Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНазивається системою водопостачання?

Скачати 91.23 Kb.

Називається системою водопостачання?
Скачати 91.23 Kb.
Дата конвертації 28.05.2017
Розмір 91.23 Kb.

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

 1. Яка система називається системою водопостачання?

Системою водопостачання називають комплекс різноманітних споруд, які призначені для того, щоб споживачі в потрібній кількості, необхідній якості і під потрібним тиском отримували воду. Основна структура подібних систем складається з конструкцій, які здійснюють забір з джерела води, обробляють її, роблять перекачку води споживачам, і крім цього забезпечують її храненіе.В залежно від того, який об'єкт обслуговується системою водопостачання, їх поділяють на промислові, міські, залізничні, для обслуговування сільського господарства та інші.

 1. Наведіть класифікацію системи водопостачання за видом об’єкта, що обслуговується

 • Міські;

 • Сільські

 • Сільсько-господарські

 • Залізничні

 1. Наведіть класифікацію системи водопостачання за призначенням

 • господарчо–питні, які призначені для подачі води на господарчі та питні потреби населення та працівників промислових підприємств;
  Водопостача́ння - постачання води належної якості та кількості населенню, промисловим підприємствам тощо.


 • виробничі, які подають воду на виробництво;

 • протипожежні, які забезпечують водопостачання на пожежогасіння;

 • об’єднані системи водопостачання: господарчо–протипожежні, виробничо – протипожежні або господарчо–виробничо-протипожежні.

 1. Наведіть класифікацію системи водопостачання за способом подачі води

 • Самопливні

 • З механічною подачею води

 • Комбіновані

 1. Наведіть класифікацію системи водопостачання за типом використаних природних джерел.

За видом вододжерела системи водопостачання можуть влаштовуватися:

 • з забором води з поверхневих джерел,

 • з забором води з підземних джерел,

 • зі змішаними джерелами водопостачання.

 1. Зобразіть схему водопостачання населеного пункту з забором води із річки

Малюнок 3.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
3 - Схема водопостачання населеного пункту при використанні поверхневого вододжерела: 1 - джерело водопостачання; 2 - водозабірна споруда; 3 - насосна станція 1-го підйому; 4 - водоочисна станція; 5 - резервуар чистої води (РЧВ); 6 - насосна станція II -го підйому; 7 - напірно-регулюючий спорудження (водонапірна башта); 8 - розподільна мережа населеного пункту;
Водозабірна споруда (рос. водозаборное сооружение; англ. water inlet; water intake works; нім. Wasserentnahme, Wasserentnahmestelle, Wasserfassung, Wasserentnahmeanlage) - гідротехнічна споруда для відбирання води з водоймища, водотоку або підземного джерела води з метою промислового і господарсько-побутового водопостачання.
Розподі́льна мере́жа - мережа від ввідного пристрою, ввідно-розподільного пристрою, головного розподільного щита до розподільних пристроїв та щитків.
9 - самопливні водоводи; 10 - напірні водоводи, 11 - усмоктувальні водоводи, 12 - напір насосів I підйому, 13 - напір насосів I підйому , 14 - лінія вільних напорів в розводящої мережі 1. Яке призначення водонапірної башти в системі водопостачання населеного пункту?

Водонапірна вежа — споруда в системі водопостачання для регулювання тиску і витрати води у водопровідній мережі, створення її запасу і вирівнювання графіка роботи насосних станцій.

 1. Зобразіть схему водопостачання населеного пункту з забором підземних вод

Рис. 4.2 - Схема водопроводу при підземному джерелі

1 - артезіанська свердловина з насосом, 2 – запасний резервуар, 3 – насосна станція другого підйому, 4 – водонапірна башта, 5 – водопровідна мережа.

Водогі́н або водопровід - комплекс споруд, що включає водозабір, водопровідні насосні станції, станцію очищення води або водопідготовки, водопровідну мережу і резервуари для забезпечення споживачів водою певної якості.
Ви́трати води́ (стік) - кількість води, яка протікає за одиницю часу через поперечний переріз водотоку, наприклад, через живий переріз річки.
Артезіанська свердловина - бурова свердловина, яку пробурено для експлуатації підземних вод, причому вода якої піднімається від водоносного горизонту під природним тиском. 1. Назвіть три можливі схеми водопостачання промислового підприємства.

 • Прямотечійна

 • Зворотня

 • З послідовним використанням води. 1. Зобразіть прямотечійну схему водопостачання промислового підприємства.

Рис.4.6 – Схема прямоточного водопостачання промислового підприємства:

1 – водозабір; 2 – насосна станція; 3 – споруди водопідготовки; 4 – господарчо – протипожежний водопровід; 5 – виробничий водопровід; 6 – каналізаційна мережа; 7 – цехи; 8 – очисні споруди; 9 – населений пункт.

При прямоточному водопостачанні (рис. 4.6) насосна станція 2, яка розташована біля водозабірної споруди 1, подає воду на виробничі потреби до цехів 7 по виробничій мережі 5. При цьому вода проходить спеціальну підготовку на очисних водопровідних спорудах 3. Після використання у виробничому процесі вода по каналізаційній мережі 6 поступає на очисні споруди 8 для очищення або без очищення скидається у річку.

Очисні́ спору́ди (рос. очистные сооружения, англ. pollution control facilities, нім. Kläranlagen f pl, Reinigungsanlagen f pl);- інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.
Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.


 1. Зобразіть оборотну схему водопостачання промислового підприємства

Рис. 4.7 – Схема зворотного водопостачання промислового підприємства:

1 – водозабір; 2, 5 – насосні станції; 3 – водоводи; 4 – споруди для охолодження води (градирні); 6, 8 – розподільча мережа; 7 – виробничі агрегати.

При зворотному водопостачанні (рис.4.7) використана вода не скидається до річки, а після відповідної обробки знов подається до виробничої мережі підприємства. Насосами 5 (рис.4.7) вода після охолодження на спорудах 4 подається по трубопроводах 6 до виробничих агрегатів 7. При використанні у виробничому процесі вода нагрівається. Для подальшого її використання підігріта вода поступає по трубопроводах 8 на охолодження до споруд 4 (градирні, бризкальні басейни, охолоджуючі ставки).

Бри́зкальний басе́йн - устава для охолодження води, яке відбувається за рахунок випаровування під час розбризкування її у повітрі.
Поповнення води у кількості 3 - 5 % від загального об’єму води у мережі здійснюється насосами 2 по водоводах 3.

 1. Зобразіть схему водопостачання промислового підприємства з повторним використанням води.

Рис. 2.1 - Схеми виробничих водопроводів:

б— із повторним використанням води


1 — водойма; 2 - водозабір; З — насосна станція; 4 — подача чистої води; 5 — підприємство; 6— відведення відпрацьованої води: 7 — очисні споруди; 8 — відведення очищеної води; 9 — скидання води; 10 — друге підприємство; 11 - охолоджувальний пристрій; 12 — подавання охолодженої води, 13 — підживлювальний колодязь; 14 — подача підживлювальної води

 1. Що таке норма водоспоживання?

Норма водоспоживанняце доцільна кількість води, необхідного для виробничого процесу, встановлена на підставі науковий обгрунтованого розрахунку або передового досвіду. У укрупнену норму водоспоживання входять всі витрати води на підприємстві. Норми витрати виробничих стічних вод застосовують при проектуванні тих, що знов будуються і реконструкції систем водовідведення промислових підприємств, що діють. Укрупнені норми дозволяють дати оцінку раціональності використання води на будь-якому підприємстві, що діє.

 1. Від чого залежить норма господарсько-питного водоспоживання?

Загальна витрата води на господарсько-питні потреби населення пропорційна чисельності міських жителів. Для розрахунку загальної витрати треба встановити питому витрату води на одного жителя, тобто питому норму водоспоживання. Вона складається з витрати води на різні потреби і залежить від характеру санітарно-технічного обладнання будинків, ступеня благоустрою міста, кліматичних умов, рівня міської культури і культури споживачів, способу життя населення. На норму водоспоживання істотний вплив справляє також чисельність і життєвий цикл сім’ї, середня чисельність сім’ї, що проживає в одній квартирі, соціально-психологічна характеристика сучасного споживача, технічний рівень і ринкова конкурентноздатність санітарно-технічного обладнання, забезпеченість абонентів приладами обліку води.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Зміна цих факторів викликає необхідність періодичного перегляду норми водоспоживання.

 1. Від чого залежить норма споживання води на виробничі потреби?

Витрати води на виробничі потреби залежать від характеру технологічного процесу, характеристик обладнання та часу його експлуатації, якості самої води.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.


 1. Наведіть формулу для визначення коефіцієнта добової нерівномірності водоспоживання.

kсут. max - коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання - це відношення добової витрати води в дні найбільшого водоспоживання до середнього добового витраті:

Ксут. max = Q max / Qсер. (4) 1. Наведіть формулу для визначення коефіцієнта годинної нерівномірності водоспоживання.

Відношення годинної витрати у години найбільшого (максимального) водоспоживання Qмакс.год. до середньої годинної витрати називають коефіцієнтом годинної нерівномірності споживання:

Кгод =Qмакс. год./Qср. год. 1. Напишіть формулу для визначення розрахункової добової (середньої за рік) витрати води на господарсько-питні потреби в населеному пункті.

Розрахункова добова (середня за рік) витрата води, м3/доб., на господарсько-питні потреби у населеному пункті визначають за формулою
Qср.доб.=qm·N/1000,

де qm – норма водоспоживання, яка приймається за СНиП, N – розрахункова кількість мешканців.
 1. Напишіть формулу для визначення розрахункової витрати води в години найбільшого водоспоживання.

Розрахункова годинна витрата найбільшого водоспоживання, м3/год.:

, де де - коефіцієнт годинної нерівномірності водоспоживання,

Кгод.max maxmax

де  max- коефіцієнт, що враховує ступінь благоустрою будівель та інші місцеві умови, приймають рівним 1,2-1,4;

 max- коефіцієнт, що враховує кількість мешканців у населеному пункті 1. Напишіть формулу для визначення розрахункової витрати води в години найменшого водоспоживання.

, де Кгод.min minmin

 1. Напишіть формулу для визначення розрахункової максимальної годинної витрати води.

.

 1. Напишіть формулу для визначення розрахункової мінімальної годинної витрати води. 1. Запишіть формулу для визначення геометричної висоти подачі води

Геометричну висоту подачі Hг, м, визначають за формулою

Hг= hплан (n-1) hпов hприл,

де hплан – перевищення відмітки підлоги 1 поверху над поверхнею землі (планувальна висота);

Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.
n – кількість мешканців в будівлі; hпов – висота поверху будівлі; hприл – висота розташування диктуючого приладу понад підлогою.

 1. Наведіть приклад-схему безнапірних підземних вод 1. Наведіть приклад-схему напірних підземних вод 1. Який рівень води в колодязі називається статичним?
  Рівень води - висота вільної водної поверхні водоймищ і водотоків відносно якої-небудь умовної горизонтальної поверхні (відносний рівень води) чи рівня моря (абсолютний рівень води). Коливання рівня води бувають добові, сезонні, річні, багаторічні.
  Наведіть приклад-схему

Рівень води в колодязі за відсутністю з нього водовідбору називається статичним. 1. Який рівень води в колодязі називається динамічним? Наведіть приклад-схему

Динамічний рівень-рівень. який встановлюється в колодязі при відкачуванні води з нього.

26-27

Рис. 5.1. Принципова схема вертикального водозабору.
Принципо́ва схе́ма - схема, що визначає повний склад елементів і зв'язків між ними і, як правило, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу (установки).

1 - устя колодязя; 2- стінки; 3 - експлуатаційний водоносний пласт; 4 - водоприймальна частина; 5 - статичний рівень води (рівень, який встановлюється в колодязі при вскритті водоносного пласта), 6 - динамічний рівень води (рівень. який встановлюється в колодязі при відкачуванні води з нього); 7 -депресійна воронка (умовна поверхня води навколо колодязя при відкачуванні з нього води); Нст - глибина статичннного рівня; Нв - висота стовпа води в колодязі при статичному рівні; S - пониження рівня при відкачуванні; h - висота стовпа води в колодязі при динамічному рівні;

Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.
H - глибина колодязя; m - потужність експлуатаційного водоносного пласта; R - радіус депресійної воронки; r - радіус колодязя. 1. Які фактори враховують при виборі джерела водопостачання?

При виборі джерела води враховуються дебіт його і якість води, яка значною мірою визначається походженням і умовами формування, а також характером і ступенем її забруднення. При цьому необхідно також врахувати перспективи розвитку даного населеного пункту і його благоустрій.

 1. Наведіть класифікацію водозабірних споруд із підземних джерел

Основні типи споруд для забору підземних вод. При виборі джерела централізованого господарсько-питноговодопостачання, перш за все, розглядають підземні води, які залягають угірських породах верхнього шару земної кори.
Якість води - поєднання хімічного і біологічного складу та фізичних властивостей води водного об'єкта, яке зумовлює її придатність для певних видів використання. Якість води належить до найважливіших характеристик водних ресурсів, що визначають можливість їх раціонального використання та охорони від забруднення та виснаження.
Підземні води - води, що містяться у верхній частині земної кори. Заповнюють проміжки, пори, тріщини, пустоти. У ґрунті заповнюють капіляри. Поділяються на води зони аерації, ґрунтові і артезіанські.
Спочатку вивчають можливістьвикористання межпластовых напірних вод, потім межпластовых безнапірних,далі тріщини-карстових і грунтових вод.

Для забору підземних вод, що залягають у різних породах і на різнихглибинах, застосовують такі типи водозабірних пристроїв і споруд:трубчасті і шахтні колодязі, горизонтальні водозбори, комбінованіводозабори, променеві водозбори, споруди для каптажу джерельних вод. Типводоприймального споруди залежить від глибини залягання підземних вод,потужності та водообільності водоносного шару, характеру водовмещающейпороди, наявності тиску в шарі і т.п. 1. Для забору води з якої глибини влаштовують водозабірні свердловини? Опишіть принцип їх влаштування.

Глибина водозабірних свердловин коливається в межах 10...1000 м (частіше 100...200м) і залежить від глибини залягання експлуа-таційного водоносного пласта.

….
Скачати 91.23 Kb.

2021