Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозповсюджувач видавничої продукції

Розповсюджувач видавничої продукції
Сторінка35/35
Дата конвертації10.03.2017
Розмір3.81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Розповсюджувач видавничої продукції - фізична чи юридична особа, яка розповсюджує видавничу продукцію.

Розріджування - спосіб виокремлювання частини тексту з усієї маси складовини збільшуванням апрошів (проміжків між літерами та словами).

Ротапринт - друкарська машина для оперативного розмножування малотиражних видань способом офсетного друкування.

Рубрика - заголовок частини, глави, розділу видання, складений шрифтами, що відрізняються від основного.

Рубрикація - поділ видання на розділи, частини, глави, параграфи чи інші менші складові елементи, які мають заголовковий напис - рубрику. Під рубрикацією розуміють систему заголовків видання.

Рулонні офсетні друкарські машини - машини, що можуть бути з пристроєм для гарячого сушення відбитків або без нього; мають різноманітні конфігурації від односекційних з одною рулонною зарядкою до багатосекційних машин для кольорового друкування з подаванням паперового полотна від кількох рулонних зарядок.

Рядкомір - лінійка з поділом на квадрати, цицеро, корпус, петит, нонпарель, а також сантиметри і міліметри.

Сажа - інтенсивний чорний пігмент, використовний для виробляння фарби.

Самонакладач - пристрій у складі друкарської або фальцювальної машини, який подає папір.

Сап'ян - тонкий ремінь - шкіра, видублена в розчині дубової кори або сумасі.

Світлий шрифт - шрифт із відносно невеликою товщиною штрихів, який серед зразків цього самого кегля дає найчіткіший відбиток.

Середник - проміжок між шпальтами у разі дво- чи багатошпальтового складання.

Сериф (засічка) - короткі перехресні штрихи на кінцях верхніх та нижніх виступних елементів у певних гарнітурах шрифтів.

Серія - низка самостійних видань, об'єднаних тематично, задумом і загальною назвою, що мають однотипну оформу.

Сигнальний примірник - перший, пробний примірник видання з надрукованого тиражу, який подає друкарня у видавництво для підписання до випущення в світ, тим самим дозволяючи виготовити і здати тираж.

295


Сигнатура - порядковий номер друкарського аркуша у виданні, який проставляють під останнім рядком у лівому нижньому кутку першої і третьої сторінок кожного аркуша для контролювання правильності фальцювання та комплектування книжкового блока.

Сигнет - характерні друкарська або видавнича емблема чи символ на корінці або титульній сторінці видання.

Системний диск - диск, що містить основні файли операційної системи, які завантажуються у разі увімкнення комп'ютера.

Сканер - оптичний пристрій, що вимірює коефіцієнт відображення ділянок сторінки і перетворює цю інформацію на цифровий образ.

Сканування - процес обраховування образу за крапками з паперового оригіналу чи плівки і вводження його в цифровій формі в комп'ютер.

Складати - розміщувати множину об'єктів укупі в певному порядку, зокрема: 1) формувати рядки та гранки тексту оригіналу для подальшого верстання шпальт майбутнього видання; 2) з'єднувати (монтувати) частини механізмів, пристроїв тощо; 3) збирати докупи що-небудь розкладене чи розкидане, надаючи певної форми чи порядку.

Складання - дія (процес) за значиною складати.

Складовина - рядки тексту, складені будь-яким способом складання, із яких, зокрема, формують текстову друкарську форму.

Складена палпурка-економнийваріант палітурки, заякогопокрив корінця і кутиків або корінця та переднього поля боковин виконано з дорогого матеріалу (наприклад, ременю), а покрив решти поверхні—із дешевого матеріалу (наприклад, тканини).

Складена палітурка з виходом матеріалу корінця на боковину, що дорівнює
і V4 її ширини, - економний варіант палітурки, за якого для покривання корінця

р застосовують дорогий матеріал (наприклад, ремінь), а для покривання боковин -

дешевий матеріал (наприклад, тканина з рельєфним рисунком поверхні або декоративний папір).

Специфікація видавнича - супровідний документ до видавничого оригіналу, в якому є всі вказівки для його відтворювання у вигляді друкового видання, а саме: технічні вимоги для складання, особливості верстання, друкування і виконування брошурувально-палітурних процесів.

Спинка - корінець палітурки видання - місце згину та скріплення його сторінок чи зшитків.

Споживачі видавничої продукції - приватні особи, підприємства, установи, організації, що користуються видавничою продукцією.

Спуск—відбивка на початковій сторінці видання чи його рубрики від верхнього краю до початку тексту, яка на всіх початкових сторінках має бути однакова.

Спуск шпальт - розташунок шпальт видання, що містять текст та ілюстрації, на аркуші в такому порядку, щоб після його надрукування і сфальцювання можна було б мати зошит з правильною послідовністю сторінок.

296


Старий рубчик - корінцева крайка зошитів, що залишається відігнутою після розбирання видання. Перед повторним його скріпленням зошит потрібно зробити плоским або розбити за допомогою молотка.

Стіс - міра паперу, що становить 1000 аркушів.

Сторінка складовими - складена з поліграфічних матеріалів (шрифтових, склішованих) друкарська форма, що дає відбиток формату видання.

Струминне друкування - спосіб друкування без друкарської форми, за якого образа на папері створює струмінь рідинної фарби, керований від комп'ютера.

Суміщувальні мітки - хрести у відповідних позиціях на фотоформах, друкарських формах і відбитках для правильного суміщення фарб.

Суперобкладинка - паперова обгортка палітурки чи обкладинки видання, яка має клапани і запобігає забрудненню їх.

Сусальне золото - сплав з 22 каратів золота і 2 каратів срібла завтовшки 0,0000025 см, застосовують для тиснення заголовків та прикрас на палітурках видань.Суспільно необхідні видання - пріоритетні види видань для забезпечення загальнодержавних потреб,

Суцільнопокрита палітурка - палітурка, в якій використовують один шматок покривного матеріалу (для картонних боковин і корінця видання).

Таблиця - текстовий чи цифровий матеріал, розташований стовпчиками і відокремлений один від одного лінійками.

Тангер - діапозитив з певною тональністю (10...90 % крапок), викорисговний як тловий оформлювальний елемент.

Тверда копія - виведені гранки або шпальти (на папері чи фотоплівці) на відміну від матеріалу, що зберігається в електронній формі.

Текст додатковий - текст, що має довідково-пояснювальний характер і займає невеликий обсяг видання.

Текст основний - основна частина твору без рисунків, креслеників, графіків, таблиць, виводів та ін.

Текстовий процесор - програма для складання тексту, що дає змогу формувати сторінки складовини, міняти накреслину і розмір шрифту та робити виформатовування рядків.

Текстовий редактор - інша назва програми текстового процесора.

Теплі кольори - відтінки червоного і жовтого кольорів.

Термоклей - тип клею із синтетичних смол, використовний для безшовного скріплювання зошитів. Проклеювання може бути одно- або дворазовим у поєднанні з ПВА-клеєм. Термоклей перебуває у твердому стані за кімнатної температури, а в рідинний стан переходить під час нагрівання. Має високу клейку здатність, швидко твердне.

297


Технічне редагування - готування зредагованого видання до виробництва і контролювання за всіма стадіями його виготовляння.

Технічний рисунок - науково-пізнавальна ілюстрація, призначеність якої - дати конкретні науково-технічні відомості.

Тираж—загальна кількість примірників друкового видання.

Тиснення - наношення заголовка і декоративних елементів на палітурку втискуванням гравірувального інструмента в поверхню покривного матеріалу. Тиснення виконують золотом (золотою фольгою або сусальним золотом), кольоровою фольгою чи блінтом (темний або чорний відбиток, отриманий тисненням або за допомогою нагрівального інструмента чи попереднім зануренням штампа в друкарську фарбу).

Титул - перша сторінка чи перші сторінки видання, на яких розташовано відомості про нього: повну назву та іншу інформацію (автор, номер тому, рік випущення, видавництво, місце і час опублікування).

Титульний редактор - фахівець, який керує роботою автора (авторів) над твором і процесом удосконалювання авторського оригіналу.

Титульні елементи видання - перші сторінки видання (перед текстом), охоплюючи авантитул, фронтиспіс, титул, дані з авторського права, оглав та інші сторінки до початку основного тексту. Як правило, вони утворюють перший зошит. У старих виданнях ці сторінки нумерували римськими цифрами.

Титульні шрифти - друкарські шрифти, застосовувані для складання заголовків у книжках, журналах, а також тексту обкладинок і титулу.

Ткацький вузол - надійний вузол для з'єднування ниток.

Тональна вирізнівність - кількість рівнів сірого, які здатен розрізнити сканувальний пристрій.

Тонер — хімічна речовина, використовна для створювання образу під час проявлення у процесі електрографічного копіювання і фотографування.

Трафаретне друкування — спосіб репрографування, за якого використовують друкарську форму з отворами в ній для наношення барвника на задруковну поверхню.

Трек — доріжка на магнетному диску, що містить адреси файлів і записів, які зберігаються на інших доріжках цього диска.

Треппінг - часткове перекривання одного кольорового елемента іншим за електронного монтування кольорового матеріалу. Виконують, щоб запобігти появі білої крайки за невеликих відхилів суміщеності фарб під час друкування.

Тривалість контактування - проміжок часу втискування нагрітого інструмента в ремінь (вичинену шкіру) у процесі тиснення фольгою або блінтового тиснення.

Тупа лінійка - лінійка з грубим вічком.

Тупий рядок - перший рядок абзаца, складений без відступу, або останній рядок, що має повний формат.

298


Умовний друкарський аркуш - одиниця обсягу видання, що дорівнює друкарському аркушеві форматом 60x90 см; прийнята умовно і її використовують для перераховування та порівнювання друкарського обсягу видань різних форматів.

Умовний друкарський аркуш-відбиток - друкарський аркуш-відбиток, зведений до формату 60x90 см. Обсяг в умовних друкарських аркушах-відбитках обчислюють множенням обсягу видання в умовних друкарських аркушах на тираж видання.

Φ

Файл - текстовий матеріал або набір даних, що зберігаються у комп'ютері; назва об'єкта з картотеки інформації та комп'ютера.Фальцювання - згинання задрукованих аркушів у такій послідовності, щоб їхні сторінки були розміщені відповідно до нумерації.

Фальцювання з суміщенням на відбитку-ручне фальцювання задрукованих аркушів паралельно верхній лінії шрифту для того, щоб не було перекосів на берегах аркушів.

Фальцювання з суміщенням на папері - фальцювання з вирівнюванням по краях задрукованих аркушів на машині або вручну.

Фальчик - смужка паперу або тканини, яку за допомогою рослинного або тваринного клею приклеюють до корінця фальця зошита чи до окремих уклейок (діаграм, географічних карт та ін.) під час ремонтування видання.

Фарбовїсть видання - кількість фарб, якими надруковано видання.

Фізичний друкарський аркуш - одиниця друкарського обсягу видання; один фізичний аркуш дорівнює половині паперового аркуша стандартного формату.

Фільтр - комп'ютерна програма, що переводить файл з одного формату в інший.

Фоліо - аркуш паперу одного з традиційних форматів, сфальцьованих удвоє (в один згин), з утворенням двох полів аркуша; видання з таких аркушів, тобто найбільшого формату, виготовлене з аркушів цього формату.

Форзац - подвійний сфальцьований в один згин аркуш паперу, поміщений між боковинами оправи і книжковим блоком, що слугує для з'єднування останнього з палітуркою та захищання першої й останньої сторінок видання від забруднення.

Формат видання - розміри готового обрізаного і зброшурованого друкового видання у міліметрах (наприклад, 143x225 мм) або у вигляді формату паперового аркуша і його частки, яку займає сторінка видання (наприклад, 60x90/16).

Формат сторінки складовини - ширина і висота сторінки складовини без берегів у квадратах (наприклад, 6х 10 кв.).

299


Формна пластина - металева, поліефірна або паперова основа з нанесеним на неї світлочутливим шаром. На формних пластинах виготовляють друкарські форми для високого, офсетного, флексографічного способів друкування і фототипії.

Формний циліндр - циліндр друкарської машини, що несе друкарську форму.

Фотополімерна форма - форма для високого, флексографічного способів друкування із фотополімеризаційноздатного матеріалу, що твердне під дією ультрафіолетового проміння.

Фотоскладання - виготовляння текстових фотоформ з виводженням їх на фотопапір або фотоплівку. У фотоскладальних пристроях для створювання образу використовують різні технології, зокрема - з комп'ютерним керуванням.

Фронтиспіс - ілюстрація, розташована перед титулом на лівій сторінці. Головним чином, це портрет автора чи ілюстрація символічного характеру стосовно усього твору або найважливішого моменту, про який ідеться у ньому.

Французький рубчик - у бібліотечній палітурці канавка, що проходить уздовж крайки корінця палітурки між її заплечиками і боковинами. її призначеність -полегшити відгинання по лінії перегину товстого ременю (вичиненої шкіри), використовуваного для цієї палітурки.

Французький шов - зшивання двох або більшої кількості зошитів без тасьми. Кожний зошит скріплюється із рештою зошитів перехрещуванням зшивальної нитки з нитками, що зшивають попередні зошити.

X

Хвіст - нижній зовнішній берег сторінки, а також її нижній край; середня частина таблиці.Хвостик - нижня частина книжкового блока або окремої сторінки видання.

Холодні кольори - кольори, що містять відтінки синього кольору.

Хроманін - аналогова кольоропроба фірми DuPont з кольороділильних растрових фотоформ. Використовують як синонім для кольоропроб, отриманих іншими способами.

Художнє редагування - розробляння проекту оформи, підбирання художників, контролювання оформи та ілюстровання, виготовлених макетів, контролювання друку.

ц

Цинкографування - спосіб виготовляння друкарських форм для високого друкування зі шрифтових і півтонових рисунків за допомогою фотокопіювання та кислотного травлення.

Цифровий шрифт - електронний шрифт, кожний символ якого зберігається у вигляді комп'ютерних інструкцій для складальної машини, а не у фізичній, наочній формі. Це може бути крапковий або векторний образ. У першому випадку

300


комп'ютер подає образ у вигляді сітки пікселів з координатами xly; у другому - у вигляді контурних образів, які заповнює комп'ютер у міру будування шрифту. Векторне подання поступово витісняє крапкове.

Цицеро - європейська друкарська одиниця виміру, що дорівнює 12 п. (4,51 мм).

Частка аркуша - частина надрукованого паперового аркуша, що складається із двох сторінок: одної - непарної, а іншої, чергової, - парної.

Чистий аркуш - один з перших відбитків, надрукований після закінчення усіх підготовчих робіт, перший відбиток тиражу.

Чотиризгинове фальцювання - фальцювання двосторінкового аркуша, що його виконують в чотири згини.

Чужий шрифт - літери іншої гарнітури, що помилково потрапили до складовини.

Ш

"Шапка" - заголовок, розташований на рівні верхнього краю сторінки; може бути використаний замість титулу чи шмуцтитулу в малообсягових виданнях.

Шовне скріплювання - скріплювання зошитів у блок шиттям.

Шерфування країв ременю - зняття фасок із крайок ременю (вичиненої шкіри) під кутом 45°.

Широкі шрифти - шрифти, в яких ширина вічка більша за його висоту.

Шиття вшиванням - скріплювання зошитів або окремих аркушів у блок прошиванням ниткою чи дротом через корінцевий берег блока.

Шиття наопашки - скріплювання аркушів одного або кількох зошитів, скомплектованих вкладанням за допомогою нитки або дроту, прошиванням через корінцевий фальц.

Шиття дротом без загинання скоби - скріплювання великої кількості окремих аркушів металевими скобами, якими прошивають стіс з обох боків на глибину, більшу від її товщини, по корінцевому березі аркушів.

Шиття по два зошити - одночасне шиття зразу двох зошитів одною ниткою для зменшення потовщення корінця блока.

Шиття по три зошити - одночасне шиття зразу трьох зошитів одною ниткою для зменшення потовщення корінця блока.

Шиття через край - спосіб допоміжного скріплювання аркушів першого й останнього скріплень аркушів з метою зміцнення видання або з'єднання кількох одинарних аркушів паперу зшиванням по корінцевому березі обметувальним швом через край.

Шкали контролювання друку—смужки з контрольними елементами, що дають змогу виміряти та візуально оцінити якість багатофарбового друку. Встановлюють

301


під час монтування спусків. Розташовують на обрізних берегах відбитка паралельно твірній лінії друкарського циліндра.

Шмуцтитул - додатковий титул, який може бути використаний як титул, розділ, том, частина видання; іноді багатопоілюстрований.

Шпальта - частина сторінки видання, відокремлена по вертикалі проміжками чи лініями.

Шпація -1) прогалинний матеріал між словами, що дорівнює кеглеві шрифту (кегельна ш.), його половині (півкегельна ш.), 1,2,3 п. тощо; 2) у палітурній справі — проміжок між двома картонними боковинами палітурки, визначаний товщиною корінця книжки.

Шпон - прогалинний матеріал малого кегля (1 ...4 п.), який використовують для збільшення проміжків між рядками, абзацами та інших невеликих відступів.

Шрифт друкарський - комплект літер тої чи іншої абетки з усіма характерними для неї знаками і цифрами.

Штрих-код - символи штрихового коду, які визначає Європейська система нумерування товарів, що характеризують індивідуальний код видання (ISBN) у застандартованій формі, зрозумілій для зчитувального пристрою. Розміщують у певній позиції на зовнішньому боці видання; може містити кодову значину ціни.

Штрихове кліше - друкарська форма високого друкування, за допомогою якої передають на папір штриховий образ.

Штамп - друкарська форма з рельєфним образом тексту або рисунка. Застосовують для тиснення з користанням фольги різних видів або у разі блінтового і конгревного тиснення на листівках, палітурках, обкладинках тощо.

щ

Щільність вічка - співвідносина між шириною і висотою вічка літери. Щільність паперу - маса паперу, виражена в грамах на квадратний метр (г/

м».

Ю

Ювілейне видання - видання, приурочене до певної святкової або ювілейної дати.

Я Яруси - частина складних головок таблиць.

302


Навчальне видання Ярема Степан Михайлович

ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ

Художній оформлювач В. Шепелявий Корекгор А. Настенко

Підп. до друкування 16.05.2003 р. Формат 60 χ 84/16.

Папір офсетний № 1. Гарнітура "Тайме". Офс. друк.

Фіз. друк. арк. 19,0. Ум. друк. арк. 17,67.

Обл.-вид. арк. 19,0. Тираж 300.

Видавництво «Університет "Україна"»: 04071,

м. Київ, вул. Хорива, 1-Г

Свідоцтво про державну реєстраціюДК№ 405 від 06.04.2001р.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35