за автономного синтезування кольору.

Адреса - число, що вказує місце в оперативній пам'яті машини (RAM) або асоціюється із входовими і виходовими портами.

Акрил - термопластичний полімер, використовуваний як покривний матеріал.

Акцентування - позначання в тексті наголошених голосних літер знаками-акцентами.

Акцидентні шрифти - шрифти, що їх використовують в акцидентному складанні (поліграфічні, декоративні, рисовані).

Акциденція - друк малих складанних форм: бланків, рахунків, анкет, атестатів, адрес, запрошень, афіш, газетних і журнальних оголошень, квитків тощо.

Абетковий покажчик — будь-який покажчик, зорганізований за абетковим принципом.

Альбом - книжкове видання, основу якого становлять відтвори карт, матаонків, креслеників, фотографій з пояснювальним текстом.

Альбомний спуск - розташунок сторінок друкарської форми, за якого спинку видання розміщують на короткому боці сторінки.

270


Аналогова (растрова) кольоропроба - кольоропроба, виготовлена з кольороподілених фотоформ, як правило, для офсетного і високого друку перед друкуванням видання.

Анотація - коротка узагальнювальна характеристика видання, що розкриває його зміст, художню цінність та читацьку призначеність.

Апарат книжки - доповнювальні тексти у виданні для створювання читачеві умов користування ним.

Анрош - проміжок між словами в тексті видання. Іноді цей термін використовують для позначання проміжку між літерми.

Аркуш форзаца - аркуш, що його приклеюють до боковини палітурки. Див. Форзац.

Архітектоніка книжки—побудова книжки, компонования її елементів: тексту, ілюстрацій, прикрас тощо, складова частина художньої конструкції книжки.

Астериск - символ у вигляді зірочки (*), використовуваний для позначання виносок і приміток.

Ахроматичне кольороділення - кольороділення з заміною ділянок накладання кольорових фарб сірим складником.

АО - базовий формат паперу і картону в системі ISO (Міжнародна організація зі стандартизації)-1189x841 мм (тобто площею 1 м2).Б

Байт - одиниця інформації, що містить 8 бітів. У зберіганні інформації та її комп'ютерному оброблянні - еквівалент одного символу (літера, цифра, знак пунктуації). Місткість пам'яті звичайно виражають у кілобайтах (210 = 1024 біт), мегабайтах (220 -1048 576 біт) та гігабайтах (230 = 1 073 741 824 біт).

Баланс стовпчиків - у КВС автоматичне регулювання ширини стовпчиків для поліпшення сприйнятності.

Баланс "по сірому" - унормована співвідносиш розмірів растрових елеменгів на трьох кольороподілених растрових фотоформах (для блакитної, пурпурної та жовтої фарб). Дає змогу одержати на відбитку нейтрально-сірий тон за використовування тріадних фарб у знормалізованому процесі друкування (дотриманні норм подавання фарби, балансу "вода - фарба", тиску й інших умов).

Баланс "фарба - вода" ("вода - фарба", "фарба - зволожувальний розчин") -рівноважна співвідносина між кількостями друкарської фарби і зволожувального розчину, що їх наносять на друкарську форму під час офсетного друкування, яке забезпечує оптимальну якість відбитка. Баланс "фарба - вода" залежить від багатьох чинників: швидкості роботи машини, її конструкції, вологості та температури повітря у друкарському цеху, структури і властивостей друкарської фарби, характеристики друкарської форми, складу та способу наношення зволожувального розчину і фарби, властивостей задруковного матеріалу та ін.

271


Банківський папір - тонкий папір для писання, білий або ледве забарвлений.

Барабанний сканер - пристрій, в якому скановані оригінали закріплюють на циліндричному тримачі.

Безгранковий метод - порядок випускання видання, за якого друкарня одержує від видавництва оригінал, підготований до складання і верстання одночасно; у цьому разі вона виготовляє повну верстку видання.

Безкислотний папір - папір, що не містить кислотних похідників у своєму складі, зокрема галунових домішок, які скорочують тривалість існування видання.

Безшовне скріплювання - спосіб скріплювання книжкових блоків, за якого на механічно оброблені корінці сторінок наносять шар ПВА - або термоклею, що скріплює сторінки.

Бібліографічна посилка - посилка на джерело, з якого запозичено наведені дані чи текст.

Бібліотечна оправа (палітурка) - практична палітурка, розроблена на початку XX ст., коли набули великої поширеності громадські бібліотеки. Конструкція містить елементи, що забезпечують підвищену міцність і довговічність видання. Як правило, її виконують з глухим корінцем та з французьким рубчиком.

Бігування - наношення на папір, картон, відбитки або частково сфальцьований зошит ліній згинів (бігів) за допомогою тупих плоских або дискових ножів, які витискають й ущільнюють матеріал, частково руйнуючи зв'язки між волокнами.

Білий рядок - відступ, утворений проміжком, що дорівнює висоті рядка шрифту заданого кегля.

Біловий аркуш - паперовий аркуш, задрукований з одного боку.

Біметалева офсетна формна пластина - пластина, яка складається із двох металевих шарів, послідовно нанесених на металеву або поліефірну підкладку, і світлочутливого шару. Застосовують для виробляння біметалевої форми для офсетного друкування.

Біт - скорочена познака від Binary digiT (двійкова цифра). В комп'ютері біт-найменша одиниця інформації. Десяткові числа від 0 до 9 кодують чотирма бітами.

Біт на ігіксель (bit Per Pixel - bpp) - одиниця виміру кількості бітів, використовна у комп'ютері для ототожнювання та описування кожного пікселя. Для обробляння ілюстрацій найчастіше застосовують 8 bpp, що відтворює 256 градацій сірої шкали - від нуля (чорне) до 256 (біле).

Бітова карта - дані, що описують бітовий образ. Часто так називають дані піксельного образу.

Бітовий образ - послідовність бітів, що відповідає у пам'яті відображеному на екрані образу. Кожен біт у біговому образі відповідає одному пікселю на екрані. На чорно-білих екранах 0 відповідає білому пікселю, а 1 - чорному. Коли образ кольоровий чи чорно-білий з градаціями сірого кольору, відповідний набір бітів називають піксельнгш образом, оскільки кожному пікселю відповідає група бітів,

272


що кодує його колір. Кількість бітів, що припадає на один піксель, визначає якість образу.

Блінтове тиснення - наношення на ремінь (вичинену шкіру) або інший матеріал заглибленого образу втисканням нагрітого або холодного інструмента для тиснення.

Боковик — перший чи крайній лівий текстовий стовпчик таблиці або виводу. Іноді боковиком називають дрібні ілюстрації, винесені на береги видання.

Боковина - шматок паперу чи картону, який за форматом трохи перевищує формат видання і слугує основою обкладинки чи твердої палітурки.

Боковина з опущеними фасками - картонна боковина палітурки з потоншеними під кутом краями для поліпшення зовнішнього вигляду видання.

Боргес - друкарський шрифт, кегель якого дорівнює 9 п. (3,38 мм).

Бордюрні лінійки - лінійки, створені за методом рапорту за повторення складених чи готових спакованих елементів; застосовують для обрамлювання тексту або ілюстрації.

Бронзова друкарська фарба - суміш металевого порошку бронзи і зв'язувальної речовини. Бронзові друкарські фарби мають схильність до емульгування із зволожувальними розчинами. Щоб запобігти цьому явищу, рекомендовано друкувати з мінімальним подаванням зволожувального розчину.

Бронзування відбитків - створювання ефекту металізації наношенням на свіжонадрушваний відбиток тонкого шару порошку або алюмінію. Використовують як декоративний спосіб для оформлювання листівок, запоршень та ін.

Брошура - невеликого обсягу друкове видання, що містить не менш як 4 і не більш як 48 с, у м'якій паперовій обкладинці чи без неї.

Брошурувальні процеси - отримування зшитків, комплектування книжкового блока і його скріплювання, покривання обкладинкою та обрізування.

Брошурувально-палітурне устаткований - усталювання, призначене для виконування поліграфічних брошурувально-палітурних процесів або операцій. Ці процеси (операції) забезпечують отримування із надрукованих аркушів і зошитів брошур, журналів або книжок в обкладинці (палітурці), буклетів та іншої поліграфічної продукції з використовуванням постдрукарського обробляння.

Брошурувально-палітурні процеси—пов'язані між собою технологічні процеси для отримування із надрукованих відбитків або зошитів брошур і журналів у обкладинці чи книжок у палітурці.

Буклет - видання, надруковане на одному аркуші паперу, сфальцьоване в кілька паралельних згинів без шиття і розрізування.

Буфер - проміжне сховище даних - резервна частина пам'яті, в якій тимчасово містяться дані, що чекають слушного моменту для завершення передавання їх в інше місце пам'яті чи на пристрій вводження-виводження. Деякі пристрої, такі як принтери чи їхні адаптери, часто мають власні буфери.

273


в

Варіанти оформи видання - рекомендовані розміри сторінок складовини і розкладка берегів для певних груп видань.

Вводження-виводження - дві з основних функцій комп'ютера (вводженім інформації, її обробляння та виводження). Термін підкреслює двоїстий характер завдань, пов'язаних із збиранням даних перед оброблянням і передаванням його результатів користувачеві. Так, диски (як жорсткі, так і гнучкі) - це пристрої вводження-виводження, бо на них можна зберігати шформацію до і після оброблення. Клавіатура, миша тощо-це входові пристрої, адисплейтапринтер-виходові.

Вводжений наповнювача - додавання до паперової маси каоліну або іншої подібної речовини під час виробляння паперу на етапі змішування для надання непрозорості та гладкості поверхні, поліпшення сприймання друкарської фарби.

Вганяння рядка - ліквідування короткого кінцевого рядка абзаца зменшуванням проміжків (апрошів), замінюванням чи вилучанням слів у попередніх рядках тексту.

Веленовий папір - папір, що містить водяний знак - відбиток дротяної сітки, помітний тільки на просвіт.

Версія - чергове видання програмного продукту. Виправлена і доповнена версія має назву редакція.

Верстання -- процес формування сторінок видання за визначеними розмірами з тексту, ілюстрацій та інших його елементів.

Верстка—коректурний відбиток зверстаної складовини.

Верхня лінія шрифту - умовна лінія, утворена верхнім краєм основної частини вічка літер.

Вивід - звід чи цифрові дані, розташовані стовпчиками без лінійок та, як правило, складені шрифтами меншого кегля, ніж основний текст.

Виганяння рядка - утворювання додаткового рядка в абзаці збільшуванням проміжків (апрошів) в останніх рядках, додаванням нових слів або замінюванням довшими.

Виготовляння палітурки - операція з'єднування двох картонних боковин з покривним матеріалом за допомогою клею.

Видавничий текстовий оригінал - опрацьований та оформлений у видавництві авторський текстовий оригінал, призначений для відтворювання друкуванням.

Видрук - видання самостійного характеру зі своєю нумерацією випусків, надруковане на сторінках іншого періодичного видання.

Виноска - поміщені внизу сторінки складовини затекстова примітка чи затекстова бібліографічна посилка, пов'язана з текстом цифровим порядковим номером або зірочкою по верхній лінії шрифту.

Виокремини - оформлені особливими складально-графічними засобами літери, слова або речення.

274


АеїЗааа - ςΡίδ, ς& аиїіїаір уеї<, onoaapou Шёёёе, ааае, біаеуоіі їа'°ео oaeei, ui а3аїїа3аа° i'aaiei Seiiaai.

Випробовування PIRA - випробовування палітурного ременю (вичиненої шкіри) для підтвердження того, що під час обробляння не використовувано кислоти, які можуть спричинити руйнування його. Методику розроблено асоціацією дослідників поліграфічної промисловості (PIRA); ремінь, що витримав випробовування, позначають відповідним штампом.

Випускові дані - частина виходових відомостей, що зазначають дату підписання до друкування, формат паперу, спосіб друкування, обсяг видання, тираж.

Вирізнівність - характеристика сканувальних і записувальних пристроїв; визначає чіткість образу та відгворешсть його дрібних деталей. Виражають у лініях на дюйм (Ірі), крапках на дюйм (dpi), пікселях на дюйм. Лазерний принтер може мати вирізнівність 300... 1200 dpi; фотоскладальний пристрій - 600...5400 dpi; екран монітора - 72... 100 пікселів/ дюйм.

Висота вічка - розмір вічка літери від верхніх до нижніх засічок.

Витинання - вирубування паперу або картону за допомогою загостреного штампа чи інших виробів будь-якої конфігурації.

Виформатовування рядків - доводження рядків до повного формату рівномірним збільшуванням або зменшуванням апрошів.

Виходові дані - частина виходових відомостей, що зазначають місце видання, назву видавництва та рік випущення видання.

Вичитування - читання видавничого текстового оригіналу перед переданням його до складання і верстання, щоб виявити орфографічні та ігунктуаційні помилки: з'ясувати однотипність написання слів, скоротин, одиниць вимірів, виявити пропущені слова, істотні і стилістичні помилки та ін.

Відгинання фальців - надавання корінцю грибкоподібної форми для формування опори під час розгортання палітурки.

Відсоток використовування паперу - відсоткове відношення площі сторінки складовини до площі дообрізної книжкової сторінки.

Відстава - в палітурці смужка паперу або тонкого картону, ширина якої дорівнює товщині корінця обробленого книжкового блока. Наклеюють на покривний матеріал між картонними боковинами для збільшення міцності тканинного корінця.

Вікно - простір на екрані дисплея, виокремлений для певного файла (документа). На екрані може бути одночасно розміщено кілька вікон, даючи можливість користувачеві швидко переходити з одного вікна в інше, тим самим здійснити екранну операцію вирізання та вставляння.

Вічко - образ знака (літери, цифри тощо).

Вкладка - частка задрукованого аркуша видання, яку вкладають у середину зошита.

275

Вкладна ілюстрація - додатковий друкарський відбиток (наприклад діаграма), що її вкладають у видання без скріплювання.

Вклеїти - закріпити, вставити у видання окремий аркуш, ілюстрацію, форзац або зошит приклеюванням цього елемента до корінцевого берега зошита.

Вклейка - частка задрукованого аркуша видання, яку вклеюють у зошит; окремий ілюстраційний відбиток, вклеєний між сторінками видання і за змістом поєднаний з їхнім текстом.

Внутрішній берег - не зайнята текстом внутрішня бічна частина сторінки до корінця, тобто згину сфальцьованого зошита.

Вобклад - спосіб верстання ілюстрацій, розміри яких менші, ніж сторінка складовини, із заповненням текстом місць, що залишаються вільними.Вокабула -заголовок статті словникового видання.

Впідбір - розміщування частини тексту, ілюстрацій, таблиць безпосередньо за попередньою складовиною.

Врозріз — вид верстання, за якого ілюстрації, таблиці зверху та знизу, але не з боків, закривають текстом.

Врознім — вид шиття через згин спинки дротяними скобами, кінці яких загинають зовні зшитка.

Вставка - додання нового тексту автором чи редактором у коректурі.

Вставна ілюстрація - ілюстрація, надрукована на іншому папері, ніж текст, й оправлена разом з текстовим зошитом або як окремий аркуш зошита.

Вступна стаття - частина довідково-допоміжного апарату книжки, розміщена перед основним текстом, яка за змістом і призначеністю близька до передмови.

Втягування - складання на зменшений формат для виокремлення певної частини тексту.

Γ

Гарнітура - повний комплект шрифтів різних накреслин і кеглів, але однакових за характером рисунка.

Гігабайт (Гбайт) - тисяча мільйонів байтів. Один гігабайт пам'яті комп'ютера приблизно відповідає 150 млн. слів, або близько 2000 середнього обсягу книжок. 1 Гбайт = 150 млн. слів =330 000 аркушів формату А4; 5 Гбайт = 750 млн. слів = 1 650 000 - « -; 10 Гбайт= 1500 млн. слів = 3 330 000- «-.

Глибоке друкування - спосіб друкування, за якого углубления у формному циліндрі заповнюють фарбою, а надлишки її вилучають ножем (ракелем). При контакті паперу з циліндром фарба із заглиблених комірок переноситься на поверхню паперу.

Глуха верстка - спосіб верстання з обкладом ілюстрації текстом з усіх чотирьох боків.

276


Глухий корінець - корінець, в якому покривний матеріал приклеюють безпосередньо до корінця зошита (обкантованого чи необкантованого). Він, як правило, довговічніший за порожнистий корінець, в якому покривний матеріал приклеюють до паперової гільзи.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35