Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНазва послуги

Назва послуги
Дата конвертації10.03.2017
Розмір87.5 Kb.

Перелік платних послуг, які надає Львівський національний університет імені Івана Франка
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 796 від 27.08.2010 р.
Льві́вський націона́льний університе́т і́мені Іва́на Франка́ (у 1918-1939 - Університет Яна Казимира) - один із найстаріших університетів України та Східної Європи та найпрестижніших в Україні. Заснований у 1784 імператором Йосифом ІІ з латинською мовою викладання.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
(із змінами та доповненнями) та Наказу Міністерства освіти і науки України № 646 від 18 червня 2015 р., наказу ректора Університету № О-119 від 11.09.2015 р. встановлено перелік платних послуг, які надає Університет:


№зз\п

Назва послуги

Відповідальний за послугу
 1. У сфері освітньої діяльності

1.

Надання освітніх послуг понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентам для здобуття різних ступенів вищої освіти.

Перший проректор

Височанський В.С.2.

Надання освітніх послуг понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, аспірантам і докторантам.

Проректор Гладишевський Р.Є.

3.

Навчання слухачів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством.

Директор

Занько Ю.С.4.

Перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу.

Директор

Занько Ю.С.5.

Проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії.

Курси (тривалість – від 1 до 6 місяців, обсяг годин – 72 год. і більше) • мовні курси (англійська мова, німецька мова, польська мова, грецька мова, чеська мова, слов’янські мови);
  Чеська мова (чеськ. čeština, [че́щина]) - слов'янська мова, належить до групи західнослов'янських мов.
  Польська мова По́льська мо́ва (język polski, polszczyzna) - одна зі слов'янських мов, офіційна мова Польщі.
  Грецька мова Гре́цька мо́ва, давніше гречина (грец. Ελληνικά, вимов. Елініка́) - одна з індоєвропейських мов; поширена у Греції (9,5 млн.), на Кіпрі (0,5 млн.), а також у Пд. Албанії, Єгипті, Пд. Італії та в Україні.


 • курси перекладів (англо-український переклад,

німецько-український переклад, польсько-український переклад);

- комп’ютерні курси (для початківців):

курси офісних програм (Word, Excel, Power Point, Access);

курси операційних систем (Mac OS, Linux OS, Windows OS);

курси графіки, анімації, моделювання (Adobe Photoshop, Illustrator, Flash, Corel Draw, ActionScript, 3DS Max, 3 D MAYA);

курси відео монтажу (Adobe After Effects);

курси програмування;

курси системного адміністрування; • курси для різних категорій педагогічних працівників;

 • курси підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл та навчальних закладів І-ІІ р.а.
  Систе́мний адміністра́тор (від англ. system administrator, systems administrator) - працівник, посадові обов’язки якого передбачають забезпечення роботи комп’ютерної техніки, комп’ютерної мережі і програмного забезпечення в організації.
  Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  );

 • курси радіаційної безпеки;
  Радіаці́йна безпе́ка - стан захищеності теперішнього і майбутнього поколінь людей від шкідливого для їх здоров'я впливу іонізуючого випромінювання.


 • підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти західних областей України;

 • бухгалтерські курси (облік і аудит, 1 С бухгалтерія, оподаткування та ін.);

 • курси журналіста, кореспондента, редактора;

 • курси секретарів, офіс-менеджерів, менеджерів по роботі з персоналом;

 • курси маркетингу, реклами та РК;

 • курси домашнього соціального працівника;

- курси гідів-львовознавці (англійською, польською, українською мовами).
Область - назва однієї з 24 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 11 до 27 районів в області)/
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

- Тренінги (тривалість до 3 місяців, обсяг годин – до 72 год.)

 • психологічні тренінги;

 • юридичні тренінги.

Директор

Занько Ю.С.6.

Підготовка до вступу до вищого навчального закладу та до зовнішнього незалежного оцінювання:

 • громадян України;

 • іноземних громадян.

Директор

Занько Ю.С.7.

Навчання студентів, аспірантів, докторантів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні;

осіб, яким надано статус біженця в Україні;

осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах;

стажування іноземців та осіб без громадянства, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено законодавством.Проректор

Зубрицька М.О.8.

Прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та його проведення для осіб, які навчаються (навчалися) відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами, у тому числі для осіб, які не навчаються (не навчалися) у відповідному навчальному закладі або науковій установі (крім оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів).

Проректор Гладишевський Р.Є.

9.

Здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб.

Проректор Гладишевський Р.Є.

10.

Проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо, підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму.

Проректори відповідно до функціональних обов’язків

11.

Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів. Організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Проректори відповідно до функціональних обов’язків

12.

Складання бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і бібліографічних довідок. Надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і не навчаються в Університеті.

Проректор

Гладишевський Р.Є.13.

Видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи).

Проректор Лозинський М.В.


2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності


1.

Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Проректор

Гладишевський Р.Є.2.

Проведення робіт з діагностики, стандартизації матеріалів, метрологічного забезпечення.

Проректор

Гладишевський Р.Є.3.

Проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку.

Проректор

Гладишевський Р.Є.4.

Випробування речовин, матеріалів.

Проректор

Гладишевський Р.Є.5.

Проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їхньої організації та наукового обслуговування.

Проректор

Гладишевський Р.Є.6.

Проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування.

Проректор Гладишевський Р.Є.

7.

Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності.

Проректор

Гладишевський Р.Є.8.

Забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж.

Проректор Кухарський В.М.

9.

Надання дозволів (видача ліцензій) на використання об’єктів права інтелектуальної власності.

Проректор

Гладишевський Р.Є.10.

Проектування, розроблення, налаштування, впровадження, тестування, реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження програмного забезпечення (зокрема, системного, прикладного, баз даних).

Проректор

Кухарський В.М.11.

Організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів,конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Проректор

Гладишевський Р.Є.12.

Розроблення ком’ютерних програм (систем) для забезпечення і організації процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом веб-сайтів.

Проректор

Кухарський В.М.


 1. У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту

1.

Забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення у спортивно-оздоровчому таборі «Карпати», Шацькому біолого-географічному стаціонарі, Чорногірському географічному стаціонарі, Дністровському географічному стаціонарі.

Проректор Лозинський М.В.

2.

Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази, що не передбачено навчальними планами, та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Проректор Лозинський М.В.

3.

Організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Проректор Лозинський М.В.

4.

Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та в приміщеннях Університету. Організація, проведення концертно-видовищних заходів.

Проректор

Гарасим Я.І.


 1. У сфері житлово-побутових послуг

1.

Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків, що перебувають на балансі Університету, для тимчасового проживання.

Проректор Лозинський М.В.

2.

Надання під час канікул вільних приміщень гуртожитків для тимчасового проживання.

Проректор Лозинський М.В.

3.

Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків Університету для проживання: осіб, які навчаються в Університеті,

абітурієнтів під час вступних іспитів; осіб, які направлені у відрядження до Університету; осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у гуртожитках Університету згідно з рішенням його керівництва.Проректор Лозинський М.В.

4.

Заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого обладнання у разі пошкодження або знищення з вини користувачів.

Проректор

Курляк В.Ю.


 1. Інші послуги

1.

Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується в освітній, навчально-виховній, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються в Університеті.

Проректор

Курляк В.Ю.2.

Надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі, розроблення поліграфічного дизайну.

Проректор Лозинський М.В.

3.

Виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання.

Проректор Лозинський М.В.

4.

Забезпечення оформлення студентських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, їхніх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються в Університеті.

Проректори Лозинський М.В.

Кухарський В.М.5.

Забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку.

Проректори Лозинський М.В.

Кухарський В.М.6.

Здійснення палітурних, брошурувальних робіт.

Проректор Лозинський М.В.

7.

Перевезення вантажів спеціальними транспортними засобами.

Проректор

Курляк В.Ю.8.

Надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп’ютерного набору, верстання текстів.

Проректор

Лозинський М.В.


Платні послуги Університет надає юридичним та фізичним особам відповідно до письмового звернення (заяви, листа) на ім’я Ректора.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
При можливості надання потрібної послуги, планово-фінансовий відділ розраховує її вартість, про що укладається угода між Заявником та Університетом. Оплата за надані послуги здійснюється на рахунок Університету через установи банків.За детальнішою інформацією про надання платних послуг просимо звертатися в Інформаційно-аналітичний та профорієнтаційний центр за телефоном 239-41-01.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588 • У сфері освітньої діяльності
 • 2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності
 • У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури
 • У сфері житлово-побутових послуг