Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчальний посібник містить термінологічні диктанти до різних тем та розділів курсу інформатики допрофільного та профільного навчання. Посібник побудовано на основі програмних вимог з інформатики. Збірник містить 12 диктантів

Скачати 155.16 Kb.

Навчальний посібник містить термінологічні диктанти до різних тем та розділів курсу інформатики допрофільного та профільного навчання. Посібник побудовано на основі програмних вимог з інформатики. Збірник містить 12 диктантів
Скачати 155.16 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір155.16 Kb.
ТипНавчальний посібник

Зміст

 1. Передмова………………………………………………………………………………….4

 2. Історія розвитку ЕОМ…………………………………………………………….……5

 3. Апаратне забезпечення інформаційних систем………………………6

 4. Інформація, інформаційні процеси та системи………………………...
  Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.
  7

 5. Інформація, інформатика, обчислювальна система…………………8

 6. Основи роботи з дисками………………………………………………….………9

 7. Операційна система…………………………………………………………………10

 8. Текстовий процесор…………………………………………………………………11

 9. Електронні таблиці……………………………………………………………………12

 10. Бази даних………………………………………………………………………………..13

 11. Комп’ютерні презентації та публікації………………………………….…14

 12. Комп’ютерні мережі…………………………………………………………………15

 13. Інтернет………………………………………………………………………………….…16

 14. Використані джерела………………………………………………………………18


Передмова


Навчальний посібник містить термінологічні диктанти до різних тем та розділів курсу інформатики допрофільного та профільного навчання. Посібник побудовано на основі програмних вимог з інформатики. Збірник містить 12 диктантів. Кожен термінологічний диктант складається із 11-12 питань.

Термінологічні диктанти сформовано з питань теоретичного, практичного та логічного характеру, які призначені для виконання по завершенню вивчення основних розділів сучасної інформатики з метою закріплення та оволодіння теоретичним матеріалом, термінами, а також для контролю набутих знань.

За допомогою питань термінологічних диктантів вчителі можуть активізувати пізнавальну діяльність учнів, підвищувати їхній інтерес до інформатики.

Термінологічні диктанти можуть сприяти також створенню проблемних ситуацій, бути засобом повідомлення і обґрунтування теми уроку тощо.Посібник призначений для учнів різних класів, що вивчають відповідні розділи інформатики, а також для вчителів загальноосвітньої школи для організації навчального процесу та здійснення контролю.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Історія розвитку ЕОМ

 1. Український аналог компанії Microsoft (Фірма Квазар-Мікро)

 2. Хто автор розробки пешої вітчизняної ЕОМ (Лєбєдєв)

 3. Конструктор першого арифмометра в XVII столітті, що виконував чотири арифметичні дії (ВільгельмЛейбніц)

 4. Фірма, яка створила перший комерційно успішний Персональний Комп'ютер (IBM)

 5. Перша в історії жінкапрограміст(Ада Лавлейс)

 6. Обчислювальний пристрій у стародавніх греків і римлян (Рахівниця абак)

 7. Процесор ПК, якому першому в світі, порушивши традицію, привласнили не порядковий номер, а власне ім'я (Пентіум)

 8. Автор принципової схеми робот икомп'ютера (Джон фон Нейман)

 9. Перша електронн аобчислювальна машина?
  Старода́вня Гре́ція - цивілізація в історії Греції, яка існувала на Балканському півострові від III тис. до н. е. до початку Середньовіччя бл. 600 р. нашої ери. Найбільший її розквіт припав на класичний період V-IV ст.
  (Еніак)

 10. Елементна база комп'ютерів ІІ покоління (Транзистори)

 11. Автор першої механічної обчислювальної машини, яка виконувала дії додавання і віднімання багаторозрядних десяткових чисел (Блез Паскаль)

Апаратне забезпечення інформаційних систем

 1. Пристрій для роздрукування текстової чи графічної інформації (Принтер)

 2. Пристрій або програма, призначені контролювати або регулювати роботу іншого пристрою (Драйвер)

 3. Стандартний пристрій для виводу інформації (Монітор)

 4. Пристрій, призначений для довготривалого збереження інформації (Вінчестер)

 5. Одиниця виміру швидкості роботи процесора (Мегагерц)

 6. Твердий магнітний диск (Вінчестер)

 7. Швидкий запам'ятовувальний пристрій не дуже великого обсягу, призначений зберігати програми та дані, що їх обробляє процесор на цей момент часу (Оперативна пам'ять)

 8. Набір програм, що здійснюють діалог з користувачем, керують оперативною пам'яттю, процесором, зовнішніми пристроями і файлами (Операційна система)

 9. Пристрій, для читання і запису інформації з дискети (Дисковвід)

 10. Стандартний пристрій введення інформації (Клавіатура)

 11. Пристрій, призначений для виведення технічних зображень папір (Плотер )

 12. Пам'ять, що використовується в цифровій техніці та для перенесення інформації з ПК на ПК (Флеш-пам'ять)Інформація, інформаційні процеси та системи

 1. Найменша одиниця вимірювання інформації (Біт)

 2. Елементна база комп’ютерів ІІ покоління (Транзистор)

 3. Відомості про навколишній світ і процеси що відбуваються в ньому (Інформація)

 4. 1024 байта (Кілобайт)

 5. Умовний знак для запису чисел (Цифра)

 6. Частина повідомлення, що не несе корисної інформації (Шум)

 7. Перша рахівниця (Абак)

 8. Властивість інформації, яка дозволяє судити, наскільки правдиві отримані дані (Достовірність)

 9. Сучасний носій інформації, призначений для тривалого зберігання даних (Флешка)

 10. Система числення, алфавіт якої складається з цифр від 0 до 9 (Десяткова)

 11. Перетворення інформації шляхом заміни одного набору символів на інший (Кодування)Інформація, інформатика, обчислювальна система


 1. Iнформатика - це …(наука про закони i методи здійснення iнформацiйних процесів)

 2. Iнформацiя - це ...
  Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
  (відомості про навколишній світ і процеси що відбуваються в ньому)

 3. Інформаційні процеси – це…(будь-які види діяльності з інформацією)

 4. Основні інформаційні процеси: (збирання, пошук, опрацювання, подання, зберігання, передавання, використання і захист інформації)

 5. Шум - це … (повідомлення, що не несе корисної інформації)

 6. Об'єктивність - (не залежить від суджень будь-кого)

 7. Біт – це… (найменша одиниця вимірювання iнформацiї )

 8. Двiйкова система числення - це ...
  Захист інформації Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
  Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити (кодувати) будь-яке невід'ємне число. До систем числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,… з деякої їх скінченної множини - діапазону Р за скінченне число кроків і можливості виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Крім того, системи числення розв'язують задачу нумерації, тобто ефективного переходу від зображень чисел до номерів, які в даному випадку повинні мати мінімальну кількість цифр. Від вдалого чи невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання зазначених задач і її використання на практиці.
  (система, яка складається з 0-iв та 1-ць)

 9. ROM i RAM - це .. (види пам'ятi комп'ютера)

 10. Курсор - це … (покажчик мiсця введення інформації на екрані)

 11. Кеш-пам'ять – це … (надшвидка пам'ять для тимчасового зберігання даних, що часто вживаються);

 12. Тактова частота процесора – це … (це кiлькiсть операцiй, якi вiн може виконати за секунду)

Основи роботи з дисками

 1. Мінімальна одиниця читання і запису даних на диску (Сектор)

 2. Явище, при якому в процесі вилучення і перезапису файлів на диску утворюється багато порожніх кластерів (Фрагментація)

 3. Процес впорядкування інформації на диску (Дефрагментація)

 4. Процес розподілу поверхні диска на концентричні доріжки та сектори (Форматування)

 5. Спеціально написана програма, яка приєднує себе до інших програм і негативно впливає на їх виконання і роботу комп’ютера (Комп’ютерний вірус)

 6. Комп'ютерні віруси, що розміщуються в оперативній пам'яті і знаходяться в ній до вимкнення комп’ютера (Резидентні)

 7. Яка процедура допомагає зменшити об’єм файлу (Архівація)

 8. Одиниця обміну інформацією на дисках (Кластер)

 9. Програми, призначені для створення резервних копій документів з одночасним їх ущільненням (Архіватори)

 10. Лікують заражені програми або диски, вилучаючи із заражених програм код вірусу, тобто відновлюють програму в тому стані, в якому вона була до зараження вірусом (Фаги)

 11. Метод стиснення, в основі якого полягає факт, що деякі символи в тексті повторюються частіше, а інші рідше (Кодування Хаффмана)

Операційна система

 1. Спосiб взаємодiї користувача iз системою (Інтерфейс)

 2. Набiр програм, якi призначенi для забезпечення взаємодії усiх пристроїв комп’ютера й виконання користувачем дiй над об’єктами (Операцiйна система)

 3. Англiйське слово «windows» означає («Вiкна»)

 4. Головний елемент графічного iнтерфейсу сучасних ОС (Вікно)

 5. Об’єкт на робочому столі, який допомагає швидко знаходити та відкривати папку чи файл (Ярлик)

 6. Сукупнiсть даних, записаних на зовнiшнiй носiй, що має власне iм’я (Файл)

 7. Складається з двох частин—iменi та розширення, якi роздiленi мiж собою крапкою (Ім’я файла)

 8. Спецiальний файл, у якому реєструються iншi файли (Каталог)

 9. Рядок, який вказує розташування файла (Шлях до файла)

 10. Каталог, з яким у цей момент працює користувач (Поточний каталог)

 11. Програми, що перекладають команди комп’ютера мовою певного пристрою (Драйвери)

 12. Меню, що з’являється в місці вибраного об’єкт та містить додаткові опції чи основні дії, які можна виконати на цей момент над об’єктом (Контекстне меню)

Текстовий процесор

 1. Спосіб розміщення сторінки на площині (Орієнтація)

 2. Набір значень властивостей об'єктів певного типу, який має ім'я (Стиль)

 3. Пункт меню, що містить команди, за допомогою яких можна створити, відкрити, закрити документи (Файл)

 4. Ім'я, що має створений в ТР файл за замовчуванням (Документ)

 5. Відстань між текстом і краєм сторінки (Поле)

 6. Вивід документа на принтері (Друк)

 7. Однакові графічні символи зліва від списку (Маркери)

 8. Мінімальна одиниця текстової інформації (Символ)

 9. Фрагмент тексту, який закінчується натисненням клавіші Enter (Абзац)

 10. Розмір символа (Кегль)

 11. Процес оформлення тексту за певним зразком (Форматування)

 12. Текст чи графічне зображення, що виводиться зверху кожної сторінки документа (Колонтитул)

Електронні таблиці

 1. Програма для автоматичного опрацювання даних, поданих у вигляді таблиці. (Електронна таблиця)

 2. Табличний процесор пакета Microsoft Office (Excel)

 3. Як називається документ в ЕТ?
  Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
  (Робоча книга)

 4. Вираз, що описує обчислення в комірках (Формула)

 5. Найменший структурний елемент ЕТ (Комірка)

 6. Символ на початку виразу, що є ознакою формули (=)

 7. Назва стовпця і номер рядка, на перетині яких розташована клітинка (Адреса)

 8. Комірка, в якій знаходиться курсор, називається… (Активною)

 9. Прямокутна частина таблиці, яка знаходиться на перетині декількох стовпців та рядків. (Діапазон клітинок)

 10. Адреса комірки, яка використовується у формулах та функціях (Посилання)

 11. Посилання, яке не змінюється при копіюванні формули в іншу комірку (Абсолютне)

 12. Розширення файла, створеного програмою Excel ( .XLS)


Бази даних

 1. Впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних (База даних)

 2. База даних пакета Microsoft Office (Access)

 3. Основний об’єкт реляційної БД (Таблиця)

 4. Засіб створення і друку підсумкових документів за наявною інформацією (Звіт)

 5. Створений користувачем графічний інтерфейс із використанням елементів управління для наочного введення даних у базу (Форма)

 6. Системи управління базами даних (СУБД)

 7. Стовпець у базі даних (Поле)

 8. Рядок у БД (Запис)

 9. База даних, у якій всі дані, доступні користувачеві, організовані у вигляді двомірних таблицях (Реляційна)

 10. Структура, в якій одне дане є головним, а інші – підпорядковані (Ієрархія)

 11. Засіб вибору необхідної інформації з бази даних (Запит)


Комп’ютерні презентації та публікації

 1. Урочиста публічна демонстрація нового товару, виробу чи технології (Презентація)

 2. Електронний документ, що являє собою послідовність слайдів, що змінюють один одного (Комп’ютерна презентація)

 3. Програма для створення і проведення слайдових презентацій, що є частиною Microsoft (Microsoft Office PowerPoint)

 4. Дані, для подання яких використовують різні способи і які людина сприймає одночасно кількома органами чуття (Мультимедійні)

 5. Публікації, створені за допомогою спеціальних комп'ютерних програм (Комп'ютерні публікації)

 6. Об’єктом опрацювання MS Power Poіnt є файл презентації, який має довільне ім’я та розширення...
  Сенсорна система, або Органи чуття - спеціалізовані органи, через які нервова система отримує подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовищ і сприймає ці подразнення у вигляді відчуттів. Показники органів чуття є джерелом наших уявлень про оточуючий світ.
  (.ppt.)

 7. Це рух або видозміна об’єктів на екрані (Анімація)

 8. Система, призначена для створення комп'ютерних публікацій (MO Publisher)

 9. Публікація, виготовлена на одному аркуші та складена згинанням у кілька сторінок так, що її можна переглядати, не розрізаючи сторінок, а розкриваючи (Буклет)

 10. Коротке офіційне повідомлення, збірка офіційних актів або періодичне видання, яке містить повідомлення з певного кола питань (Бюлетень)

 11. Шаблони публікації одного типу (одного змісту, призначення), які відрізняються між собою лише кольоровим чи шрифтовим оформленням об’єктів (Макети)

Комп’ютерні мережі

 1. Об'єднання мережевих вузлів за певною ознакою (Мережа)

 2. Мережа в межах одного приміщення (Локальна)

 3. Просторова схема об'єднання вузлів мережі (Топологія)

 4. Унікальна адреса для ідентифікації окремого вузла мережі. (IP-адреса)

 5. Комп’ютери, які надають частину своїх ресурсів для загального користування абонентам мережі (Сервери)

 6. Інформація у вигляді документів, що мають посилання на інші документи (Гіпертекст)

 7. Набір угод про взаємодії в комп'ютерній мережі (Мережний протокол)

 8. Пристрій для під'єднання комп'ютера до глобальної мережі (Модем)

 9. Мережа, що має центральний вузол комутації, до якого посилаються всі повідомлення з вузлів (Зірка)

 10. Комп'ютер користувача у мережі (Клієнт)

 11. Постійно підключений до мережі комп’ютер (Вузол)

 12. Мережа, в якій усі комп’ютери рівноправні (Однорангова ).
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


Інтернет

 1. Всесвітня павутина (Інтернет)

 2. Постачальник послуг Інтернету (Провайдер)

 3. Система обміну інформацією між абонентами комп'ютерної мережі (Телеконференція)

 4. Як називається поштов акореспонденція в основному рекламного характеру, що приходить на e-mail адресу користувача без його запиту (Спам)

 5. Спілкування в цій службі Інтернету відбувається між декількома співбесідниками в реальному режимі часу (Чат)

 6. Служба, що надає доступ до гіпертекстових документів (Веб-сервіс)

 7. Доменне ім'я організації, що працює з мережею (net)

 8. Гіпертекстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та розміщений на сервері (Веб-сайт)

 9. Домен верхнього рівня в Internet України (ua)

 10. Доступ до всіх можливостей, що надаються Інтернету в режимі реального часу (On-line)

 11. Мова, за допомогою якої оформляються гіпертекстові документи для перегляду web-браузером (HTML)

Використані джерела

 1. Завадський І.О., Дорошенко Ю.О., Потапова Ж.В. Програма інформатики для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


 2. Завадський І.О., Стеценко І.В., Левченко О.М. Інформатика: підручник для 9 кл. / К.: Видавнича група BHV, 2009.

 3. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьминська О.Г., Інформатика: підручник для 9 кл. / К.: УВЦ «Школяр», 2009.

 4. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьминська О.Г., Войцеховський М.О., Проценко Т.Г. Збірник завдань для державно підсумкової атестації з інформатики, 9 клас / 2011.

Скачати 155.16 Kb.

 • Інформація, інформаційні процеси та системи Найменша одиниця вимірювання
 • Інформація, інформатика, обчислювальна система
 • Бази даних Впорядкований набір логічно взаємоповязаних даних (База даних) База даних пакета Microsoft Office ( Access )
 • Комп’ютерні презентації та публікації
 • Використан і