Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
Сторінка33/35
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Глухий покажчик - покажчик термінів, імен, географічних назв тощо без виознак і пояснин.

Гнучка оправа - суцільнокрита оправа із боковинами з тонкого паперу, дуже часто з підігнутими кантами, що закривають половину товщини видання. Як правило, застосовують для Біблії.

Гнучка оправа з виспгупними "бинтами" -- тип оправи, за якої зошити зшивають на "бинти" (перекручену смужку свинячого ременю або пеньковий шнурок), що розміщують поперек корінців зовні зошитів. Кінці бинтів приклеюють до боковин оправи. Таку оправу виконують з глухим корінцем.

Головка - верхня частина таблиці чи виводу, що містить заголовки окремих стовпчиків.

Гонорар - оплата автору за кожне продане видання; як правило, розраховують у відсотках відпускної ціни видавництва.

Гранка - стовпчик рядків складовини довільної довжини; відбиток складовини, з якого після коректури виклеюють макет.

Графічний інтерфейс користувача - дружній екранний інтерфейс з графічними елементами у вигляді значків та рисунків.

Грубий шрифт - шрифт із значно потовщеними штрихами, який із зразків цього самого кегля дає найчорніший відбиток (внутрілітерний проміжок вужчий, ніж товщина основного штриха).

Гуміарабік - гідрофільний колоїд рослинного походження, використовний як домішка до зволожувального розчину і захистового покриву друкарських форм.

Гумування - використовування гуміарабіка для захищання поверхні друкарської форми та ділянок із образом від оксидування.

Грунтования - задруковна область, що слугує основою для наиошення фарби, погано сприйманої самої по собі, наприклад, металева, срібна або золота фарба.

Д

Дані - інформація, яку вводять у комп'ютер для подальшого обробляння. Дані можуть зберігатися у базах або банках даних, звідки їх можна одержати впорядкованими за заданими користувачем правилами.

Двійкова система числення - система числення з основою 2, в якій будь-яке число подають комбінацією двох цифр - 0 та 1, які називають двійковими цифрами. Двійкову систему числення використовують у цифрових комп'ютерах, бо їх побудовано на електронних пристроях із двома стійкими станами - ввімкнено або вимкнено.

277


Двофарбове друкування — друкування з обох боків аркуша за один прогін.

Декельна крайка - характерна рвана крайка паперу ручного виливання, створена волокнами, що потрапляють при його виготовлянні у простір між декельною і черпальною рамами.

Денситометр - прилад для вимірювання оптичних густин у відбитому (на відбитках та фотографіях) і прохідному (на слайдах, негативах та діапозитивах) світлі.

Дерев'яна паличка - брусок розмірами 250х25х25мм. Застосовують для зменшення потовщення корінця зошитів, зшиваючи блок.

Дерматин - палітурний матеріал, що імітує ремінь (вичинену шкіру).

Дискета — невеликого розміру гнучкий магнетний диск, використовний для збереження інформації в комп'ютерах. Має стандартний діаметр 3,5 дюйма.

Дисковод - пристрій, що здійснює запис або зчитування інформації з магнетного диска.

Діамант - друкарський шрифт, розмір якого дорівнює 4 п. (1,5 мм).

Додатковий (захистовий) аркуш - запобігальний аркуш, що входить до складу форзаца.

Додатковий текст - текстовий матеріал, поміщений у виданні, який не входить до складу його основного тексту, але доповнює чи пояснює його.

Додаток - довідковий матеріал, що доповнює, пояснює чи ілюструє основний текст і його розміщують в кінці видання.

Доступ - спосіб здобуття даних із пам'яті комп'ютера або від периферійних пристроїв.

Драйвер - пристрій чи програма, що керує роботою іншого пристрою. Драйвер пристрою - це програма керування, яка залежить від пристрою і дає змогу комп'ютеру використовувати спеціальні пристрої (наприклад, принтер, дисковод чи сканер).

Друкарські процеси -всі стадії технологічного процесу, пов'язані з готуванням видання до друкування, охоплюючи виготовляння друкарської форми.

Друкування "по сирому" ("по вогкому")—багатофарбове друкування, коли кожну чергову фарбу наносять на відбиток після висихання попередньої.

Дуплекс - автотипне друкування для репродукування півтонових образів двома фарбами, одна з яких обов'язково чорна.

Ε

Експлікація - частина підпису до ілюстрації (формули), що пояснює деталі образу (умовні познаки). Кожний елемент експлікації складається з графічного знака (цифра, літера) і пояснини.Епіграф - цитата, крилатий вислів, афоризм, уривок з пісні або приказка, поміщені перед текстом твору або його розділами. Визначає основну ідею чи тему твору, його загальний тон.

278


ж

Жаконет - біла бавовняна тканина рідкого або щільного переплетення, запретована крохмалем для збільшення твердості, поліпшення обробляння і запобігання просоченню клею. Застосовують для зміцнення зошитів, географічних карт, форзаців, корінців блока і шарнірів видання.

Завантажні шрифти - шрифти, які можна завантажувати у пам'ять лазерного принтера із зовнішнього джерела (диска).

Завислий рядок - кінцевий рядок абзаца, розміщений першим угорі сторінки, або початковий рядок абзаца, розміщений останнім внизу сторінки.

Загинка - клапан покривного матеріалу, що його загинають усередину навколо торця боковини палітурки для захищання від пошкодження її зрізів (мають усі видання, крім видань з обрізною палітуркою).

Заголовок - назва внутрішньої частини твору (глави, параграфа, розділу) або видання (розділу, частини, елементів апарату); назва структурної частини рубрики допоміжної вказівки, що означає об'єкт шукання; назва, яка визначає номер і тему таблиці, зміст її рядків та стовпчиків.

Заголовок окремим рядком - заголовок, розміщений в окремому рядку по центральній осі сторінки складовини.

Закладка-ляссе - закладка, виконана із стрічки, один корінець якої приклеєний до корінця книжкового блока перед його обкантуванням зміцнювальними матеріалами.

Закраїна - рубчик, що утворюється відігнутими під прямим кутом корінцевими фальцями зошитів обробленого книжкового блока, до якого прилягають корінцеві торці картонних боковин палітурки.

Закрита верстка - вид розміщування ілюстрації на сторінці видання, якщо вона зверху і знизу або з трьох боків межує з текстом.

Закрита таблиця - таблиця, оформлена з чотирьох боків складанними або іншими лінійками.

Закріплювання форми корінця - фіксування правильної форми корінця видання під пресом, перший етап якого - наношення на корінець товстого шару клею, внаслідок чого корінець набирає стійкої форми.

Заокруглювання корінця - надавання корінцю видання опуклої форми на відміну від плоского корінця.

Замовник - фізична чи юридична особа, яка замовляє видавничу продукцію, беручи на себе фінансові зобов'язання.

Запірний стібок - див. зятягувальний стібок.

Заплечики - те саме, що й відігнуті фааьці зошитів обробленого корінця книжкового блока; елемент друкарської літери зверху, знизу і з обох боків вічка літери чи знака, який не дає відбитка на папері.

279


Запретоване полотно - міцний і дорогий покривний матеріал, виготовлений із лляного або змішаного (льон бавовна) волокна.

Запобігальний (захистовин) аркуш - те саме, що й макулатурний аркуш.

Заставка - прикраса, складена з готових елементів орнаментів чи лінійок, або рисунок, розміщений вгорі початкової сторінки видання.

Затягувальний стібок - стібок, виконуваний у кінці зшивання кожного зошита для його з'єднання з попереднім.

Звичайний форзац - сфальцьований в один згин аркуш паперу, один бік якого приклеюють до палітурки, а інший залишається вільним і слугує захистом першої та останньої сторінок тексту.

Звіряння - остаточний коректурний процес, що полягає в ретельному перевірянні за контрольним відбитком виправ, унесених у попередню коректуру.

Зволожувальна система - система в офсетній друкарській машині, призначена зволожувати форму перед наношенням фарби.

Зволожувальний розчин -розчин води і хімічних сполук, використовний в офсетних друкарських машинах.

Зіштовхування - вирівнювання країв зошитів або аркушів постукуванням корінця і головки об поверхню столу для здобуття рівного та без переносу стосу або блока Важлива частина багатьох брошурувальних операцій, особливо обрізування країв аркушів.

Знак охорони авторського права - символ, передбачений Всесвітньою (Женевською) конвенцією про авторське право. Складається з поміщеної в кружечок латинської літери "С" із зазначеним іменем власника авторського права і року першого опублікування твору.

Золота фольга - золото (або його замінник), напорошене електронним способом на основу з пластика, паперу чи целофану. Використовують у промисловому вироблянні видань масовими тиражами або для виготовляння недорогих палітурок.

Золотий періз - співвідносила між висотою і шириною складеної сторінки чи сторінки видання (ураховуючи береги), за якого менша частина відноситься до більшої, як більша до їх суми.

Зошит (зшиток) - сфальцьовані аркуші паперу, який містить 4,8,12,16 або 32 с. і підібрані в порядку нумерації сгорінок, що створює книжковий блок.

Зсув - зміщеність передньої крайки зошита відносно інших. Як правило, виникає за нерівного їх зшивання, а також у дуже товстих виданнях.

І

Іменний покажчик—абетковий покажчик, що охоплює перелік імен авторів творів, згадуваних у тексті видання.

Індекс (буквиця) - перша літера в тексті, що вирізняється серед інших слів, наприклад, більшим розміром чи накреслиною.

Інтерліньяж - відстань між сусідніми рядками тексту видання.

280


Інтерфейс - сукупність засобів і правші, що забезпечують взаємодію пристроїв обчислювальної системи та програм, а також їх взаємодію з людиною.

Інтерфейс користувача - охоплює команди, підказки та інші засоби взаємодії користувача з комп'ютером. Комп'ютери мають три базові типи інтерфейсу (не обов'язково альтернативні):

 • інтерфейс командного рядка - впроваджуваний за допомогою системного
  запрошення вводити команди (наприклад, інтерфейс MS-DOS чи консольний
  режим Linux);

 • меню-зорієнтований (чи меню-кероеаний) інтерфейс - дає змогу вибирати
  команди з меню за допомогою клавіатури чи миші (наприклад, Lotus 1-2-3);

 • графічний інтерфейс - це атрибут усіх сучасних операційних систем (MacOS,
  Windows, Linux тощо). Він надає користувачеві інтерфейс через візуальні образи
  (піктограми, панелі, меню тощо) і дає змогу маніпулювати розміром, схемою
  розташунку та змістом окремих вікон або робочих областей.

К

Калібр - товщина аркуша паперу або картону в мікрометрах,

Канти - краї палітурки або обкладинки, що виступають за край книжкового блока. їхні розміри залежать від формату, призначеності і типу палітурки видання. Хоча канти захищають його сторінки, їхні розміри не повинні бути занадто великі, бо обкладинка (і боковини палітурки) тримаються на аркушах книжкового блока.

Капітель - друкарські літери, що мають накреслину великих літер, а розміри - малих.

Каптал - елемент видання, прикріплюваний у головці та хвостику книжкового блока й огинає корінцеві фальці зошитів між виступними краями боковин палітурки. Раніше його виготовляли у вигляді смужки ременю (вичиненої шкіри) з бортиком із кольорових ниток, які щільно охоплювали серцевину. Каптал запобігає пошкоджуванню країв книжкового блока під дією маси видання, а також зменшує його пошкоджуваність під час виймання з полиці за обкантований корінця палітурки. Сучасні каптани, що імітують старі, є суто декоративні елементи, наклеювані на корінець книжкового блока.

Карбонат кальцію - речовина, використовна як наповнювач у деяких сортах паперу та як покрив.

Картон - продукт із волокнистого матеріалу масою понад 220 г/м;·. Це поняття охоплює різні види картону від одношарового до багатошарових, що мають різну структуру. Картон може бути з одно- або двобічним покривом чи без нього.

Касетний фальцювальний пристрій - пристрій, в якому аркуш згинається, спираючись на планку касети. Альтернатива - використовування ножових фальцювальних машин.

281


Квадрат - одиниця лінійних друкарських величин: розмірів сторінок складовини, кеглів тощо; дорівнює 48 п. (18,05 мм).

Кегельна відстань - відстань між словами, що дорівнює кеглеві заданого шрифту. Інша назва - кругла.

Кегель - розмір шрифту в друкарських пунктах, що його визначає відстань між верхньою та нижньою гранями літери, тобто охоплює висоту літери (вічка) і заплечиків.

Кислотність - характеристика середовища, визначана за шкалою рН, згідно з якою значина рН Ίнейтральна; значина рН > 7 відповідає зроставій лужній реакції середовища. Шкала рН логарифмічна з основою 10, тому середовище з рН = 4 буде у 10 разів кисліше, ніж середовище з рН = 5, і у 100 разів кисліше, ніж середовище з рН = 6.

Кілобайт (Кбайт) - тисяча байтів, або, у ширшому розумінні, символів. Для неперервного суцільного тексту 1 Кбайт приблизно відповідає 150 словам, або одній третій аркуша формату А4, складеного шрифтом середнього розміру. Нижче наведено орієнтовну відповідність цих величин:

1 Кбайт = 50 слів = 1/3 аркуша формату А4; 256 Кбайт = 40 000 слів = 85 аркушів - « -; 512 Кбайт = 75 000 слів = 170 - « -; 640 Кбайт=95 000 слів =210-«-; 1 Мбайт = 150 000 слів = 330 - « -.Кількість рядків на дюйм - одиниця виміру лініагури растра, використовують також як одиницю виміру вирізнівності вводових пристроїв.

Кількість символів на дюйм - одиниця виміру щільності шрифту в рядку.

Кластер - у комп'ютерній техніці послідовність доріжок, що утворюють разом блок даних у файлі.

Клейове (незшивне) скріплювання - скріплювання окремих аркушів за допомогою рослинного, тваринного (або синтетичного) клею. Клей наносять на торці корінцевих зрізів аркушів.

Кліше - форма високого друкування, призначена для поліграфічного відтворювання ілюстрацій.

Книжка - неперіодичне текстове видання обсягом понад 48 с

Книжкове видання - видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкового матеріалу будь-якого формату в обкладинці або у палітурці.

Книжковий блок - напівфабрикат книжки після операції прошивання або склеювання надрукованих зошитів перед оброблянням корінця.

Колонлінійка - лінійка, розміщувана вгорі сторінки видання, що відокремлює колонтитул від тексту.

Колонтитул - однорядковий напис, розміщуваний вгорі кожної сторінки видання.

282


Колонцифра - порядковий номер сторінки видання, розміщуваний вгорі або внизу сторінки.

Колофон - у старовинних книжках - виходові дані, розміщені на початку книжки, що, як правило, містять ім'я друкаря і характеристики видання; у сучасних книжках - емблема видавничої фірми (логотип).

Кольоровий графічний адаптер - стандартний для ГВМ-РС метод керування кольоровим монітором.

Кольороділення - ділення кольорового образу ілюстраційного оригіналу за допомогою світлофільтрів або селективних джерел освітлювання на окремі образи, які під час синтезування у процесі друкування з певною точністю відтворюють образ оригіналу.

Кольороділильні світлофільтри - червоний, зелений і синій світлофільтри, використовні у кольороділенні ілюстраційного оригіналу.

Кольоропроба - отриманий багатоколірний образ ілюстраційного оригіналу на матеріальному носії або на кольоровому екрані монітора. Розрізняють аналогову, цифрову та екранну кольоропроби.

Комерційна палітурка - престижна, індивідуальна палітурка, що її виробляють фірми, на яких працюють висококваліфіковані палітурники й учні цієї спеціальності. Більшість таких робіт виконують вручну, але застосовують і машини.

Комплектування - складання блока книжкового видання з окремих зошитів у потрібній послідовності.

Комп'ютерне складання - використовування комп'ютера для зберігання і відображання складеного матеріалу та виконування багатьох інших функцій, таких, наприклад, як переношенім та виформатовування.

Комп'ютерні видавничі системи (КВС) - електронні системи складання, верстання й обробляння ілюстрацій на комп'ютерах.

Контраст - інтервал оптичної густини між найяснішими та найтемнішими ділянками малюнка чи фотографії. Найкращі значний інтервалу оптичної густини для підготованого до відтворювання кольорового діапозитива (слайда) мають лежати в межах 1,8...2,4. У цьому разі мінімальна оптична густина має становити не менш як 0,3, а максимальна- не більш як 2,7.

Контрольна лінія (позначка) - лінія або позначка, нанесена на один матеріал для швидкого і точнішого розміщування іншого матеріалу (наприклад, під час складання палітурок).

Контролювання підбору - перевіряння комплектності книжкового блока, щоб переконатися у наявності всіх зошитів та правильності їхньої послідовності.

Контртитул - ліва сторінка, що утворює з титулом один розворот; на ній розташовують виходові дані серійного чи багатотомного видання або титул мовою оригіналу перекладного видання чи повтор титулу подарункового видання.

283


Корегування - виправляння помилок, помічених на готовому відбитку складовими.

Коректура - виправи помилок, зазначені на готовому відбитку складовини.

Коректурні пробні відбитки — відбитки гранок або шпальт, що їх перевіряє коректор.

Корінець - місце зігнення та скріплення сторінок чи зшитків видання; спинка книжного блока.

Корінцевий фальц - згин на внутрішньому березі сфальцьованого зошита. Іноді його називають палітурним берегом, оскільки по ньому виконують операцію зшивання зошитів.

Корпус -шрифт для складання основного тексту видання; розмір цього шрифту дорівнює 10 п. (3,76 мм).Крапка - окремий елемент, із якого складається растровий образ; синонім поняття "піксель" або "пляма": найменший образ, що може бути відображено системою на екрані, фотоматеріалі або на папері. Кількість крапок на дюйм - dpi -стандартна одиниця виміру вирізнівності, виражена у крапках або пікселях для фотоскладальних присгроїв четвертого покоління чи лазерних принтерів. Чим вища вирізнівність (більше крапок на дюйм), тим чіткіший буде образ.

Крафт-папір - міцний коричневий пакувальний папір, застосовуваний для додаткового (вторинного) обклеювання корінця для його зміцнення. Використовують тахож для виготовляння гільзи у разі порожнистого корінця палітурки.

Критво - деталь палітурки, зроблена з покривного матеріалу, наклеювана на боковинки.

Криття - обтягування (обклеювання) корінця і боковин палітурки тканиною, ременем (вичиненою шкірою), тонким пергаментом чи іншими матеріалами; прикріплювання обкладинки до книжкового блока.

Ксерографія - електростатичний спосіб копіювання, за якого тонер прилипає до зарядженого паперу, утворюючи образ.

Курсив - одна з накреслин друкарського шрифту з нахилом основних штрихів літер праворуч (як правило, на 15°).

Кут повороту растра - кут нахилу растрових ліній на кожному із кольороподілених образів, що дає змогу звести до мінімуму муар, який виникає за накладання растрових структур. Загальноприйняті такі кути нахилу растрових ліній: 45° для чорної фарби, 75° для пурпурової, 90° для жовтої та 105° дію синьої.

Л

Лазерний принтер - високошвидкісний безударний друкарський пристрій, в якому використовують лазерну технологію і принцип ксерографії.Лак - синтетичний покрив, що надає поверхні глянцю або використовний як захист поліграфічної продукції.

284


Ламінування - припресовування тонкої прозорої пластикової плівки до надрукованого аркуша під дією теплоти та тиску для захищання і (або) поліпшування зовнішнього вигляду видання.

Латекс - матеріал на основі каучуку, що його додають до паперу деяких сортів для поліпшення міцності щодо згинання.

Латинський шрифт - шрифт, побудований на латинській основі.

Ледерин - палітурна тканина на бавовняній основі, на поверхню якої нанесено суміш нітроцелюлози, камфорної оливи та спирту, після чого виконано тиснення у каландрах для надання їй фактури ременю (вичиненої шкіри).

Ліва сторінка - сторінка видання, як правило, з парним номером.

Лініатура растра - кількість прозорих або непрозорих ліній (крапок) на погонний сантиметр растра.

Ліньяж - кількість рядків у надрукованій сторінці видання.

Літографування - спосіб прямого плоского друкування, за якого друкарську форму виготовляють на літографському камені.

Ліхтарик - дрібна рубрика чи підзаголовок, винесений на зовнішній берег сторінки видання біля першого абзаца.

Μ

Маргіналія - текстова чи зображальна інформація на берегах сторінки видання.

Маркер - термін, використовний у фотоскладанні для позначання великих крапок, які застосовують як елементи оформи видання.

Марля - бавовняна тканина рідкого переплетення, запретована крохмалем для надання жорсткості та полегшення обробляння. Використовують як матеріал для першого обкантування корінця книжкового блока.

Мармуровий папір - декоративний папір з "мармуровим" малюнком, який виготовляють занурюванням паперу в посудину з водою, на поверхні якої плавають олійні фарби. Застосовують для оформлювання форзацних сторінок видання.

Маскування - одержування скорегованого образу оригіналу суміщуванням основного та корегувального образів.

Масштабування - репродукування образу оригіналу у певному масштабі.

Матричний принтер - принтер, що формує друкарські символи із крапкових візерунків. Більшість матричних принтерів 9-, 18- або 24-голкові залежно від кількості голок у вертикальному ряді матриці, який формує символ. Ступінь вирізнівності 24-голкових матричних принтерів становить 120 dpi за чорнового та 360 dpi за якісного друкування. Швидкість друкування дорівнює 180 символів/с у чорновому режимі та 60 символів/с в режимі якісного друкування.

Мережа - організація з'єднаних комп'ютерів, які користуються спільною інформаційною базою даних, що зберігається на файловому сервері, але мають власні можливості обробляння даних.

285


Механічне скріплювання - скріплювання окремих аркушів паперу або іншого матеріалу, що містить (чи не містить) отвори або пази в корінцевому березі, за допомогою шнура, штифтів, кілець, дротяних спіралей, пластикових гребінок, планки чи пружинних механізмів.

Миша - невеликий електронний пристрій, який можна переміщувати по плоскій поверхні у всіх напрямах, щоб керувати рухом курсора на екрані дисплея.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35