Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНазва виховної системи «Вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів та згуртованість класного колективу»

Скачати 27.47 Kb.

Назва виховної системи «Вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів та згуртованість класного колективу»
Скачати 27.47 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір27.47 Kb.

Опис виховної системи класу

Назва виховної системи

«Вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів та

згуртованість класного колективу»

Компоненти структури

орієнтаційно-цільовий компонент

(стратегічна ціль (державна стратегія виховної політики, генеральна мета виховання; етапи становлення та розвитку виховної системи; конкретизація цілей виховання відповідно до етапів виховання, місце і роль класу у виховному просторі освітнього закладу)Мета: Вивчення індивідуально-психологічних особливостей кожного учня та згуртування класу
Побудова виховної системи в структурному підрозділі освітнього закладу не лише суб'єктивним бажанням класного керівника, а й об'єктивної необхідністю.

Освіта Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.

Для обгрунтування педагогічної доцільність створення виховної системи класу можна навести такі аргументи:

Дитина, будучи складної цілісної системою, повинен повинна розвиватися у умовах цілісного інтегрованого виховного процесу, де всі компоненти максимально взаємопов'язані;

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

Виховання Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.

Виховна система класу – це сприятливе середовище життєдіяльності та розвитку дитини, ефективно сприяюча його особистісному зростанню;

Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин.

Виховна система класу дозволяє розширити діапазон педагогічного впливу на дітей у процесі їх развитку..
гносеологічно-аксіологічний (змістовий) компонент

(досягнення стратегічних цілей у вихованні через конкретизацію завдань у контексті педагогічної проблеми, над якою працює класний керівник) • Здійснювати роботу по створенню згуртованого та працездатного колективу

 • Забезпечити виховання позитивних рис характеру: доброта, скромність, правдивість, толерантність чесність, почуття колективізму, культуру поведінки, дбайливість, організованість,старанність, рішучість, сміливість тощо

 • виявляти творчі здібності учнів та сприяти їх розвитку

 • Вивчати індивідуально-психологічні особливості кожного учня з метою запобігання та усунення конфліктних ситуацій

 • Формування особистості майбутнього молодого фахівця, здатного до творчої професійної діяльності та активного громадянського життя

організаційно-педагогічний компонент

(педагогічні умови ефективності виховного процесу) • Цілеспрямованість

 • Відповідальне ставлення до роботи

 • Відповідність між метою і очікуваними результатами


практично-діяльнісний компонент

(стратегії та методи виховної роботи, організаційні форми – індивідуальні, групові, колективні, масові; спілкування, тактика та стиль діяльності класного керівника)
 • Спілкування з учнями

 • Проведення бесід, виховних заходів, анкетувань, діагностики, тренінгів та інших форм виховної роботи

 • Залучення до спільної роботи в класі, організація спільного дозвілля

 • Відвідування уроків

 • Спілкування з батьками

діагностико-результативний компонент

(очікувані результати, критерії ефективності, оцінка й аналіз функціонування системи)Для вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів використані такі методи та методики:

 • Соціометрія

 • Методика «Мій клас»

 • Анкетування «Я та мій клас»

 • Анкетування «Взаємовідносини Вчмтель-учень»

 • Тест Айзенка (особливості темпераменту)

Структурно-функціональна чи організаційно-педагогічна модель системи (якщо є)

Скачати 27.47 Kb.

 • Компоненти структури орієнтаційно-цільовий компонент
 • Структурно-функціональна чи організаційно-педагогічна модель системи (якщо є)