Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчально-контролююча система "Навчальний комплекс "Інформатика. Базовий курс"

Скачати 86.68 Kb.

Навчально-контролююча система "Навчальний комплекс "Інформатика. Базовий курс"
Скачати 86.68 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір86.68 Kb.

Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Валківської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

Валківський ліцей ім. О. Масельського

Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологійНавчально-контролююча система
"Навчальний комплекс "Інформатика.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Базовий курс"

автор:


викладач інформатики,
старший вчитель вищої категорії

Сосновцев О.О.

Валки-2008Анотація

Навчально-контролююча система (НКС) "Навчальний комплекс "Інформатика. Базовий курс" створена відповідно до програми курсу "Інформатика. Програми для загальносвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем’єр, 2003. – 304 с. ", "Програми для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

Інформатика. 10–11 класи". Скорегована та адаптована до підручників Є.А. Шестопалова "Інформатика. Базовий курс. 10 клас" та "Інформатика. Базовий курс. 11 клас".

До складу НКС входять:


 • Календарні плани до БК "Інформатика" 10, 11 кл.

 • Підручник Є.А. Шестопалова "Інформатика. Базовий курс. 10 клас"

 • Підручник Є.А. Шестопалова "Інформатика. Базовий курс. 11 клас"

 • Навчально-презентаційний матеріал до тем БК "Інформатика" 10, 11 кл. (автор О.О. Сосновцев)

 • Автоматична тестова система Assistent-II

 • Тести до автоматичної тестової системи Assistent-II для певних тем БК "Інформатика" 10, 11 кл., в основу яких покладені теоретичні знання (автори О.О. Сосновцев та Є.А. Шестопалов)

 • Завдання до тестово-практичних робіт (ТПР) (коротких практичних робіт) до певних тем БК "Інформатика" 10, 11 кл., для яких потрібно сформувати певні вміння та навички (автор О.О. Сосновцев)

 • Завдання до практичних робіт (ПР) курсу БК "Інформатика" 10, 11 кл. (на цілий урок) (автор О.О. Сосновцев)

НКС призначена для використання вчителями інформатики в сучасних кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (КІІКТ) під час навчального процесу з інформатики.

В основу навчального процесу з використанням НКС покладені наступні принципи:


 • Максимального використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі (30 хв. для 10 та 11 кл.)

 • Переважно самостійного вивчення тем курсу учнями через використання навчальних презентацій

 • Самоконтролю знань учнями вивченого матеріалу через використання автоматичної тестової системи Assistent-II

 • Самопідготовка до практичних робіт з використанням відеоінструкційного та пояснювального матеріалу

 • Постійного обов’язкового оцінювання всіх учнів з усіх тем курсу через тестування в автоматичній тестовій системі Assistent-II, виконання ТПР та практичних робіт

 • Проходження та тестування на оцінку пропущених теоретичних тем та практичних робіт в позаурочний час

 • Періодичного інформування про поточний стан встигаємості учнів за рахунок електронного обліку встигаємості та розміщення результатів на стенді КІІКТ, в доступній на читання учням папці "Навчальні курси"

 • Можливості запису навчально-презентаційного матеріалу (НПМ) на з’ємні носії (флеш-карти) з ПК кабінету для домашнього опрацювання теми, а також можливості доступу до НПМ на сайті http://www.ki.at.ua на сторінці "Навчальні матеріали"

Використання вказаних принципів забезпечує: • вивчення та засвоєння нового матеріалу учнями в урочний та позаурочний час

 • самоконтроль в урочний час теоретичного матеріалу через комп’ютерне тестування

 • контроль знань в урочний час теоретичного матеріалу через комп’ютерне тестування з оцінюванням автоматичною тестовою системою та обліком оцінок вчителем, а також контроль практичних навичок через виконаня ТПР та ПР з оцінюванням вчителем та обліком оцінок

 • можливість ознайомлення учнів з оцінками з усіх тем тематичного розділу

Примітки: • у зв’язку з існуючим принципом оцінювання виникла необхідність введення оцінки "0"

 • у зв’язку з великою кількістю оцінок, великою інтенсивністю їх отримання, а також використання неофіційної оцінки "0" виникає доцільність ведення окремого робочого журналу, а в класний журнал виставляти лише середні оцінки з теоретичних тем при закритті теми та всі оцінки практичних тем

 • оцінка за тематичний розділ розраховується як середня між середньою теоретичною та середньою практичною оцінками з округленням до цілого значення за правилами математики

 • даний принцип оцінювання забезпечує максимальну об’єктивність та постійний стимул до навчального процесу, хоча і за вторинним (оціночним) принципом.Рекомендації до налагодження інформаційної системи КІІКТ


Для роботи системи бажано мати наступне обладнання:

 • файловий сервер

 • робоча станція вчителя

 • робочі станції учнів

Бажано щоб на робочих станціях була встановлена операційна система MS Windows XP Professional, а на сервері – MS Windows Server-2003Вказані апаратна та програмна складові утворюють основу внутрішньої інформаційної системи кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (КІІКТ), яку важливо оптимально налагодити для оптимальної роботи НКС.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Робоча станція Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.

Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Мається на увазі:

 • розподілити IP-адреси між комп’ютерами системи

 • налагодити файловий сервер:

  • встановити параметри локальної мережі:

   • внести IP-адресу сервера (наприклад, 192.168.0.

    Файло́вий се́рвер (файл-се́рвер, англ. file server) - це виділений сервер, призначений для виконання файлових операцій введення-виведення, який зберігає файли будь-якого типу. Як правило, має великий обсяг дискового простору, реалізованого у формі RAID-масиву для забезпечення безперебійної роботи та підвищеної швидкості запису та читання даних.

    253)

   • задати робочу групу (наприклад, WORKGROUPE)

  • налагодити доступ сервера до Інтернет

  • встановити програмне забезпечення на сервер:

   • встановити програму проксі-сервер для регулювання доступу користувачів інформаційної системи до Інтернет (налагодження проксі-сервера виконується після налагодження параметрів локальної мережі робочих станцій)

   • встановити антивірусну програму з монітором процесів

  • створити користувачів (логіни та паролі) для організації доступу до файлових ресурсів сервера

  • створити файлові ресурси на сервері та налагодити права доступу для користувачів:

   • створити на сервері папку і розмістити в неї презентаційний матеріал (доступ робочій станції вчителя – повний, учнів – на читання)

   • створити на сервері папку і розмістити в неї автоматичну тестову систему Assistent-II, а також тестів до неї (доступ робочій станції вчителя – повний, учнів – на читання)

   • створити на сервері папку для робіт учнів та налагодити доступ учнів до неї тільки на запис, а вчителю – повний доступ (папку назвати "DOCUCH")

   • створити на сервері папку для тимчасового зберігання ще не перевірених робіт учнів та налагодження повного доступу до неї виключно для вчителя

   • створити на сервері папку для архівного зберігання вже перевірених робіт учнів та налагодження повного доступу до неї виключно для вчителя

   • створити на сервері папку для ярликів навчальних презентацій демонстраційного типу (назвати її "Навчальні курси") та налагодити доступ учнів до неї тільки на читання, вчителю – повний

 • налагодити робочу станцію вчителя:

  • створити обліковий запис вчителя з правами адміністратора

  • на Робочому столі створити ярлики:

   • папки файлового сервера "Навчальні курси"

   • папки файлового сервера "DOCUCH"

   • папки файлового сервера для тимчасового зберігання ще не перевірених робіт учнів,

   • папки файлового сервера для архівного зберігання вже перевірених робіт учнів

   • програми AssistII

   • сервера програми AssistII (та налагодити тестову систему так, щоб дані з робочих станцій учнів передавалися на робочу станцію вчителя у цей сервер)

   • папки файлового сервера, що містить презентаційний матеріал

   • папки файлового сервера, що містить тестовий матеріал

   • фалу обліку оцінок учнів

  • встановити програмне забезпечення:

   • антивірусну програму з монітором процесів

   • пакет офісних програм

   • драйвери принтера, сканера та інших зовнішніх пристроїв

   • програму віддаленого адміністрування комп’ютерів (наприклад, Radmin) та налагодити її

   • програму зняття зображення з монітору (наприклад SnagIt)

  • налагодити параметри локальної мережі:

   • внести IP-адресу (наприклад, 192.168.0.

    Програ́ми відда́леного адмініструва́ння (Програ́ми дистанці́йного адмініструва́ння) - програми або функції операційних систем, що дозволяють отримати віддалений доступ до комп'ютера через Інтернет або ЛОМ і здійснювати управління та адміністрування віддаленого комп'ютера в реальному часі.

    1)

   • задати робочу групу (наприклад, WORKGROUPE)

  • налагодити доступ до Інтернет

 • налагодити робочі станції (РС) учнів:

  • створити на РС учнів учнівські облікові записи з обмеженими повноваженнями на встановлення ПО та доступу до файлових ресурсів інформаційної системи

  • на Робочому столі створити ярлики:

   • папки файлового сервера "Навчальні курси"

   • папки файлового сервера "DOCUCH"

   • програми AssistII

  • встановити на робочі станції (РС) необхідне програмне забезпечення (ПЗ)

   • антивірусну програму з монітором процесів

   • пакет офісних програм (MS Word-2000, MS Excel-2000, MS PowerPoint-2003, MS Access-2003)

   • сервер програми віддаленого адміністрування комп’ютерів (наприклад, Radmin) та налагодити його

   • програму зняття зображення з монітору (наприклад SnagIt)

  • налагодити параметри локальної мережі:

   • внести IP-адресу (наприклад, 192.168.0.2, 192.168.0.3...)

   • задати робочу групу (наприклад, WORKGROUPE)

  • налагодити доступ до Інтернет через проксі-сервер файлового сервераДодаткові рекомендації


Для полегшення процесу відновлення програмної складової системи у разі її виходу з ладу рекомендується на вінчестерах всіх комп’ютерів системи (робочих станціях та серверах) створити спеціальний логічний диск для розміщення образу системного диску (диску C:), який створюється спеціальними програмами (наприклад GHOST, або ACRONIS True Image) відразу після налагодження інформаційної системи.

У контексті комп'ютерних операційних систем том (англ. volume) або локальний диск - це термін, що використовується для опису джерела зовнішньої пам'яті з єдиною файловою системою. Найчастіше том відповідає розділу твердого диска (фізичний том), проте часто цей термін використовують для опису логічного інтерфейса, що використовується операційною системою для доступу до даних, збережених на деякому зовнішньому носії або кількох таких носіях (логічний том).

Acronis True Image - комп'ютерне програмне забезпечення для резервного копіювання, відновлення і перенесення даних операційних систем Microsoft Windows, OSX, iOS і Android. Дозволяє створювати завантажувальні носії, що дають змогу користуватися програмою до запуску операційної системи.

Закрити доступ до нього всім користувачам крім тих, хто має права адміністратора.

Зауваження до диків, що додаються


Диск 1 містить програми та електронні документи, що входять до складу НКС і призначений для вчителя (тільки не для учнів!

Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

).

У папці "Календарні плани" знаходяться бланки календарних планів для курсу "Інформатика. Базовий курс 10 кл. та 11кл." відповідно до підручників Є.А.Шестопалова.Програмне забезпечення знаходиться у папці "Програми до НКС" та містить папки з програмами:

Acronis Disk Director Suite 10.0 Build 2077програма, що дозволяє зручно і швидко розбивати вінчестер на логічні диски (дозволяється лише демонстраційне використання).

Acronis True Image ru – програма, що дозволяє створювати образи логічних дисків із збереженням їх на носіях з метою відтворення у разі втрати працездатності системи або даних(дозволяється лише демонстраційне використання).

AssistII – безплатна автоматична тестова система.

RADMINRU - програма віддаленого адміністрування комп’ютерів (дозволяється лише демонстраційне використання).

SnagIt7 - програма зняття зображення з монітору.

launch – безплатна антивірусна програма DrWeb (без монітора).
Папка "Навчальні і контролюючі документи" містить матеріали навчальних презентацій:

01-Iнформацiя та інформаційні процеси

02-Iнформацiйна система

03-Операцiйна система Windows

05-Графiчний редактор

06-Текстовий редактор

07-Електроннi таблиці

08-Комп'ютернi презентації

09-Бази даних

10-Глобальна мережа Internet


Тексти тестів знаходяться у папках відповідних тем.

Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.

Для роботи їх слід скопіювати до папки з тестовими питаннями автоматичної тестової системи AssistII і після першого запуску вилучити (уважно читай інструкцію до використання AssistII, яка знаходиться в папці AssistII).
Примітка:

Презентаційний та тестовий матеріал не проходили процедур стороннього корегування та редагування. Тому вони можуть містити помилки. Перед використанням рекомендується переглянути презентації та тести на предмет наявності помилок та виправити їх.

Ви можете на свій розсуд змінювати вміст презентаційних файлів, але при цьому слід також змінити і тестові питання, так як вони повинні відповідати змісту презентацій.

На диску є папка "Tests", яка містить тексти тестів до ряду тем, з яких можна взнати правильні відповіді. Зміст цієї папки не повинен потрапити до рук учнів. Після встановлення тестової системи AssistII цю папку слід скопіювати у папку AssistII, один раз запустити кожен тест (при цьому в цій же папці утворяться закодовані тестові файли), а потім вилучити всі текстові тестові файли з комп’ютера.Диск не повинен потрапити до рук сторонньої людини.
Диск 2 містить вибірку документів із презентаційного матеріалу НКС, які можна записати учням для позаурочного опрацювання.Скачати 86.68 Kb.

 • Рекомендації до налагодження інформаційної системи КІІКТ
 • Додаткові рекомендації
 • Зауваження до диків, що додаються