Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНе можуть бути всі панами,мусять бути й люди

Скачати 106.94 Kb.

Не можуть бути всі панами,мусять бути й люди
Скачати 106.94 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 22.04.2017
Розмір 106.94 Kb.
Тип Конспект
  1   2

Стінківська ЗОШ I-III ст.

Конспект уроку на тему:

«Не можуть бути всі панами,мусять бути й люди» (Компаративний аналіз комедій «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого та «Міщанин-шляхтич» Жана Батіста Мольєра ).
Мольє́р (фр. Molière; псевдонім Жана Батиста Поклена (фр. Jean-Baptiste Poquelin); 15 січня 1622 - 17 лютого 1673) - французький письменник, драматург і актор, один із засновників «Блискучого Театру» (L'Illustre Théâtre, 1643 рік), пізніше його провідний актор.


Підготувала:

Вчитель української мови та літератури

Стінківської ЗОШ I-III ст..

Гончарик Н.І.
Тема: «Не можуть бути всі панами,мусять бути й люди»(Компаративний аналіз комедій «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого та «Міщанин - шляхтич» Жана Батіста Мольєра).
Мета :навчальна:поглибити знання учнів про творчість Ж.Б.Мольєра та І.Карпенка- Карого;розкрити ідейно-тематичне спрямування та історію написання комедій.

розвивальна: розвивати навички компаративного аналізу творів світової та української літератур у контексті загальнолюдських проблем;
Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.


виховна: виховувати моральні якості(почуття гідності,турботливе ставлення до рідних,взаємоповагу),почуття поваги до інших культур.

Цілі уроку:

- Учні повинні знати: основні віхи життєвого шляху письменників;зміст п’єс,історію створення творів.

- Учні повинні вміти: аналізувати драматичні твори,характеризувати героїв твору шляхом компаративного аналізу.
Драматургі́я (від грец. dramaturgein складати драму) - означає як теоретичні принципи створення сценічних образів, так і мистецтво створення емоційного переживання у літературних, театральних, музичних, кінематографічних або телевізійних творах та постановках.


Тип уроку: компаративний аналіз тексту.
Контент-аналіз - якісно-кількісний метод вивчення документів, який характеризується об'єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає у квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів.


Обладнання:портрети Ж.Б.Мольєра та І.Карпенка-Карого,виставка різних видань творів драматургів,схема аналізу драматичного твору,комп’ютер.

Методи,прийоми і форми роботи: «чиста дошка»,робота зі схемою-таблицею,повідомлення учнів,робота з картками,розгадування кросворда,інсценізація.
Кросворд (англ. Crossword - перетин слів) - Гра-задача, яка полягає у вписуванні літер у перехресні рядки клітинок накресленої фігури так, щоб за горизонталлю та вертикаллю вийшли загадані слова.


Випереджувальне завдання:

1 група: Підготувати відомості про історію створення п’єси «Міщанин-шляхтич»;підготувати інсценізацію уривка з п’єси «Міщанин-шляхтич».

2 група:Підготувати відомості про історію створення п’єси «Мартин Боруля»,підготувати інсценізацію уривка п’єси «Мартин Боруля».

Хід уроку

 1. Мотиваційний етап.

1

1. Забезпечення готовності учнів до уроку.

2. Вступне слово вчителя.

У світі співіснують позитивна й негативна енергії. Ще давні китайці заснували вчення про гармонійне існування цих двох протилежних енергій – янь та інь.

Існування Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.
Власне,кожна людина живе своїм життям,і відчуття втіхи від нього,розуміння

щастя в кожного буде своє. Але головні герої комедій Мольєра та Карпенка-

Карого мають однакові уявлення про щастя. У чому вони його вбачають,як діють у прагненні його досягти та чому і за що висміюють їх драматурги,ми з’ясуємо сьогодні на уроці.3 . Актуалізація опорних знань.
Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.


Літературний диктант.

II. Цілевизначення та планування роботи.

1. Повідомлення теми та мети уроку.

2. Очікуваний результат( «чиста дошка»).

 • Щоразу,йдучи на урок,ви окреслюєте для себе коло завдань,які прагнете вирішити. Вам уже відома тема уроку. Які завдання ви перед собою ставите?

(Учні говорять,які завдання вони перед собою ставлять,учитель записує їх на дошці).

Орієнтовані завдання: 1. Очікування цікавого уроку.

 2. Проаналізувати тексти п’єс.

 3. Знайти схоже і відмінне у творах,що вивчаються.

 4. Проаналізувати образи головних героїв.

 5. Звернути увагу на особливості цих творів.

 6. Продемонструвати акторські здібності.
  Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.


 7. Отримати насолоду від уроку.

 • Отже,завдання уроку ви визначили самі. По ходу виконання завдань я витиратиму їх з дошки. До кінця уроку вона повинна бути чистою).

2

III. Опрацювання матеріалу.

Учитель. Комедії мають різний час написання,відділяють їх два століття.(Прем’єра «Міщанина-Шляхтича» відбулася в жовтні 1670 р.,а комедію «Мартин Боруля» І.Карпенко- Карий написав у 1886 р.)але автори зображають героїв,схожих у своєму прагненні піднятися на щабель вище в суспільстві. Тож буде доцільно розглянути ці п’єси паралельно.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Географічна паралель або рівнобі́жник (грец. παράλληλος - уздовж одне одного) - лінія перетину поверхні земної кулі площиною, паралельною (рівнобіжною) до площини екватора.
Порівняльний аналіз двох творів називається компаративізм. Проте спочатку дізнаємось про історію створення драм,які ми сьогодні вивчаємо.

1. Повідомлення учнів.(випереджувальне завдання).

Учень 1.Історія створення п’єси «Міщанин-шляхтич» Ж.Б.Мольєра.

Учень 2. Історія створення п’єси «Мартин Боруля» І.Карпенка –Карого.

(Учень 1. Комедія «Міщанин-шляхтич» уперше поставлена 14 жовтня 1670р. За часів Мольєра життя міщанина та шляхтича відрізнялося практично всім:освітою,поведінкою,побутом,манерою одягатися.

Компаративізм, компоратизм - порівняльний, порівняльно-історичний методи, які застосовуються при вивченні споріднених предметів і явищ (наприклад, мов - у літературознавчій теорії і практиці).
Шля́хта (пол. Szlachta, лит. Šlėkta) - провідний суспільний привілейований соціальний стан, що став державно-твірною основою феодального суспільства у Великому князівстві Литовському, Руському, Жематійському, Королівстві Польському (обидві після Люблінської унії утворили Річ Посполиту) та у Війську Запорозькому.
При всьому цьому часто грошей у міщан було набагато більше,ніж у шляхтичів,а ось розкошів і поваги – значно менше.
Шля́хта (пол. Szlachta) - провідний суспільний привілейований соціальний стан, що став державно-твірною основою феодального суспільства в середньовіччя і ранньомодерному періоді історії Європи.
І саме шляхтичі від народження мали права,яких були позбавлені інші верстви суспільства. Аристократи вважалися найкращою частиною суспільства. Вони керували країною й визначали її долю . І панові Журдену,заможному міщанинові,стало тісно в межах свого стану,захотілося потрапити до верхівки суспільства.Учень 2.Комедія «Мартин Боруля» написана в 1886р.Особливі привілеї мали дворяни й у XIX ст. 31грудня 1831 р. Всі шляхтичі-чиншовики зобов'язані були подати документи,які підтверджували їхнє дворянське походження. Ті,що не подадуть,позбавлялися шляхетських прав і прирівнювалися в місті до міщан,а в селі - до селян. Саме тому у відповідні правові інстанції посипалися прошенія,заяви з проханням відновити їх рід у дворянстві. У тому потоці було й клопотання Карпа Адамовича Тобілевича,батька драматурга. Судова справа тягнулася десятки років і завдала батькові немало гризоти й грошових витрат,але своє дворянське походження він так і не довів .
Адамо́вич (біл. Адамовіч, пол. Adamowicz) - українське, білоруське та польське прізвище; утворене від імені Адам.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Клопота́ння, зая́ва - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.
Інстанція (від лат. instantia - «безпосередня близькість») - ланка у системі супідрядних органів (державних, судових, партійних тощо).
Судова справа - справа (правовий спір), яка розглядається в суді із веденням відповідних документів, довідок та ін., резолюцій, які підшиваються у справу, а також із веденням обліково-статистичної картки по справі.
Цей факт послужив поштовхом до написання дотепної комедії.)

Учитель. Під час аналізу драматичних творів ми використаємо схему-таблицю,яку заповнимо в процесі роботи. Ця схема у кожного з вас на індивідуальній картці.

3

2. Робота з таблицею.

Компаративний аналіз драматичних творів

Ж.Б.Мольєр «Міщанин-шляхтич»

І.Карпенко- Карий «Мартин Боруля»

Жанрова природа

Комедія – низький жанр у класицизмі. Комедія – твір,у якому засобами гумору та сатири розвінчується негативні суспільні та побутові явища,розкривається смішне в навколишній дійсності чи людині.

У соціально-побутовій комедії розкриваються норми моралі і спосіб життя головних героїв та представників дворянської знаті. Однак обидва твори поєднують у собі елементи соціально-психологічної та любовної комедії. У розважальній формі автори показують вади суспільства,нагадуючи про людську гідність.

Класици́зм (англ. classicism, від лат. classicus - зразковий) - напрям в європейському мистецтві, який уперше заявив про себе в італійській культурі XVI-го ст. Найбільшого розквіту досягає у Франції (XVII ст.).
Гі́дність - це поняття моральної свідомості, яке виражає уявлення про цінність всякої людини, як моральної особистості, а також категорія етики, що означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, в якому визнається цінність особистості.


Особливістю комедії «Міщанин-шляхтич»є використання пісень,танців,музичних інтермедій.

Не використовуються пісні,танці,музичні твори.


  1   2


Скачати 106.94 Kb.

2021