Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНазва ресурсу Анотація Тип ресурсу

Скачати 150.5 Kb.

Назва ресурсу Анотація Тип ресурсу
Скачати 150.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.03.2017
Розмір150.5 Kb.
  1   2

Вимоги до ресурсів, що надходять на заповнення «Єдиного вікна доступу до освітніх ресурсів»

 1. Список полів-описів для кожного ресурсу

 • Назва ресурсу *

 • Анотація

 • Тип ресурсу *

 • Автор(и)

 • Галузь освіти *

 • Аудиторія *

 • Рік видання ресурсу*

 • Кількість сторінок *

 • Джерело

 • Адреса джерела

 • Мова ресурсу

 • Цінність ресурсу *

 • Ключові слова *

Примітка: * відмічені поля обов'язкові для заповнення

Загальні вимоги по заповненню полів для кожного ресурсу

Опис ресурсу містить дані, які допоможуть користувачеві отримати загальну інформацію про ресурс і вибрати ті ресурси, які відповідають його запиту.

Заповнення поля «Назва»

Назва відображає основний зміст ресурсу, є максимально інформативною і служить «ярликом», що відрізняє даний ресурс від інших.Вимоги до заповнення:

 • назва ресурсу повинна бути вказана українською мовою.
  Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
  Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
  Виняток можуть становити назви ресурсів, призначені для вивчення іноземної мови;

 • назва ресурсу повинна бути вказана без лапок і починатися із великої букви;

 • назва ресурсу може включати декілька пропозицій, що розділяються крапками;

 • назва ресурсу вводиться маленькими буквами, перші букви пропозицій - великі;

 • не ставити завершальну крапку;

 • окремі складові ресурсу можуть оформлюватися в лапки, наприклад, назви тем уроків, творів, журналів, програмних продуктів і т. і.;

 • у назві ресурсу бажано уникати скорочень;

 • не починати кожне слово в назві ресурсу із великої букви (виняток становлять назви компаній або організацій, що є зареєстрованою торговою маркою).
  По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
  Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
  Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.


Приклади заповнення для різних типів ресурсів:

 • Квітка. Запилення за допомогою вітру

Заповнення поля «Анотація»

Анотація є текстом, що відображає основні характеристики, особливості і переваги ресурсу, які потрібні для попереднього ознайомлення з ним потенційних користувачів.

Запи́лення - це процес перенесення пилку з тичинки на приймочку маточки. Воно відбувається під час цвітіння рослин. Розрізняють два способи запилення: самозапилення і перехресне.Вимоги до заповнення:

при написанні анотації слід враховувати, що користувач, працюючи з каталогом, проглядатиме великий список ресурсів по даній темі. Для того, щоб полегшити пошук потрібної інформації, необхідно прагнути до зменшення об'єму анотації, зберігаючи при цьому її максимальну інформативність; • анотація повинна бути написана українською мовою. Виняток можуть становити анотації ресурсів, призначених для вивчення іноземної мови;

 • анотація повинна носити розповідний характер. Необхідно уникати вставних слів, складних граматичних зворотів, що затрудняють читання.
  Інформативність - категорія, що забезпечує вербалізовану організацію знань, їх осмислення, передавання та кодування читачем. Інформативність (в теорії тексту) трактується в широкомому сенсі як весь її зміст повідомлення і в вузькому сенсі - як нове знання, яке є в тексті.
  Катало́г (рос. каталог, англ. catalogue, нім. Katalog m) - список, перелік книг, карт, рукописів, картин тощо, складений у певному порядку, щоб полегшити їхній пошук. Розрізняють алфавітний та систематичний каталоги.
  Граматика Грама́тика (грец. γραμματική, від γράμμα - «літера», «написання») - термін, який вживається в двох пов'язаних значеннях: як будова мови і як розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови.
  Стиль написання повинен бути лаконічним і неупередженим, без рекламного відтінку і звернень до читача ;
  Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.


 • бажано обходитися короткими і простими пропозиціями (3-6 пропозицій, загальний об'єм до 800 знаків);

 • не слід дублювати інформацію з поля «Назва»

 • в анотації повинна бути представлена інформація про всі основні розділи ресурсу і виділені його особливості;

 • у тексті анотації слід уникати сленгу і скорочень;

 • для ресурсу, що є фрагментом, у тексті анотації указується, частиною якого твору він є;

 • допустимі скорочення в тексті анотації:

 • - інші – ін.
  Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.
  - 2007 рік – 2007 р.

 • Приклади заповнення для конкретних ресурсів:

 • Фрагмент билини "Ілля Муромець і Соловей-розбійник". Виконує С.Кисельов у супроводі гуслярів В.Городовского і В.Белевського.

Заповнення поля «Тип ресурсу»

Поле «тип ресурсу» визначає приналежність ЦОР до існуючих видів освітніх документів.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.Вимоги до заповнення:

необхідно вибрати одне або декілька значень із списку існуючих типів ресурсу; • якщо даний ЦОР відноситься до декількох типів ресурсів, то всі вони записуються в один рядок та розділяються крапкою з комою;

якщо даний ЦОР неможливо віднести ні до одного з представлених у списку типів ресурсу, необхідно відправити письмову заявку до Сховища на додавання нового типу ресурсу.
Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.


Існуючі типи ресурсів:

Навчальні матеріали

Підручник, навчальний посібник

Електронний навчальний курс

Текст лекцій

Лекція

Лабораторний практикумЗадачник

Тест, контрольні питанняНавчально-методичні матеріали

Навчальний план

Навчальна програма

План занять

Методичні рекомендації

Методичні матеріали

Інструкції

Адреси передового педагогічного досвіду

Робота експериментальних майданчиків

Нові тенденції у викладанні предмету

Анкета з метою вивчення запитів педагогів

ПрезентаціяДовідкові матеріали

Енциклопедія

Словник

Довідник


База даних

Ілюстративні і демонстраційні матеріали

Атлас


Колекція

Карта


Наочна допомога

Додаткові інформаційні матеріали

Тематична відбірка матеріалів

Хрестоматія

Електронна версія друкованого видання

Інтернет-публікація науково-популярного характеру

Рекламно-інформаційна публікація

Бібліографія


Нормативні документи

Освітній стандарт

Інструкція, нормативний акт

Наукові матеріали

Дисертація

Стаття

МонографіяОгляд

Електронні періодичні видання

Повнотекстові видання

Зміст друкованих видань

Електронні бібліотеки

Повнотекстова бібліотекаОсвітні сайти

Бібліотеки і видавництва

Виставки, конференції, семінари

Музеї


Науково-освітні і культурні проекти

Органи управління освітою

Університет, ВУЗ

Установи додаткової освіти дітей

Установи додаткового навчання

Факультет, кафедра

Освітній сайт

Програмні продукти

Програмний комплекс для освітніх установ

Інструментальні засоби

Приклади заповнення для різних типів ресурсів:Навчальні матеріали->Підручник, навчальний посібник

Презентація; звуковий ряд


Заповнення поля «Автор(и)»

Поле «Автор(и)» містить елементи, які пропонують інформацію про суб'єктів, що внесли вагомий внесок у створення і розвиток ресурсу, а також забезпечення його поточного стану. Таким суб'єктом може бути як фізична особа, так і організація.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.Вимоги до заповнення:

Автор – фізична особа: вказується текстовим рядком. Спочатку указується прізвище, а потім ініціали автора (Прізвище І.Б.). ПІБ автора повинне бути написане українською мовою. Виняток можуть становити ПІБ авторів ресурсів, призначених для вивчення іноземної мови.

Автор – організація: вказується текстовим рядком назва компанії, організації, школи.

Приклади заповнення для різних ресурсів:

- Ханнанов Н.К. - Черкаський ОІПОППЗаповнення поля «Галузі освіти»

Поле «Область знань» вказує галузь освіти, а також список предметів, (розділів) до якого відноситься даний ресурс.Вимоги до заповнення:

 • необхідно вибрати одне значення із списку існуючих типів ресурсу;

 • як роздільник між галуззю освіти і предметом (розділом) необхідно використовувати “->” (без лапок);

 • якщо даний ЦОР неможливо віднести ні до одного з представлених в списку типів ресурсу, необхідно відправити письмову заявку до Сховища на додавання нового типу ресурсу.

Існуючі предметні області:

 • Загальна освіта

Українська мова

Російська мова 

Математика 

Трудове навчання 

Художня культура 

Мистецтво 

Музика 

Образотворче мистецтво Фізична культура 

Основи здоров`я 

Українська література 

Зарубіжна література 

Англійська мова 

Німецька мова 

Французька мова 

Іспанська мова 

Історія України 

Всесвітня історія Правознавство 

Інформатика 

Фізика 

Хімія 


Біологія 

Довкілля 

Географія 

Основи економіки 

Основи безпеки життєдіяльності 

Основи захисту Вітчизни 

Астрономія 

Екологія 

Етика 

Основи сучасного виробництва Читання 

Природознавство 

Громадянська освіта

Християнська етика


 • Дошкільна освіта

 • Початкова освіта

Українська мова

Читання


Російська мова 

Математика 

Я і Україна 

Художня праця

Трудове навчання 

МистецтвоМузика

Образотворче мистецтво 

Фізична культура 

Основи здоров`я

 Англійська мова

Курси за вибором
Позашкільна освіта

Спеціальна освіта

Виховна робота освітнього закладу

Патріотичне виховання

Моральне виховання

Духовно-душевне виховання

Трудове виховання

Практична психологія та соціальна робота

Профільна освіта

Заклади нового типПриклади заповнення для різних ресурсів:

Загальна освіта -> Рідна мова 

Загальна освіта -> Астрономія


Заповнення поля «Аудиторія»

У полі «Аудиторія» вказується список користувачів, для яких призначений ресурс)УченьУчитель

ВиховательМетодист

АбітурієнтДослідник

Керівник закладуВимоги до заповнення:

 • Аудиторія повинна бути вказана українською мовою;.

 • Аудиторія вказується без лапок і починається з великої букви;

 • Декілька видів аудиторій перераховуються через кому;

 • Не ставити завершальну крапку;

Якщо даний ЦОР призначений для різних аудиторій, то вони записуються в один рядок та розділяються крапкою з комою.

Приклади заповнення для різних типів ресурсів:

Методист


Учитель; методист

Заповнення поля «Рік видання ресурсу»

Рік видання ресурсу служить для оцінки актуальності даного ЦОР.Вимоги до заповнення:

рік видання ресурсу повинен бути записаний цифрами без яких-небудь символьних доповнень.Приклади заповнення для різних типів ресурсів: 1999 2007

Заповнення поля «Кількість сторінок»

Дане поле слугує для оцінки об'єму текстових файлів і презентацій.

Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.
Текстовий файл Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.Вимоги до заповнення: кількість сторінок слід записувати цифрами, без яких-небудь символьних доповнень.

Приклади заповнення для різних типів ресурсів: 20 73

  1   2


Скачати 150.5 Kb.

 • Назва ресурсу * Анотація Тип ресурсу * Автор(и) Галузь освіти *
 • Мова ресурсу Цінність ресурсу * Ключові слова * Примітка: * відмічені поля обовязкові для заповнення
 • Вимоги до заповнення: назва ресурсу повинна бути вказана українською
 • Приклади заповнення для різних типів ресурсів : Квітка. Запилення
 • Заповнення поля «Тип ресурсу»
 • Існуючі типи ресурсів: Навчальні матеріали
 • Навчально-методичні матеріали
 • Ілюстративні і демонстраційні матеріали
 • Нормативні документи
 • Електронні періодичні видання
 • Освітні сайти
 • Навчальні матеріали->Підручник, навчальний посібник Презентація; звуковий ряд Заповнення поля «Автор(и)»
 • Приклади заповнення для різних ресурсів
 • Позашкільна освіта Спеціальна освіта Виховна робота освітнього закладу
 • Практична психологія
 • Заповнення поля «Аудиторія»
 • Вимоги до заповнення
 • Приклади заповнення для різних типів ресурсів
 • Вимоги до заповнення
 • Заповнення поля «Кількість сторінок»