Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНавчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю «Журналістика»

Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю «Журналістика»
Сторінка3/4
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.63 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4

) та ін. Значення атрибутів. Тег та його атрибути: колір (color), розмір (size) та ін.

Запис стилів в елементи HTML. Стилі, як і атрибути HTML, потрібно записувати всередину початкового тегу за допомогою атрибута style=””.

Оформлення графіки засобами HTML та CSS. Формати зображень в Інтернеті – jpeg, gif тa png, які додають у веб-сторінки за допомогою елемента та його атрибутів: фото.

Створення текстових гіперпосилань. Посилання на інший документ можна реалізувати за допомогою елемента Українська правда.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Атрибу́т (attribute) - невід'ємна, необхідна для забезпечення цілісності об'єкта (предмета) або суб'єкта (людини) властивість, його частина, додаток.
Украї́нська пра́вда - українське інтернет-видання. Матеріали на сайті в основному публікуються українською мовою, окремі статті - російською або перекладаються нею. Основна тематика - політика, соціальні проблеми, економіка.
Гіперпосиланнями можуть бути і зображення. Для цього треба помістити зображення всередину елементу . А саме: .

Програмний пакет PSPad – повноцінне середовище розробки як окремих веб-сторінок, так і сайтів будь-якого масштабу. Принцип роботи програми. Поняття хостингу, особливості розміщення сайту в інтернеті.

Поєднання теоретичної і практичної частини під час лекції: згідно з концепцією, створити будь-яку сторінку сайту у форматі html. Сторінка повинна містити не менше 6000 знаків (із проміжками) унікального тексту українською мовою та один-два графічних файли, обов’язково заповнити мета-теги.

Роботу продемонструвати на персональному комп’ютері та здати на цифровому носії інформації.


ТЕМА 15

Особливості мережевого спілкування

Унікальні характеристики інтернету як засобу комунікації: глобальність, децентралізованість, відкритість, місткість, інтерактивність, нелінійність та ін. Поняття інтернет-комунікації та її жанри: електронна пошта, середовище синхронних комунікацій (чатів), інтернет-пейджинг, веб-форуми, соціальні мережі, Skype, блоги. Етика мережевого спілкування та її суттєві відмінності від етики спілкування в реальності.


ТЕМА 16

Історія соціальних мереж, їх структура та принципи роботи.

Популяризація журналістської продукції в соціальних мережах

Історія соціальних мереж, їх структура. Мережі блогів, мікроблогів і мереж, побудованих за принципом «Facebook». Поява професійних та тематичних соціальних мереж. Історія розвитку соціальних мереж в Україні. Популярність платформи «LiveJournal» та російських соцмереж «Вконтакте», «Одноклассники». Зростання аудиторії «Facebook».

Особливості журналістської діяльності у соціальних мережах, її різновиди, функції професійної і непрофесійної журналістики в соцмережі.

Мікроблогінг - вид блогінгу, який дозволяє користувачам публікувати короткі текстові чи фото/відео матеріали. Дописи в мікроблозі можуть бути прочитані або усіма, або ж обмеженим колом людей, яким користувач дозволяє читати свій мікроблог.
Різновид (рос. разновидность, англ. species, sort, variation, variety, нім. Abart f) - у мінералогії - окремі члени мінерального виду змінного складу.
Приналежність інформаційних повідомлень соціальних мереж до інтернет-журналістики, взаємозв’язок між популярними інформаційними запитами та появою нових онлайнових мереж.

Переваги соціальних мереж у порівнянні з традиційними ЗМІ. Просування електронних видань у соціальних мережах. Вплив соціальних мереж на новини ЗМІ, представлені в соціальних мережах. Діяльність газет США – «USA Today», «The Wall Street Journal», «New York Times», перспективи їх роботи в соціальних мережах. Активність аудиторії «Кореспонденту», «Української правди» в мережах «Вконтакте» та «Facebook».

Вплив соціальних мереж на формування громадської думки.

Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні
Грома́дська ду́мка, або суспі́льна ду́мка, - уявлення про спосіб існування свідомості, як сукупної свідомості окремих індивідів, об'єднаних у суспільні групи, які пов'язані спільністю інтересів, у якому фіксується ставлення до подій або явищ громадського життя.
Роль соціальних мереж у висвітленні політики та самоорганізації мас (Україна, Білорусь, Єгипет, РФ).
Самоорганіза́ція - термін, який вживається для визначення процесів виникнення складних структур при відсутності нав'язаного зовнішньою дією порядку.

ТЕМА 17

Функціонування української блогосфери.

Блог як платформа для журналіста

Поняття «блог», «блогер», «блогосфера». Тенденції розвитку блогосфери в Україні та світі, основні тенденції. Типологія української блогосфери. Україномовні блоги, їх активність.

Створення блогу на платформі «LiveJournal», «Blogger», «Hiblogger.ua», «Diary.ru»: переваги та недоліки. Мікроблог як особливий вид блогу.

Професійна та громадянська журналістика: спільні та відмінні риси. Блоги та соціальні мережі як засіб для самовираження, поширення власних журналістських матеріалів. Приналежність блогів до журналістики, небажання реєструвати власні проекти громадянської журналістики, нести відповідальність за поширення інформації.

Жанрологія блогу. Види постів: новина, огляд, інтерв’ю, есе, репортаж, щоденниковий запис тощо. Причини популярності есеїстики в блогосфері. Генерування якісного унікального контенту на вашій сторінці. Старанність блогера привернути увагу до власного блогу, його інтерактивна позиція. Участь блогера в різних подіях, розміщення після цих подій різноманітних ілюстративних матеріалів, їх роль для відвідуваності блогу. Співтовариства блогерів і мережевий етикет.

Старанність (лат. industria; англ. diligence) - моральна якість та чеснота. Старанність це завзята та уважна природа дій та праці людини. Рішуча робоча етика. Правильне розпорядження часом; моніторування власних дій пильнуючи проти лінивства.
Мереже́вий етике́т (інша поширена назва : Інтернет етикет) - формальні правила поведінки, спілкування, традицій у Мережі.
Соціальне значення блогерства.
Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.

Послабленість авторського права у соціальних мережах: цитування та передрук цікавих та актуальних повідомлень.


ТЕМА 18

Явище громадянської журналістики: причини популярності

Визначення поняття громадянська та громадська журналістика, її відмінності від традиційної журналістики. Правова основа для розвитку громадянської журналістики. Блоги як феномен громадянської журналістики. Зв’язок української блогосфери із засобами масової інформації, витіснення з ринку праці професіоналів традиційної журналістики. Схеми співпраці журналістів традиційних засобів масової інформації з авторами блогів. Переваги у діяльності громадянських журналістів.

Фахіве́ць, спеціаліст, професіонал, майстер (англ. master, foreman, expert, нім. Fachmann) - людина, що володіє спеціальними знаннями й навичками в будь-якій галузі, що має спеціальність; людина, що добре знає будь-що, майстер своєї справи.
Громадя́нин - людина певної країни. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам поведінки.
Форми громадянської журналістики: блоги, «Вікіпедія», форуми («Майдан» maidanua.org). Системи пошуку блогів певної тематики (Google Blog Search (http://blogsearch.google.com).

Створення контенту громадянськими журналістами в межах як блогосфери, так і нових медіаресурсів. Сайти громадянської журналістики: «ХайВей» (H.ua), «Майдан» (Maidan.org.ua), «Народна правда» (narodna.pravda.com.ua), «Глас народа» (glas.1k.com.ua).
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ КУРСУ

«ЕЛЕКТРОННА ЖУРНАЛІСТИКА»
Тема перша

Передумови до створення інтернету та Всесвітньої павутини. Історія та тенденції розвитку світової та української інтернет-журналістики
ПЛАН

1. Визначення терміну «інтернет» з технічної та гуманітарної точок зору.

2. Поява першого комп’ютера та особливості його розвитку.

3. Події, що сприяли початку епохи інтернет.

4. Розвиток мережі протягом 1970–80 рр., виникнення назви «інтернет».

5. Винайдення формату Всесвітньої павутини (World wide web).

6. Поняття Web: сучасні тенденції розвитку.

7. Розвиток інтернет-журналістики в Україні.


Завдання № 1 для контролю знань на практичному занятті:

 • спираючись на дані новинних порталів, блогів, електронної енциклопедії, підготувати доповідь щодо історії інтернету.
  До́повідь - один із видів монологічного мовлення: публічне, розгорнуте, офіційне повідомлення з певного питання, засноване на залученні документальних даних.
  Електронні або онлайн-енциклопедії - енциклопедії, які існують у мережі Інтернет. Стали популярними довідковими ресурсами в умовах швидкого збільшення обсягу інформації. Віртуальна форма подання енциклопедичної інформації відкрила нові перспективи в розвитку видань даного жанру, дозволила зміну формату (пошук по запиту без гортати сторінки, пошук за зображеннями, більший обсяг тексту, посилання) та збільшила доступність для широкого загалу, як в частині вільного доступу до інформації, так і в частині участі загалу у формуванні контенту. В електронну енциклопедію, як і в традиційну, входять: статті-огляди, статті-довідки, статті-тлумачення і статті-відсилання (адресують до іншого терміну). Перші два типи статей відрізняються лише об'ємом, до їх складу входить інформація по суті питання і відомості про шляхи отримання більш глибоких і повних знань (за посиланнями на літературу в кінці статті або в спеціальному бібліографічному блоці енциклопедії).


Завдання № 2 для контролю знань на практичному занятті:

 • підготувати доповідь з історії одного з українських інтернет-видань.


Література

 1. Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе / М.
  Гала́ктика (дав.-гр. Γαλαξίας - «молочний») - гравітаційно зв'язана система із зір і зоряних скупчень, міжзоряного газу, пилу й темної матерії. Усі об'єкти в складі галактик беруть участь в обертанні навколо спільного центру мас.
   Кастельс. – Екатеринбург : У-Фактория, 2004. – 328 с.

 2. Матвєєва С. Формування термінологічного апарату інтернет-журналістики / С. Матвєєва // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 9 (268), Ч. ІІ. – С. 15–19.

 3. О’Рейли Т. Что такое Веб 2.0 [Электронный ресурс] / Т. О’Рейли // Компьютерра. – 11.10. 2005. – Режим доступа : http://old.computerra.ru /think/234100/.

 4. Пішковцій С. Про web 2.0 зрозумілою мовою [Електронний ресурс] / С. Пішковцій // Blogoreader. – 12.03.2008. – Режим доступа : http://blogoreader.org.ua/2008/03/12/about-web-2-0/.

 5. Потятиник Б. Мережеві ЗМІ в Україні: прогноз розвитку / Б. Потятиник // Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8. – С. 74–79.

 6. Соколов А. Общая теория социальной коммуникации : учеб. пособ. / А. Соколов. – СПб. : Изд-во Михайлова, 2002. – 461 с.

 7. Чабаненко М. Актуальные тенденции в интернет-журналистике / М. Чабаненко // Гісторыя журналістыкі: урокі мінулага і практыка сучасных СМІ : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. ; [пад агул. рэд. канд. філал. навук дац. П. Л. Дарашчонка]. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2013. – С. 264–269.

 8. Чабаненко М. Возникновение и развитие Интернет-СМИ Украины [Электронный ресурс] / М. Чабаненко // Научно-культурологический журнал RELGA. – 05.09.2011. – № 15 (233). – [сайт]. – Режим доступа : http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=3000&level1=main&level2=articles.

 9. Чабаненко М. Запорізькі Інтернет-ЗМІ в контексті розвитку онлайнової журналістики / М. Чабаненко // Соціальні комунікації сучасного світу : наук.-теор. зб. / гол. ред. О. М. Холод. – 2009. – С. 156–158.

 10. Чабаненко М. До питання історії та особливостей розвитку вітчизняних журналістських інтернет-видань / М. Чабаненко // Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8. – С. 98–104.

 11. Чабаненко М. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України : монографія / М.
  Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.
  Моногра́фія (англ. monograph, нім. Monographie f) - наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов'язаних між собою) тем.
  Чабаненко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 183 с.

 12. Чабаненко М. Робота журналіста в Інтернет-ЗМІ : навч. посіб. / М. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 120 с.

Тема друга

Дигіталізація, конвергенція, глобалізація електронних ЗМІ.

Вплив інтернету на мас-медіа та журналістику
ПЛАН

1. Загальне уявлення про конвергенцію.

2. Рівні конвергенції.

3. Вимоги до універсального журналіста, принципи роботи в онлайн-редакції.

4. Поняття «мас-медіа» та «нові» медіа.

5. Найпопулярніші пошукові системи та принципи роботи з ними.

6. Інтернет як джерело інформації та ідей для журналіста.
Завдання № 1 для контролю знань на практичному занятті:


 • обґрунтувати, що таке контент електронного видання;

Завдання № 2 для контролю знань на практичному занятті:

 • проаналізувати контент будь-якого інтернет-видання, рівень його культури.


Література

 1. Вартанова Е. Конвергенция как неизбежность. О роли технологического фактора в трансформации современных медиасистем / Е. Вартанова // От книги до Интернета: журналистика и литература на рубеже нового тысячелетия. – М. : МГУ, 2000. – С. 37–55.

 2. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Г. Качкаевой. – М. : 2010. – 200 с.

 3. Интернет-СМИ : Теория и практика : учеб. пособ. для студ. вузов / под ред. М. М. Лукиной. – М. : Аспект Пресс, 2010. – 348 с.

 4. Пенчилова Д. Конвергенция в интернет-СМИ : мировой опыт, основные тренды развития и реализация (на примере сайта РИА Новости) / Д. Пенчилова // Интернет и интерактивные электронные медиа: исследования 2008 : в 3 ч. – М. : МГУ, 2008. – Ч. 3. Газеты и информагентства : конвергенция и мультимедийные технологии. – С. 139–164.

 5. Шестеркина Л. П. Журналистское образование в условиях конвергенции СМИ : монография / Л. П. Шестеркина и др. ; под ред. Л. П. Шестеркиной. – Челябинск : РЕКПОЛ, 2012. – 114 с.

 6. Шнайдер В. Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики / В. Шнайдер, П.-Й. Рауе ; пер. з нім. В. Климченко ; за заг. ред. В. Іванова. – К. : Центр вільної преси, Академія Української преси, 2014. – 358 с.

 7. Яновский Г. Конвергенция в инфокоммуникациях / Г. Яновский. – СПб., 2010. – 172 с.


Тема третя

Інтернет-журналістика, її ознаки та типологічна характеристика
ПЛАН

 1. Унікальні ознаки інтернет-ЗМІ: інтерактивність, мультимедійність, гіпертекстуальність.

 2. Типологізація інтернет-ЗМІ.

 3. Типологічна концепція за О. Коцаревим.

 4. «Старі» ЗМІ та «нове» медійне середовище.

Завдання № 1 для контролю знань на практичному занятті:• скласти повну типологічну характеристику певного інтернет-видання (на вибір студента) за такими критеріями:

  • знаково-символічне наповнення: використання кольорів, зображення-символи на логотипах;
   Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.


  • проаналізувати, зі скількох рубрик складається головна сторінка, яка з них є найпопулярнішою;

  • схарактеризувати кожен із представлених розділів;

  • співставити з друкованим аналогом;

  • з’ясувати рівень професійності: фахове чи аматорське;
   Ама́тор (лат. amator, від лат. amo - полюбляю, уподобаю, маю нахил) - непрофесіонал, самодіяльний митець, технік, дослідник.


  • характер інформації: інформаційне, аналітичне, новинарне, якісне чи масове;

  • тип аудиторії: загальні та спеціалізовані;

  • мова, якою подаються матеріали;

  • розглянути жанри й види публікацій, представлених на певному сайті (замітки, статті, коментарі та ін.), звернути увагу на тематику висвітлюваного;

  • відвідуваність сайтів, як часто поновлюється сайт, чи забагато реклами – має відношення до цього сайту чи не має, яка система пошуку та як вона здійснюється.

Завдання № 2 для контролю знань на практичному занятті:

    • порівняти особливості сучасного друкованого та електронного видань.


Література

    1. Акопов А. Типологические признаки сетевых изданий / А. Акопов // Акценты. – 1999. – № 1. – С. 22–27.

    2. Артамонова І. Інтернет як специфічний тип мас-медійного тексту (на матеріалах українського сектору мережі) / І. Артамонова // Вісник СумДУ. Сер. : Філологія. – № 2. – 2007. – С. 5–9.

    3. Артамонова І. Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-журналістики в Україні : монографія / І. Артамонова. – Донецьк : Лебідь, 2009. – 416 с.

    4. Захарченко А. Загальні принципи аналізу інформаційних потоків у Інтернеті / А. Захарченко // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. – К., 2010. – Т. 41. – С. 80–85.

    5. Интернет-СМИ: теория и практика : учеб. пособ. для студ. вузов / под ред. М. М. Лукиной. – М. : Аспект Пресс, 2010. – 348 с.

    6. Коцарев О. Типологія Інтернет ЗМІ [Електронний ресурс] / О. Коцарев // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер. : Филология. – 2006. – Т. 19. – № 5. – С. 321–324. – Режим доступа : http://www philology.univer. kharkov.ua/katedras/prof_sites/.../ kots_article_2.pdf.

    7. Мелещенко О. Взаємодія ЗМІ: нові форми як відповідь на виклики часу [Електронний ресурс] / О. Мелещенко // Вісник Запорізького державного університету. – 2002. – № 3. – Режим доступа : http://web.znu.edu.ua/herald/issues /archive /articles /2780.pdf.

    8. Наумова М. Сучасна медіа-культура: конвергенція традиційних та нових медіа / М. Наумова // Соціальні технології. – 2011. – № 52. – С. 104–112.

    9. Никитенко А. Интерактивность, мультимедийность, гипертекстуальность как детерминирующие типологические признаки сетевых изданий / А. Никитенко // Вестник ВГУ. Сер. : Филология. Журналистика. – 2009. – № 1 – С. 159–166.

    10. Рожнова А. Специфіка функцій засобів масової комунікації в інтернет-журналістиці на прикладі матеріалів інтернет-ресурсів korrespondent.net та focus.ua [Електронний ресурс] / А. Рожнова // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. – 2013. – № 2.
     Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами.
     Літерату́рний проце́с - різноманітне історико-мистецьке явище, яке характеризується змінами у стилях і напрямах художньої творчості, у виражально-зображувальній системі художніх засобів, у тематичній і жанровій своєрідності творів тощо.
     – Режим доступа : http://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article /view/39.

    11. Самуляк О. Переваги та недоліки мережевих ЗМІ [Електронний ресурс] / О. Самуляк. – Режим доступа: http://inf.oa.edu.ua/dopovid/samulyak.pdf.

    12. Федорчук Л. Функції інтернет-ЗМІ / Л. Федорчук // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. – 2010. – Т. 41. – С. 95–98.

    13. Чабаненко М. Критерії ідентифікації веб-ресурсу як Інтернет-видання України / М. Чабаненко // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – К., 2010. – № 1. – С. 79–83.

    14. Чабаненко М. Особливості та загальні тенденції становлення і розвитку мережевих ЗМІ / М. Чабаненко // Вісник Київського міжнародного університету : зб.
     Політологія або Політична наука (англ. political science, фр. sciences politiques; від (грец. πολιτικός, politikos - суспільний, громадський, грец. πόλις, polis - місто, politika - державні й суспільні справи) - соціально-гуманітарна наука про політику, її роль і функції в житті суспільства, зокрема, про її теорію; функції політичної системи та влади; функції і характер держави; сутність, форми та методи діяльності суб'єктів політики та закономірності і випадковості розвитку політичного процесу; про проблеми глобальної політики, зокрема, міжнародних відносин.
     Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» (КиМУ) - вищий навчальний заклад в Україні. Засновано в 1994 році. КиМУ акредитовано за четвертим, найвищим рівнем акредитації. Освітню діяльність Університет здійснює відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, серія АЕ № 527275 від 01.10.
     наук. ст. Сер. : Журналістика. Медіалінгвістика. Кінотелемистецтво. – К. : КиМУ, 2008. – Вип. 7. – С. 193–200.


    15. Чабаненко М. Різновиди гіпертекстових зв’язків на сайті харківського мережевого видання «МедіаПорт» / М. Чабаненко // Журналістика, філологія та медіаосвіта : зб.
     Медіаосвіта - частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп'ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.
     доп. : у 2 т. – Полтава : Освіта, 2009. – С. 395–399.Тема четверта

Організація та особливості діяльності мережевого видання, характеристика його цільової аудиторії
ПЛАН

 1. Концепція електронного видання.

 2. Етапи процесу виробництва контенту.

 3. Головні особливості смислової концепції інтернет-газети.

 4. Характеристика аудиторії онлайн-видань.

 5. Форми інтерактивного зв’язку з читачем.

Завдання № 1 для контролю знань на практичному занятті:  • обрати будь-яке інтернет-видання та провести невеличке опитування серед семи знайомих з метою оцінити особливості культури певного медіапродукту:

1. Скільки номерів … (видання) ви прочитали?

2. Які рубрики та статті вам подобаються?

2.1. Читаю в першу чергу ____________________

2.2. Теж подобаються, але менше ___________________

2.3. Не подобаються __________________

3. Чи зберігаєте ви інформацію з … (видання) на власний комп’ютер?

4. Ваш вік, освіта та рід заняття.

5. Чи купували ви що-небудь, побачивши рекламу у … (виданні)? Що саме?

6. Що вам подобається у … (виданні)?

7. Що б ви хотіли змінити у … (виданні)?

На основі отриманих результатів написати аналітичний висновок, до якого додати дані проведеного опитування.
Література


 1. В Іспанії дослідили, як аудиторія сприймає дизайн інтернет-ЗМІ [Електронний ресурс] // Медіаграмотність. – 29.10.2010.
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
  Ме́діагра́мотність - сукупність знань, навичок та умінь, які дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати і створювати повідомлення різних жанрів і формах для різних типів медіа, а також розуміти і аналізувати складні процеси функціонування медіа у суспільстві, їх та вплив.
  – Режим доступа : http://osvita.mediasapiens.ua/material/v-ispaniyi-doslidili-yak-auditoriya-spriymaie-dizayn-internet-zmi

 2. Гол Дж. Онлайнова журналістика / Дж. Гол ; пер. з англ. К. Булкін. – К. : К.І.С., 2005. – 344 с.

 3. Интернет-аудитория [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.proweb.ru/articles/oglavlenie/glava3/auditoria.

 4. Мелещенко О. Взаємодія ЗМІ: нові форми як відповідь на виклики часу / О. Мелещенко // Вісник Запорізького державного університету : зб. наук. ст. Сер. : Філологічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2002. – 178 с.
 5. Чабаненко М. Зближення з аудиторією та інші сучасні напрями розвитку українських інтернет-ЗМІ / М. Чабаненко // Держава та регіони : наук.-виробн. журн. Сер. : Соціальні комунікації. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – № 2 (10). – С. 108–112.

 6. Чабаненко М. Чинники, що зумовлюють риторичний характер дискурсу мережевих видань / М.
  Рито́рика - це наука про способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей. Ця наука вивчає методику творення тексту, визначає його структуру, найпридатнішу для зрозумілого й аргументованого викладення думки.
  Чабаненко // Світ соціальних комунікацій : наук. журн. ; [гол. ред. О. М. Холод].– К. : КиМУ, ДонНУ, 2012. – Т. 7. – С. 129–132.


 7. Чабаненко М. До питання історії та особливостей розвитку вітчизняних журналістських інтернет-видань / М. Чабаненко // Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8. – С. 98–104.

 8. Чабаненко М. Модель Інтернет-видання, що є складовою одиницею системи ЗМІ / М. Чабаненко // Держава та регіони : наук.-виробн. журн. Сер. : Соціальні комунікації. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – № 2. – С. 96–100.

 9. Чабаненко М. Як поліпшити українські інтернет-видання [Електронний ресурс] / М. Чабаненко // Медіакритика. – Режим доступа : http://www.mediakrytyka.info/drukovani/yak-polipshyty-ukrayinski-internet-vydannya.html (22-01-2009).


Тема п’ята

Актуальні проблеми інтернет-журналістики: правові та етичні засади
ПЛАН

 1. Права та обов’язки інтернет-журналіста.

 2. Українське законодавство та його регуляція українського сегмента мережі інтернет.

 3. Юридичні аспекти роботи журналістів.

 4. Плагіат у інтернет-журналістиці, способи боротьби з ним.

Завдання № 1 для контролю знань на практичному занятті:  • розробити власний етичний кодекс інтернет-журналіста.

Завдання № 2 для контролю знань на практичному занятті:

  • навести кілька прикладів судових позовів проти українських інтернет-ЗМІ.

Завдання № 3 для контролю знань на практичному занятті:

  • перевірити інформаційне наповнення сайту на предмет дотримання прав інтелектуальної власності.
   Інформаці́йне напо́внення са́йту (англ. content, вміст) - це та інформація, яку розробник складає самостійно або копіює з дотриманням чинного законодавства.
   Перевірити сайт однією із запропонованих комп’ютерних програм з виявлення плагіату.


Література

   1. Авторское право в Интернете // Авторское право : сб. метод. мат. к междисциплинарному спецкурсу / под ред. А. К. Симонова. – М. : СТЭНСИ, 2002. – С. 61–76.

   2. Афанасьєва К. Авторське право : навч. посіб. / К. Афанасьєва. – К. : Атіка, 2006. – 226 с.

   3. Дікінсон Е. Віртуальна етика в епоху Wікіleaks [Електронний ресурс] / Е. Дікінсон // Mediasapiens. – 10.04.2011. – Режим доступа : http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/2226.

   4. Довженко О. Коли в Інтернеті хтось неправий [Електронний ресурс] / О. Довженко // Mediasapiense. – 01.05.2011. – Режим доступа : http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/2438.

   5. Егорова Л. Плагиат в интернет-журналистике / Л. Егорова, К. Федорчук // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. : Филология. Социальные коммуникации. – 2012. – Т. 25 (64). – № 4. Ч. 1. – С. 217–222.

   6. Закон України «Про авторське право і суміжні права» [Електронний ресурс]. – К., 1994. – Режим доступа : www.profiwins.com.ua /legislation/laws/1052.html.

   7. Закон України «Про внесення змін до Закону про інформацію» від 13.01.2011 № 2938-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://search.ligazakon.ua/i_doc2.nsf/link1/T112938.

   8. Іванов В. Журналістська етика : підручн. / В. Іванов, В. Сердюк. – К. : Вища шк., 2007. – 231 с.

   9. Калмыков А. Интернет-журналистика : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. 021400 «Журналистика» / А. Калмыков, Л. Коханова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 383 с.

   10. Красноступ Г. Правове регулювання «Інтернет-засобів масової інформації» [Електронний ресурс] / Г. Красноступ. – Режим доступа : www.minjust.gov.ua / 0/24640.

   11. Пастухов О. Авторське право в Інтернеті / О. Пастухов. – К. : Школа, 2004. – 144 с.

   12. Шарапов Р. Система проверки текстов на заимствования из других источников [Электронный ресурс] / Р. Шарапов, Е. Шарапова. – Режим доступа : http://ceur-ws.org/Vol-803/paper16.pdf.


Тема шоста

Структурні особливості інтернет-тексту.

Принципи створення заголовків

для інформаційних матеріалів у онлайнових виданнях
ПЛАН

 1. Характерні риси мережевого тексту.

 2. Принципи роботи над інтернет-текстом.

 3. Принципи створення заголовків до публікацій інтернет-видання.

 4. Види заголовків.

 5. Соціальні мережі та їх роль у збільшенні кількості відвідувачів сайту.

Завдання № 1 для контролю знань на практичному занятті:  • розглянути газету чи журнал, що виходить як у друкованій, так і в електронній версіях. Порівняти концептуальні підходи до подачі текстів в електронному виданні та його друкованій версії. Взяти друковане газетне видання, обрати статтю й за її матеріалами створити інтернет-публікацію.

Завдання № 2 для контролю знань на практичному занятті:

  • проаналізувати заголовки інформаційних матеріалів 3–4 популярних інтернет-видань та встановити відповідність змісту публікацій заголовкам;

  • написати свої варіанти заголовків для інтернет-матеріалів, звернувши увагу на ключові слова, довжину заголовку.


Література

   1. Амзин А. Новостная Интернет-журналистика : сетевой учебн. [Электронный ресурс] / А. Амзин. – 10.11.2009. – Режим доступа : http://kebati.ru/journ/.

   2. Дем’янова А. Редакторське опрацювання заголовків інтернет-новин / А. Дем’янова // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. – 2010. – Т. 41. – С. 172–176.

   3. Коцарев О. Війна з Росією, або питання недоброякісних заголовків [Електронний ресурс] / О. Коцарев // Mediasapiens. – 18.01.2011. – Режим доступа : http://osvita.telekritika.ua/material/1407.

   4. Коцарев О. Гіпертекстуальність в інтернет-газетах : заголовкові комплекси, матеріали, файли [Електронний ресурс] / О. Коцарев. – Режим доступа : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php? act=article& article=1509.

   5. Крейґ Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейґ ; [пер. з англ. А. Іщенка]. – К. : Києво-Могилян. акад., 2007. – 324 с.

   6. Рябічев В. Особливості використання заголовків у мережевих ЗМІ / В. Рябічев // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. – 2010. – Т. 39. – С. 59–64.


Тема сьома

Сео-рерайтинг та сео-копірайтинг тексту

Стильові особливості написання текстів для інтернет-ЗМІ
ПЛАН

 1. Визначення поняття «копірайтинг» та «рерайтинг», відмінні риси.

 2. Прийоми та методи сео-копірайтингу та сео-рерайтингу.

 3. Визначення терміну «новітня журналістика».

 4. Особливості розвитку унікального стилю в інтернеті.

Завдання № 1 для контролю знань на практичному занятті:  • обрати будь-яке інформаційне повідомлення в 1000 знаків в інтернет-виданні та зробити якісний рерайт, перевірити унікальність тексту за допомогою ресурсу text.ru або програми «Advego Plagiatus».

Завдання № 2 для контролю знань на практичному занятті:

  • написати текст на одну із запропонованих тем з урахуванням оптимізації пошуку сайту за ключовими словами. Наприклад, тема «Відпочинок у Трускавці». Ключові слова: відпочинок в Карпатах, Трускавець відкриття сезону, Трускавець відгуки, Трускавець ціни, Трускавець відпочинок взимку. Обсяг тексту – 1500–2000 знаків;

  • переробити два абзаци статті, написаної у публіцистичному стилі, на повідомлення, написане у «новітньому» стилі.
   Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.
   Публіци́стика (з латини publicum - "громадськість") - рід літературної і журналістської творчості, який дієво досліджує, узагальнює і трактує з власного погляду важливі суспільно-політичні питання та інші виклики суспільства, з метою впливу на суспільну думку та існуючі політичні інститути, використовуючи при цьому засоби логічного мислення та емоційного впливу.
   Проаналізувати, чи містить публікація у «новітньому» стилі ґрунтовну, підтриману фактами інформацію.


Література

   1. Бернадский С. Продающие тексты. Как превратить читателя в покупателя / С. Бернадский. – М. : Манн, Иванов и Фарбер, 2012. – 192 с.

   2. Витале Д. Гипнотические рекламные тексты: как искушать и убеждать клиентов одними словами / Д. Витале. – М. : Эксмо, 2010. – 272 с.

   3. Каплунов Д. Копирайтинг массового поражения / Д. Каплунов. – СПб. : Питер, 2013. – 256 с.

   4. Кот Д. Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают / Д. Кот. – СПб. : Питер, 2012. – 256 с.

   5. Крейґ Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейґ ; [пер. з англ. А. Іщенка]. – К. : Києво-Могилян. акад., 2007. – 324 с.

   6. Крохина О. Первая книга SEO-копирайтера. Как написать текст для поисковых машин и пользователей / О. Крохина, М. Полосина, А. Рубель. – М. : Инфра-Инженерия, 2012. – 216 с.

   7. Слободянюк Э. Настольная книга копирайтера / Э. Слободянюк. – М. : Манн, Иванов и Фарбер, 2011. – 216 с.

Тема восьма

Жанрологія інтернет-ЗМІ

Специфіка мультимедійного контенту в мережі
ПЛАН

 1. Традиційні жанри в інтернет-журналістиці, принципи їх подачі.

 2. Нові специфічні жанри інтернет-журналістики, їх особливості.

 3. Мультимедійні жанри в інтернет-журналістиці: ілюстративні, відео-, аудіо-, синтетичні жанри.

 4. Специфіка подачі інформації в жанрі слайд-шоу.

Завдання № 1 для контролю знань на практичному занятті: • знайти свіжі матеріали в інтернет-виданнях, які належать до всіх жанрів, розглянутих на заняттях. Зробити скріншоти цих сторінок.

Завдання № 2 для контролю знань на практичному занятті:

 • знайти цікаву аналітичну або художньо-публіцистичну статтю у друкованому виданні, скопіювати її. Розробити шлях подачі тексту в інтернет-виданні (виділення слів і фраз для гіперпосилань, додавання аудіо-, відео- та інших матеріалів, підготовка ефективного заголовку тощо);

 • створити тематичне аудіослайд-шоу для наповнення інтернет-видання.


Література

  1. Амзин А. Новостная Интернет-журналистика : сетевой учеб. [Электронный ресурс] / А. Амзин. – 10.11.2009. – Режим доступа : http://kebati.ru/journ/.

  2. Артамонова І. Жанри онлайнової журналістики / І. Артамонова // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер. : Филология. Социальная коммуникация. – 2008. – Т. 21 (60). – № 1. – С. 302–309.

  3. Гол Д. Онлайнова журналістика / Д. Гол; пер. з англ. К. Булкін. – К. : К.І.С., 2005. – 344 с.

  4. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Г. Качкаевой. – М., 2010. – 200 с.

  5. Интернет-СМИ: теория и практика : учеб. пособ. для студ. вузов / под ред. М. М. Лукиной. – М. : Аспект Пресс, 2010. – 348 с.

  6. Калмыков А. Интернет-журналистика : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. 021400 «Журналистика» / А. Калмыков, Л. Коханова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 383 с.

  7. Кихтан В. Информационные технологии в журналистике / В. Кихтан. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 160 с.

  8. Тертычный А. Жанры периодической печати : учеб. пособ. / А. Тертычный. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 310 с.

  9. Хітрова Т. Тенденції трансформації класичних жанрових моделей (на прикладі «Репортажних текстових форм») / Т. Хітрова // Журналістика : наук. зб. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 89–95.

  10. Цимбаленко Є. Трансформація журналістських жанрів (на прикладі інтернет-медіа) / Є. Цимбаленко // Інформаційне суспільство : наук. журн. – 2013. – Вип. 17. – С. 80–83.

  11. Чабаненко М. Застосування в інтернет-журналістиці інфографіки як засобу економії уваги аудиторії / М. Чабаненко // Вісник Дніпропетровського національного університету.
   Інфогра́фія - поняття, що має декілька визначень: науково-практична дисципліна; область суспільної свідомості (філософії, науки або ж методології); напрям в кібернетиці та інформатиці; сукупність (комплекс) особливих теоретичних і практичних питань геометричного моделювання об'єктів (предметів або процесів); загальна теоретична наука про життєвий цикл документа в репрографії, методологічна основа проектування систем і конструювання технічних засобів візуалізації образів у інформаційних технологіях; дисципліна в інженерно-технічній освіті; один з із візуальних аспектів комунікативних процесів; інформування у ЗМІ за допомогою графічних засобів, особлива інженерна діяльність; технологія дій і спрямованість мислення (світогляд) дизайнера, оформлювача, інженера і дослідника.
   Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (до 16 листопада 2016 - Дніпропетровський) - один із провідних вищих навчальних закладів в Україні четвертого рівня акредитації з правом підготовки іноземців за акредитованими напрямами й спеціальностями.
   Сер. : Соціальні комунікації. – 2012. – Т. 20, № 12. – С. 172–176.

  12. Чабаненко М. Застосування слайд-шоу в рубриках новин популярних інтернет-видань як один із напрямків розвитку мультимедійності / М. Чабаненко // Держава та регіони : наук.-виробн. журн. Сер. : Соціальні комунікації. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – № 4. – С. 84–88.Тема дев’ята

Принципи досягнення популярності в соціальних мережах

Функціонування української блогосфери
ПЛАН

1. Історія соціальних мереж, особливості роботи.

2. Журналістська діяльність у соціальних мережах.

3. Переваги соціальних мереж у порівнянні з традиційними ЗМІ.

4. Вплив соціальних мереж на формування громадської думки.

5. Специфіка та функціонування української блогосфери.6. Блоги як феномен громадянської журналістики.
Завдання № 1 для контролю знань на практичному занятті:

 • створити тематичний блог на українській платформі «Hiblogger.net»;

 • сформувати концепцію власного блогу, який використовуватиметься студентами для набуття навичок громадянської журналістики.

Завдання № 2 для контролю знань на практичному занятті:

 • розпочати роботу блогу з подачі резонансного оригінального контенту, який активно цитуватиметься іншими медіа;

 • використати у власному навчальному блозі контент, створений іншими особами, відповідно до уявлень про авторське право, поширених у соціальних мережах;

 • додати у друзі блоги всіх одногрупників; прокоментувати хоча б один допис у блозі одногрупника;

 • зареєструватися в одній із популярних соціальних мереж («Facebook», «LinkedIn», «Вконтакте»); написати в цій мережі декілька повідомлень;

 • дібрати приклади (скопіювати їх за допомогою «Print Screen») інтерактивного спілкування на сторінках блогу; розтлумачити інтерактивні зв’язки (дискусія, флуд, тролінг тощо).


Література

 1. Бирюков Д. Блоги и СМИ: новые роли [Электронний ресурс] / Д. Бирюков // Взгляд. – 28.08.2006. – Режим доступа : http://vz.ru/culture/2006/8/28/46864.html.

 2. Браславец Л. Социальные сети как средство массовой информации: к постановке проблемы / Л. Браславец // Вестник ВГУ. Сер. : Филология. Журналистика. – 2009. – №1. – С. 125–132.

 3. Губанов Д. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Д. Губанов, Д. Новиков, А. Чхартишвили; под ред. чл.-кор. РАН Д. Новикова. – М. : Физ.-мат. лит., 2010. – 228 с.

 4. Іллюк Н. Блогосфера як прояв «Громадянської» («Громадської», «Народної») журналистики / Н. Іллюк // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер. : Филология. Социальные коммуникации. – 2012. – Т. 25 (64). – № 4, Ч. 1. – С. 223–229.

 5. Макаренко Ю. Інтернет-щоденник як новий вербальний канал спілкування / Ю. Макаренко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. – 2012. – Вип. 29. – С. 117–120.

 6. Панюшева М. Блоги, микроблоги и социальные сети : интернет-коммуникации нового десятилетия / М. Панюшева // Меди@льманах. – 2011. – № 2. – С. 6–12.

 7. Пилипенко К. Блог-стаття як новий жанр інтернет-журналістики / К. Пилипенко // Держава та регіони : наук.-виробн. журн. Сер. : Соціальні комунікації. – 2011. – № 4. – С. 92–94.

 8. Платов А. Социальные сети : феномен коллективного разума [Электронный ресурс] / А. Платов // Компьютерная газета. – 2007. – № 10. – Режим доступа : www.nestor.minsk.by.

 9. Потятиник Б. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Б. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.

 10. Рачинский С. Второй интернет. Версия социальная [Электронный ресурс] / С. Рачинский // Mediasapiens. – 7.04.2011. – Режим доступа : http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/2180.

 11. Рачинський С. 5 смертних гріхів блогера-початківця [Електронний ресурс] / С.
  Смертний гріх - так в християнстві називають гріхи, які ведуть до загибелі душі.
  Рачинський // Mediasapiens. – 16.05.2011. – Режим доступа : http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/2604.

 12. Розенберг С. Блоги як високе мистецтво відвертості [Електронний ресурс] / С. Розенберг // The Guardian (переклад «Медіаграмотність»). – Режим доступа : http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/2306.

 13. Фісенко Т. Соціальні інтернет-мережі як засіб задоволення інформаційних потреб / Т.
  Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.
   Фісенко // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. – К., 2010. – Т. 41. – С. 190–194.

 14. Як заробити на блозі [Електронний ресурс] // Mediasapiens. – 2010. – 2 грудня. – Режим доступа : http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/yak-zarobiti-na-blozi.

Питання до самостійної роботи студентів

із курсу «Електронна журналістика»


 1. Культура дизайну інтернет-видання.

 2. Специфіка промоції електронного видання.

 3. Особливості вибору хостингу для сайту.

 4. Ключові слова або теги, індекси в інтернет-журналістиці.

 5. Мультимедійна журналістика, характерні риси.

 6. Види і типи веб-анімації, веб-графіки.

 7. Новинні агрегатори і журналістика.

 8. Глобальні інтернет-пошуковики.

 9. Інтернет-телебачення: тенденції та перспективи розвитку.

 10. Особливості поширення відеоконтенту в Мережі.

 11. Огляд інтернет-телеканалів Уанету.

 12. Відеорозділи інтернет-ЗМІ.

 13. Аудіоподкаст, його характеристика, створення власного аудіоподкасту.

 14. Індивідуальні та колективні блоги.
  Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.


 15. Мікроблоги як джерело фактологічної інформації.

 16. Коментування публікацій, стирання відмінностей між автором і читачем.

 17. Особливості гіпертекстуальності.

 18. Мистецтво модерування, масове репортерство.
  Журналіст (новинар) - людина, яка займається збором, створенням, редагуванням, підготовкою та оформленням інформації для редакції зареєстрованого засобу масової інформації, що пов'язаний з нею трудовими чи іншими договірними відносинами, - або займається такою діяльністю за власною ініціативою.


 19. Переваги інтерактивного спілкування.

 20. Оновлення в режимі «нон-стоп».

 21. Персоніфікація інформаційних потоків.

 22. Інтернет-аудиторія: поєднання локальності та глобальності.

 23. Поняття «відкрита журналістика».

 24. Соціальні мережі як ЗМІ та ЗМК.

 25. Соціальні мережі як тип андеграундної комунікації.

Методи навчання

Лекції, практичні заняття в комп’ютерному класі, самостійна робота студента, виконання індивідуального науково-дослідного завдання – дослідна робота з онлайнової журналістики чи практична робота – створення та наповнення власного онлайн проекту (блогу, веб-ЗМІ тощо).

Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.


Методи контролю

Опитування, захист студентами індивідуальних науково-дослідних завдань, творчих робіт, оцінювання підготовлених ними доповідей та рівня активності студентів під час занять.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.
Проведення модульних контрольних робіт (тестові завдання).

Підсумковий контроль у формі письмового заліку (тестові завдання).
Форми контролю

Форми контролю навчальних здобутків студентів та засвоєння ними модулів і тем передбачають опитування, захист студентами індивідуальних науково-дослідних завдань, оцінювання підготовлених ними доповідей та рівня активності студентів під час занять. Проведення модульних контрольних робіт (тестові завдання). Підсумковий контроль у формі письмового заліку (тестові завдання).
Умовою допуску студента до підсумкового семестрового контролю (заліку) є виконання на позитивну оцінку модульних контрольних робіт та індивідуального навчально-дослідного чи творчого завдання, яке оцінюється максимальною оцінкою 10 балів.

ЗАЛІК
Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських заняттях.

Семінарія (від лат. seminarium - «розсадник») - навчальний заклад для підготовки християнського духівництва.

Студенти денної та заочної форм навчання з курсу «Електронна журналістика» складають залік письмово (тестові завдання).Студенту для підготовки до підсумкового семестрового контролю надається перелік питань.
ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Вміст поняття «інтернет»

 2. Історія створення мережі інтернет.
1   2   3   4